2295 OKNO DO NOVÉHO SVĚTA (Test povědomí) Marta

[ Ezoterika ] 2022-03-16

Otec Absolut
Nové téma pro ty, kterým se podařilo překonat setrvačnost svého myšlení a vystoupit svým vědomím z trojrozměrného světa. Jde o to, že události spojené s ruskou vojenskou operací na Ukrajině byly pro probuzenou část obyvatelstva vaší planety poslední a nejdůležitější zkouškou uvědomění. To je jediný způsob, jak v praxi určit úroveň duchovního vývoje člověka. Teoretické znalosti, které mnozí z vás získávali po desetiletí, jsou pouze přípravou na skutečné probuzení. Dávají první impuls k otevření vašeho vědomí: zbavit ho staletých vzorců, stereotypů, tradic, zvyků... A protože je to všechno pevně zakotveno ve vašem podvědomí, museli jste vykonat velký kus práce, abyste se zbavili břemene minulosti, což každý z vás udělal, jak nejlépe uměl. Vidím, že nejtěžší pro vás bylo zbavit se zvyku dělit všechny na zasvěcené a nezasvěcené. To platí jak pro vaše nejbližší okolí, tak pro země, národy a kontinenty. To není překvapivé, moji milí, neboť toto rozdělení je jádrem politiky, kterou po tisíce let prováděli ti, kdo se na Zemi chopili moci. Heslo ʺrozděl a panujʺ se stalo nejen jejich taktikou, ale i způsobem myšlení naprosté většiny obyvatel vaší planety. A to, co se nyní děje na Zemi, je vrcholem takového světonázoru. Proto velmi dobře chápu, jak těžké je udržet se na hladině a nenechat se strhnout vírem lidských vášní, které dnes pohltily téměř všechny obyvatele Země.

Někteří jsou tímto konfliktem zasaženi přímo a tragicky, zatímco jiných se dotýká nepřímo, pouze jejich materiálního blahobytu a stability. Výsledkem je však to, že obě generují negativní energie nejnižších vibrací, což je připravuje o možnost uskutečnit přechod, který v tomto roce již vstupuje do své aktivní fáze. Je mi smutno, když vidím, že mnozí z těch, kteří věděli o přechodu Země do páté dimenze a po desetiletí mu nezištně a trpělivě šli naproti, tuto poslední a nejtěžší zkoušku neunesli. Ponořeni do informační války nebyli schopni moudře a nezaujatě pohlížet na to, co se děje, očima člověka, jehož vědomí již přesáhlo trojrozměrný svět. To platí zejména pro ty, kterých se vojenská operace na Ukrajině přímo dotýká: pro ty, kteří se sami nacházejí v oblasti bojů nebo se obávají o své blízké, kteří se tam nacházejí. To vše je z lidského hlediska velmi pochopitelné a nemůžeme jim to mít za zlé. To, co se nyní děje v planetárním měřítku, je však mnohem větší a důležitější než všechny pozemské války, konflikty a lidské spory, a ne každý to dokáže pochopit. A ještě víc se rozhodnout: odhodit všechny své dosavadní - pozemské - představy o životě a odvážně vykročit do neznáma. I když je to krásné, dlouho očekávané, vytoužené, ale přesto NEZNÁMÉ. Pro člověka je tak typické lpění na všem starém a známém, i když to všechno odsuzuje, že na prahu Vzestupu je jen velmi málo odvážných duší, které jsou připraveny učinit tento zoufalý skok do nového života. A právě takovým odvážlivcům - průkopníkům nové Země páté dimenze - jsou určena má následující poselství.

Majetek 17.3.22 https://vozrojdeniesveta.com/okno-v-novyy-mir-obladanie/

Otec Absolut
Dveře do nového světa se ještě neotevřely dokořán, a to ani pro ty, kteří jsou potenciálně připraveni do něj vstoupit. A tady je důvod. Pro většinu lidí, kteří byli dlouho v matrixu trojrozměrného světa, by bylo příliš obtížné překročit vibrační bariéru mezi dimenzemi. Bylo by to jako vzít člověka, který strávil dlouhou dobu v temném sklepě, rovnou na jasné sluneční světlo. Mohl by z toho světla jednoduše oslepnout, protože jeho oči nejsou schopné se mu okamžitě přizpůsobit. Ve vašem případě se však vaše jemné smyslové orgány - čakry, které jsou zvyklé žít ve svém vlastním rytmu a v určitém energetickém prostředí - nebudou schopny okamžitě přizpůsobit novým vibracím. Jejich náhlá změna rovnováhy může mít neblahé následky, a to až do opuštění fyzické úrovně. Proto jste po mnoho let absolvovali tolik meditací a praktik, abyste postupně a pomalu přizpůsobili svá jemnohmotná těla novým energiím, které přicházejí na Zemi. Někteří z vás to zvládli téměř okamžitě, někteří potřebovali několik let, aby se naučili cítit své čakry a rozpoznávat různé druhy energií.

