3764 Archanděl Gabriel: 2023: Ku pravdě Shelley Young

[ Ezoterika ] 2023-01-19

Ctíme vás za vaši odvahu, houževnatost, laskavá a milující srdce a za váš závazek k vlastnímu vývoji i k posunu vědomí, k němuž na planetě dochází. Rádi bychom se věnovali mnoha klíčovým aspektům, které budou tématem energií roku 2023.

Obvykle trvá několik měsíců, než získáte dobrý pocit z energie nového roku. To platí zejména pro energie roku 2023. Nacházíte se v energetickém koridoru, chcete-li porodním kanálu, který začal prosincovým slunovratem a potrvá až do jarní rovnodennosti. Bude to jeden z nejdůležitějších přechodů, kterými kdy projdete. Bude znamenat jak konce, tak začátky, a odtud se bude skutečně rodit nové. Mnozí z vás cítí, že vane vítr změn, ale nejsou si jisti, co se děje. Na úrovni duše cítíte důležitost tohoto období, ve kterém se nacházíte. Je v tom očekávání, je v tom vzrušení, je v tom nepohodlí, je v tom úžas - to všechno jsou znaky zrození! Někteří z vás možná poprvé vstoupí do služby. Někteří z vás mohou zažít posun ve své službě. Může se změnit vaše okolí: buď vaše fyzická poloha, nebo lidé kolem vás, nebo obojí. Někteří z vás se mohou náhle přestěhovat na místa, o kterých jste předtím nikdy neuvažovali, nebo mohou změnit povolání. Dojde k expanzi všeho druhu. Pokud jste se nacházeli v období, které vám připadalo jako dlouhé čekání, může na vás konečně čekat hmatatelná vnější expanze. Pokud jste působili jako držitelé energetického prostoru, můžete se konečně této povinnosti zbavit.

Vše je božsky uspořádáno tak, aby se to plynule rozvinulo, až budou ostatní připraveni vystoupit a obsadit vaši pozici, abyste se mohli posunout dál. Je to navrženo tak, aby to sloužilo nejvyššímu dobru všech. Můžete o tom přemýšlet takto: Pokud máte pocit, že jste někdo, kdo drží místo, vyzýváme vás, abyste si představili vlakové nádraží. Stojíte tam, v ruce držíte schránku, provázíte lidi k jejich vlakům a odškrtáváte jejich jména ze seznamu, když nastupují. Trpělivě tam čekáte, až jich nastoupí tolik, kolik je na vašem seznamu. Ale teď se podíváte na nástupiště a zjistíte, že je prázdné. Všichni, kteří se chystají přijít, už přišli, a je čas, abyste také nastoupili. Nemusíte si dělat starosti, jestli na vašem seznamu cestujících byli lidé, kteří se na vlak nedostavili! Měli jste seznam potenciálních cestujících. Každá osoba se na základě své svobodné vůle rozhodne, kdy chce do vlaku nastoupit. Na vašem místě budou další držitelé místa se svými zásobníky, kteří jim budou pomáhat. K dispozici jim bude mnoho a mnoho dalších vlaků, kdykoli budou chtít.

V žádném případě jste je nezklamali. Váš úspěch pramenil z toho, že jste svou služební smlouvu plnili, jak nejlépe jste uměli. Lidé ve vlaku stále nevědí, kam přesně jedou! Vědí, kde chtějí vystoupit, protože cítí energetickou shodu s tím, kde začíná jejich další dobrodružství. Nevědí však přesně, jak bude vypadat, koho potkají a co úžasného zažijí. Vědí však, že vykonali práci a jsou připraveni přijmout plody své práce. Až vystoupíte z vlaku, budete se na své cestě orientovat podle kompasu svého srdce, který vás dovede na váš pravý sever. Mnozí z vás se budou stále nacházet v prostoru nevědomosti. Rozdíl je v tom, že posledních několik let jste se pro mnohé z vás nacházeli ve stacionárním nevědění. V tomto roce mnozí budou stále v nevědomosti, ale budou v pohybu, budou činit svou nejvyšší volbu okamžik po okamžiku a umožní rozvinutí svého nejvyššího životního vyjádření. Jak se posouváte vpřed do energií roku 2023, usaďte se v daru nevědění. Když nevíte, kam jdete, stáváte se více přítomnými. Začnete být zvědaví. Nejste připoutáni k ničemu, co vypadá určitým způsobem, takže se přirozeně otevíráte mnoha dalším potenciálům. Nevědět vám pomáhá stát se průkopníkem, rozšiřovatelem vlastní cesty a možných cest pro lidstvo. Nevědět je základním aspektem přechodu k novým energiím, protože nové jednoduše nemůžete vytvořit pouze s energiemi starých. I nadále se budou vyskytovat místa s vysokou intenzitou energie, ale vy se stáváte velmi zkušenými v pohybu s energiemi a dáváte si to, co instinktivně potřebujete. Můžete si to představit jako videohru. Na konci úrovně můžete mít velmi intenzivní úkol, který vyžaduje veškerou vaši koncentraci a soustředění. Jakmile tento úkol splníte, otevře se vám zcela nová úroveň s novými oblastmi k prozkoumání a novými nástroji k objevování a používání. Taková je i vaše cesta evoluce. Zahrnuje hraní si v určitých energetických úrovních, dokud vám už nemají co nabídnout.

