6853 Světelné bytosti: Co nás učí zvířata Kate Woodley

[ Ezoterika ] 2024-06-30

Jsme konglomerátem mnoha Bytostí světla. Dnes bychom rádi hovořili o důležitosti zvířat v lidském životě a lidské zkušenosti. Nejprve se zaměříme na tyto ušlechtilé bytosti, o kterých mnozí z vás mluví jako o domácích mazlíčcích, jako o společnících. Oni jsou zde v podstatě jako učitelé, stejně jako lidé jsou učiteli jeden pro druhého prostřednictvím různých zkušeností a lekcí. Totéž platí o zvířatech a o tom, jak důležitou roli v našich životech hrají, i když někdy nepovšimnutoul.

Zvířata hrají mnoho duchovních rolí
Ti, kteří přicházejí jako zvířata a domácí mazlíčci, mají často zkušenosti z různých civilizací jako různé bytosti, někdy dokonce jako lidé. Často k nám přichází ve velmi specifických fázích šeho života, přichází s lekcemi... ale přicházejí hrát roli. Často je to role učitele. Někdy jsou tato zvířata zde, aby nám odrážela to, proč jsme zde, abychom se naučili. Někdy je to tak, že nám zrcadlí náš stres, nebo dokonce naši lásku. Pokud se naučíte velmi pečlivě pozorovat chování svého mazlíčka, zjistíte, že často existuje paralela buď s vaším vlastním chováním, nebo s dynamikou a energetickou výměnou mezi vámi a ostatními členy vaší rodiny.

Zvířata jsou zde často proto, aby zrcadlila a zesilovala to, co neslouží našemu nejvyššímu dobru, nebo co je v našem životě skutečně potřebné a důležité. Viděli jsme a byli svědky mnoha spojení mezi jednotlivci a lidmi. Někdy je řada na člověku, aby se stal pečovatelem o zvíře, a právě tato interakce pomáhá lidem naučit se bezpodmínečné lásce a soucitu. Často se však role obrátí a je to milovaný mazlíček, nebo zvíře, které slouží k tomu, aby nás vyléčilo, ať už prostřednictvím bezpodmínečné lásky, nebo prostřednictvím společnosti a empatie. Často se stává, že domácí mazlíček k člověku přijde, když je nemocný, nebo třeba prochází životní změnou.

width=
Jak nás zvířata znovu spojují s bezpodmínečnou láskou
To, co mnoho jedinců zažije v přítomnosti svých milovaných zvířat, je snížení stresu a schopnost prostřednictvím lásky a interakce se svým mazlíčkem se znovu spojit s bezpodmínečnou láskou. Jakmile se člověk naučí znovu se spojit s bezpodmínečnou láskou s druhým, otevře se mu okno, aby se naučil milovat bezpodmínečně sám sebe. Někdy musíte zažít bezpodmínečnou lásku k sobě samým, abyste mohli růst, rozšiřovat se, léčit se a dokonce absolvovat některé z primárních lekcí své duše. Zvířata jsou zde v mnoha ohledech jako učitelé a průvodci, kteří nám pomáhají na cestě naší duše.

Lekce zvířecích kolektivů
Často jsme viděli, že zvířata nepřichází jen jako léčitelé, nebo učitelé, ale někdy jsou zde, aby nás naučili, co Gaia, svět a celý kolektiv vyžaduje. Ty velmi statečné duše, které se reinkarnují jako zvířata, možná součást ohroženého druhu, se někdy reinkarnují jako skupina učitelů duší, aby lidstvu odrážely to, co lidstvo potřebuje, aby na své cestě napravilo. Musíme být vědomi svých voleb a dopadů a důsledků těchto voleb.

Mnoho zvířat zde bylo jako posel naděje a poselství ze záhrobí. Častokrát, když člověk truchlí, zvířata jsou využívána jako přechodná nádoba, skrze kterou může dočasně proniknout duše a esence milovaného člověka, aby ho vedla, aby přinášelo poselství naděje, dokonce i útěchu těm, kteří ztratili milovanou osobu.

Některá zvířata si mohou zvolit kratší život, ale jsou to významné a důležité životy, ve kterých jsou zde skutečně jako ochránci, strážci, aby zachránili život lidskému příteli. Slyšeli jsme mnoho příběhů, kdy zvíře ochránilo svého lidského společníka před nebezpečím, nebo ho varovalo před blížícím se nebezpečím, nebo ho dokonce ochránilo před některými jeho vlastními nemocemi, nebo stavy. To je často vidět u těch, kteří jsou společenskými, nebo vodicími psy. Existuje však mnoho zvířat, která hrají tuto roli možná méně formálně, v rolích, které jsou lidstvem méně uznávány. Pokud se proberete svými lidskými zkušenostmi, pravděpodobně najdete situaci, kdy vám zvíře pomohlo, utěšilo vás a naučilo vás něco velmi důležitého.

Jak nás zvířata léčí
Kromě ochrany, poselství, učení, pomoci a opatrovnictví, které zvířata poskytují, často poskytují přímé léčení, protože mnoho zvířat je zde, aby pomáhala s transmutací lidských energií. Často se tak děje způsobem, který je jednotlivcem rozpoznán, a často i způsoby, aniž by se o tom vědělo. Někdy se se dotknete domácího mazlíčka, který umožní, aby se na něj přenesla vaše energie, a tím se z něj přeměňovala. Tato zvířata absorbují naši energii. Je důležité být si vědomi toho, jak se spojujete, a energie, kterou přinášíte, protože mnohá zvířata jsou hluboce empatická a jsou zde, aby vedla a pomáhala.

Je důležité rozpoznat moudrost v jejich duších. I když většina z vás nedokáže snadno komunikovat se zvířaty, jsou to ve skutečnosti docela mistrovští komunikátoři, ať už prostřednictvím telepatie, empatie, řeči těla a signálních zpráv a lekcí prostřednictvím různých interakcí, emocí a chování. Věnujte pozornost tomu, co vaši mazlíčci dělají, protože jejich chování má mnohem větší účel a význam, než si snadno uvědomujeme a uznáváme. Pamatujte, že domácí mazlíčci jsou tu také proto, aby přijímali a dávali lásku, a že nás často učí o tom, jak je důležité být v přítomném okamžiku, protože se nestarají o minulost, netrápí se budoucností. Jsou zde, aby vás učila, aby vás vedla, aby vás milovali a aby byli milováni. Važte si jich. Poznejte ušlechtilost v jejich duši. Někdy představují duše milovaných, se kterými jste byli spojeni prostřednictvím této i minulých inkarnací. Nepodceňujte velikost jejich dopadu na vaše životy. Ať už jsou dlouhé, nebo krátké, jsou s vámi. Všechny posloužily svému účelu a hrají svou roli. Přejeme vám trvalou harmonii, lásku a radost. (pozn. zdravím osmáka, co je černou kočkou v Putimi)

Zdroj: https://eraoflight.com/2024/06/30/the-light-beings-what-animals-teach-us/

Zpět