Proč to pro vás bylo tak důležité? Především proto, že vám tyto praktiky pomohly očistit vaše jemnohmotná těla od negativních energií a programů trojrozměrného světa, které jsou doslova otisknuty ve vaší auře. Jde o to, že podvědomí člověka je přímo spojeno s jeho jemnohmotnými těly. Proto se všechny myšlenkové vzorce a vzorce chování v něm obsažené automaticky otiskují do kteréhokoli z těchto těl. Abychom tuto interakci vysledovali, podívejme se na takové příklady. Snad jedním z nejtrvalejších stereotypů duálního světa je pocit vlastnictví - mít něco. V jakém těle se podle vás tento vzor ʺotisklʺ? Možná se vám to zdá divné, ale je za to ʺzodpovědnéʺ vaše fyzické tělo. Protože vlastnictví něčeho nebo někoho znamená něco hmotného, projevuje se fyzicky. Je to dokonce zakotveno ve vašem jazyce: mít ženu nebo muže, majetek nebo nějaké znalosti, talent či řemeslo. Za to vše je zodpovědná vaše první čakra, která symbolizuje spojení se zemí a vším, co s ní souvisí. Vzpomeňte si na výraz ʺstát pevně na nohouʺ. Jeho významem je, že člověk MÁ vše, co potřebuje pro spokojený, a tedy šťastný život. A pro většinu lidí se vlastnictví hmotných statků již dávno stalo smyslem jejich existence. Patří sem však i lidé: manželé, manželky, děti, přátelé, které už mnozí lidé považují za svůj majetek - objekty vlastnictví. Zvláště zřetelně je to vidět u reptiloidů a dalších představitelů nízkovibračních civilizací vtělených do lidských těl, kteří nemají žádné znalosti o duchovní stránce života, takže jejich život probíhá pouze v praktické rovině.

Království křivých zrcadel 18.3.22 https://vozrojdeniesveta.com/korolevstvo-krivykh-zerkal-2/

Archanděl Lucifer
Milované duše! Dnes jsem s vámi chtěl opět mluvit, protože události na Zemi nabraly vážný spád. Přestože zákulisní boj proti Silám temnoty je v plném proudu, dění na vnější rovině nyní připomíná ʺkrálovství křivých zrcadelʺ. Proč používám takové přirovnání? Především proto, že ʺdivadelní akceʺ, kterou divák vidí, je nyní skutečně karikovaná. Vše, co je v lidech ošklivé, sotva zakryté prázdnými zvonivými slovy, je vydáváno za hrdinství a skutečný boj za osvobození lidstva je líčen jako zločin a agrese. Zdá se, že jen slepý a hluchý si nemůže nevšimnout záměny pojmů a nevidět tak zjevné lži a pokrytectví úřadů. Vidím však, že mnoho lidí tomu stále věří a bere za bernou minci to, co se na ně valí z televizních obrazovek a novinových stránek. Taková zkouška lidského vědomí samozřejmě není náhodná, ale i z nějakého důvodu je podávána tak názorně, aby si i ti nejnezkušenější z nich mohli všimnout záměny pojmů a za vnějšími ʺdivadelnímiʺ atributy spatřit skutečný obraz toho, co se děje. A nyní, abych vám usnadnil rozlišování, uvedu hlavní znaky lži.

Za prvé. Pokud se na vás z mnoha zdrojů najednou valí stejné informace, podávané stejnými slovy - častěji hlasitými a patetickými, jedná se o záměrnou lež, protože pravda nemá ráda slovní hulvátství. Je to také známkou pečlivě organizované centralizované akce, jejímž cílem je manipulovat s myslí lidí.

Za druhé. Jakákoli prohlášení z úst lidí, kteří jsou již poskvrněni korupčními skandály nebo jinými nekalými činy, nemohou být pravdivá kvůli jejich zaujatosti a vlastnímu zájmu. Většina lidí, kteří jsou dnes u moci, je zcela závislá na svých ʺpánechʺ a bojí se jich víc než vlastních lidí. To vysvětluje jejich absurdní a zločinná rozhodnutí, která se týkají jak ekonomiky jejich zemí, tak materiálního blahobytu jejich vlastních občanů. Už nemají co ztratit, protože se sami chytili do pasti.

Za třetí. Čím větší důraz se klade na skutečnost, tím snáze se odhalí podvrh; právě tato ʺskutečnostʺ je zástěrkou, která skrývá pravdu. Výrazným příkladem je Ukrajina a vše, co se kolem ní děje. Země prolezlá zločinem a korupcí se náhle změnila v ʺbaštu svobody a demokracieʺ a její zcela globalisty ovládaný, prolhaný a zbabělý prezident v ʺodvážného bojovníka za spravedlnostʺ. Grotesknější obrázek si lze jen těžko představit, a přesto mu miliony lidí věří. Proč se to děje? Jednoduše proto, že lidé zapomněli samostatně myslet a bezmyšlenkovitě hltají každou informační ʺpolévkuʺ, dokonce i tu, která je uvařena ze shnilých a nepoživatelných ʺproduktůʺ. Proto je na vás - probuzených duších - abyste se utkali s oficiální mocí a moudře a trpělivě, s fakty v rukou, vysvětlovali lidem, co se na Ukrajině skutečně děje a co stojí za celosvětovou hysterií proti Rusku, na které se snesla hlavní tíha útoků globalistů. Tímto způsobem můžete zastavit lavinu lží, která se na lidi valí, a probudit ty, kteří jsou ještě schopni se probudit. Odhalte ʺnahé králeʺ a odhalte skutečné hrdiny.Zdroj: https://vozrojdeniesveta.com/okno-v-novyy-mir-test-na-osoznannost/

Zpět