28 Tvůrci ❤️ Sal Rachele ❤

[ Ezoterika ] 2019-12-31

Jsme ti, kterým říkáte bohové, tvůrci. Jen malá část naší energie promlouvá tímto kanálem. Je pro nás obtížné promítat do vašeho světa více než jen naši malou část. Raději používáme telepatický přenos. Většina naší energie je načtena do nejvyšší. Jsme rozdílné kanály. Je pro vás obtížné chápat pocit našeho reálného času, ale v tomto formátu máme důležité poselství pro lidstvo.

Přicházíme jen na konci, nebo začátku každého velkého cyklu na Zemi. Pokaždé navštívíme naše experimenty, abychom viděli, jak vše probíhá. Vesmír je experiment. Můžete namítat, že jste nezávislý subjekt vytvořený k obrazu a podobě boha, nejste experiment. Chápeme vaše znepokojení a přesto v tomto konkrétním lokálním vesmíru sledujeme více experimentů. Řekněme, že Bůh je vůdce experimentu, který připomíná univerzitu. Potřebuje komisi a pozorovatele, aby sledovali vědeckou a výzkumnou práci provedenou v laboratoři univerzity, která ho financuje.

Málokdy je v laboratoři sám, obrazně mu stále někdo stojí za zády? a možná doslova. Proto nás v tomto smyslu Bůh pověřil, abychom vytvořili lidskou podobu. Udělali jsme to, i když jsme do určité míry jednali metodou pokusů a omylů. Byl to ambiciózní projekt. Dobře jsme chápali, jak se vesmír rozšiřuje a reprodukuje. Také jsme dobře chápali vesmírné zákony a principy. Věděli jsme, že budeme čelit problému vytvoření atomové struktury, která by v jednom organismu spojila vesmír svobodné vůle a vesmír před definicí. Snažili jsme se vytvořit organismus nebo spíše tvořivou strukturu, která bude schopna mít smyslové mechanismy těla, aby měla virtuální přístup ke všem dvanácti úrovním stvoření. Myslíme tím studium různých hustot.

Existují různé nosiče vaší fyzické formy, které nazýváte tělem nebo nosičem. Fyzický nosič je navržen speciálně pro třetí a čtvrtou hustotu. Pro třetí hustotu je fyzická forma dostačující pouze pro počáteční životní mysli. Ve čtvrté hustotě se na počáteční mysl přidává mnohem vyšší vědomé vědomí. Ve čtvrté hustotě člověk začíná rozpoznávat sebe jako duši a učit se, jak tvořit pomocí svých mentálních schopností. To nazýváte metafyzickým bytím, myslí a tělem. Nositel používá pro prožívání páté hustoty éterické krystalické tělo světla. Tělo je složeno ze základního prvku křemíku, uhlík se v procesu vzestoupení uhlíkového těla, které nyní máte, chemicky přestaví na křemíkové světelné tělo. DNA jsme navrhli tak, aby přechod z uhlíku na tělo založené na bázi křemíku probíhal postupně.

Šestá hustota má tělo podobné tělům páté hustoty, kromě toho, že se stává mnohem světelnější. Stává se čistým světlem, jsou to křemíkové krystaly. Sedmá tělesná hustota má vibrace odpovídající vašim přirozených duší předtím, než vibrace čistého světla padly do hustoty, a přitom na sebe vzaly vzorec humanoid. Proto vypadá jako humanoidní forma, jen je velmi transparentní a můžete ji vidět pouze tehdy, pokud sníte. Forma osmé hustoty je seskupení kolektivní duše. Jediné stvoření sestávajícího z mnoha podstvoření. Devátá hustota je shluk více duší a tak dále.

Bytosti hustoty spojené s Bohem a s formou hustoty 12 je obtížné popsat vašimi slovy. Nejen, že není schopna vyjádřit povahu duší, sfér duší, mistrovských duší, fragmentů duše atd., ale vaše racionální mysl dokáže pochopit tyto koncepty maximálně ve formě nejzákladnějších modelů a schémat. Pozemská slova, která používáme k překladu těchto myšlenek, jsou nedostatečná, protože váš jazyk nemá přesná slova k popisu naší reality.

