3165 Celestial Blue Star Modrá hvězda Plejáďanů: Hořká sklizeň Celestial Blue Star

[ Ezoterika ] 2022-09-22

Zdravím všechny opravdové Zastánce spravedlnosti; každý z vás se vyrovnává nebo se chystá vyrovnat s podzimem, jaký jste dosud skutečně nezažili. V každé nanosekundě vašich dnů a nocí se toho mění tolik, že by nebylo možné, abych vám o každém z vašich současných i nadcházejících dnů a nocí sdělil nějaké neměnné podrobnosti. Ačkoli jsem vás všechny varoval, abyste kdykoli očekávali cokoli a byli na to připraveni, bylo by příliš pro kohokoli z vás, kdybyste byli plně připraveni na věci, které jste ještě nezažili. S ohledem na to vás však žádám, abyste měli otevřená okna své mysli a byli vnímaví ke změně toho, co jste schopni změnit, a abyste přijali vše, co změnit nemůžete.

Hloubka vaší únavy, kterou cítím ve vašich tělech a myslích, mě trochu znepokojuje. Lidská anatomie těžko odolává silným vedrům a opravdu silným mrazům, které opět VELMI brzy začnou. Mnozí lidé, až příliš mnozí, dovolili svým tělesným schránkám, aby se přizpůsobily pouze určitým teplotám. Přílišná starost o ʺkrásné těloʺ namísto o proměnlivé vlny všech různých teplot z velké části způsobila, že se fyzické vozidlo vzbouřilo proti horku a chladu, kterým se nemohlo naučit přizpůsobit. To ovšem znamená, že mysli je hozena nepříjemná klapka, protože lidé nedokázali tělu a mysli umožnit pracovat v tandemu. Nic z toho, co jsem právě řekl, vám všem nebude dávat smysl. Není se čemu divit! Zkuste pochopit, že z velké části je každý člověk, který kdy žil na Anastasii, tak či onak produktem svého prostředí. Prostředí, o kterém mluvím, NEJSOU fyzické podmínky, které vás obklopují. Mluvím o přírodních okolnostech a přírodních silách, na které můžete reagovat. Pokud například člověk reaguje na červenou barvu pocitem hlubokého nevysvětlitelného hněvu a dokonce nenávisti, je to ve skutečnosti psychika, která reaguje, NE osobnost sama. Pokud tentýž člověk reaguje na modrou barvu pocitem klidu a spokojenosti, je to opět psychika, která reaguje. Lidstvo se celkově velmi zklamalo, když se falešně domnívalo, že oči jsou okny Duše. Není tomu tak! Okny Duše jsou PSYCHIKA. Pochopte to a jste zhruba v polovině cesty k dokonalému poznání.

Kdysi dávno během semináře, který moje Nebeská dcera pořádala pro velkou skupinu lidí v jednom západním státě, potřebovala uvést příklad, jak se poznání má. Musel to však být příklad tak jednoduchý, aby ho nemohli špatně pochopit. Mnozí z nich to stejně nepochopili, ale ona se o to snažila. O ʺvěděníʺ řekla, že ʺvědění je moudrost v tréninkové podprsenceʺ. Jakkoli je tato PRAVDIVÁ skutečnost, toto PRAVDIVÉ konstatování faktu, jednoduché a přitom výstižné, zdá se, že vždycky přelétne přes hlavu i některým nejlepším mozkům z kolektivu advokátů. Lidské oči jsou omylné, víte. Je to FAKT, ať už to chcete slyšet, nebo ne! Ne, nemá to vůbec nic společného s tím, zda je člověk slepý, špatně vidí nebo je barvoslepý. Není nic neobvyklého, že lidské oči špatně čtou nebo interpretují to, co si MYSLÍ, že vidí. Po celou dobu existence lidstva je to je hlavní problém, skutečná zhouba pro spravedlnost. Oči mohou snadno oklamat mysl; když se tak stane, nešťastník zabloudí do myšlenkového pole, které si sám vytvořil. Vidíte to? Ze všech období vašeho života, kdy je tak kriticky důležité, aby každý z vás skutečně pochopil psychiku Teď je ta chvíle, kdy MUSÍTE! Nemám rád, když vám zdánlivě neustále říkám, že MUSÍTE udělat to či ono, ale na tom, zda tomu nasloucháte a začnete aktivně jednat, mohou záviset vaše životy a stav vaší Duše. Celá ta záležitost s únavnými a invazivními dezinformacemi o očích a oknech je prostě lineární nepravda a nebezpečná rétorika.

