3953 Kolektiv: Cesta do 5D Caroline Oceana Ryan

[ Ezoterika ] 2023-03-04

Q: Přesouváme se již do pětidimenzionálního života na planetě, jen to ještě není příliš zřejmé?
Očekáváme a voláme v různých formách odhalení. Uprostřed probíhajících válek a dalšího Země reaguje na silné vlny slunečního světla extrémním počasím a zemětřeseními, valí se traumata tohoto a mnoha dalších životů. Může se tedy zdát, že jsme nyní od Nové Země spíše dál než blíž.
A: Jsme si vědomi, možná ještě více než většina lidí nyní, vnitřního konfliktu a rozrušení, které lidstvo nyní pociťuje. Je to obtížné a náročné pro ty, kteří přišli držet světlo a šířit jej. Všichni jste se dlouho snažili odrážet a ukazovat na potemnělé sféry, často zoufalé Země. To, co nyní zažíváte, s otřesy rychle se měnícího světa, není způsobeno pouze vlnami slunečního světla, ale vaším vlastním rozhodnutím přivést Zemi zpět do Galaktické Federace a Intergalaktické Konfederace světů.

Většina z vás je odborníkem na různé formy velení lodi na intergalaktické misi nebo na plnění různých mocných rolí v rámci velení. Tyto role mohou být věnovány léčení, technologii nebo vědeckému zkoumání, ambasadorství, umění, vyučování nebo nad rámec toho všeho, čistým duchovním cílům, které vyžadují vyšší úroveň moudrosti a integraci vlastního vědomí s čistým Zdrojem. Toto je vaše pozemská mise a vy všichni jste do ní zapojeni, i když si to ve svém bdělém stavu příliš vědomě neuvědomujete. Velké je nyní zmatení energií ve vás. Přesto ve stavu spánku, nejste nikdy zmateni ani ohromeni. Vaše činy v éterickém světě - a to je vaše pravé já - jsou činy velmi starých duší s vámi předem určenou zásadní rolí, plně prožívanou, aniž byste váhali a čekali, až se nějaká vnější situace zlepší, než si uvědomíte svou plnou moc.

Přijali jste, že řešení problémů, které jste pojmenovali, je na vás v rámci vašeho každodenního pozemského života. Říkáme to s vědomím, že v bdělém stavu se stále nacházíte v místě vysoké zranitelnosti a často v pocitech nevědomosti, ztráty, vysokého stresu a emocionálního zmatku. ʺVzestupyʺ, které někteří zažívají a které přináší silný sluneční vítr a léčivé částice plazmového Světla proudící nyní na Zemi, jsou často doprovázeny ʺpoklesyʺ, které jsou někdy natolik bolestivé, že si člověk přeje, aby na Zemi nikdy nepřišel. Přesto vás žádáme o dvě věci: Abyste si dovolili smutek a boj, požehnali mu a prošli jím s emocionální upřímností - abyste si dovolili plakat a uvolnit se tam, kde je to potřeba. A abyste na těžší chvíle navázali jakoukoli afirmací, která vám může pomoci v probíhajícím léčení a rozpouštění starých pozemských vzorců. Někteří si budou afirmovat: ʺMohu všechno skrze Božskou lásku, která mě posiluje.ʺ Jiní se spolehnou na to, že jsou světlo, a odhalují to, co je třeba proměnit.ʺ V ničem z toho nejste sami. Jsme tu s vámi, mnozí z nás, na zemi.

Když procházíte emocionálně a mentálně obtížnými okamžiky, v těchto chvílích váš duch nabývá nových forem seberealizace, ke kterým by jinak nikdy nemohl dospět. Zatímco jste na lodích ve svém éterickém těle - projekci vašeho vědomí skrze časoprostor (prvek, který vás nyní nemůže omezit), setkáváte se často se svými průvodci a mentory, kteří vám nyní radí na nových a mnohem vyšších úrovních. Vaše otázky, které jim pokládáte, jsou mnohem složitější než v minulosti a vaše uvědomění si hloubky vašeho poslání a poslání vaší rodiny duší na Zemi dalece přesahuje vše, co jste dosud chápali. Z cesty Země se vám odhaluje více, než jste kdy viděli. Vaše poznání, schopnosti a vhledy budou v dalším průběhu časové osy překonávat dokonce i to, čeho bylo dosaženo v Atlantidě, Lemurii a dalších velkých civilizacích. Na této konkrétní pozemské cestě jste se rozhodli vrátit se k těmto výšinám prostřednictvím zkoumání, prožívání a následného uvolnění temnějšího pozemského života v nižší dimenzi. To je Vzestup ve své nejpravdivější podobě!

