1680 Sananda - Hmotné statky Vania Rodriguez

[ Ezoterika ] 2021-11-16

Jsem vděčný, že tu dnes mohu být. Dnes vám přiblížím téma, neřekl bych, že nudné, ale je to téma, o kterém neradi příliš přemýšlíte: váš hmotný majetek. Celá tato planeta byla rozdělena. Někdo se v určitém okamžiku rozhodl, že někam šlápne, a tam určil, že tento prostor bude jeho. Jednoho dne přišel někdo jiný, zjistil, že je to zajímavé, a rozhodl se na stejné místo také položit nohu. A tak postupně vznikala města. Každý si vzal, co si podle své důležitosti zasloužil, podle svého majetku, podle svého vlastnictví.

Tímto způsobem jste si rozdělili planetu na dlouhou dobu. Vymezil jste si hranice, jinými slovy, omezili jste svůj majetek a toto omezení se vztahuje na vás jako jednotlivce, na vaše sousedství, na vaše město, na váš stát, na vaši zemi. Vidíte, kolik malých hranic bylo vytvořeno. Proč? Chápu, že pro obrovskou zemi je zajímavé, že existují divize, abyste se mohli řádně pohybovat. Souhlasím. Nebylo by však nutné mít hranice. Mohli byste vymezit jednotlivé prostory a pojmenovat každou malou vesnici. Ale proč hranice? Jednoduše vymáhat vlastnictví. Kdo vám dal majetek?

Pokud vím, Gaia nepodepsala žádný papír, který by vám něco prodával. Tak jak si můžete otevřít pusu a říct, že vám ten pozemek patří. Pokud vím, Gaia to neudělala. Tak kdo? Kdo vám předal vlastnictví? Řekněme jinak. Zabral sis to do vlastnictví, ty, říkám, ten, který jako první přišel na toto místo a začal všechno vytvářet, ve jménu sebe sama. Takže jako by ten první vytvořil velké město a všechno v něm by bylo jeho. Tak zbohatl a získal pozemky, které mu nepatřily.

Chtěl bych vás tedy přimět, abyste se nad tím zamysleli. Pozemek, na kterém žijete, vám podle vašeho chápání patří, nemovitost, která je na něm postavena, taky. Ptám se vás však: Kdo vám dal toto místo do vlastnictví? Kdo vám ho dal do vlastnictví? A neodpovídejte mi ironicky, že jste ho od někoho koupili. Ano, od někoho, kdo ji koupil od někoho jiného, kdo ji koupil od někoho jiného, od někoho, kdo si přivlastnil půdu Gaii, v domnění, že tato půda je jeho. Komu tedy patří? Příliš dlouho jste se klamali, když jste si mysleli, že všechno, co máte, patří vám.

Takže vám říkám: nemáte nic. Nic nikomu nepatří, protože půda nepatří nikomu, půda patří Gaii. Půda nepatří vám, vašemu okolí, vašemu městu, vaší zemi, nikomu; půda patří Gaii. Jak je tedy možné, že nás arogantně zpochybňujete, když říkáme, že bude rovnost? Že nikdo nebude nic vlastnit? Chci, abyste pochopili, že už vám nic nepatří. Když někdo opustí fyzické tělo, vezme si snad doklady o místě, které koupil, aby se v příští inkarnaci mohl vrátit se stejnými doklady a nárokovat si toto místo? Ne, to neexistuje.
(pozn. troufám si to zpochybnit, čistě materialisticky, když se inkarnuji stále dokola v jedné rodině, co nasyslím, to v dalším kole zdědím... když mi to nerozfrcaj...)

Ptám se vás tedy: Jaké jsou vaše hmotné statky? Jaký je váš majetek? Jaký je váš bankovní majetek? Odpovídám: nic. Protože když opouštíte fyzické tělo, nic si neodnášíte. Jak by tedy mohl být váš? Kdyby byl tvůj, vzal by sis ho. A co si berete s sebou? Odnášíte si s sebou své zkušenosti, zážitky, vzpomínky, to je to, co si odnášíte. To jsou vaše věci, nic hmotného. Proč tedy vy lidé tolik bojujete o kousek země? Proč tolik bojujete o kus země, která má nějaké bohatství? Nic nevlastníte a velmi brzy to hluboce pochopíte; že už nic nevlastníte. (pozn. tak tohle ve mně vyvolalo dlouhý smích), kašlu na dietu, tělo budu vracet, jdu si zažít čokoládu)