Nyní si však uvědomte, že i psychika může být poskvrněna ztrátou nevinnosti, kterou člověk zažívá, když ignoruje skutečnou realitu a volí iluze a zoufale lpí na lidmi vytvořených představách o normálním a nenormálním. Lidé jsou stvoření zvyku. Jako takoví se při narušení nebo přerušení svého zvyku/rutiny rychle propadají do ʺpropasti ztracených myslíʺ. Tolik lidí se nyní zoufale snaží najít útěchu a naději ve svém osobním nebo profesním hledání bohaté úrody někdy na podzim. Důrazně vám doporučuji vytvořit si plán B. Dokud ještě můžete! I mě stále překvapuje, když vidím, že se tolik nadějí vkládá do zážitku, který se ve skutečnosti nemůže uskutečnit. Prostředí člověka, pokud je zdravé a silné, MŮŽE překonat to, co může být očekávaným konečným výsledkem očekávání, tím, že se jeho osobní prostředí zaměří na to, co ještě může udělat, aby nějak obešlo nejhorší z očekávaných podmínek. POKUD se pouze soustředí na to, ʺco jiného mohu udělat, pokud dojde k nejhoršímuʺ.

Pokud jste loni neměli bohatou úrodu, co jste místo toho udělali? Ti z vás, o kterých víme, že pečlivě konzervovali nebo rychle zmrazili ovoce, zeleninu, maso atd. jsou daleko před těmi, kteří se rozhodli tak neučinit. Nyní byste všichni měli být vynalézaví a rychle se rozhodnout, co ještě můžete udělat. Mnoho lidí s ostatními vyměňuje. Používejte prosím své hlavy. VY sami jste svou první obrannou linií. Plánujte tedy dopředu a zvolte jednoduché, nekomplikované prostředky, abyste měli dostatek jídla. Tolik milionů lidí na Anastasii má nyní rozpadající se psychiku, vy možná ne. I tak jsou národy lidským faktorem, který si musíte stále uvědomovat. Planeťané, zkuste se, pokud můžete, vymanit z následování tradic vytvořených lidmi a založte si vlastní. Ve skutečnosti dnes existují národy, které si bolestně uvědomily, že skutečně neexistují 4 roční období. Roční období jsou nyní nelineární. Pokud patříte mezi miliony zdejších národů, které tuto skutečnost stále tvrdošíjně odmítají přijmout, pak si i vy kopete svůj vlastní hrob, který se skládá z rozkladu psychiky a odhodlané víry v následování iluzí. Jak smutné! Naučte se znovu starodávnému umění pěstovat si doma nějaké potraviny, až toho budete schopni. Dokud ještě můžete.

Vaši dávní předkové to dělali a stále se jim dařilo, i když v podstatě žili z hubenější úrody, než jste kdy museli vy. To je příklad alchymie v pohybu. Samozřejmě, že zlé národy jsou pozorné a hajlují na místech a v zemích, kde jim bylo řečeno, aby se shromáždili, aby si vzali, co jim nepatří. Pamatujte si však, že psychika vás nemusí být schopna zachránit před vámi samotnými. Proto si pročistěte mysl a proboha defragmentujte VŠECHNY své dřívější nebo současné myšlenkové pochody.

Nyní mějte na paměti, že zlo necestuje obloukem, ale jako přímka, protože je to demarkační linie. Zlo se stále řídí starou teorií, že nejkratší vzdálenost mezi 2 místy lze nalézt cestováním tímto způsobem. Není to pravda, ale usnadňuje to zlo odhalit, a tak se mu co nejvíce vyhnout. Funguje-li tedy zlo podle zákona přitažlivosti, cestuje přímo k člověku, který již zlem je nebo se jím má stát. Tak tomu bylo vždy. Zlo vyhledává všechny nejslabší články; proto vždy nejprve skenuje osobnost člověka. Tak se pak stane, že když jsou tyto články vystaveny zlu, všechno zlo se přetaví do různých dalších forem zlovůle. Na nešťastné obyvatele planety na tomto světě pak dopadá boj s tím, co je jeho protikladem. Naštěstí miliony a miliony lidí, kteří sem hromadně přicházejí, jsou vyznavači transcendentalismu. Ačkoli se jedná o starobylou formu filozofické alchymie, nastalo prostorové období, které signalizovalo výzvu ke zbrani prostřednictvím míru, a jejich pomoc byla velmi potřebná. Od samého počátku tohoto podzimu a po celý zbytek života této planety bude rok 2022 vždy znám a připomínán jako rok, který nikdy nebyl.

