3746 Brána do páté dimenze je otevřená KejRaj

[ Ezoterika ] 2023-01-17

Informace zde vyjádřené jsou z mého úhlu pohledu. Veškerá pravda totiž čeká na vás ve vašem srdci. Nalaďte se na světlo ve svém nitru. Přátelé, lidstvo čekají těžké časy. Pokud čtete tato slova, jste to vy, kdo musí vystoupit a udělat, co je ve vašich silách, abyste přinesli trochu útěchy co nejvíce lidem, ať už jakýmkoli způsobem. Udělejte, co můžete, abyste zmírnili jejich obavy. 77 777 77 Jakmile se na Zemi s přicházejícími portály zvýší světelný kvocient, to, co zůstane z temných, použije všechny nástroje, které má, aby znepokojilo masy v naději, že udrží lidstvo v nízkém vibračním stavu. Vaše světlo je v této době velmi potřebné. Proto jste zde. 11 111 11 . . .

Z milionů planet, na které se Duše mohla rozhodnout inkarnovat, si pro tuto dobu vybrala Zemi. Neboť lekce, které se zde během tohoto procesu nabízejí, jsou neocenitelné a přinášejí nesmírný duchovní růst. A opět pomáhají celé planetě vzestoupit. Je váš čas zazářit jasněji. 555 Stvoření jako celek se pozvedá do vyšší frekvence. Země má cyklus 25 920 let. Rotace Slunce kolem centrálního slunce Plejád Alcyone trvá přibližně 250 000 let. A rotace této jednoty kolem Galaktického centrálního slunce Mléčné dráhy trvá přibližně 260 milionů let. Samotná Galaxie se pohybuje vesmírem, a to po dobu více než miliardy let, kdy se připravuje na připojení k další energetické spirále vývoje, která se jeví jako prstence spojující se navzájem diagonálně. 888 8 888 To vše se nyní odehrává současně. Každá část galaxie a vesmíru se blíží k dokončení své současné fáze a přechází na další úroveň duchovního vývoje. Pauza. . . Během těchto procesů je třeba transmutovat a vyčistit všechny nižší energie. Čištění energetických a fyzických nižších aspektů se na Zemi již urychlilo. 11 1111

Galaktici po desetiletí zabraňovali mnoha událostem nebo zmírňovali jejich dopad. Zejména zemětřesení a sopek. Vy, pracovníci světla, jste již došli dost daleko na to, abyste pochopili, že ti, kteří jsou zachyceni při přírodních katastrofách a jiných způsobech opuštění svých fyzických lodí, tak činí po předchozím souhlasu. 555 111 Nyní je čas umožnit Zemi, aby pokročila v uvolňování starých energií jakýmkoli způsobem, který považuje za nezbytný, neboť se nacházíme v posledních dnech staré reality. Aby mohl tento svět povstat, aby mohl být pozvednut na vyšší úroveň existence, musí být rozpuštěny nízkofrekvenční vzorce. Na jejich místo nastoupí vzor páté dimenze a světelné vzory. 66 88 999 Pauza. . . Po celou zbývající dobu tohoto procesu buďte na místě lásky. Buďte ve svém srdečním centru. Cvičte soucit, uzemnění, odpoutání a dívejte se na svět a na to, co se v něm odehrává, z vyšší perspektivy. Musíte se zavázat ke všemu, co je nezbytné k dalšímu zvyšování vaší frekvence. Zásadní je práce s dechem. Když hlubokým dýcháním nabíjíte své buňky a čakry, vpouštíte do nich více světla a uvolňujete tak prostor pro aktivaci svého světelného těla. 33 333 Takto má člověk vstřebávat a přežívat stále rostoucí fotonové světlo na Zemi. Brána do páté dimenze je otevřená. A vstup do této Brány se nachází ve vašem srdečním centru. Váš čas nadešel. 11 11 11 Nyní se nacházíte u poslední kapitoly a připravujete se uzavřít knihu svého příběhu třetí dimenze. 999 Vdechujte světlo, vydechujte lásku. Vnímejte, jak se stáváte světlejšími a jak s každým nádechem stoupáte do časových linií páté dimenze Země. 777

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/01/17/the-gateway-to-the-fifth-dimension-is-open/

Zpět