Nakonec z tohoto cyklu vyrazíte do nové úrovně, která se vám zpřístupnila díky vašemu soustavnému úsilí a dovednostem. Dalším zajímavým aspektem roku 2023 je, že uvidíte, jak se mnohem více lidí začne probouzet a začne se odklánět od konspiračních teorií. To, že se člověk začne zajímat o konspirační teorie, často znamená začátek jeho duchovní cesty. Vše začíná kladením otázek, a když se ptáte, odpovědi jistě přijdou. Mnoho lidí se začne od konspiračních teorií odklánět, protože uplynulo dost času, kdy se mnohé ze slibovaných událostí nestaly. To je velmi častý jev v procesu vašeho probuzení - uvěřili jste informacím, které se později ukázaly jako nepravdivé. Mohlo to pocházet od těch, kteří šířili dezinformace, až po senzibily, léčitele nebo duchovní učitele, kteří nepracovali z prostoru integrity. I když to může být skličující zkušenost, nakonec pomáhá zdokonalit schopnost rozlišování a vede lidi k tomu, aby se napojili na svou vlastní pravdu a vnitřní moudrost. Odklon od dezinformací k pravdám srdce nakonec začne léčit rozdělení, které na vaší planetě převládá.

Mnozí z vás s velmi silnými smlouvami o službě nebyli v rovnováze, byli ochotni pouze dávat a nebyli ochotni přijímat. Pokud je to váš případ, rok 2023 je rokem, kdy byste měli upřednostnit svou vlastní praxi sebelásky. Jednoduše se nemůžete posunout do vědomí jednoty a vynechat sami sebe. Nemůžete také pokračovat v procesu vlastního ztělesnění, pokud jste současně zaměstnáni popíráním sebe sama. Budete vyzváni, abyste konečně zahrnuli sami sebe do své bezpodmínečné lásky a něžné péče, což je pro mnohé z vás poslední hranice. Z věčného zanedbávání sebe sama přejdete k péči o sebe, sebepřijetí, přítomnosti sebe sama a sebeúctě. To je celý model praxe sebelásky, do kterého mnozí z vás již dávno měli přejít. Pokud jste měli pocit, že vám chybí nějaký zásadní kousek, který jste nedokázali identifikovat, je vysoce pravděpodobné, že je to vaše vlastní láska, kterou hledáte. Jakmile bude na svém místě, budete ještě více užiteční způsobem, který ctí každého, a to je přesně to, co si přejeme pro každého z vás. Tím, že vstoupíte do role svého vlastního milujícího průvodce, rodiče a pastýře a budete pracovat s božskou kombinací odevzdání se, víry, plynutí a důvěry, budete mít k dispozici všechny prvky, které vám umožní učinit hluboký, opravdový a trvalý pokrok, protože se konečně zbavíte odporu a budete pracovat se všemi energiemi, které tu vždy byly, aby vás vedly a pomáhaly vám. Mnozí z vás se zbaví zvyku být v režimu neustálého řešení problémů sami se sebou a začnou důvěřovat sami sobě a své božské kompetenci. To je to, co máme na mysli pod pojmem pravdy. Konečně budete důvěřovat sami sobě, že dokážete navigovat ke svému pravému severu, nikoli k severu, o kterém všichni říkají, že byste k němu měli směřovat.