Víte, od počátku tajně plánovaného uvolnění toho, čemu se říká ʺcovidʺ, se očekávalo, že obavy zdejších lidí tuto paniku ještě prohloubí. Očekávalo se, že smrtelná nemoc způsobí, že se obyčejní lidé budou pevně držet svých vlád a nebudou se bouřit proti všem těm zmizením toho, čeho si vždycky vážili, i když si cenili optických iluzí. Ale nestalo se tak. Jedna podstatná část, jedna zásadní chyba lidského faktoru byla přehlédnuta. Tak se stalo, že zlo, které tak usilovně a dlouho pracovalo na zdokonalení většiny lidské zkaženosti, si neuvědomilo, že zkažená povaha lidí bohužel určila charakter většiny lidských Bytostí. Lidé, kteří byli rozmazlení, ovládali osobnost a vzdorovali jakýmkoli pokusům odstranit jejich téměř rozmazlené prohnilé chování a přesvědčení. Je legrační, když zasáhne nečekaná pomoc, aby nám pomohla v práci, kterou děláme!

Opravdu dobří lidé se těšili, že rok 2022 bude jejich ʺrokem obratuʺ. Věřili, že tento rok jim vrátí NORMÁLNÍ život. No, stalo se ... vzhledem k tomu, že nikdy neměli opravdový normální život na začátku. Berte to takhle: vezměte rozmazlenému dítěti hračky a to se může stát naprosto nezvladatelným, vzteklým, emocionálně a psychicky labilním a většinou se stane nedůvěryhodným. Zlo plodí zlo, které plodí zlo a tak dále a tak dále. Rok 2022 je vlastně zrcadlo kosmických rozměrů. Někdy je pro Božstvo velmi potřebné, aby vám to udělalo. Dokud se v tomto zrcadle neuvidíte, nepochopíte, jak hluboko jste klesli do propasti ztracených Duší. Miliony lidí, kteří zde neselhali, musí tento zrcadlový rok snášet také, prostě proto, že jsou zde. Rok 2022 bude vždy rokem ʺpřipomenutíʺ toho, co NELZE dělat a PROČ to nedělat. Dobře naplánované oživení mnoha pokročilých forem kovidů bylo skutečně připraveno na polovinu až konec podzimu, aby zlo mohlo pokračovat ve své genocidě. Není třeba se obávat o DNA svých potomků. Genocida zajistí, že už nikdy nebudou praví. Jen počkejte a uvidíte!

Nyní, když se rychle blížíte k ʺpodzimu, na který se nezapomínáʺ, vám mohu sdělit, že v tomto roce vám byly poskytnuty miliony testů. Jednalo se o univerzální testy; ačkoli mnozí z vás testovali i sami sebe. Testovat lidi, když jsou pod tlakem, je vždycky lepší než jim dávat testy, když jsou v režimu štěstí, radosti, veselí. Nátlak pomáhá zcela odhalit vše, co psychika vnímá a co se zcela vědomé části MYSLI snaží popřít. Ano, ačkoli šlo o poznatek, který byl mezi nejznámějšími filozofy dávno neznámý, šlo o poznatek, že skutečně existují monumentální střety mysli mezi vědomým poznáním a poznáním psychiky. Mimochodem, ozývá se mi mnoho mužů, kteří chtějí vědět, jak se mají vypořádat s informacemi z tréninkové podprsenky. Pánové: použijte svou vynalézavost ... vizualizujte! Nikdo se to nedozví ... kromě nás všech.

