3613 Křížení Peter B Meyer

[ Ezoterika ] 2022-12-19

Všechny duše, které byly ochotné na této planetě Zemi prožívat a učit se, věděly velmi dobře, jaký je Božský plán pro toto pozemské lidstvo. Věděly o každé situaci, s níž se setkají, a znaly také všechny kroky, které musí v každé inkarnaci učinit. A především věděli, že jednoho dne bude jejich učení ukončeno a jejich návrat domů bude zajištěn. Vy, kteří jste inkarnováni zde na této planetě, patříte do skupiny duší, které měly jedinečnou příležitost zde být. Již dříve bylo řečeno, že takovou zkušenost přijaly jen odvážné duše, neboť Země je pro duše jednou z nejtěžších škol v tomto vesmíru.

Božské plány jsou dokonalé. Vědomí duše zde inkarnované je tak omezené, že není možné pochopit velikost takových Plánů. Teprve až se závoje zcela zvednou, bude schopna vidět rozměr a proporce všeho. A tato doba zjevení již probíhá. Vaše vědomí se nyní rychle rozšiřuje. Dnes chápete věci, které jste před rokem či více nechápali. Proces rozšiřování se zrychlil do té míry, že to, co dříve trvalo staletí, dnes trvá několik let nebo dokonce několik měsíců. Proces rozšiřování vědomí není pro všechny stejný. Bylo zde také řečeno, že všichni jsme na žebříku a každý je na příčce, která je slučitelná s jeho frekvencí, to znamená s jeho schopností absorbovat změny, které se nyní odehrávají. Nikomu není dána příležitost k novým poznatkům, pokud nemá schopnost takové informace vstřebat.

Stvořitelský zdroj je původcem všeho, co existuje v nekonečném OMvesmíru. Lze jej také nazvat Kosmickým centrálním sluncem. Všechno tam je prostě čisté SVĚTLO! Je to milující vědomí tak velké, že ho nelze pochopit, a proto říkáme, že toto vědomí je BŮH. Všechno je tam stvořeno, protože všechno vyzařuje odtud, tedy ze ZDROJE. Bůh, Zdroj, Kosmické centrální slunce, Světlo, Láska, Energie, zkrátka balíček, který se smrskává na JEDINÉ VĚDOMÍ. Vy jste Božská jiskra vyzařující z tohoto ZDROJE. Prostřednictvím tohoto Božského Atomu-Zrnka jste se stali Monádou. Roztříštili jste se na mnoho JÁ, až jste se dostali do tohoto Fraktálu Duše tak malého, že jste téměř ztratili povědomí o tom, kdo skutečně jste. To bylo nutné, jinak byste nemohli být zde, na této planetě třetí dimenze. Božská jiskra neboli Semenný atom je ve skutečnosti mocná atomová síla, taková je její energie. Proto může vytvářet planety, hvězdy a galaxie. Aby mohla tyto světy obývat mimo Zdroj, musí se rozpadnout na méně atomární části. Pak se rozdělí na 12 superduší. Každá z nich na dalších 12, a přesto zůstávají ve stavu Superduší. Teprve pak se každá Superduše rozdělí na duše. Aby mohla obývat světy Třetí dimenze, jako je Země, musí se duše rozdělit na části svého vlastního vědomí, do fraktálů. Vy, kteří jste zde inkarnováni, jste jedním z těchto Fraktálů.

Pamatujte: jste zlomkové vědomí. Proto si nejste vědomi jiných, vyšších verzí sebe sama. Máte pocit, že jste odpojeni od Zdroje, ale to není pravda. Jen si na to zatím nemůžete vzpomenout. Čas na probuzení však nastal právě teď. Postupně si vzpomenete na věci, o kterých jste nikdy netušili, že je znáte. Děje se tak úměrně tomu, jak se vaše vědomí rozšiřuje a integruje s vašimi vyššími verzemi. Proces vzestupu je vždy založen na integraci nižšího vědomí jeho vyšší verzí. Mohli bychom srovnat kalhoty dítěte a dospělého muže. Jako dítě jste do těchto kalhot mohli dát několik. Ale jak rostou, vejde se jich do nich stále méně a méně, až v podobě dospělého těla je uvnitř vždy jen jedno tělo.

Integrace dříve roztříštěných verzí téhož vědomí je natolik přirozený proces, že nezpůsobí žádné nepříjemnosti. Vždy budete sami sebou, jen s rozšířeným vědomím. Nikdy se nebudete vnímat jako dva lidé, jak si mnozí představují. Budete rozšířeným já; vyvinutějším.

Právě teď se mnozí nacházejí v CESTĚ mezi dimenzemi. Musíte tento dimenzionální přechod uskutečnit. Portály jsou otevřené, a abyste jimi mohli projít, musíte mít jen potřebnou frekvenci. Tajemstvím je vědět, jak dosáhnout potřebné vibrace. Nikdo nemůže tento proces udělat za druhého. Vedení ano, ale ne zasahování. Každý fraktál duše se rozhodne, kdy chce tento přechod uskutečnit. Vlastně kdy je ochoten vynaložit potřebné úsilí. Přechod vyžaduje vůli, odhodlání a přípravu. Nikdo se nenechá nést na klíně nebo na zádech. Jde tedy o okamžik rozhodnutí. Budete sami sebe vyzývat k odvaze, odhodlání, moudrosti a především důvěře. Ano, v sebedůvěře, neboť jste byli připravováni po stovky inkarnací, abyste byli zde a nyní připraveni projít posledními překážkami.

Zůstaňte naladěni v těchto několika příštích týdnech a v první polovině příštího roku. Čekají vás nesmírné výzvy a tolik pokusů, že se budete muset otáčet. Povzbuzování těch, kteří přechod do Páté dimenze nezvládnou, bude ohlušující, takže můžete pocítit strach a vzdát se. Budete mnohokrát zkoušeni, ale vězte, že vám nikdy nebude chybět podpora. Všechno kolem vás se může otřást, ale nic vás neovlivní, pokud zůstanete přesvědčeni o svém Plánu.

Pamatujte, že Božský plán neohrozí žádná lidská bytost, ať je jakkoli mocná. Lidské síly nikdy nepřeváží síly Stvořitele a nepřeváží je ani vaše vlastní síly, neboť jste svobodná duše. Jste vědomí, nikoli tělo, jak jste si až dosud připisovali. Nic a nikdo nemůže vědomí uvěznit, protože nemá hmotnou podobu. Jste svobodní, pokud dokážete pochopit, kdo jste. Iluze třetí dimenze vás přiměla věřit v opak, ale nyní se závoje zvedají a vy pomalu objevujete pravdu. Pravda vás osvobozuje! Pravda je pasem k tomuto Přechodu. Proto dochází k tolika útokům jako pokusům o zničení pravdy. Stvořitel však již dal svůj STOP! Časy se přiblížily a nastane pláč a skřípění zubů pro ty, kteří nemohou tento dimenzionální Přechod uskutečnit. Nádherné časy pro všechny, kteří to udělali nebo si to zaslouží!

Jsem Vital Frosi a mým posláním je osvícení!

Zdroj: https://eraoflight.com/2022/12/19/the-crossing/

Zpět