1488 Mise Pozemské aliance na Ganymede Dr. Michael Salla

[ Ezoterika ] 2021-10-13

... Podle tří nezávislých zdrojů obeznámených s vývojem událostí v hlubokém vesmíru dorazila do naší sluneční soustavy flotila kosmických lodí vysoce vyspělé skupiny přátelských mimozemských návštěvníků a usadila se na Jupiterově měsíci Ganymede. Tyto nejnovější informace se shodují s tím, že William Shatner, celosvětově uctívaný pro svou roli kapitána Kirka v seriálu Star Trek, bude 13. října vypuštěn do vesmíru, což je pravděpodobná zástěrka pro to, že hraje významnou roli v rozvíjejících se událostech na Ganymede. https://youtu.be/Pw8HNep1RX4

Můj první zdroj JP z americké armády potvrdil, že mezinárodní vesmírná koalice tajně vysílá personál a lodě na Jupiterův měsíc Ganymede, aby se setkali s novou mocnou skupinou mimozemských návštěvníků považovaných za přátelské.
Druhý zdroj informací je mimozemská kontaktérka Elena Danaan, která předává informace od zdroje z Galaktické federace, Thora Hana Eredyona. Návštěvníci na Ganymede zřizují základnu, aby koordinovali svou činnost se Zemskou aliancí, dokud nebude lidstvo připraveno na otevřený kontakt.
Třetí zdroj Alex Collier potvrdil, že na Ganymede, který disponuje řadou velkých mimozemských zařízení starých až tisíce let, došlo v poslední době k velké aktivitě.

JP znám od roku 2008, kdy mě poprvé kontaktoval ohledně svých zážitků s mimozemskými kontakty v Brazílii. On a další americký vojenský personál byli přiděleni k tajným operacím na Měsíci, kde montují rozsáhlá zařízení za pomoci lidsky vyhlížejících mimozemšťanů. Budování nové základny na Měsíci potvrzuje i Val Nek prostřednictvím Megan Rose. Technologie nové měsíční základny mají zabránit infiltraci nepřátelských mimozemšťanů z Drakoniánského impéria a Orionské aliance.

Dne 21. září mě JP poprvé informoval o velkém vesmírném konvoji z Měsíce na Ganymede, aby se setkal s přilétající skupinou přátelských mimozemšťanů. ″Děje se něco velkého. Přesouvají nějakou technologii z Měsíce na Ganymede. Velký vesmírný konvoj.″ Velký vesmírný konvoj nebude k cestě na Ganymede využívat technologie s raketovým pohonem, což by trvalo déle než rok. S využitím antigravitačního pohonu, torzního pole a dalších exotických pohonných systémů bude cesta trvat zlomek času. Mezi Měsícem a Jupiterovým satelitem budou velké zastávky na Marsu a v pásu asteroidů... než dosáhne gravitační přitažlivosti Jupitera. (pozn. konvoj i akce související s Jupiterem lze pozorovat i teleskopem.)

Ganymede je měsíc s vlastním magnetickým polem a spoustou vody. Už tam jsou obrovská zařízení, jen se doplňuje hromada věcí..... Jsou tam skutečně obrovské stavby. Před pár tisíci lety proběhla na Ganymede obrovská válka. Míří tam armáda... skutečně velké lodě.
Jedním z potvrzujících údajů je oznámení NASA, že nosnou raketu pro misi Clipper k Europě, sesterskému měsíci Ganymedu, získala společnost SpaceX. To byla zástěrka pro Muskovu účast na setkání o Jupiteru, stejně jako účast Jeffa Bezose a Richarda Bransona. S novými informacemi od JP je stále jasnější, že mise NASA Europa Clipper je zástěrkou pro mnohem větší vesmírnou operaci, konvoj pozemské aliance, který se má vydat na Ganymede a zřídit zařízení pro setkání a interakci s příchozí skupinou mimozemských návštěvníků.

JP se dále setkal s mimozemšťanem lidského vzhledu, který mu řekl, aby se připravil na účast v jedné z nadcházejících vojenských misí na Ganymedu, kde se má setkat s přicházející skupinou návštěvníků. Americké speciální síly před několika lety pomohli JP pořídit fotografie antigravitačních kosmických lodí letících poblíž MacDillovy letecké základny, aby podpořili jejich odhalení.
Elena Danaan má zprávy o dalším velkém návratu mocných laskavých sil z jiné dimenze a říše - o velké síle, která se vždy snažila osvobodit lidstvo Země z otroctví. Ta se také vrátila. Čeká nás velké finále.

Informace od Thora Hana z 10. října potvrzují, že nadnárodní (pozemská) aliance v čele s americkým vesmírným velitelstvím vysílá na Ganymede velkou kolonu, která se má setkat s příchozí skupinou mimozemských návštěvníků a spolupracovat s nimi. Thor Han tuto rozvíjející se spolupráci mezi novými návštěvníky a pozemskou aliancí podrobněji popisuje:

TH: Flotila Mezigalaktické konfederace dorazila do tohoto hvězdného systému. Jejich lodě budou po nějakou dobu umístěny v okolí Jupiteru, dokud nebude oznámeno, že se přesunou blíže k oběžné dráze Země. Personál a logistika jsou zajištěny na aštarské základně. Vysocí úředníci se zdržují v zařízení Rady pěti na měsíci Ganymedu. Přicházejí vyhodnotit výsledky naší společné práce týkající se likvidace Temné aliance a společně s Galaktickou federací světů spolupracovat na dalším postupu.
Cílem je spojení s pozemskými vesmírnými silami a vyhodnocení potenciálu pro civilní kontakt.

