544 Zvonění v uchu Celia Fenn

[ Ezoterika ] 2020-10-05

Díky příchozím energiím došlo v oblasti epifýzy/hypofýzy k velmi silné aktivaci zahrnující čakru duše, korunní čakru a čakru třetího oka. Změny vytváření nové meridiány mezi duší a fyzickým mozkem.
Hlavní aktivace a transformace pozemských sítí probíhá v Austrálii a Uluru. Pracovníci světla, domorodé národy a galaktické energie vyšších dimenzí udržují energie, které čistí a přeměňují tězkou energii solar plexu/mentálního těla Země. Domorodé národy iniciují nový sen, aby pomohli projevit novou Zemi. Obraťte svou pozornost k jihu. Chaos a kakofonie jsou částečně výsledkem manipulace s více časovými osami jako prostředku odvádění pozornosti od rostoucí nové Země a přicházejícího Zlatého věku Míru.

Pro ty, kteří mají problémy s rovnováhou a pískáním v uchu, výtah ze staršího článku:

Nárůstá "tinnitus", zvonění a bzučení v uchu nebo obou uších. Někteří hlásí bolest v uších a tato bolest se často posouvá z uší do zubů a čelisti nebo nahoru do hlavy, kde se z ní stávají závratě a bolesti hlavy. Tento proces je součástí posunu k vícerozměrnému energetickému světelnému tělu.

Ucho a Vnitřní ucho jsou umístěny mezi 5., 6. a 7. čakrou, v oblasti duchovní anatomie, která nás spojuje s Vyššími dimenzemi. Jakmile se přestavíme a znovu propojíme s naším slunečním a galaktickým dědictvím, budeme v této oblasti cítit změny a pohyby.

Vnitřní ucho obsahuje orgán zvaný Cochlea, který má tvar spirály. Tento orgán je zodpovědný za překlad přijatých zvuků do impulsů, které mohou být vysílány nervovými cestami do mozku a slyšeny a chápány. Ve vyšších dimenzích působí Cochlea také jako galaktická "anténa", která může přijímat zvuky / signály z vyšších dimenzí.

V každém uchu je kochleární spirála, společně usnadňují funkce sluchu v těle. Z duchovního hlediska však kochlea levého ucha pracuje s levým mozkem, aby přijímala a uzemňovala informace týkající se života na Zemi, zatímco pravá kochlea přijímá a překládá informace z galaktické úrovně, které se spojují s duchovními a mystickými oblastmi.

Obě jsou spojeny do nervového systému a mozku. Impulsy, které aktivují spirálu kochley na úrovni vyššího vědomí, jsou však přenášeny hypofýzou a poté do kochley odlišnými nervovými cestami a světelnými meridiány. To znamená, že když jsou galaktické světelné kódy přenášeny slunečními a galaktickými radiačními vlnami, pak je silněji aktivována epifýza a u těch, kteří jsou připraveni, začne kochlea vibrovat zprávami jazyka světla!

U vyváženého jedince aktivace levé a pravé spirály kochley zajišťuje rovnováhu, a to jak doslovnou, tak emocionální / duševní a duchovní. V naší planetární kultuře jsme byli velmi "nevyvážení", přičemž levý mozek byl silně aktivován a pravý mozek ne. Žijeme ve společnosti, kde je činnostem a funkcím pravé části mozku přikládán malý význam, počínaje školou a pokračováním v životě dospělých.

Když pravá mozková kochlea začne vibrovat v harmonii s přenosy světelného kódu galaktické spirály, začnete "slyšet" přenosy, které jste předtím neslyšeli. To v tuto chvíli to může jednoduše znít jako "bílý šum", protože váš mozek netuší, jak je přeložit do smysluplného "jazyka". Ale jakmile začnete pracovat se svým pravým mozkem a expandovat do vyšších dimenzí, tyto přenosy začnou nabývat tvaru a významu.

Můžete začít vyjadřovat Jazyk světla prostřednictvím malby, hudby, poezie nebo jakékoli jiné pravé mozkové činnosti, kterou upřednostňujete k vyjádření toku kódů galaktického světla.

To je jeden z důvodů, proč se tolik lidí momentálně cítí v nerovnováze. Spoléhání se na levý mozek se stává natolik nevyváženým, že lidem hrozí přechod do "stínové" energie levého mozku, paranoia, psychóza a deprese. Mnoho lidí možná netuší, proč se najednou cítí depresivní, úzkostní, paranoidní a možná i psychotičtí. A protože je to tak rozšířené, při interakci s vámi to vychází z jiných lidí.

