6477 Mira z Plejád: Nadcházející pravdy a blízká budoucnost Erena Velazquez

[ Ezoterika ] 2024-05-09

Pozdravy,
Jsem Mira z Plejádské vysoké rady a promlouvám ke svým bratrům a sestrám na planetě Zemi. Mé dnešní poselství všechny vibračně připraví na poselství v blízké budoucnosti.

Každý channeling odhaluje více a více nevyřčené pravdy skryté před vaší civilizací. Uplynuly miliardy let a lidstvo nikdy nevědělo nic o tom, kdo je a proč je zde. Je to poměrně dlouhé téma, aby bylo možné vše sdělit v jednom přenosu. Připravuji vás na nadcházející šokující střípky pravdy. Lidstvo si přílišným prožíváním každodenních vzestupů a pádů tak popletlo realitu.

V podstatě jste v režimu přežití a na ničem jiném nezáleží. To vše bylo vytvořeno záměrně, aby vás odvrátilo od skutečného obrazu kolem vás a od toho, co je důležité. Vaši Temní kontroléři nebo jak si říkají, mají plné ruce práce s intrikami a vymýšlením negativních příběhů o všem, jako je klima, dodavatelé potravin a lidmi vytvořené viry. Cokoli, co kdy Temné entity řekly, byly vždy lži a podvody.

V průběhu let si lidstvo nechalo tak vymýt mozek, že uvěřilo všemu, co mu bylo řečeno. Nyní se nacházíte v období duchovního probuzení a přechodu do vyšších sfér na Novou Zemi. Nic už nedává smysl. Hodnoty a důvěra, kterou jste vložili do svých vládních představitelů se stala velkým vtipem. Zjistíte, že jim na vás vůbec nezáleží. Jejich programy jsou vždy zaměřeny na naplnění jejich osobní chamtivosti.

Lidstvo prochází těžkými časy, to je vůbec nezajímá. My, galaktické bytosti, jsme se dohodli, že lidstvo seznámíme s určitými skutečnostmi, než dojde k úplnému odhalení. Abyste mohli pokračovat v duchovním pokroku, musíte znát pravdu o svém 3D Matrixu, abyste se jím již nenechali oklamat a nebyli v něm nadále uvězněni. Vše, co jej obklopuje, je založeno na falešných informacích a předpokladu projekce duality vírou v dobro a zlo. Zlo neexistuje, pokud mu nedáme moc a nezačneme věřit, že je skutečné.

Pro Temnotu je velmi snadné manipulovat s vaší realitou vytvářením falešných scénářů a příběhů, které podněcují konflikty mezi národy, protože celá historie byla vytvořena na základě dezinformací a lží. Pokud si přečtete o minulých událostech, většina z nich zobrazuje pouze negativní události a nikdy ne pozitivní. Dějiny Země psali Negativní přisluhovači, kteří se i dnes snaží všechny klamat nepravdivými fakty. Doporučujeme, abyste se soustředili především na pobyt ve vysokých vibracích a mírumilovné myšlenky zcela vylučující veškerou negativitu.

Vaše planeta byla vždy půdou pro experimenty s lidskou DNA. Cílem bylo vytvořit a vyrobit člověka, tedy umělou inteligenci kombinovanou s lidským tělem, nebo dokonce přenést lidské vědomí do robota, což není možné a není dovoleno. Prvním náznakem toho, že se to stane i ve vašem světě, je negativní společnost NeuraLink Elona Muska, která 30. ledna 2024 implantovala čip do lidského mozku.

Tomuto člověku s čipem v mozku se nedaří dobře, každý den má velké bolesti, bere silné léky proti bolesti, jen aby přežil den. Společnost Neuralink a Elon Musk tuto informaci před veřejností tají, protože chtějí provést další operace a vložit čipy do dalších lidských mozků. Jde o to zjistit, jestli mohou pomocí tohoto čipu ovládat lidi. To by zcela změnilo vaši existenci a vyhubilo celou civilizaci. To se nestane. Božské a světelné bytosti vstupují do procesu zastavení tohoto šílenství.

Temnota stále odstraňuje z planety cenné duše z jejich fyzických nádob, protože si myslí, že tak mohou své Negativní programy dostat na denní světlo. Každé poselství prostřednictvím tohoto kanálu bude i nadále přinášet více pravdy o vašem světě. Matrix je rozbitý a dochází k úniku dat. Zapojuji se celou svou duší do vašeho boje za svobodu. Největší překážkou, které čelíte, je to, že stále nedokážete určit, co je skutečné a co ne.

Pokud máte zájem opustit tuto Starou Zemi, pak zůstaňte Stále v tichých každodenních meditacích. Vše je připraveno na Vzestup. Musíte být ochotni zanechat všeho, co máte, všechno materialistické vlastnictví, dokonce i lidi, kteří nejsou připraveni. Znamená to pouze následovat vedení své duše. Mysl obvykle vytváří ve vašem životě spoustu problémů, a to kvůli strachu, nedůvěře a pochybnostem. Duše představuje Univerzální vědomí, které je plné Nejvyšší lásky, důvěry a světla.

Nacházíte se uprostřed přechodu, který nemůžete vidět pouhýma očima, můžete ho pouze cítit prostřednictvím své duše. Božské vysílá silné světelné frekvence, aby všechny probudilo a umožnilo transformaci na Novou 5D Zemi a zanechalo za sebou toxické vibrace 3D. Buďte prosím k sobě laskaví a zůstaňte v klidných myšlenkách tím, že se odpoutáte od problémů každodenního života.

Až dorazíme do 5D, pomůžeme vám zřídit Léčivá centra, aby vaše nová těla byla v rovnováze a harmonii. Přicházejí lepší časy. Přijměte prosím mou Lásku a Podporu. Děkuji vám, vyslanci Galaktických sil světla.

Jen vy to můžete uskutečnit

Zdroj: https://eraoflight.com/2024/05/09/mira-of-the-pleiades-upcoming-truths-and-the-near-future/

Zpět