Mnozí lidé se bouří, když to říkáme; považují to za nespravedlivé. A připadá vám spravedlivé, že někdo má tisíce kilometrů odlesněné půdy, když mnozí hladoví, protože nemají kousek půdy, do které by mohli sázet. Je to spravedlivé? Asi si myslíte, že ano, protože jste si to koupili. Co jste si koupili? Od koho? Země není vaše, patří Gaii. Půda, kterou odlesňujete a kterou zasypáváte chemickými látkami, není vaše, patří Gaii. Užíváte to, nic vám nepatří. (pozn. nejdřív jsem si myslela, že se lidé odpoutají tím, že budou mít tak neomezené zdroje, že už je nebude kam cpát a tak si začnou všímat druhých a spojí se... nyní si myslím, že všichni budou tak chudí, že přežijí jen když si začnou všímat druhých a spojí se.... )

Musíte tedy začít měnit toto pojetí hmotných statků. Zbytečné nebude v páté dimenzi existovat. Budete žít s tím, co je pro váš život nezbytně nutné. (pozn. já tušila, že ty otrhaný boty se ještě hodí ). S respektováním toho, kdo je skutečným vlastníkem, planety Gaia. Gaia vám dá, co jíst, ano, dá, protože je milující. Ale vše v rovnováze, aniž by se cokoli zničilo. Ničením půdy Gaii nebudete mít dostatek jídla.

Proto vám říkám a potvrzuji - Začněte měnit své vize týkající se hmotných statků. Nemůžete si koupit to, co není vaše. Půda nepatří nikomu, patří planetě. Gaia vám nic neprodala, nic vám nedala, jen vám umožňuje z ní žít. Pak tu budete moci žít, ale nebude žádné vlastnictví, nikdo nebude nic vlastnit. Všichni budete pracovat pro Všechny, ne pro sebe, abyste zbohatli. Nikdo nezbohatne, protože všichni budou bohatí. Nebude chudých, nebude bída, nebude hlad. Pak budou všichni bohatí, protože všichni budou mít právo na všechno. Ne více a ne méně než ostatní, každý bude mít právo na všechno. (pozn. můžu si nechat můj oblíbený svetr, nebo si i ten budu zapůjčovat?)

Nepředstavujte si, že uvidíte obrovská sídla a malé domky, žádné tam nebudou. Bude kde bydlet. To je vše. Tam, kde nikdo nic nevlastní, to patří tomu, kdo tam musí být. Vadí vám to? Vzpouzíte se kvůli tomu? Pak o tom začněte přemýšlet, začněte měnit své koncepty. Nebude žádný majetek, žádné hmotné statky. Všechno patří všem a každý na to bude mít právo. Nyní si ujasněme, co jsem zde již jednou řekl, abyste mohli žít v tomto Novém světě, musíte respektovat svou cestu, musíte plnit svůj úkol. Nejde jen o to, že chcete dosáhnout páté dimenze. Všichni chtějí. Cesta k ní je ještě dlouhá.

Takže mi věřte, že ten, kdo se tam dostane, se nebude starat o majetek, nebude se starat o to, aby žil v sídle, protože ve třetí dimenzi v něm žil. Budou se starat jen o život, o střechu nad hlavou. To je vše. Začněte se tedy učit: nemáte nic. Nic vám nepatří, všechno patří planetě. A dokud budete lpět na těchto hmotných statcích, bude pro vás těžké pochopit, že nemáte nic. Tyto myšlenky a souvislosti iniciovali ti, kteří jsou dnes nejbohatší na planetě, protože zabrali půdu, prodali ji a vy dodnes kupujete něco, co je k nezaplacení. Chápeme, že je to váš svět.

Takže vám říkám, že to skončí. Už nebude žádný majetek, žádné hmotné statky. Všechno patří všem a každý to může používat, každý může žít, kde chce. Jen nikdy nezapomeňte, že pro život v tomto světě bude odpoutání se od hmotných statků velkou překážkou.... (pozn. nebude, nabízím svetr, stěhuji se do teplých krajin... sháním suché mýdlo)

Zdroj: https://www.anjoseluz.com/post/sananda-os-bens-materiais

Zpět