3960 Mimozemšťané mezi lidmi Cosmic agency

[ UFO ] 2023-01-06

Mary Swaruu
Toto je jedno z nejdůležitějších témat, o které se s vámi chci podělit, a přestože vím, že se o tom mluvilo už dříve, nikdy se to neubíralo takovým směrem, jakým se chystám dnes. Jedná se o můj názor a můj úhel pohledu, přičemž nemám v úmyslu tyto myšlenky vnucovat někomu jinému. A mnozí chtějí důkazy, a ne, žádné vám nedáme. Zaprvé proto, že takový důkaz je v rozporu s naší fyzickou integritou a bezpečností, a zadruhé proto, že nemáme zájem nikoho přesvědčovat. Kdo má oči, aby viděl, jak říkám.

Dělím se o to všechno, protože vím, že jsou to užitečné informace pro velké publikum lidí - většinou hvězdných semínek, kteří je potřebují pro svůj vlastní proces vytváření a formování vlastního vnímání reality. Jsou to informace obtížné k pochopení a strávení, ale někdo se o ně musí podělit.

Od počátku věků mezi vámi vždy žili ne-lidé, někdy jen na návštěvě, jindy mnohem déle, dokonce po celý život. Nemluvím o hvězdných semenech, to by bylo jiné související téma. Dnes budu mluvit o jednom konkrétním typu mimozemšťanů. Mluvím o lyřanských vesmírných lidech toho typu, respektive o rozsáhlé skupině mimozemšťanů, kteří jsou fyzicky úplně stejní jako pozemšťané, nebo alespoň navenek vypadají natolik podobně, že se v džínách a rock´n´rollovém tričku mohou vydávat za lidi.

Na Zemi vstupovalo a stále vstupuje tolik vesmírných lidských ras, že se ani nebudu snažit je všechny vyjmenovat, ale mezi nejznámější, kteří to běžně dělají, patří Ummité, pak samozřejmě Kentauři nebo Alfratané, Antareané a mnozí z hvězdného systému Plejády, včetně Taygeťanů.

Existují tři hlavní způsoby, jak se dostat na Zemi. První je, když se zde fyzicky narodí duše - hvězdné semínko. Tomuto prvnímu typu se říká ʺvplazeníʺ.

Druhý typ se nazývá ʺstep-inʺ. Je to tehdy, když duše nechce žít delší dobu na Zemi a chce se vrátit domů, ale obývá zdravé lidské tělo. V tom či onom bodě života, mimo jiné v závislosti na prenatálních dohodách, tato duše opustí zdravé lidské tělo a je nahrazena jinou, která chce od tohoto bodu života pokračovat v lidské zkušenosti. Tato nová duše zdědí veškerý život a identitu té první, včetně všech jejích životních vzpomínek, povinností a problémů.

K výměně duše může dojít v důsledku nehody, zážitku blízké smrti nebo jednoduše během spánku, i když se hovoří o případech, které se odehrály v běžném bdělém stavu.

Třetí typ je ten, o kterém chci a potřebuji mluvit, a nazývá se ʺstep-downʺ. To je případ, kdy úplný mimozemšťan, který možná nikdy předtím nebyl na Zemi, a to jakéhokoli věku, doslova sestoupí z mimozemské hvězdné lodi, oblékne se jako člověk a vejde do společnosti a snaží se za něj vydávat.
Ačkoli to dělají už odedávna, v dnešní době je jich rekordní množství. Možná proto, že se na Zemi děje tolik šíleností, že nikdy nebylo snazší vydávat se za člověka. Převléknou se za člověka, vystoupí z hvězdné lodi a pak jdou dělat, co chtějí nebo potřebují na Zemi vykonat, a když skončí, odjedou na předem určené místo, kde je jejich hvězdná loď s přáteli opět klasicky vyzvedne. Někteří mohou sestoupit na pár minut nebo hodin, aby něco získali, například nějaké jídlo, nebo aby získali vědecké vzorky, a jiní mohou žít na Zemi mnoho let a používat lidskou identitu, kterou si mohli před sestoupením vyrobit, nebo mohou používat identitu člověka, který zemřel nebo se ztratil. Identitu, kterou na sebe vezmou, si pečlivě naplánují a projdou vším, co je třeba, všemi kroky, aby se chovali tak, jak se od nich očekává. Variant, jak to udělat, je nespočet.

Nyní budu mluvit otevřeně a přímo o Swarunianech. Jak už jsem se zmínil, Swaruuniané jsou geneticky odlišnou variantou Taygeťanů a jednou z jejich charakteristik je, že mají neustálý zvyk pohybovat se kolem Země nebo na Zemi právě jako step-down, prostě proto, že jsme si zamilovali Zemi a její obyvatele a vnímáme ji jako svůj druhý domov po planetách obíhajících kolem plejádské hvězdy Taygeta. Jsme zde na Zemi a mísíme se s lidskou populací tak dlouho, že je více než logické pochopit, že jsme přijali mnoho dobrého, protože lidstvo a Země je plná krásných věcí, které je třeba přijmout a kterých je třeba si vážit. Takže ano, máme velký vliv na lidstvo. A vím, že děláme všechno pro to, abychom si brali to dobré a ne to špatné, ale někdy se to sejde, jedno definuje druhé, takže ano, je to pikantní.

