5249 Enki největší podvodník Kabamur

[ Ezoterika ] 2023-10-11

Ne nadarmo Plejáďané nazývají Enkiho největším podvodníkem, jakého kdy Země poznala. Všechny konflikty a utrpení abrahámovských náboženství (a mnoho pohanského uctívání, které jim předcházelo) lze vysledovat k Enkiho (Oppišekliho) zradě Galaktické federace a uctívání jeho rodiny jako ˝Boha˝ na Zemi. Starověcí lidé se nechali snadno oklamat falešným světlem. Dobré úmysly byly použity proti nim. (Bytosti z nebe musí být ˝Bůh˝, že? Náboženství o Ježíši musí podporovat jeho učení, že?) Pro některé je nejtěžší přijmout pravdu, že všichni bohové, kteří chodili po Zemi a komunikovali s lidmi, byli mimozemšťané. Náboženství založená na strachu a krvavých rituálech jsou falešným světlem. Abrahámovská náboženství uctívají tytéž falešné bohy pod různými jmény. Enki a Enlil společně pracovali na rozdělení lidstva, aby vytvořili utrpení a války, a tento plán se uskutečňuje i dnes. Neexistují žádné svaté země, žádné svaté války ani žádný svatý lid vyvolený Bohem. To vše byla lež. Galaktická federace připouští zlé vlivy, protože se jedná o zkoušku morálky. Vždy šlo o sílu lidských rozhodnutí. Morálku můžete mít i bez náboženství. Máte svobodnou vůli vybrat si dobro nebo zlo.

Nikdy nedokážeš změnit jiného člověka, jen sám sebe. Blížíme se ke konci tohoto příběhu. Falešná náboženství musí padnout, aby byla poznána duchovní pravda. Jediný pravý Bůh nemá potřeby ani lidské vlastnosti. Bůh je větší, než lidmi stvořená náboženství připouštějí. Bůh nežije v kostele, synagoze, mešitě nebo chrámu. Bůh se nachází pouze uvnitř.

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/10/11/enki-the-greatest-deceiver/

Zpět