V transformačním procesu je to náročný okamžik. Prostě musíte rozpoznat, co se děje, a pracovat na dosažení rovnováhy. Aktivujte pravou mozkovou kochleu kreativní činností, magií, uměním, tancem a hudbou. Sněte, malujte a pište, zkuste vidět vzory a kouzla ve všem. Nenechte se unášet stínovou stranou levé spirály "Levého mozku". Sestupnou spirálu k uzemnění potřebujeme všichni, ale když je nevyvážená, stává se z ní patologie.

Někomu může pomoci vyloučení mléčných výrobků ze stravy, pokud bude bolet ucho. Mléčné výrobky způsobují hromadění tekutin v uších, a pokud již v této oblasti existuje tlak, může to způsobit bolest. A když je šišinka velmi aktivní, bolest může být intenzivní. Je čas začit "poslouchat" nové přenosy, které k nám přicházejí. Co nejvíce užívejte kreativní svět pravého mozku. Naše planeta brzy znovu objeví, že magie a kreativita jsou klíč k času a když porozumíme času a tomu, jak s časem pracovat, vytvoříme úplně jiný svět na velmi odlišné časové ose. Klíč je v nás, jak výše, tak níže. Máme vlastní "galaktický vysílač", který začíný být online!

http://scienceofascension.blogspot.com/2017/07/tinnitus-or-spiritual-ringing-in-ears.html

Tinnitus 9.7 17 Divsy Pafe

Zvonění v uších z duchovních příčin je nastavení, jemné doladění osobního energetického pole / šablony (taktovací frekvence procesoru) na nosnou frekvenci / pilotní časovou osu jednoty, nazývanou také krystalická mřížka jako důsledek stahování harmonické energie a bočních pásem vyplývajících z kalibrace. Vysokofrekvenční kovové bzučení rychle oscilujících vyšších čaker nyní vnímáno díky našemu rozšířenému rozsahu slyšitelných frekvencí. Ve skutečnosti jsou čakry energetickými centry - tj. frekvenční generátory / oscilátory. Každá čakra vibruje na konkrétní barvu / frekvenci a výsledné elektromagnetické pole se nazývá aura, je syntézou všech frekvencí čaker.

Příznaky vzestupu jsou neobvyklé tělesné příznaky, které nemají lékařskou příčinu, což je účinek většího duchovního stahování světla / energie do těla.

Zvonění v uších je jedním z velmi významných příznaků uzemňování a výměny starých frekvenčních vzorů za nové krystalické buněčné vědomí. Je výsledkem hlubokých fyziologických transformací na buněčné a metabolické úrovni, které se někdy projevují jako záněty (výkyvy trávení, nadýmání, zánět vedlejších nosních dutin, chřipka, bolesti atd.).

Zkušenosti s těmito tělesnými příznaky se značně liší (typ, počet, intenzita, frekvence) v závislosti na aspektech,jako karmické zatížení, mise / kontrakt, celistvost (míra světelnosti), prostředí, výživa, vzduch, cvičení atd. Všichni musíte projít tímto procesem.

Osobní energetické pole / šablona:

Tělo se skládá ze čtyř základních složek - fyzické, emocionální, duševní a duchovní. Éterická složka je řízena čakrovým systémem - energetickými centry / akumulátory. Čakry jsou ve skutečnosti generátory frekvencí - takřka oscilátory. Během normálního pracovního života je energie, která přichází do těl z různých zdrojů: Zdroj, Gaia, Kosmické stahování, Posun, Mřížky atd., zpracována čakrami a přes nohy se dostává do Země, což vede k výslednému komplexnímu signálu (vlně) s podpisovým tónem/registrací. Energetické pole je jedinečné pro každého jednotlivce. Elektromagnetické pole spojené s tímto proudem vytváří to, co se nazývá aura. Podpisový tón je udržován konstantním signálem zvaným taktovací frekvence (identická s taktovací frekvencí mikroprocesoru), který je nepostradatelný pro stabilizaci a chod naší éterické sítě. Ve skutečnosti je tato frekvence uzamčena (PLL - systémy fázových smyček elektronických obvodů) na trvalou nosnou / pilotní frekvenci (známou také jako Beacon) přijatou ze zdroje (OM vlna) - takto je odvozeno a aktivováno připojení ke zdroji. Podmíněné duše opustily toto spojení a atrofují, proto je váš život tak v troskách. I když tento odkaz může být slabý, nelze jej přerušit.

