233 Magnetická událost Jahn J. Kassl/ Adama z Telosu

[ Ezoterika ] 2020-03-10

Dokonce i dlouhá cesta jednou končí a přichází okamžik, kdy všechny hluboké zážitky již byly prožity. Na Horní Zemi je vše dokončeno. Planeta se přibližuje světlu a lidstvo se přibližuje k Bohu. Mnozí - vlastně většina - však zůstávají neovlivnění zázrakem, který se právě děje. Je to zázrak rostoucího vědomí u stále více lidí - a přesto si tuto realitu většina lidí nedokáže uvědomit a drží se svých starých obyčejů.

My z Vnitřní Země to pozorujeme s bdělostí a hlubokou láskou. Všem lidským bytostem poskytujeme pomoc a podporu, aby se co nejvíce lidí mohlo obrátit a přesměrovat své životy, protože den, který přináší tyto velké změny, je blízko - velmi blízko.

Mluvím o vyrovnání osy Země. Osa Země se znovu vyrovnává, což znamená, že je přemístěna ve vztahu k centrálnímu slunci. To způsobí další posunutí zemské osy. K tomu je zapotřebí ?magnetická událost?, síla, která způsobí tento poměrně velký posun, ke kterému nyní dochází. Po věky je to v každé galaxii způsobeno ?putující? planetou, která se velmi přiblíží k Zemi, nebo se jí dokonce dotýká. Uvolněná síla tím nastavuje vše, na co jsme čekali celou tu dobu. Je to proces, který se na rozhraní času neustále opakuje, kdykoli planety vstoupí do vyšší dimenze. Takže se nebojte!

Ve skutečnosti všechny lidské bytosti, které jsou vnitřně připravené, budou v ten den na správném místě. I když hory klesají a stoupají moře, možnosti ochrany jsou nekonečné. Ujišťujeme vás, že tento posun není ani koncem vašeho života, ani koncem života na Zemi - naopak, je to začátek nové éry. Je důležité, abyste zůstali plně soustředěni. O všechny bude postaráno. Mějte na paměti, že každý jednotlivec si vybral jinou zkušenost a každý jednotlivec má svůj osobní způsob, jak se přiblížit ke svému vlastnímu mistrovství. Nechte Boha vládnout a jeho anděly pracovat. Nikdy se nebojte! Protože když se obloha otevře, otevře se vám i všem těm, kteří jsou připraveni vše nechat za sebou. Vaše práce na Horní Zemi bude dokončena a v tomto okamžiku byste měli přenechat vládu Bohu a jeho andělům.

Přichází dny, na které jsme v Agarthě dlouho připravovali. Naše přítomnost se ukáže na Horní Zemi, poznáte nás. Budou pro vás vykonány velké změny a zázraky, protože nikdo, kdo stojí před světlem a touží po spáse, nebude zapomenut. V době čištění a úprav o vás bude postaráno. Fyzicky i metafyzicky, pokud je vaší misí zůstat na Horní Zemi jako lidská bytost poté, co dojde ke změnám. Všeobsáhlým způsobem je zajištěno vše a všichni. Takže se nebojte!

Co teď musíte udělat, je připravit se na rozšíření vašeho vědomí. Den za dnem neustále tkejte nový plášť světla, dokud nebude dokončen. Je to nekonečná cesta. Vidět zřejmé, vnímat skryté, vzdát se všeobjímajícímu božskému duchu- pokorně - znamená odvážně hledat, co funguje ve vás a co je mimo vás. Tato cesta nezná konce, protože cokoli pozemského může v okamžiku zhynout, zatímco duch, který je přítomný ve všem, je nesmrtelný a věčný.

Jsme tu pro vás, když nás budete nejvíce potřebovat. Spolehněte se na to a na svou vlastní sílu, svou vlastní odvahu a svou schopnost uvědomění a realizace. Tak bude vše připraveno na den, který se chystá, den, kdy se Země dotkne magnetického pole ?putující? planety, aby byla zvednuta do nové polohy ve vztahu ke středu všeho bytí.

Během této doby budete opečováváni a vedeni Božími posly. Dnes jste vyzváni, abyste se stali světlem, takže když přijde ten den, můžete být neseni.

Zdroj: https://eraoflight.com/2020/03/10/adama-of-telos-the-magnetic-event/

Zpět