Termíny, které použijeme k popisu našeho vnímání reality, budou také nepřesné. Přišli jsme tímto kanálem s cílem předat energii každému z vás a přenos energie bude pokračovat, i když slova nebudou přesná.Ve skutečnosti neexistuje žádné rozdělení, neexistuje žádné oddělení, je jen Bůh, který je androgynní. My jsme pokračováním Boha. Bůh stvořil jednotlivé duše jako rozšíření sebe sama, stejně jako jehlice mořských ježků jsou rozšířením samotného ježka. Pro ty, kteří nikdy neviděli mořského ježka, vpadají jako jehelníčky. Můžete představit boha, který má tělo mořského ježka s miliardami a miliardami jehel vycházejících z těla. Každá jehla představuje individuální duši, každá individuální duše má úroveň nebo to, čemu říkáme hustoty.

12 hustota individuální duše je přímo spojena s Bohem, sídlí ve středu Božího stvoření. Pokud jste si představili analogii s mořským ježkem, pak by bytosti o hustotě 12 byly vnějším pancířem spojeným s vnitřním tělem mořského ježka. Mohou být přirovnáni ke skořepině. Skořepina je přímo spojena se středem těla bez jakéhokoliv reálného schématu, s výjimkou změny materiálu.

11 hustota je nad pláštěm 12. Hustota mezi nimi je něco jako dělicí pásek nebo kus diskrétního materiálu, který označuje že se děje něco jiného a že je někdo odstraněn ze středu organismu.

Desátá hustota a její aspekt duše může být přirovnán ke kořenovému systému, kde je centrální kmen, nebo jeden velký kořen. Jeden kořen vrostlý do 11 hustoty je přímo spojen s organismy od něj oddělenými. Oddělené jednotky energie, které vyčnívají z těla.

9 úroveň hustoty duše může být přirovnána k systémům menších kořenů, které vyrůstají od kmene stromu jako větve. Devátá úroveň se často nazývá atmanická, atmolická monáda, nebo úroveň avatara. Pro zjednodušení to nazveme úrovní základní sféry duše.

8 úroveň duše jsou ještě menší větve

7 hustota duše ještě menších větví je jako jednotlivé vlásečnice nebo jehly ježka s vnějším smyslovým mechanismem. Na samém konci každé jehly jsou citlivé mechanismy na úrovni 6 5 4 3 2 1 hustoty. Pomocí každého senzorického mechanismu získává tělo duše 7 hustoty zkušenosti ve světech nižších dimenzí různé hustoty.

Šest nižších úrovní nebo hustot má podoby, ve kterých je prožívána určitá úroveň nebo hustota. Molekula DNA je zhutněna při narození. I když v 6 a 7 proces narození v lidském smyslu neexistuje, ve 4 a 5 hustotě je velmi podobný třetí hustotě. Rozdělujeme duši na různé úrovně, nebo hustoty. Nejobecněji úroveň, nebo hustota 8 přechází na 7, což znamená, že superduše (oversoul ,nadduše) posílá své individuální aspekty do sedmé hustoty, aby zažila plány duše nebo sféry hustoty 7. Obvykle 8 hustota duší dává vzniknout 12 jednotlivým částem, které se stávají dušemi hustoty 7.

Ale ve vašem a jiných vesmírech existují výjimky. Některé superduše jsou fragmentované do 643, nebo 2 částí. Nejběžnější konfigurace je ale rozdělena do 12 částí, nebo do 12 částí, každé s dalšími 12 částmi. Vždy jsou přímo spojené se superduší. Tato kořenová duše nazývá své části členy rodiny duše, nebo primárními fragmenty primární duše. Rozdělení duše na primární členy duše je většinou 12 individuálních duší v 6 párech. Jedna oblast superduše tak má jeden pár, další vytváří další dvojici, dokud u sfér duše není 6 párů duše. Tyto páry duše jsou známé jako dvojplameny, nebo duševní dvojčata, což v podstatě znamená, že se vynořili z duše jako první dvojice. Jedno dvojče se ve většině případů pohybuje ve vyšších hustotách 6,7 a druhé prozkoumá vnější sféry stvoření od 5 do 1 úrovně.