OM / vlna od Zdroje - nosič krystalické mřížky - časová osa jednoty:

Kvantová fyzika pomohla pochopit, že každá jednotlivá věc neboli hmota ve vesmíru se skládá také z energie - zdroje (Bůh je energie projevující se jako vibrace nekonečné frekvence). Vlna OM (vševědoucí okamžik), božská částice/Higgsův bosom, mřížka Kristova vědomí, má taktovací frekvenci mikroprocesoru na 1034 Hz za sekundu). Tato frekvence má astronomickou hodnotu protože musí pojmout signální tóny všech entit / království ve všech vesmírech. Tato vlna je také známá jako základní frekvence celého života. Konečný cíl opětovného připojení je zvýšit vibrace/frekvenci na tuto hodnotu, abyste se stali plně integrovanou kristovou bytostí.

Gaia posouvá a zvyšuje své vibrace analogicky k ostatním královstvím na planetě Zemi a právě tento nárůst její taktové frekvence je zodpovědný za zrychlení času ve 3D - čím vyšší je rychlost / frekvence mikroprocesoru, tím všestrannější a rychlejší jsou její úkoly; odtud tedy pojem rychlosti.

Podivné zvuky, které někteří vnímají z jádra vesmíru, jsou frekvence a postranní pásma vyplývající z posunu Gaii. Gaia zvoní - trhá se její současná konfigurace, aby se zrodilo nové paradigma Země. Tato modulace produkuje nové prvky světla / zvuku - výsledné harmonické rozdělení jsou slyšet jako podivné zvuky.

Řídící takt / frekvence

Koordinovaný světový čas (UTC) je základem pro moderní standard civilního času podle mezinárodního atomového času. Aby svět fungoval na jednotné časové platformě, je nezbytně nutné synchronizovat všechny hlavní hodiny na světě. Toho je dosaženo spojením všech hodin hlavních míst s hlavními hodinami vlnou zvanou pilotní nosič.

Nosič krystalické mřížky tedy propojuje všechny entity a slouží stejnému účelu jako pilotní nosič hodin. Spojuje všechny entity / království / rozšířené vědomí s vlnou OM - časovou linií jednoty. Z toho vyplývá, že jednotliví místní zpracovatelé musí být trvale připojeni k časové linii jednoty. Nedostatek duchovní praxe by značně snížil kvalitu interakce se Zdrojem. Bůh ke všem mluví po celou dobu, ale pokud je kvalita spojení ohrožena, nezískáte plné výhody. S růstem a integrací více světla posilujete spojení, zlepšuje se kvalita přenosu (komunikace ke Zdroji a ze Zdroje) - a stává se dostupným více božského.

Frekvence tónů, zvonění, se nakonec sníží, jak budete pokračovat ve zvyšování své frekvence - posunu, ladění / synchronizaci na vyšší frekvence harmonické jednoty (vysoké tóny jsou výsledkem / rozdílů mezi podpisovým tónem a nosnou frekvencí jednoty). Na konci procesu světelného těla klesne frekvence těchto tónů na 0 Hz - žádný tón; dokonalý stav srdce.

Amplituda vnímaných tónů závisí pouze na individuální citlivosti. Zvonění v uších / vysoké tóny jsou výsledné frekvence (harmonické a postranní pásma) vnímané během jemného ladění / kalibrace frekvence taktu/ signálních tónů na časovou linii jednoty, jak zvyšujete své vibrace, abyste se přizpůsobili novým pracovním bodům. Kdybyste se aktivně připojili k jemnohmotnému tělu, slyšeli byste tento pulzující nosič časové linie jednoty. Stavy modlitby / meditace / trance jsou některé z metod, které ve 3D pomáhají monitorovat tuto mřížku / pilot / časovou linii. Nahrání tohoto signálu by výrazně zlepšilo vaše schopnosti tvůrce..

Harmonická frekvence

Harmonická je jednotlivá oscilace, jejíž frekvence je integrálním násobkem základní frekvence, částice základního tónu. Jste tedy harmonické Zdroje základní frekvence - božské jiskry. Harmonické je z podstaty holografické, proto nese informace / data / ID související s podstatou.

Připojení k časové ose jednoty je implementováno ve 3D globální telefonní síti - telefony přijímají každých několik sekund sérii tónů v závislosti na poskytovateli. Celulární síť je ve stálém kontaktu / připojení - může mapovat všechny telefony ve své databázi.

Zdroj: http://www.starchildglobal.com/

Zpět