Nejnáročnější testy, které většina lidí zde nezvládla, byly myšlenkové testy točící se kolem situací typu ʺco byste dělali, kdybyste náhle přišli o všechno, co máte? Jak byste se uživili, kdybyste neměli nikoho, kdo by vás měl rád? Jak poznáte, kdy jste šťastní?ʺ. Testy se pohybovaly od velmi zjednodušených až po velmi složité. Musím vás však všechny pochválit, většina z vás se okamžitě pustila do akce a přišla s velmi dobrými nápady. TO znamená víc, než si uvědomujete. Víte, nikomu z vás jsme neřekli, že to, co budete dělat, je Vytváření plánu B a tak dále. Bylo to proto, abyste se v případě, že byste se ocitli v oněch psychicky náročných a vyčerpávajících situacích, mohli jim bezpečně urychleně vyhnout a žít dál a bojovat další den. Chvála, advokáti; v těchto univerzálních testech jste dosáhli velmi vysokého skóre. V intimních testech osobní úrovně... už tolik ne.

Zejména letos jsme sledovali, jak mnoho Obhájců po celém světě provádí naprosto hrdinské myšlenkové akce jako prostředek proti záplavám, suchu a hladomoru, stejně jako se snaží zjistit, kam se mohou přestěhovat. Vzchopte se a dávejte nyní pozor, prosím: Pokud máte možnost a prostředky k tomu, abyste se přestěhovali TEĎ, učiňte tak neprodleně. Neodkládejte to! Prostě se rychle přestěhujte. Pokud však máte nějaký pádný důvod zůstat tam, kde právě žijete, neotálejte s rychlým zabezpečením svého domova proti povětrnostním vlivům. Buďte trpěliví a pečlivě si své bydliště prohlédněte; vynaložte veškeré prostředky, které potřebujete, ale buďte realisté. Ve vašem životě není místo pro módní značky. Nikdy nebylo. Vaše rozhodnutí zůstat tam, kde jste, však mohou převážit lumíci (osvícení). Vidíme, že se to již děje. Vědí toho mnohem víc než vy, a pokud uvidí, že se dostáváte do nejisté situace, ZAŘÍDÍ, abyste se přestěhovali. Je mi smutno, když musím říci, že většina lidí zde utratila opravdu velké částky svých peněz za věci, které opravdu nepotřebovali. Není nic špatného na tom mít své hračky, POKUD se nejprve postaráte o všechny důležité věci. Nicméně pokaždé, když lidský faktor zvedne svou ošklivou VIPEROUS hlavu, lidé si skutečně dopřávají hlouposti a pak naříkají, když jejich potraviny nelze nahradit a národy hladoví. Všichni v této době žijete právě TEĎ. Jako vždy se vás snažím připravit na to nejhorší, co teprve přijde! Kdysi dávno, když jsem s vámi toto téma otevřel a mluvil jsem o budoucím časovém období, jsem vám vysvětlil, že je to v budoucnosti. Avšak Mrkněte a budoucnost je tady. Hádejte co? Bůh mrknul.

To, čemu se říká ʺpodzimní sklizeňʺ, ve skutečnosti začalo už před několika měsíci, národy po celé Anastasii sklízejí co nejvíce úrody. Jejich reakce kolísaly mezi šokem a úžasem, když realisticky zhodnotili, co jejich usilovná práce přinesla. Miliony lidí rozhazovaly rukama a křičely: ʺCo se stalo?ʺ. Jiní žasli nad úrodou, kterou vypěstovali. Snažil jsem se být pilný, když jsem před časem vysvětloval, že hojná úroda se nyní stává vzpomínkou. Ne navždy, ale na velmi, velmi dlouhou dobu. Žena, kterou Celestial a David znají, sází na své zahradě už padesát let. Tentokrát však brambory, které zasadila, musela čtyřikrát přesadit. Počtvrté jí vyrostla jen jedna brambora. Byla však tak mrňavá a slabá, že nebyla k jídlu. Když Anastasie v doprovodu Avatarů a některých osvícených rozmístila schémata pevnin v určitém pořadí, bylo snadno vidět, které pevniny zůstanou schopné nového růstu a které nikoli. Alternativou k tomuto způsobu bylo jednoduše úplně odstranit veškerý nový porost z Anastaze. To nebyla schůdná alternativa.

