4666 Galaktická federace - Proč Taygeta předtím nevěděla, co to je? Cosmic agency

[ UFO ] 2023-06-29

Gosia: Když mluvíme o vás, že se také probouzíte z Matrixu, zjišťujete, co dělá Federace atd., tak úplně nechápu, proč se to po tisících letech, co jste pracovali s Federací, objevilo až teď, právě když lidé se tu také probouzí? Myslím, že se říkalo, že dřív bylo všechno pomalejší, Taygeťané tu nebyli vždy atd. Jde jen o to, že jste tu byli, různé flotily, tisíce let. Společně s Federací nenapadlo někoho podívat se na to, co dělají, a vědět, co teď objevujete? Vím, že to není tato posádka, ale nějak to musí být v záznamech Taygety. Vyšší lidé to museli vědět.
Yazhi: To je pravda, protože když objevíte lži na Zemi, když uvidíte, že něco, co se tam říká, je lež, nutí vás to přemýšlet, co ještě je lež. Také probuzení s tím, že je tu i Matrix, odkazuje na naši skupinu, která je docela mladá, a neznamená to, že nejsme první ani jediní, kdo si to uvědomil.

Gosia: Taygeta jako společnost si tyto věci a lži předtím neuvědomovala? Nepředali vám informace? Jste na královnině jachtě, ne nějaký náhodný Taygetejec, který nic neví.
Yazhi: Nemůžu říct, jestli to někdo dříve objevil nebo ne. Mohu jen říci, že tato skupina Taygeťanů a Swaruuňanů si toho všimla. Pokud to však zjevně již věděli na vlastní kůži další, jsou to ̎Urmahové ̎. Proč si myslíte, že se Rada Avyonu nikdy zcela neshoduje s tím, co říká Federace?! Také s tou alfa-kočičí mentalitou, protože jsou tak silní a s kočičí mentalitou, nechápou, proč plnit rozkazy, když jsou tak mocní.
Naše královna je mladá a je jednou z prvních, kdo si to uvědomil.

width=


Gosia: Je mladá, ale pochází z linie, která není mladá. Jinými slovy, informace se předávají z jedné generace na druhou. Co generace objevila, není zapomenuto.
Yazhi: Ano, ale ukázalo se, že ti, kteří předávali informace v linii, pracovali blíže k Matrixu.

Robert: A tito z Federace, kteří jsou zde, nejsou také stejní.
Gossia: Pořád nechápu, jak v 10., 15., 18. stol. nevěděli víc. Myslíte, že předtím se o analýzu tolik nestarali? Taygetejci možná pracovali po boku Federace, aniž by se příliš ptali? To je také možnost, která by to mohla vysvětlit. Nebo snad dříve byla Federace ̎hodnější ̎?
Yazhi: Nebo... tehdy byli mnohem lepší, když propagovali myšlenku, že jsou dobří. Nemůžeme vědět, jestli věděli nebo ne, nebo co udělali. Můžeme jen vědět, co si mysleli a myslí ti z této velmi malé skupiny.

Pamatuj si něco, když tady byla u moci Asket, až donedávna, týkalo se to i nás, Taygeta byla pravá ruka a bojová síla Federace. Byli samotná Galaktická federace. Teprve s nástupem Alenym k moci, koncem roku 2018 nebo začátkem roku 2019, se od toho Taygeta oddělila. Alenym nařídila návrat flotily do Taygety a zůstala zde pouze jedna loď jako politický zástupce.

Gosia: Takže, nemyslíte si, že dříve byla Federace dobrá, jen že ti, kteří byli tady na Taygetě, nebyli tak detailní jako vy a s tím vším více pracovali s Federací?
Yazhi: Může to tak být, ano. Dalším faktorem je, že normální lidé na Taygetě jsou hodně ve své bublině, aniž by se zapojovali do politiky Federace, takže posádka hvězdných flotil Taygeta byla pod silným vlivem a propagandou Federace, která je psychicky připravuje na ideály, než se vydají na průzkum vesmíru.

Příkladem toho je vymývání mozků, kterým kadeti jako Anéeka procházeli, když se zapsali do flotily, jako když šli osvobodit utlačované planety a bojovat proti silám zla.

Robert: Taygetejci šli osvobodit Zemi od nepřítele. Ale viděli, že nepřítelem jsou sami lidé.
Yazhi: ANO.

Gosia: Takže, jak si to vykládáte, že právě teď, když máme nějaké probuzení na Zemi, se tam také probouzíte. Právě když jsme tu já a Robert, abychom to ̎hlásali ̎. Yazhi: Nevidím to divně, vidím to přirozeně. Když mluvíme o otázkách probouzejícího se vědomí, je logické, že to, co učíte a uvědomujete si, co se děje na Zemi, se děje i tam, kde jste.

Gosia: Dobře. Ale stále nechápu, za jakým účelem si rasy, které sem přichází, myslí, že Země musí být osvobozena od Matrixu? Nebylo by v nejlepším zájmu Federace, kdyby ET rasy nepřišly a nemotaly se tu, nesnažily se nikoho zachraňovat a nechaly tady Federaci v klidu fungovat? Říkat kadetům, že je zde co dělat, osvobozovat atd., vidím jako jít proti jejich vlastním zájmům udržet tuto planetu pod kontrolou jako zábavní park.
Yazhi: Zlo nebo hluboká neznalost podstaty problému na Zemi.

Gosia: Pokud je to tedy neznalost, nebyla by to propaganda, jako záměrně vytvořená dezinformační kampaň. Ve skutečnosti se mi zdá logičtější, že to bylo způsobeno neznalostí.
Yazhi: Ne schválně, ale pořád je to propaganda.

Gosia: Ani to nemůže být tak velká ignorance, když na druhou stranu lžou, vnucují falešné příběhy atd.
Yazhi: Problém Země není snadné pochopit. Je snadné podlehnout předpokladu, že jsou pod tyranií skupiny ̎zlých hochů ̎. Vyžaduje to mnoho pokročilých a aplikovaných znalostí, abychom pochopili, že je to kolektivní mysl, která pro sebe projevuje tyto ̎špatné utlačovatele ̎. Je zbytečné tyto padouchy eliminovat nebo zatýkat, protože lidé, populace Země, by je znovu vytvořili.

Gosia: Kdo byl vůdcem před Alenymem a její matkou?
Yazhi: Byla to společnost s prázdným trůnem, která byla řízena pouze prostřednictvím Vysoké rady, která se také skládala ze zástupců Galaktické federace.

DODATEČNÝ BOD OD ATHENY SWARUU
Robert: Pokud mají špičkovou technologii, telepatii a schopnost pohybovat se v různých časových liniích, proč to nezjistili o Federaci dříve?
Swaruu X (Athena): Protože naši předkové hráli hru a mysleli si, že všechno je láska a světlo. To znamená, že i zde dochází k duchovnímu probuzení, nejen na Zemi. Naši předchůdci prostě neměli záměr ani motiv analyzovat Federaci. Věřili pouze své propagandě.
Teprve s příchodem této současné posádky se začala chápat pravá povaha Galaktické federace. Vše je proces duchovního probuzení, který zde také probíhá. Mezi příslušníky nelidských ras jsou také bdělí a spící.<

Zdroj: https://www.swaruu.org/transcripts/federacion-galactica-porque-taygeta-no-sabia-antes-de-lo-que-es

Zpět