Ve většině případů je 12 individuálních duší, které jsou šesti páry duší. Jinými slovy každá oblast vytváří další a další dvojice, až se objeví 6 párů duší, které jsou známy jako dvojité plameny nebo dvojčata, což v podstatě znamená, že vzešli z rozdělené duše a cestují ve většině případů spolu. Jeden člen páru prozkoumá vnější sféry stvoření od 5 do 1 úrovně, zatímco druhý člen zůstává vzestupně obvykle na 6 nebo 7 hustotě. Vzestoupený člen dvojice může zkoumat osmé a deváté hustoty a není omezen na 6 a 7 hustotu vzestupované duše. Může se slučovat se super-duší a hlavní duší na 8 a 9D.

Čas od času obě dvojčata sestupují do nižších hustot, ale v tomto případě jen zřídka jdou ve stejné nižší hustotě současně. Obvykle jeden člen páru zůstane u 5 nebo 6 hustoty a druhý zůstane u třetí nebo čtvrté hustoty, což pomáhá udržovat čistotu sestupného člena páru. Jestliže je dvojče odříznuto, nebo zachyceno vnější hustotou, ztotožňuje se s ní, nebo zapomíná, že je součástí dvojice ve vyšší hustotě. Vyšší pak jemně, ale trvale připomíná, proč je v nižší hustotě, jaké jsou cíle nebo poslání duše a kdo je na vyšší úrovni.

Myšlenkové kousky nebo fragmenty duše, které nejsou částmi v nižších nebo vnějších sférách stvoření, zejména na úrovních 3- 4 včetně úrovní 1 a 2, provádí procesy, které způsobují, že se duše cítí v pasti nebo oddělené uvnitř specifické koule. Jsou také procesy, které nutí duši se rozdělit a zlomit se do fragmentů. Fragmenty duše dosáhnou různých rovin existence včetně nízké, střední a horní Astrální sféry a sféry třetí hustoty. Existují hlavní sféry, kde dochází k separaci, při které se duše dělí na části duše odpovídající energetické jednotce, která obsahuje vlákna pramenů, které si zvolí. Prameny se táhnou od středu podstaty duše, jsou propojena s Bohem, a energie boha ducha je rozložena podél vláken.

Když duše jde zkoumat vnější oblasti vesmíru, mohou být její části odtrženy a zachyceny aurou energie v oblasti jiných duší. Tyto kusy nemají žádné jiné přímé spojení s mateřskou duší než energetickou blízkost, proto je pro ně velmi obtížné spojit se s rodičovskou duší. Mohou putovat v éterických nebo astrálních sférách, dokud nenajdou a nezapojí se znovu do rodičovské duše, dokud mateřský kousek, který vlastní fragment, není pravým rodičem fragmentu. Pokud se jedná o velmi malý fragment, je pozorován pouze jako malá skvrna a přijímající rodičovská duše je malá. Fragment má část vědomí původní duše, ze které se odtrhl, a část tohoto vědomí se zakoření ve vědomí osvojitele, který může být pociťován jako houba nebo magnet pro fragmenty jiných duší. Samostatná duše vystupujete jako náhradní rodič pro fragment duše. Energie druhé duše může proniknout do vašeho pole a vědomí druhé duše může být do jisté míry smíšeno s vědomím vaší duše. Pokud se v auře jiné mateřské duše shromažďuje velké množství fragmentů duše, vznikají mnohé problémy, mnoho léčitelů často vidí v konkrétní lidské duši energie mnoha různých duší.