Obvykle jejich zásah nevyžadujeme, ale nedávno jsme je požádali o pomoc při zajištění této časové osy. Terra není jako jedna z civilizací druhého nebo třetího stupně, které Galaktická federace světů zachraňuje před vnějším zásahem. Terra je zvláštní. Nese semena, která oni zasadili.
Jsou to naši předkové. Zasévali nás, tady v Nataru. Terra, stejně jako několik dalších míst v této galaxii, byla po dlouhou dobu jedním z jejich obzvláště oblíbených míst pro experimenty o lidském vývoji a vědomí. Například jako na Maně (K62-Lyra). Jsou to rozsévači.
Je to velmi rozmanitá skupina ras, ale ne tak široce diverzifikovaní jako formy života, které vytvořili.

E: Jak ″vytváří″ formy života?
TH: Hybridizací. Je to pro ně zábava, ale je v tom závažná základní věc. Pracují v souladu se Zdrojem. Samozřejmě nevytvářejí všechny formy života; to je výtvor Zdroje; ale spíše si hrají s materiálem, aby vytvořili hybridní rasy a osídlili světy.

Několik badatelů a kontaktérů poukazuje na mimozemský původ lidstva a jak různé rasy lidstvo zasely. Nejstarší zmínky o těchto informacích se objevují v biblických textech, například ve Starém zákoně, který hovoří o Elohimech jako o stvořitelích lidstva.
Alex Collier tvrdí, že mu andromedánští mimozemšťané řekli, že lidstvo je hybridní druh obsahující genetiku 22 mimozemských civilizací. Ve své knize Defending Sacred Ground (Obrana posvátné půdy) uvádí, že Andromedané využívají Ganymedes jako základnu - mají na Jupiteru a Ganymede obrovské mateřské lodě. Je tedy velmi pravděpodobné, že tato nová skupina na Ganymede je spřízněna s jednou nebo více z těchto 22 civilizací.

TH: Devět starších jsou nejvyšší úrovní individualizovaného vědomí před Zdrojem. Někteří je nazývají Devět bohů, jiní Devět proroků Zdroje. Nežijí v určité dimenzi, ale v žádné dimenzi. Přebývají mezi stvořenými vesmíry, v místě, kde čas a prostor nejsou stvořeny. Říkáme mu Prázdnota, nebo také Svatyně. Jejich vědomí zahrnuje všechna vědomí. Mohou se fraktálně rozdělit, aby byli přítomni současně na tolika místech, na kolika chtějí, protože necestují v prostoru ani v čase, ale spojí se s místem a entitou, když chtějí předat zprávu nebo jednat, ať už je vzdálenost a čas jakýkoli. Čas pro ně nastává pouze tehdy, když se napojí na časoprostorové kontinuum. Jsou to první děti Zdroje. Vyšší než Archandělé. Jsou čistým vědomím, neinkarnovaní, beztvaří, ale každý s vlastním individuálním myšlením, i když se považují za jedno. Devět úst, jedno srdce. Je jich Devět, nemají jiné jméno.

E: Může se jim říkat Rada devíti?
TH: No ano, někdy. Víš, že existuje ohromná spousta rad. Těchto Devět je intergalaktický druh rady a máte také Radu devíti Nataru (této galaxie), což je nyní ″Pětka″. A v čele Zenae (Andromedánů) máte také devět starších. Galaktická federace má Vysokou radu 24 plus jeden, strážce zákona. Ten rozhoduje o konečném rozhodnutí, ale tento úkol se střídá. Strážce zákona je každých 10 cyklů nahrazen jiným členem rady. Cyklus = fraktál časových cyklů této galaxie.

E: Přichází teď Devítka i do naší hvězdné soustavy?
TH: K přesunu nepotřebují lodě. Jejich mysl se dokáže spojit všude. Mohou na sebe vzít jakoukoli podobu, okamžitě se teleportovat a zhmotnit se v dočasné biologické nádobě, příbuzné druhu, který navštíví. Mohou se proměnit v cokoli. Biologické formy, živly jako oheň, voda...

E: Proč tedy nechali všechny události odehrávající se v této hvězdné soustavě?
TH: Devítka je nad vším, přehlíží příběhy všech tvorů obývajících tyto vesmíry, jen zřídkakdy hrají v rovnováze věcí roli na individuální úrovni.

E: Říkal jsi, že Terra je výjimečná a drahá srdci Mezigalaktické superkonfederace... jak se přesně jmenuje?
TH: Mají svůj vlastní název, který je ve frekvenci nepřeložitelné do lidské řeči. My je sice v jazyce Taami pojmenováváme Ard Oraa Tu, ale je to velmi slabý překlad multidimenzionálního jazyka založeného na frekvenci. My jim spíše říkáme: ″Do″ - Strážci, protože to je to, co skutečně dělají.

