2047 Zkorumpovaný matrix Teri Wade

[ Ezoterika ] 2022-02-01

Matrix, z něhož se drápeme ven, se přepnul do režimu přetížení. Zlí kontroloři se snaží čelit lidskému Probuzení, které právě probíhá. Agendou těchto predátorů je uzamknout co nejvíce lidí v časové smyčce, frekvenčním vězení, než se příležitost v tomto přechodném období uzavře. Lidstvo je uváděno do nového způsobu bytí. Jsou to náročné časy, ale také vzrušující, a mnozí z nás sem přišli kvůli této reevoluci, protože se začínáme rozpomínat na svou pravou identitu. Když zkoumáte nekonečné konspirace, které jsou v současnosti odhalovány, čím hlouběji jdete, tím blíže se dostáváte k jádru zrady lidské rasy.

Tento Matrix, v němž žijeme a který způsobuje systémové selhání pozemských biosystémů ve všech směrech, pouze vytváří otrocké prostředí na vězeňské planetě, jehož jediným výsledkem je zničení. Abyste zotročili rasu, musíte jí vzít její minulost. Četli jste mé předchozí příspěvky, v nichž hovořím o odebrání identity, předků a vzpomínek kultury, což je tak škodlivé. Přijměte svou rasu, svou barvu pleti a její předky. Nenechte svou kulturu zemřít. Tato antihumánní agenda degradovala náš lidský předobraz podněcováním umělého programu pomocí chemické, elektromagnetické, politické a náboženské manipulace. Tato manipulace vychovává patologické, poslušné otroky.

Jsme uvězněni ve zkaženém Matrixu generovaném našimi vlastními zmutovanými genetickými programy a frekvenční zpětnou vazbou našich chemicky pozměněných mozkových vln. Je to naprosto ztrátová situace. Jediným výsledkem je zničení. Aby se lidstvo osvobodilo, musíme pochopit identitu těch, kdo manipulují s naší realitou, ale musíme vzkřísit původní lidský plán před naší genetickou modifikací/snížením úrovně. Musíme svou DNA znovu uvést do provozu.

V této šabloně je část, která zahájí elektromagnetické odpojení od tohoto syntetického Matrixu. To znamená naše Probuzení. Věřím, že právě to se v současné době děje mnohým. V manipulaci lidstva touto negativní agendou jsou nedostatky a tyto zoufalé činy se odrážejí v naší současné realitě, která je stále zřejmější a předvídatelnější. Stejné vzorce pod různými zástěrkami. Všichni, kdo se v této době probouzíte, začínáte identifikovat neviditelnou nit, která se proplétá všemi těmito událostmi, které spolu na povrchní úrovni zdánlivě nesouvisejí, ale všechny směřují ke stejnému cíli, jímž je globální zotročení, rozdělení těla a mysli prostřednictvím rozptýlení a umělé inteligence, GMO, elektromagnetického záření, vakcín atd., což jsou všechno faktory životního prostředí, které se spolčují s genetickými experimenty predátorů zpoza hvězd, aby nás odpojili od našeho původního plánu DNA.

Umělý program hybridizace připravuje přeměnu lidstva na schránkové nádoby pro hyperdimenzionální ovládnutí. Omlouvám se, když se pouštím do těchto řečí, ale mnozí nechápou, v jakém extrémním nebezpečí se lidská rasa nachází. Ale právě teď se odehrává hnutí, které se nepodobá ničemu, co lidská rasa poznala, a my začínáme zpochybňovat oficiální narativ všeho, co nás učili a co nám říkali takzvaní oficiální strážci. Mnozí z vás si řekli, jak mohou být lidé tak slepí, podle mého názoru budou existovat lidé, kteří budou bojovat proti této vyšší frekvenci, přizpůsobí se a zůstanou v rámci negativní agendy/ agendy služby sobě. Na této planetě je 7 miliard lidí na různých úrovních vědomí a všeho mezi tím, někteří nebudou připraveni.

Prožíváme časový rozkol a mnozí z vás si toho všímají ve vztazích s rodinou, přáteli až po místa životního stylu atd. Příkladem jsou někteří z vás, kteří již nerezonují s hustou městskou populací nebo kariérou, kterou jste měli po mnoho let, až po potraviny, které již nezvládáte atd. Klíčem jsou zde prostě a jednoduše frekvenční vibrace. Tato změna způsobí vnitřní konflikt, o tom není pochyb. Ale pokud se to má stát, stane se to. Nenechte se tím rozrušit, protože takové reaktivní chování bude pouze kontraproduktivní a vytváří frekvenci, kterou se tento Matrix živí. Snáze se to řekne, než udělá, buďte na sebe mírní. Tito parazité chtějí, abyste byli reaktivní, což do vás vtáhne negativní situace. To znamená, že frekvence, kterou vysíláte, bude odpovídat tomu, co se vrátí zpět.

Zdroj: https://eraoflight.com/2022/02/01/corrupt-matrix/

Zpět