Vnější vrstvy aury duše mohou obsahovat mnoho fragmentů jiných duší, což může vést k vážným duševním problémům.

Noemovy duše

Mnozí z vás znají přinejmenším jednu lidskou bytost, která se zdá, že nese mnoho jiných duší. Fragmenty nemají dostatečnou úroveň inteligence, aby vždy rozpoznaly, kdy jsou spojeny s jejich pravým já. Proto se budou snažit spojit s jakoukoli duší, která se nachází v oblasti. Může se to podobat parazitickému vztahu, s extrémní únavou. Léčitelé mohou poslat kousky světlu. Když jsou ve světle, mohou být poslány do své pravé rodičovské duše.

Některé projevy jsou obrazy duchů, které jsou známé jako myšlenkové formy, energetické pakety emitované duší. Když jsou myšlenky promítány s velkou intenzitou, mohou sestoupit ve formě geometrických, mentálních vzorů, které mohou být mylně považovány za kousky duše. Pokud je ve vašem životě někdo, komu jste blízcí, nebo na vás stále myslí, je pravděpodobné, že některé z vašich myšlenkových forem vstoupí do aury této osoby

https://orgon.do.am/index/dusha_i_ee_fragmenty_v_3_m_izmerenii_sehl_rejchel/0-32 -- https://esoterics.wikireading.ru

Aby se vaše duše se usadila v jiné duši obvykle vyžaduje něco víc, než jen myslet na jinou duši. Nejběžnějším způsobem je sexuální kontakt, narození, nebo velmi, velmi silné rodinné vztahy.

Tvůrce je znám jako zářivý zdroj všeho, velké centrální slunce. Když se Bůh rozšířil ve stvoření, rozhodl, že každý aspekt musí být jedinečný, aby zkoumal tvoření jedinečným způsobem. Proto jsou různé apekty v různých hustotách, Až se vrátí do centra, budou říkat, co všechno zažili, ale nesplynou, stejně jako vy na konci svého života nesplynete se svými rodiči. V mnoha případech překonáváte úroveň vašeho stvoření, to je proces evoluce duše.

My, jako bohové a tvůrci, jsme vyšli z boha do sedmé hustoty a pak jsme Bohu vyprávěli o našich zkušenostech, když se rozvinul na osmou, devátou, desátou, jedenáctou a dvanáctou hustotu. Dosáhli jsme 12 hustot. Dozvěděli jsme se dost o tom, co to znamená být dětmi našeho tvůrce. Můžeme jít ven a tvořit, tak jako naši rodiče. Naučili jsme se tvořit celé vesmíry, více vesmírů, ve vašem světě se šíří zajímavý nápad, který je ve skutečnosti bohem stvořitelem, který stvořil tento konkrétní vesmír. Musí mít své vlastní verze, aby utvořil vás a multivesmír, ve kterém se rodič boha stvořitele do jisté míry nachází. Obtížně pochopitelný koncept, protože definice Boha jako všudypřítomného musí zahrnovat všechny vesmíry obsažené ve více vesmírech.

Pokud existuje 10 miliard duší, které se vyvíjejí na úroveň 12 hustot, pak teoreticky může existovat 10 miliard různých vesmírů, z nichž každý byl vytvořen jednou nebo více duší, které jsou zase rozšířeními každého boha tvůrce a mohly by být subvesmírem s dodatečnými výtvory každého z prodloužení duše, pokud by se vyvinuly na 12 hustot, protože skutečně není omezeno, co lze vytvořit, pokud je to v souladu s univerzálními principy.

0

1

2

3. fyzické

4. éterické

5. astrální (svět pocitů, emocí, přání)

6. mentální (svět myšlenek)

7. kauzální (karmické)

8. buddijské (intuitivní + vyšší duchovní rozum)

9. atmické (část Absolutna, naše pravé duchovní Já)

Zdroj: https://sites.google.com/site/kvantovyjperehodiosnovateli/home

Zpět