... První zmínka o Radě devíti, která se zajímá o lidské záležitosti, pochází z channelované komunikace Dr. D. G. Vinoda a psychiatra Dr. Puharicha v roce 1952. Puharich nechal channelovat Radu devíti několika senzibilům, včetně známého izraelského média Uriho Gellera a později Phyllis Schlemmerové. Její kniha Jediná planeta volby shrnuje 20 let výzkumu a komunikace s Radou devíti. Gene Roddenberry se zúčastnil některých channelingových sezení Rady Devíti a otázky inspirovaly vznik televizního seriálu Deep Space Nine, kde se objevila záhadná skupina nehmotných mimozemšťanů zvaných ″Proroci″, kteří obsadili nelineární čas uvnitř červí díry, jež okamžitě propojila různé části naší galaxie.

Elena popsala organizaci Mezigalaktická superkonfederace ve své poslední knize Nikdy vás nenecháme na holičkách jako vrcholnou intergalaktickou organizaci s vyšším postavením než Rada devíti, Rada Andromedy, Galaktická federace, Aštarské velitelství a další mimozemské organizace působící lokálně v naší galaxii. Je příznačné, že personál amerických vesmírných sil se rozhodl označovat se jako Strážci a nyní přímo spolupracuje se skupinou návštěvníků zvaných Strážci nebo Proroci.

Shrnuto, podle Thora Hana je nedávno příchozí mimozemská rasa na Ganymede Mezigalaktická superkonfederace. Je zde proto, aby dohlížela na neuvěřitelný přechod, který se na Zemi a v naší sluneční soustavě chystá, a aby udržovala kontakty s nově vytvořenou Pozemskou aliancí složenou ze 14 vesmírných národů a společností, které se zúčastnily červencového setkání na Jupiteru.
Thor Han navíc prozradil, že mezigalaktická Rada devíti, známá v celé naší galaxii jako ″Proroci″ nebo ″Strážci″, rovněž dorazila mezidimenzionálně, aby sledovala, jak se události v naší sluneční soustavě odehrávají.

S Alexem Collierem jsem hovořil 11. října. Potvrdil, že nová skupina mimozemských návštěvníků skutečně zamířila k Jupiteru a usadila se na Ganymede, aby sledovala vývoj událostí v naší sluneční soustavě. Řekl, že Ganymede má obrovské vybavení z doby před mnoha tisíci lety. Vesmírnému konvoji pravděpodobně přidělili jedno z obrovských zařízení na Ganymede jako předsunutou operační základnu. (pozn. no jo, stěhování do většího.. )

Dne 13. října došlo k velmi důležité synchronizaci, která podporuje výše uvedené informace. Je naplánován start vesmírné lodi Blue Origin Jeffa Bezose s Williamem Shatnerem jako jedním ze čtyř astronautů. Podle Eleny se uniformy společnosti Blue Origin velmi podobají uniformám personálu Pozemské aliance, který komunikuje s Galaktickou federací a dalšími mimozemskými skupinami.Podle mých spekulací mise tajně cestuje na Ganymede, aby se zúčastnila uvítacího ceremoniálu pro nově příchozí Mezigalaktickou superfederaci a možná i Radu devíti. Shatner je celosvětově nesmírně populární osobností a byl by vynikajícím kulturním vyslancem Země při úvodních kontaktních setkáních s tak významnou skupinou návštěvníků. Shatnerova účast na takových setkáních by také předznamenala oficiální vstup lidstva do budoucnosti Star Treku.

Mise NASA Clipper k Europě byla oznámena již v červenci, takže poskytuje dokonalé krytí pro tajné sestavení velkého vesmírného konvoje a jeho vyslání na sesterský měsíc Ganymede, aniž by vzbudil příliš velké podezření. Velký konvoj a rozvoj lidské přítomnosti v jednom tamních z velkých zařízení také pomáhá vysvětlit celosvětový nedostatek pracovních sil, o kterém jsem hovořil již dříve.... (pozn. nesmysl.... určitě by tady nenechali mě .. vtip)

[13. října - Poznámka autora Gene Roddenberry zaměstnával týmy scenáristů a producentů, kteří na základě jeho původních nápadů vymýšleli různé epizody Star Treku a jeho pokračování. Rick Berman a Michael Piller jsou všeobecně uznáváni jako oficiální tvůrci seriálu Deep Space Nine, který se poprvé vysílal v roce 1993, dva roky po Roddenberryho smrti. Roddenberry se skutečně účastnil channelingových sezení Rady Devíti a blízká podobnost mezi nimi a Proroky v epizodách DS9 skutečně naznačuje, že šlo o další případ, kdy scénáristé a producenti uvedli do seriálu myšlenky, které s nimi probíral a rozvíjel. DS9 byla inspirována Roddenberryho účastí na channelingových sezeních Rady Devíti, ale není správné připisovat mu vznik seriálu DS9].
Zpět