Byli jste v hlubinách, a to jak z hlediska úrovní temných dimenzí, tak z hlediska pozemských zkušeností. Výzvou je nyní obnovit ztracené aspekty vaší vlastní duchovní podstaty, které jste ztratili během toho či onoho traumatu nebo konfliktu., a uzdravit své vědomí nejen z této fragmentace, ale i ze všech ztrát, které zažilo. Vzestup do vyšší vibrační duchovní formy z této úrovně zkušeností bude v některých dnech skutečně těžký až nemožný. A přesto vždy pamatujte, drazí - nikdy nejste sami! Vaše duše, vaše rodina duše, vyšší sféry a vaše Země vás nikdy neopustí. Vaše Paní Gaia ze sebe odhazuje toxické látky dlouhých věků, protože zajišťuje, aby určité formy života, které se podřizují příkazům temných říší, měly stále těžší a těžší život na jejím povrchu (nebo pod ním). Záměrně zvyšuje svou vibraci tak, že temní jsou i nadále tak či onak obkličováni, protože jejich frekvence se stále více střetává s frekvencí Země. Tvoří se nová realita a oni (a lidské podmanění a utrpení) v ní nemají místo.

Také vaše Slunce si je vědomo vašeho boje a vysílá jen ty paprsky, které vám pomáhají, nikoli brání na cestě vzhůru, i když se někdy může zdát, že je tomu jinak. A ano, dochází ke konfliktům, podivnému počasí a kalamitním událostem, jako jsou zemětřesení. Připomeňme si, že téměř všichni přicházejí do pozemského života s plně podrobným životním plánem. Z dobrých důvodů, které nedokážete pochopit, se rozhodli být na určitém místě a prožít tam určitý život. Ano, tisíce jich byly ztraceny pro Zemi prostřednictvím nedávných katastrof - ale ne pro vyšší sféry, pravý Domov. Znovu se setkají se svými milovanými, ať už zde, nebo ve vyšších sférách, podle toho, co si vědomě zvolí. Pro hodně omezené, dlouho omezované lidské uvažování to může být velmi těžké pochopit!

Požadujte od svého vyššího já, průvodců a andělů, aby vám byly dány vyšší síly Moudrosti a Poznání, jakým se těšíte ve vyšších sférách: ʺPozvedněte můj zrak a mé vstřebávání toho, co se nyní děje, na tak vyšší úroveň, abych byl přenesen nad lidské prožitky ztráty, strachu nebo hněvu a povznesen tam, kde všemu žehnám a vše nazývám Dobrem, s Díkem za všechny zkušenosti.ʺ Ti, kteří se ztratili v době války nebo přírodní katastrofy, nejsou ve skutečnosti ztraceni, ale přeneseni - někteří na lodě, někteří na Vnitřní Zemi, někteří zpět domů do vyšších sfér, pokud to jejich duše dovolí. Pokud jim nyní chcete pomoci na jejich cestě, představte si je naplněné Božským světlem nejvyššího řádu! Poděkujte jim za jejich cestu, aniž byste je odsuzovali za to, jak skončila jejich fyzická cesta. Mnozí z nich se nyní vracejí do éterického světa, aby mohli lépe pomáhat vzestupu Země a lidstva.

Odmítněte přijímat události, které se nyní odehrávají, jako by Světlo nemělo žádný vliv na to, co se děje! Má totiž velké slovo, protože na Zemi proudí s tvořivou silou, o které jste dosud jen četli. Postavte se do slunečního světla, pohlédněte do svého Slunce a uvědomte si: ʺJak nahoře, tak dole.ʺ Všichni, kdo se na vás dívají, jsou v bezpečí. Není to falešný slib, tuto cestu jste si sami vytvořili! A naplňuje se způsobem, který v tuto chvíli jen trochu cítíte, aniž byste jej plně viděli navenek. Nespoléhejte se na to, že vás o tom bude informovat váš zpravodajský proud. Vyvolejte pravdu o tom, co se děje, ve svých meditacích, modlitbách, v čase stráveném v přírodě, v tvůrčích okamžicích umění, tance, hudby, poezie. Namaste, posvátné porodní báby Nové Země! Jsme vždy s vámi a nikdy nejste sami.

Určité aspekty lidské mysli a srdce, které nyní vystupují vpřed, u nás nebyly přítomny po tisíce let. Musí pro to být vytvořen prostor. Nepříjemné okamžiky se dějí proto, aby byl krásný prostor pro novější aspekty toho, kým jsme. Uvolňuje se to, co není pro naše vyšší dobro, co není naše pravé a autentické já, které známe už celé věky - tisíce a tisíce let. Žádáme o požehnání Slunce, všech vyšších já a duchovních průvodců. Určité aspekty sebe sama nepoznáte. Objeví se věci, které se neobjevily už velmi dlouho, možná stovky pozemských životů, díky nimž se budete cítit v euforii, naštvaný, smutný, rozrušený nebo netrpělivý. Ne vždy to bude dávat smysl.