Teď jsem vás všechny poctivě varoval, že se země změní a stanou se neplodnými, ale že se to nestane najednou. Ti z vás, kteří stále těží z výsadby zahrad, zpozorněte: tato schopnost růstu se vás osobně nijak netýká! Anastaze to zařídila ve prospěch samotné Země. Před mnoha tisíciletími se zemědělci a chovatelé naučili, kdy mají určité pozemky udržovat neúrodné a kdy mají jiné pozemky nechat růst. Dnešní obyvatelé planety už tak chytří nejsou. Úhor je pro zdravý růst potravin zásadní. Proto se pečlivě vypracované plány dodržují do posledního puntíku. Stanovili jsme konkrétní časy běhu, které označují, která půda, kdy a kde je na řadě, aby poskytla NĚJAKOU úrodu. Pokud tedy nebudete spolupracovat ve skupině, abyste se podělili o pracovní zátěž i o veškeré výhody, které vám MOHOU být poskytnuty, pak nebude žádné jídlo. Chápete?

Nyní také musíte zvážit a přehodnotit, jak budou lidé celkově schopni přežít. Možná neradi posloucháte zprávy ze světa, ALE raději s tím začněte TEĎ! Lidé po celém světě už umírají kvůli nedostatku jídla, pokud jste si toho nevšimli. I vy se můžete stát jedním z nich. Největší šanci na přežití mají stále ti, kteří žijí na venkově a k pečlivému uskladnění a ochraně svých potravin používají například sklepy na uhlí, sklepy na brambory, sklepy na ovoce, sklepy na kořeny a ledové sklepy. I oni si budou muset dávat pozor na nájezdníky, ale alespoň si mohou navzájem krýt záda. Soucítím s těmi lidmi, kteří prostě musí mít život ve velkoměstě! Žijí v ʺhadích jamáchʺ a ani o tom nevědí. Jsou to lidé, kteří mohou přijít o víc než o své domovy. I když o domy přijdou tisíce a tisíce lidí. TEN pohyb už začal a je to ošklivě nebezpečná situace.

Pamatujte si však, co jsem řekl: nebude to žádný ʺjeden zátahʺ jako prostředek k deklasifikaci a defragmentaci této planety. To by nebylo prospěšné a vůbec nic by to nepřežilo! Příštích 25 až 30 let považujte za přeskupování Anastáze. Toto období již začalo. Je zřejmé, že ne všichni z vás budou na konci tohoto období naživu, ale vy žijete a žijete V této mřížkové křižovatce TEĎ. Každý z vás je nyní posuzován podle toho, jak se chováte ~ to bude skutečně určujícím faktorem toho, jak se vám osobně bude dařit od nynějška až do konce vašeho současného života. Ať je po celém světě známo, že to, jak budou vaše děti a jejich děti schopny žít a najít ve svém životě alespoň trochu klidu, do značné míry závisí právě na vás.

Neciťte se šťastní kvůli číslu, které jsem vám uvedl; zastavte se a uvědomte si, jak rychle uběhne pouhý jeden den! Začaly velké revize, které budou nejen pokračovat, ale také se budou rozšiřovat; protože sucho střídají strašné povodně, ničivé větry a vzrůstající temperament lidí. Požáry byly způsobeny zásahem přírody, lidskou hloupostí a samotnou zemí, která se řídila specifickými magnetickými překryvy. Tornáda a zemětřesení se budou rovněž řídit těmito překryvy. Obyvatelé měst, i když s vámi soucítím, protože tolik milionů z vás se cítí být v těchto městech uvězněno, prosím, opusťte je, jakmile budete moci! Vlny kriminality se zrychlují úžasným tempem. Pro vaše dobro se odstěhujte od VŠECH pobřeží! Obřad potlačení pociťují mnozí Obhájci, kteří se naučili hlídat si, co říkají ostatním, kteří se dožadují návratu k dřívějšímu ʺnormáluʺ. Tento tolik očekávaný rok obratu se NIKDY nestane! Nicméně veškerá ʺnováʺ pomoc a obrovské množství kvantových frekvencí, které korespondují s novými frekvencemi Anastaze, vám pomáhají mnohem více, než si uvědomujete. Je smutné a zároveň nechutné vidět a slyšet, jak tolik milionů nesmírně bohatých lidí, zejména těch v oblasti zábavy, samo sebe přesvědčilo, že jejich bohatství je uchrání před tím, aby museli sdílet stejný osud jako zbytek lidstva. Vlastně žertují o tom, že Pán dává, ale ignorují, že Pán bere svůj díl. Žádní advokáti, mohou utíkat, ale nemohou se skrýt před oprávněnou odplatou. Všichni, kdo špatně nakládali s mocí, již čelí následkům svých činů. Jen to ještě všichni nevědí. Kolektiv lumíků považoval za nutné, aby se před soudem veřejného mínění ukázalo tolik opravdu hlasitých chvástalů, kteří jsou nesmírně bohatí, manipulativní a zároveň patří mezi nejprohnanější a nejzvrácenější lidi. Sám s tímto manévrem co nejsrdečněji souhlasím.

