6795 Potravinová korupce: Falešné maso, GMO a další Tracy Thurman

[ Ezoterika ] 2024-06-20

V mých posledních třech článcích jsme se zabývali globální válkou proti zemědělcům, viníky této agendy a taktikou používanou k přípravě veřejnosti na zničení naší potravinové svobody. Dnes se budeme zabývat některými projekty a produkty, které budou použity k tomu, aby vám odebraly právo na přístup ke zdravým potravinám.

Většina čtenářů je pravděpodobně obeznámena s GMO a s tím, jak se ukázalo, že geneticky modifikované organismy způsobují závažné zdravotní problémy, jak zničily životy nezávislých farmářů, kteří jsou žalováni poté, co je jejich půda nedobrovolně kontaminována semeny Monsanto, a jak vzrostlo používání glyfosátu díky GMO plodinám Roundup Ready. Korupce v zásobování potravinami bohužel postupuje mnohem dál.

DARPA, americká agentura pro pokročilé obranné výzkumné projekty, poskytla miliony dolarů výzkumníkům, aby přeměnili vojenský plastový odpad na bakteriální proteinový prášek, kterým lze krmit lidi.

Určitě znáte falešné maso financované Billem Gatesem, jako jsou Impossible Burgers, vyrobené z karcinogenní GMO sóji a neurotoxinů, jako je hexan a glutaman sodný, a které bylo pozitivně testováno na vysoké hladiny glyfosátu.

Mnoho Američanů si neuvědomuje, že v našich potravinách jsou již geneticky modifikovaná zvířata. Geneticky modifikovaná prasata, krávy a lososi byli schváleni k prodeji v USA. Regulační proces jejich schvalování se dramaticky zkrátil. Pokud si lososa objednáte v restauraci, nebo jiném potravinářském zařízení, místo abyste si ho koupili v maloobchodě, není nutné vás informovat, že jíte frankenfood.

Pokud vám geneticky upravený franken-losos zní lákavě, určitě si zamilujete geneticky upravené bakteriální spory společnosti Aanika Biosciences obsahující "čárové kódy" DNA, které se používají k produkci. Ty nelze odstranit mytím, vařením, smažením, mikrovlnnou ohřívačkou, nebo vařením v páře, a díky tomu bude možné vysledovat potraviny z pole do vaší kanalizace, takže testy místních odpadních vod odhalí, co místní obyvatelstvo jí. Neexistuje žádný požadavek na označování, které by vás informovalo o tom, které produkty byly postříkány těmito geneticky modifikovanými sporami. Vzhledem k posedlosti USDA sledováním a sledováním potravin existuje velmi reálná možnost, že se pokusí nařídit používání takových spor, stejně jako v současné době nařizují RFID čipy u dobytka pro sledovatelnost. Pokud si myslíte, že dohled nad odpadními vodami zní bizarně, uvědomte si, že se během Covidu stal běžnou praxí jako prostředek k určení míst ohnisek a ospravedlnění dalších lockdownů. Nyní se používá k ospravedlnění zemědělských zásahů ve jménu viru ptačí chřipky H5N1.

Samozřejmě tu máme slavnou agendu Jezte brouky. V Evropě bylo schváleno pro lidskou spotřebu několik druhů hmyzu, včetně moučných červů, cvrčků domácích a stěhovavých sarančat. V dostatečně nízkých úrovních jej společnosti ani nemusí uvádět jako přísadu na etiketách potravin. Podle Organizace pro výživu a zemědělství Evropské unie "Hmyz jako potravina se v jednadvacátém století jeví jako obzvláště relevantní problém kvůli rostoucím nákladům na živočišné bílkoviny, potravinové nejistotě, tlakům na životní prostředí, růstu populace a rostoucí poptávce po bílkovinách mezi střední třídou... Proto je třeba najít alternativní řešení ke konvenčním chovům hospodářských zvířat. Konzumace hmyzu proto pozitivně přispívá k životnímu prostředí, zdraví a živobytí."

Nevěnujte pozornost faktu, že záměrná politika týchž vlád vytváří problém, o kterém tvrdí, že ho řeší. Je to opět strategie problém-reakce-řešení. Poživatiny na bázi hmyzu jsou nyní dostupné také ve Velké Británii, Kanadě a USA.

Někdo může namítnout, že je to všechno v pořádku, pokud to nejsme nuceni jíst a máme informovaný souhlas s tím, zda to máme na talíři, nebo ne. Ale stejně jako byly předem položeny základy pro režim Covid, a produkty a služby používané ke kontrole populace byly vyvinuty dříve, než se staly povinnými, platí totéž i zde a triky s odstraněním výběru potravin již začaly.

Zdroj: https://eraoflight.com/2024/06/20/food-corruption-fake-meat-gmos-and-beyond/

Zpět