Jakmile vstoupíte do energií další fáze své inkarnace, dojde takříkajíc ke střídání stráží, někteří vaši průvodci s vámi dokončí svou misi a přijdou noví průvodci, aby vám v této nové fázi pomáhali. Je to čas velkých oslav, kdy jste připraveni přivést nové průvodce! Možná zjistíte, že najednou máte potřebu zpívat, broukat, tónovat nebo vydávat opakující se zvuky. Pokud mluvíte jazykem duše nebo světla, možná zjistíte, že mluvíte novým dialektem, kterým jste dříve nemluvili. Všechny tyto události jsou úžasné, protože jsou prostředkem posunu do vibračního souladu s vašimi novými průvodci. Mnozí z vás si přinesou nové dary. Tyto dary nejsou ve skutečnosti nové samy o sobě, jsou spíše vzpomínkou na to, co jste v jiných inkarnacích dělali velmi dobře. Mnozí z vás budou navazovat na to, kde jste skončili v inkarnaci, kterou považujete za svou nejúspěšnější, a oprášíte tyto dary, abyste je v nových energiích posunuli na další úroveň. Mnozí z vás si najdou cestu k jedinečným způsobům služby. Možná poprvé vstoupíte do hmatatelné služby, nebo rozšíříte služby, které již nabízíte, či je zcela změníte. Neexistuje žádná univerzální cesta služby. To je záměr. Všichni svou autenticitou přispíváte do mozaiky celku. Tím, že mnoho lidí nabízí různé druhy pomoci, efektivně sloužíte celku.

Jak poznáte, že děláte tu správnou? Tím, že se budete řídit kompasem svého srdce a půjdete na svůj pravý sever. Ctěte cesty služby všech, neboť všichni jste nedílnou součástí potřeb planety. Mnozí z vás jsou nespokojeni s tím, jak svět vypadá. Novou Zemi nemůžete vytvořit s prošlými energiemi. Musíte být ochotni přejít za hranice toho, co vidíte, do říše potenciality, kde řešení existují a čekají na vaše objevení. Stáváte se stabilizující silou na své planetě tím, že jste ochotni být změnou, a to jak tím, že držíte energie, které chcete vidět více, tak tím, že ctíte svůj vlastní proces ztělesnění. Posun vpřed není jen o tom, že si určíte, co byste chtěli. Jde o to věnovat čas tomu, abyste ctili to, po čem vaše duše touží. Vaše nejautentičtější já je vaším největším darem světu, protože právě svou autenticitou přispíváte k nejčistší esenci sebe sama, což je přesně to, kvůli čemu jste na planetu přišli. Jste připraveni. Svou práci jste již vykonali. Vaše duše vás dobře připravila přesně na tuto dobu, abyste pomáhali i tvořili. Své nejpravdivější shody a nejpravdivější záměry naleznete tím, že dovolíte svému srdci, aby vás vedlo ke zkoumání toho, co existuje za hranicemi toho, co vidíte, kde na vás čeká to nejpravdivější bohatství a nejvyšší linie vašeho potenciálu.

Mnozí z vás budou stále v různých fázích své cesty. Někteří z vás měli jít jako první a být průkopníky cesty vpřed, zatímco jiní se spokojí s tím, že se probudí, až bude cesta vyčištěna. Vše je božsky dokonalé pro individuální záměry každé vaší duše a každá metoda s sebou nese své vlastní jedinečné výhody a výzvy. Chceme, abyste věděli, že všichni jste si vybrali být na planetě v této době, abyste se podíleli na tomto velkém probuzení, a vaše duše se nemohly dočkat, až zažijí časy, ve kterých se právě nacházíte. Na závěr bychom vám rádi připomněli, že je obtížné skutečně posoudit váš pokrok z vašeho vlastního pohledu. Proto se k vám určitá témata vracejí ve smyčce, znovu a znovu, abyste je mohli vidět a zvládnout na základě své poslední dosažené úrovně. Neustále se vám nabízejí příležitosti učit se, rozšiřovat se a konečně ztělesnit své nejvyšší vyjádření sebe sama. Kéž byste se mohli vidět tak, jak vás vidíme my! Žasli byste nad svou krásou a nad tím, kolik jste toho dokázali. Zůstaňte v kurzu, vraťte se k základům přítomnosti, vděčnosti a božské kombinaci odevzdání se, víry, plynutí a důvěry, když nevíte, kam jdete, a dovolte svému pravému severu, aby vás přitahoval k novým výhledům, které na vás čekají. Vězte, že jsme s vámi na každém kroku, protože jste váženým a milovaným členem pozemní posádky. Vaše bytí je vždy více než dostatečné a váš růst a přítomnost jsou vaší službou. Jednoduše se nemůžeme dočkat, co vytvoříte a kam vás vaše expanze zavede, protože nás nikdy nepřestanete udivovat. O to jsme se s vámi dnes chtěli podělit. Bylo nám velkým potěšením.

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/01/19/archangel-gabriel-2023-into-the-true/

Zpět