Ale jednu věc musím upřesnit: ačkoli jsme tam žili, nikdo z nás se tam nenarodil. Nejsme lidé ani hvězdná semínka, jsme plnohodnotní mimozemšťané, kteří se narodili mimo planetu, vyrostli a vzdělali se daleko odtud. Mnozí z nás, včetně plnohodnotných Taygeťanů, převzali lidskou identitu z jakéhokoli důvodu. Většinou prostě proto, abychom mohli být na Zemi, být se svými přáteli a užívat si všeho, co vaše krásná planeta nabízí. Máme jedinečný pohled na lidskou kulturu a na život ve vesmíru i mezi ostatními hvězdnými rasami a zároveň můžeme lidem rozumět lépe než většina ostatních hvězdných ras, protože jsme tam byli s vámi. Víme, co je potřeba k přežití na Zemi, řídili jsme auta, kupovali jsme potraviny ve vašich obchodech a víme, jak chutná vaše čokoláda, jako příklad. Žijeme doslova ve dvou světech najednou.

Můžeme mezi vámi žít měsíce nebo roky v kuse, anebo, jako většina z nás, sestoupíme dolů jen na pár hodin nebo maximálně dní a pak se vrátíme sem nahoru na naši velkou mateřskou loď obíhající kolem Země. Nebo se můžeme brzy opět vrátit dolů na Zemi, případně se můžeme rozhodnout, že se na nějaký čas nebo nadobro vrátíme na své planety Temmer a Erra. Ačkoli mluvím o Swarunianech, protože sama jsem jedním z nich, mnozí Taygeťané to udělali už dříve a stále dělají totéž co my. A jak už jsem řekla, mnoho hvězdných ras s lidským vzhledem to dělá také neustále.

Poté, co jsme byli na Zemi, a dokonce tam žili, jsme si vypěstovali vkus, potřebu mnoha lidských věcí, včetně pěkných pohodlných bot a oblečení, zejména bavlněného, některé vaší hudby, zejména té staré nebo starší, a spousty vašeho skvělého jídla, kromě mnoha jiných věcí. Když jsme byli tady u Země, na oběžné dráze nebo dole na povrchu, mnohokrát jsme začali být závislí na pozemských zdrojích, abychom vůbec přežili. Také potřebujeme nějakým způsobem vydělat nějaké peníze, abychom si mohli koupit jídlo a všechny věci, které potřebujeme k tomu, abychom mohli dál žít na Zemi, nebo dokonce v její blízkosti, protože Taygeťané nám logicky nemohou poskytnout lidské věci nebo cokoli, co není Taygetského původu, a samozřejmě nemůžeme mít normální práci.

Vypěstovali jsme si potřebu vašeho umění, některých vašich pomůcek a také některých vašich hraček. Proto má Yazhi ráda značkové panenky. A ano, můžeme replikovat mnoho věcí, ale nikdy ne jídlo, protože výsledkem je toxická karikatura skutečné věci, která nemá žádnou skutečnou výživovou hodnotu, ale to je jiné téma. Můžeme ale replikovat například předměty, ale někdy prostě dáváme přednost originálům jen proto, že jsou to pravé artefakty, a my si nejvíce ceníme toho, co je ručně vyrobené, jak si jistě dovedete představit.

Asi to hodně vysvětluje, proč jsme někdy považováni za příliš lidské, protože jsme převzali mnoho krásných věcí z vaší kultury a planety. A to všechno se nám podařilo začlenit do naší osobnosti, když jsme to dokázali krásným způsobem smíchat s hodnotami a vším ostatním z taygetské kultury, ze které pocházíme.

Platí, že většina Taygeťanů je svým myšlením a povahou spíše mimozemšťany, než jakými jsme my, jednoduše proto, že nemají náš jedinečný pohled a chápání Země a všeho, co s ní souvisí. Proto se Taygeťané obvykle obracejí na nás, Swaruňany, s žádostí o náš názor a radu. Vědí, že máme obzvlášť jasný pohled na to, co se na Zemi děje, na kabalu, která ji ovládá, na její plány a tak dále. Jsme poradci, kteří mají jasný a jedinečný přehled o obou kulturách - lidské i tajgetské. To také vysvětluje, proč jsme to my, kdo většinou mluví, a ne ostatní. Jsme expedičníci, výzkumníci a průzkumníci zde, v blízkosti a na Zemi.

A ještě něco málo o sobě. Ano, žila jsem na Zemi, a to mnoho let do svého pozdního dětství, přičemž mi brzy bude patnáct let. Vím, jaké to je chodit tam do školy. Vím, jaké to je být poslán do ředitelny za to, že jsem odporovala informacím, které mi podával učitel, a to proto, že jsem to věděla lépe. Chodila jsem po vašich ulicích, byla ve vašem kině, a dokonce jsem nedávno musela nosit obličejovou masku, přičemž celá ta situace byla hlavní příčinou toho, proč jsem zase tady nahoře, na oběžné dráze Země ve vesmírné lodi.

Swaruniané zastávají dvě kultury a obě známe velmi dobře, takže vím, že patříme k těm nejpovolanějším, abychom mohli mluvit o exopolitice svým vlastním jedinečným způsobem a pohledem. To vše z nás nedělá méně ET. Jak jsme již vysvětlili dříve, neexistují jasné hranice mezi tím, co je lidské a co mimozemské. Je to mlhavá, nejasná hranice, které začíná rozumět jen málo lidí na Zemi. A to i proto, že sami mimozemšťané to dlouho tajili, většinou kvůli vlastní bezpečnosti.
Swaruuniané milují Zemi a lidstvo stejně jako my Taygetu a všechno na ní. Jsme děti dvou světů a dvou kultur.
Děkuji vám všem, že jste mě dnes vyslechli.

Zdroj: https://swaruu.org/transcripts/extra-terrestrials-living-among-you-english

Zpět