2789 Arkturiánská rada: Připojte se Daniel Scranton

[ Ezoterika ] 2022-07-09

Jsme pro vás všechny krásným příkladem toho, co znamená být schopen sloužit druhým, aniž bychom k tomu museli podnikat nějaké kroky. Sloužíme vám všem, i když nemáme fyzická těla, která by nám umožňovala konat. Proto, když se snažíte sloužit svým bližním, uvědomte si prosím, že nemusíte vědět, jaký čin bude mít největší přínos, abyste mohli pomoci. Často vidíme, že v souvislosti se svou službou klopýtáte právě kvůli této nejistotě, protože nevíte, co máte dělat. A když se ptáte sami sebe a na to, zda by něco, co byste mohli udělat, pomohlo, potlačujete tuto energii. Bráníte sami sobě, aby k vám a skrze vás proudila energie služby.

Máte schopnost pomoci celému lidstvu, i když sedíte sami, ve tmě, v koutě svého domova, protože máte sílu záměru. Máte sílu soustředění. Máte sílu zvyšovat své vibrace. Máte moc vizualizovat a udržovat prostor. Máte tolik schopností, které jdou daleko za to, co byste ve skutečnosti mohli udělat se svými fyzickými těly, a jak jsme již řekli, jsme pro vás příkladem toho, jak se to dělá, jak toho lze dosáhnout, aniž byste hnuli prstem.

Nyní si také uvědomujeme, že existují způsoby, jak konat a sloužit, a víme, že ve vašem světě existují hrdinové, kteří každý den konají, aby pomohli druhým. Tito jedinci mají specifické poslání. Znají ho a rádi své činy dotahují do konce. Je vás však mnohem více, jejichž úkolem je pracovat v éterické sféře, pracovat s energií, vědomím, vibracemi, záměrem a spojovat se jako kolektiv pracovníků světla, abyste pomohli lidstvu uzdravit se, vyvíjet se a stát se kolektivem páté dimenze, kterým jste předurčeni se stát. Toto poselství dostáváte právě teď, protože jste v tomto kolektivu pracovníků světla. Vším, co vnitřně děláte, přispíváte k posunu vědomí všech lidí, všech bytostí, které ve vašem světě existují. Když budete mít pochybnosti, obraťte se na nás, abychom vás o této pravdě ujistili. Jsme nefyzické bytosti, a proto veškerá naše pomoc vychází z našich vibrací, našeho záměru a naší schopnosti soustředit se. Připojte se k nám a staňte se galaktickým týmem pracovníků světla, protože se všichni snažíme spojit, abychom pomohli lidstvu v tomto velmi významném období vaší historie.

Zdroj: https://eraoflight.com/2022/07/09/the-9d-arcturian-council-join-the-galactic-team-of-lightworkers-2/

Zpět