2859 Lví brána Celia Fenn

[ Ezoterika ] 2022-07-21

Několik informací o Lví bráně a 8 světelných bodech v Posvátném roce: Od chvíle, kdy jsme opustili 3. dimenzi a zahájili proces Vzestupu a Transformace, se hodně mluví o Čase. Poznali jsme, že lineární čas, časová forma spojená se 3. dimenzí, již není adekvátní k popisu zkušeností 5. dimenze a multidimenzionální zkušenosti na Zemi. Mnozí lidé poukazují na ʺkonec časuʺ, jako bychom existovali v jakési prázdnotě bez času. Archanděl Michael však učí koncepci Posvátného roku neboli Galaktického roku, v němž je čas aspektem spirálové tvůrčí cesty Země ve vztahu ke Slunci a hvězdám. Právě tento spirálový pohyb Prostorem vytváří Časoprostor a poskytuje platformu pro Tvoření a Manifestaci a pro Růst a Rozšíření Duše. Existuje 8 světelných bodů, které kalibrují spirálu Posvátného roku, a že jsou pod dohledem Hvězdných lvů neboli Královských lvů. Tito Lvi jsou mocné andělské bytosti, jejichž úkolem je být strážci časoprostorových portálů pro Zemi na její cestě Hvězdami.

Sirianští Hvězdní učitelé učili staré Egypťany, že Země je jako loď nebo koráb, který se pohybuje vesmírem. Neterové (bohové) byli navigátory ʺlodi milionů letʺ, jak byla Země nazývána. Nyní, po vzestupu a transformaci Země v Novou Zemi, jsme se my, novozemští lidští andělé, stali zodpovědnými za ʺplavbuʺ lodi na její spirálové cestě hvězdami. Stali jsme se hvězdnými navigátory Země a samozřejmě i naší vlastní cesty Časoprostorem. Děláme to tak, že pracujeme s časovými liniemi/spirálami a portály a vytváříme čas, když tvoříme a manifestujeme své životy, a to jak kolektivně, tak jako jednotlivci. Posvátný rok začíná 26. července galaktickým novým rokem. Tento čas byl posvátný jak pro staré Egypťany, tak pro Maye, kteří byli napojeni na galaktické pulzy světla. V této době se začíná otevírat portál ʺLví brányʺ ve Lvu, který dosáhne svého apogea 8/8 8. srpna. Jedná se o hlavní Časovou bránu Posvátného roku, kterou střeží Lvi (Hvězdní lvi) Včerejška a Zítřka. Tito Lvi zajišťují, aby ti, kdo portálem procházejí, nebyli připoutáni k minulosti nebo budoucnosti, ale tvořili se zaměřením na přítomnost, neboli nulový bod. Spirála času, která se v tomto okamžiku roztočí, ponese kolektiv Země vpřed po celý příští posvátný rok.

Osm světelných bodů je osm posvátných ʺotočných bodůʺ spirály. Skládají se ze 4 hlavních Časových bran nebo Portálů a 4 Sezónních portálů nebo bran. Časovými branami jsou 8/8 v srpnu, 11/11 v listopadu, 2/2 v únoru a 5/5 v květnu. Každý z těchto portálů je pod dohledem hvězdných rad královských hvězd Regulus (8/8), Antares (11/11) Formalhaut (2/2) a Aldebaran (5/5). Osu 8/8 a 2/2 Lva/Vodnáře drží sirianští Hvězdní učitelé a osu 11/11 a 5/5 Plejáďané, kteří pracují se Zemí a jejím vývojem. Čtyři sezónní portály jsou dva slunovraty, kdy Země mění směr vůči Slunci, a dvě rovnodennosti neboli body rovnováhy. Těchto 8 světelných bodů vytváří osmicípou hvězdu, která je symbolem vztahu Země se Sluncem a se Zlatým světlem Kristova vědomí, což je nejvyšší úroveň Vědomí, kterou naše Slunce v této době vyzařuje na Zemi.

Osmicípá hvězda je tedy spojena se slunečními Avatary Marií Magdalenou a Ješuou jako ztělesněním ženského a mužského Kristova Vědomí. Vyšší vlny Vědomí jsou k dispozici také z hvězdných a galaktických zdrojů, jako je Platinový paprsek a Diamantové světlo. Ty nám také pomáhají na naší cestě transformace na Zemi. Jak se tedy přesouváme do Nové reality Země a jak hledáme nové způsoby oslav naší cesty Časoprostorem, které nejsou zkreslené a lineární a připoutané k silám, které vyčerpávají naši energii, přijdeme oslavit 8 bodů Světla Posvátného roku. Proto je Lví brána tak důležitá. Je to okamžik, kdy se Země spojuje se Síriem a Lvem a kdy se rozvíjí nový cyklus Časoprostoru, abychom se projevovali a tvořili společně jako Mistři hvězdní navigátoři. Musíme si vybrat, že budeme ve svém nejvyšším vědomí a soustředěni ve svém Srdci, abychom mohli s grácií a lehkostí překročit práh a přejít do vyšší oktávy zkušeností.

Ti, kteří bránu nepřekročí, buď pokračují v kroužení na stejné úrovni, nebo se ʺzvrhnouʺ do nižších časových linií a téměř se zdá, že se vracejí v čase zpět a přehrávají si stará dramata, protože se nemohou posunout vpřed. Proto je tak důležité nenechat se rozptylovat dramaty strachu a úzkosti, které se obvykle odehrávají, když se koná důležitý portál. Jejich cílem je zabránit lidem v pohybu vpřed a vzhůru do nových cyklů vývoje a tvoření. Když se blížíme ke Lví bráně, je důležité, abychom zůstali soustředění na to, co chceme v nadcházejícím cyklu vytvořit a zažít. Zůstaňte v klidném, láskyplném a tvůrčím rozpoložení a projdete Portálem a budete se pohybovat skrze tamní Hvězdy na své Cestě Bytí a Stávání se!

Zdroj: https://voyagesoflight.blogspot.com/2022/07/this-is-why-lions-gate-is-so-important.html

Zpět