Tito se již nebudou moci schovávat za své peníze, zatímco vás budou finančně znásilňovat tím, že obratně skoupí vše, co si MYSLÍTE, že můžete vlastnit. Zejména v posledních několika měsících skrytě skupují obrovské pozemky, které dobří lidé vlastnili, a prodávají je investorům za neuvěřitelně vysoké ceny, čímž připravují méně finančně zajištěné lidi o to málo, co měli. Stejní draví lidé již mnoho let tajně kupují a instalují podzemní bunkry a některá podzemní soběstačná města a také v tichosti kupují soukromé ostrovy. Dělají to jen pro jistotu. I tito dravci se začínají bát obyčejných lidí. Obrovská a ošklivá bitva, která se poměrně tiše rozhořela, právě vrcholí! Snažte se držet co nejvíce stranou. Strážci míru jsou již přetíženi. Bojujte dobrý boj svou myslí. Vy přece víte, jak na to!

Nyní, jako součást vaší vlastní odměny i jako součást spravedlivé odměny pro všechna ta uskupení, která se spojila, aby vám poskytla pomoc, kterou potřebujete v této nejbouřlivější době, která je nejlepší z dob, byly Celestem a naším Davidem podniknuty určité kroky, aby vám všem lépe pomohly. Během dlouhého sezení, které Celestial nedávno vedl se seskupeními, bylo rozhodnuto, že abychom vám usnadnili cestu po dlážděné cestě a telepatii ke skupinám, měli bychom vám dát na výběr. Tolik vašich myšlenek se točilo kolem toho, jak komunikovat se seskupeními, abyste jimi byli vyslyšeni a abyste i vy mohli slyšet od skupin. Tady jsou nyní vaše možnosti volby. Máte například skupinu Vstoupených, skupinu prastarých duší a skupinu Svatých duší kráčející v Síle. Stejně jako oni chápeme, proč můžete tíhnout k jednomu uskupení více než k jinému.

To od vás nevyžaduje žádné vysvětlení. ALE Nebeský a David cítili, že existuje lepší způsob, jak zlepšit práci skupin i to, co chcete dělat s komunikací. A tak došlo k rozhodnutí. Od této chvíle samozřejmě můžete vzývat jen jednu skupinu, pokud chcete; ale doporučujeme, abyste místo toho vzývali CELOU SKUPINU. Kolektivní název pro tato seskupení zní: MÁJA. to není symbolika, to je aktuálnost. Nebeská řekla a všichni s ní souhlasili: ʺJe pošetilé, aby Májové a Obhájci pracovali jen na poloviční rychlost, když mohou všichni pracovat na plnou a dosáhnout všeho, co potřebují a chtějí.ʺ A tak se stalo. Dobře, Advokáti a všechny ostatní dobré Duše; přivedl jsem vás k současnému stavu... zatím... teď dělejte, co potřebujete, hlídejte si záda a vleťte do své BUDOUCNOSTI TEĎ na křídlech Mají. Nemůžete udělat nic špatně. Když máte o něčem pochybnosti, ptejte se, prosím!

Modrá hvězda se odhlašuje ... jde zkontrolovat stav vaší psychiky!
ʺExistuje údolí, kde na jedné straně stojí Duchovní a na druhé straně Náboženský. Uprostřed kráčí Stvořitel a Stvoření. Časem bude VŠECHNO jako JEDNO. Tam se s vámi setkám.ʺ ... Modrá hvězda, Plejáďan.

Zdroj: https://eraoflight.com/2022/09/22/blue-star-the-pleiadian-bitter-harvest/

Zpět