2588 Vyšší já: Protiváha aliance Mike Quinsey

[ Ezoterika ] 2022-05-21

Každý krok Temných je zneškodněn Aliancí, takže když se zdá, že dosáhli svých cílů, zjistí, že byli přistiženi, a zažijí jiný konečný výsledek.

Zatímco tedy Světlo musí hrát podle pravidel, Temní se je budou snažit ohýbat, aby dosáhli svých cílů. Jak jsme vás již mnohokrát informovali, použijí ty nejzáludnější prostředky, aby získali výhodu, ale Světlo nakonec zvítězí. Ironií pro Temné je, že šířením viru jako záměrného činu zasáhli i ty, kteří pracují proti Světlu. Je možné, že původci viru, jímž se rozumí Bill Gates, jde pouze o drastické snížení světové populace.

Virus měl vážné následky, pokud jde o ztráty na životech, ale ne v takovém rozsahu, jaký plánovali Temní. Bohužel byli postiženi především slabí a starší lidé. Znovu opakujeme, že pokud máte silnou imunitu, pandemii téměř jistě přežijete.

Rychle se blíží doba, kdy bude vysvětlena pravda o mnoha věcech, které se vás týkají. Je stále těžší ji skrývat, protože jak se vibrace zvedají, nakonec dosáhnou bodu, kdy bude existovat pouze pravda. Je to v mnoha ohledech smutné, přesto bylo nutné pravdu skrývat, aby měla lidská rasa svobodu volby. Nicméně tam, kde bylo nutné ji odhalit, se vás snažíme co nejlépe ovlivnit, abychom dosáhli nejlepšího výsledku pro všechny zúčastněné. Po tisíciletí jste si plánovali svou vlastní cestu a my vám musíme umožnit, abyste ji prožili podle své volby.

Velký plán bude vždy ovlivňovat vaše volby, ale když procházíte těžkými časy, je těžší jej zapracovat do vašeho každodenního života. Je pro vás opravdu těžké najít cestu vpřed, ale mnozí z vás plánují svou budoucnost, aby dali svému životu směr. Koneckonců vaši Průvodci vás budou ovlivňovat, abyste dosáhli lepších výsledků. Všechno to zní složitě a také to tak je, ale pomoc je vždy kolem vás, pokud o ni požádáte, nicméně nemusíte vždy dostat přesně to, co jste chtěli.

Naslouchejte tomu malému hlásku ve své hlavě, protože když vám duchové mohou pomoci, rádi vám to dají najevo. Samozřejmě, že váš čas snů je skvělou příležitostí, aby vás kontaktovali, a možná si na to i vzpomenete. V takových chvílích se skutečně vyřeší mnoho problémů, a proto se doporučuje, když nějaký máte, abyste se na něj vyspali. Je vlastně normální, že prakticky každá duše zažívá v období spánku pobyt ʺmimo těloʺ. V takové době se vyřeší nejeden problém a můžete se setkat s lidmi, které byste jinak těžko hledali.

Nyní byste si již měli být vědomi toho, že jste do života na Zemi přišli s plánem zvýšit rychlost svého vývoje. Je zřejmé, že je nastaven tak, aby vyhovoval potřebám každého jednotlivce, a protože není stanovena žádná lhůta pro úspěch, můžete to zkoušet a zkoušet znovu, dokud nevstřebáte a nepochopíte lekce, které vám byly dány.

Život se může zdát plný náhodných událostí, ale v zásadě byl pro vás pečlivě naplánován a připraven, dokonce až do té míry, že vám zařídil setkání s těmi správnými lidmi, kteří vám mohou pomoci. Přátele si vybíráte sami, ale pokud jde o manželství nebo svazky, jde zjevně o důležitý krok ve vašem životě, který je předem naplánován. Pokud si vyberete špatného partnera, nebude to fungovat a vždycky to ztroskotá.

Obvykle si vás vaše děti vybírají za rodiče, ale existují výjimky, kdy je třeba se naučit určitou lekci. Někdy je nutné dát dohromady určité lidi, abyste zažili vztahy, které jsou toxické a často končí neúspěchem. Buďte si však jisti, že žádný vztah není bez svých dobrých stránek a vždy z nich mnoho získáte. Je to téma, které se těžko vyjadřuje slovy, ale hlavní je, že vám dává zkušenosti, které potřebujete k dalšímu vývoji.

Kolik válek se ještě odehraje, než se lidstvo probudí a uvědomí si nesmyslnost takového počínání? Kde jsou vůdci, kteří mají vliv a moc řešit spory bez použití síly? Přijde to v mnoha vašich životech, jak se budou vibrace nadále zvyšovat. Pomůže tomu zrození zralejších duší, které budou milovat mír a budou proti jakékoli formě násilí. Budou stát hlavou a rameny nad všemi ostatními a rychle se dostanou do vedoucích pozic.

Navzdory současným problémům je budoucnost jasná a předurčená k ukončení střetů a válek, které nevyhnutelně vedou ke ztrátám na životech. Je to vize mnoha lidí o mírovém životě plném příležitostí užívat si plodů Země. Držte se tohoto snu a pozitivní energie poroste a pomůže překonat negativitu, která v současnosti existuje.

Hlas lidu je stále hlasitější a nelze ho dlouho ignorovat. Díky nim si například ti, kdo jsou u moci, plně uvědomili nutnost řešit globální oteplování hned, protože pokud se bude čekat příliš dlouho, bude na rozhodná opatření pozdě. Vlády zvolené na krátkou dobu se ve skutečnosti nezajímají o dlouhodobé dopady, dokud jsou u moci. Přesto se problémy hromadí a je třeba je nyní hodně dopředu plánovat, což skutečně určí vzor pro budoucnost.

Zanechávám vás s láskou a požehnáním. Ať Světlo rozjasní vaše dny a cestu k dokončení. Toto poselství přichází skrze mé Vyšší Já, mé Boží Já a každá duše má stejné spojení s Bohem.

Zdroj: https://eraoflight.com/2022/05/21/mike-quinseys-higher-self-counteracted-by-alliance/

Zpět