Jediný způsob, jak udělat prostor novému, je uvolnit věci, které to blokovaly. Některé z nich mohou být trochu intenzivní. Něco z toho je prostě zvláštní. Chceme se přes to rychle přenést a potvrdit: ʺUž se tím nebudu trápit.ʺ Tohle je pro nás důležité. Přesto se ten smutek, ta bolest musí vynořit. To je vlastně dobré znamení! Nemějte tedy pocit, že nejste dostatečně duchovní v tom či onom, že neděláte to, co duchovně potřebujete, nebo že nejste tím, kým potřebujete být. Jste! Všichni jsme v procesu. Kdybyste nebyli v nějakém procesu růstu a uvolňování toho, co je falešné já, vytvořené čistě pro přežití v jednom neuvěřitelně těžkém pozemském životě za druhým - kdybyste to všechno neuvolňovali - my všichni -, nevraceli byste se k tomu, kým skutečně jste. Uvolňování úrovní je jako když uklízíte dům. Nepanikaříte, ukliďte.

Když dojde na nás v moderním světě, jsme tak trochu: ʺNo, všechno by mělo být vyrovnané a fungovat perfektně! Neměl bych dlužit žádné peníze ani mít na sobě nějakou váhu navíc,ʺ ...
Problémy existují, takže si můžeme uvědomit, co je třeba uzdravit. Je to obrovský dar, i když to v některých dnech působí jako obrovská otrava. V procesu Vzestupu musí dojít k uvolnění. Není to jen o tom, že se najednou staneme radostnými, plnými Světla a šťastnými a budeme schopni uzdravovat sebe i ostatní lidi. Jde o uvolnění. Proto říkají: Ptejte se každý den týmu andělských strážců, duchovních průvodců a vyššího já: ʺCo je třeba dnes propustit, snadno, klidně a s grácií?ʺ Přemýšlejte o problému, který se právě teď ve vašem životě vyskytuje. Kolektiv k vám bude proudit vyššími energiemi a váš krásný duchovní tým také.... A prostě vydechněte ... Vzpomeňte si na problém, ve kterém jste se cítili zaseknutí. Uvědomte si, že to nejste vy - není to vaše pravé já. Zeptejte se svého vyššího já, co je třeba uvolnit. Ať je to cokoli, vede vás to k tomu. Dokonce i když vás žádná myšlenka nenapadne, i když pro to nemáte jazyk levého mozku, jak slova a jazyk levého mozku - přiřazení - už nejsou tak důležité. Posouváme se dál. Nepotřebujete pro to mít slova. Prostě to přijmete energeticky a bude to v pořádku.

Předejte to právě teď svému vyššímu já, aby to pomohlo uvolnit klidně, elegantně, tiše, snadno, bez velkého boje. Neklaďte velký odpor. Jen vydechujte, cokoli je třeba uvolnit, uvolníme alespoň jednu vrstvu s grácií a lehkostí. Brečet, mlátit do polštáře a rozčilovat se je v pořádku, ale neurčuje to mou cestu. Při spoustě odporu a emocionálního dramatu dovolte emocím, aby se zvedly. Toť vše. Uvolněte je! Vykřičte je. Křičte do polštáře, pokud musíte - to je v pořádku! To je přelomový okamžik! Růst a uzdravování souvisí s uvolněním všeho, co ve skutečnosti není já. Je to něco, co sis osvojil v průběhu času, v průběhu pozemských zkušeností, ale není tvé já. Děkujeme vyšším já. Jejich poselství zní: ʺNezapomeňte se smát!ʺ. Smích je skvělý, protože rozhýbe bránici, a smíchem můžeme uvolnit spoustu husté energie, takže najděte každou příležitost, kdy se můžete smát!

Pohyb - tchaj-ťi, čchi-kung, jóga, tanec, rychlá chůze - cokoli, co můžete dělat, je báječné. Takže posílám hodně lásky! Namaste!

Taro Gold o wabi-sabi: způsob vidění věcí, který ʺpodporuje vše, co je autentické
- nic netrvá věčně - nic není dokončeno - nic není dokonalé.
Jedinečnost je velkou součástí krásy každé nedokonalé věci nebo člověka, včetně každého z nás.

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/03/04/the-collective-moving-into-the-5th-dimension/

Zpět