3638 Kvantový přechod: Strach z osamělosti Alikina

[ Ezoterika ] 2022-12-21

V našem záměru obnovit se, dospět k dokonalejšímu světu, jsou mnozí zmateni a zastaveni výzvami, abychom vystoupili ze starých, přežitých vztahů, které nám ubírají energii. Strach ze ztráty vztahů, ať už jsou jakékoli, nás udržuje v trojrozměrném světě. Mnoho lidí přestane v polovině cesty, protože se bojí, že zůstanou sami. Strach z osamělosti a nepochopení ze strany druhých přináší na cestě za svým pravým cílem své vlastní přetrvávající momenty. Jsou chvíle, kdy jsme skoncovali s minulými vztahy, z temných energií skandálů a sporů, rozešli jsme se s kdysi milovanou osobou, která naplňovala celý náš život. Tady bychom si pak užili svobodu, přijali období samoty - jako dar, v jeho formativní fázi.
Místo abychom se obrátili sami k sobě, ke svému vnitřnímu světu, začneme horečně hledat nový vztah, protože nejsme zvyklí být sami a nedokážeme si představit jiný život.

Stává se to také z pocitu rivality, dokázat bývalému, že se o mě někdo stále zajímá jako o ženu (o muže). Ještě více ztrácíme v četných kontaktech, aniž bychom si uvědomili, zda toho člověka potřebujeme. Nové zážitky a zklamání, protože ho k vám nepřitahoval váš bohatý vnitřní svět.... V temných energiích - ʺstrachu z osaměníʺ - prostě nevidíme a nechápeme tento dar osudu, dar tvého Ducha, který potřebujeme využít k tomu, abychom se obrátili k sobě, abychom našli své vlastní já, abychom obnovili sílu poté, co jsme ji příliš dlouho mrhali na druhých. Abychom si uvědomili, že máme moc řídit svůj život.

Zapomněli jsme, že naše duše si kdysi zvolily tuto cestu, a věděli jsme, že nejspíš zůstaneme sami, dokud nepotkáme spřízněnou duši, která prošla stejnými vývojovými etapami. Není náhoda, že jsme v této chvíli sami, sami jsme do svého života povolali samotu - jako fázi formace. Osamělost nám může ukázat, že si stále příliš málo ceníme sami sebe a často se obětujeme ve vztazích s druhými. Zapomínáme na své vlastní úkoly a potřeby a sloužíme druhým, ne svému vlastnímu Duchu, ne svému Božskému Já, které je hlavním cílem našeho života. Neměli bychom to vnímat jako prokletí, ale jako Dar. Zacházejte se samotou jako se samotou. Jako příležitost k setkání se sebou samým, což vlastně není osamělost. To znamená, že se setkáváte se svými nejbližšími, se kterými si rozumíte od dětství - sami se sebou. Spojte se a naplňte tuto komunikaci tím nejlepším. Máte zájem být sami se sebou?

Každý z nás je krásný svět. Je to celý kosmos, vesmír!
- Je to Náš svět - naplněný Světlem a Láskou.
- Je to svět, který má vše, co potřebujete.
- Odpověď na jakoukoli otázku můžete nalézt pouze tak, že se obrátíte sami na sebe.
- Když si promluvíte sami se sebou, můžete porozumět svému tělu a najít potřebné léčebné nástroje.
- Obrátíte-li se k sobě, můžete najít svůj tvůrčí talent a začít vytvářet, cokoli chcete, od uměleckých děl až po šťastné události vašeho života.

Každý z nás je bohatý ve svém vlastním vnitřním světě. Soběstačný.... Proč nás ale tolik ovládají staré energie strachu z osamělosti? Zkoumejte svá přesvědčení:
- Snažíte se vyhýbat samotě, připadá vám nudná a fádní?
- Když jste sami, spěcháte zapnout televizi nebo počítač, spěcháte někomu zavolat nebo se něčím zabavit, abyste se nenudili a necítili se osaměle?
Pokud takové chvíle nastávají, znamená to, že jen utíkáte sami před sebou. Jste zvyklí naplňovat sebe a svůj život druhými, ne sebou, protože jste zvyklí dávat přednost druhým před sebou, nikdy jste se nenaučili mít rádi sami sebe a vážit si svého vnitřního světa. Nudíte se sami se sebou, nezajímáte se o sebe, ani se nesnažíte zjistit, jak jste krásní, jak jste mnohorozměrní a jaké poklady v sobě každý z nás nosí.

Proč má většina lidí takový pocit? Protože jsme tak vychováváni od dětství. Když jsme chodili do školky, ve škole nás učili, že máme sloužit druhým, a učili nás, že sami o sobě nemáme žádnou cenu. Všechny tyto staré energie nás samozřejmě odvedly od pravdy. Chraň Bůh, aby někdo vyčníval z davu a snažil se o soběstačnost, genialitu - takoví lidé byli obvykle zavíráni. Pro vůdce davu byli nebezpeční, protože porušovali systém podřízenosti - starou matrici. Vítán byl pouze kolektiv - přátelské ʺProʺ, přátelské ʺProtiʺ - a kdo nebyl s davem - ten se stal vyvrhelem.

Právě strach z toho, že se staneme vyděděnci, je stále hluboko v nás. Brání tomu, aby se naše pravé já plně odhalilo. Uvědomujete si, že jsme byli oklamáni? Tento postoj k sobě samým nás zavede do slepé uličky a bude příčinou našeho nevzestupu, příčinou dalšího utrpení v trojrozměrném světě.
V nových energiích je podporována především sebeláska, soběstačnost, vnitřní klid Ducha a seberozvoj. Vývoj z vnitřního klidu a vnitřní tvorba vnějšího světa. Proto změňte svůj postoj k osamělosti. Radujte se z každé příležitosti, kdy můžete být sami se sebou a setkat se se svým hlubokým autentickým já. Když zůstanete sami, nic neztratíte, naopak, získáte celý svět.
Proměňte situaci osamělosti ve svou soběstačnost. Jakmile se tak stane, budete obklopeni energiemi, které k vám budou přitahovat podobné, vnitřně bohaté, soběstačné a zajímavé spřízněné duše.....

Zdroj: https://absolutera.ru/article14338

Zpět