340 Apoteóza bojů světla a temných sil na Zemi Marta

[ Ezoterika ] 2020-05-29

Hlavním účelem zpráv, které přenášíme, je navázat s vámi energetické vazby a zprostředkovat vám naši vizi událostí, které se nyní odehrávají na Zemi. To, co se mnohým zdá tragické, absurdní, nebo nepochopitelné je vlastně apoteóza tisíciletí boje Světla a temných sil na Zemi.

Teď to není jen změna formací na vaší planetě, ale změna epoch ? energetických, historických a dokonce geografických, protože rostoucí globální katastrofy povedou ke změně v konfiguraci kontinentů a vodních tepen Země. A čím absurdnější je situace na Zemi, tím dříve dojde k rozmotání.

Všechno je nyní zahřáté až k předělu, kdy všichni členové světové vlády jedou vabank. Tentokrát se globální události konají v celosvětovém měřítku, dotkly se nejen jedné země nebo skupiny lidí, ale téměř každého člověka, což ho nutilo přemýšlet o svém životě. Paradoxem je, že do pastí určených pro lidi padli samotní lovci, protože ukolébaní svou verzí liberálnosti dávno ztratili kontakt s realitou.

Věřili ve svou všemohoucnost a očekávali, že lidé, kteří pro ně představují neosobní masu, budou pokorně dodržovat všechny pokyny a doporučení. A zpočátku se opravdu zdálo, že hra ?koronavirus? byla úspěšná. Všichni poslušně seděli doma a schovávali se před neexistujícím nepřítelem.

Najednou se ale objevila silná vlna odhalení trestných činů světových ?loutkářů?, která je úplně překvapila. Všemi pákami moci a všemi médii ve svých rukou si byli ve své beztrestnosti tak jistí, že páchali své zločiny téměř veřejně. Podcenili však ty, jejichž uvědomění převládlo nad strachem. A to pouhým pomyšlením, že je přemění v bezejmenné poslušné stádo, čímž je zbaví práva kontrolovat svůj vlastní osud.

A armáda těchto statečných lidí se každý den množí a dává příklad ostatním. Nyní na Zemi probíhá skutečná informační válka, na níž se účastní dvě strany. První z nich jsou média zcela podřízená světové vládě, která vzbuzují strach a paniku. Druhá jsou čestní nezávislí novináři a jednoduše nelhostejní lidé, kteří shromažďují fakta, odhalují zločiny světové elity a uvádějí je na internet.

I když na první pohled jsou síly nerovnoměrné, velmi brzy bude výhoda na straně ?menšiny? těch, kteří beze strachu žijí podle svých duší. Nové vysoce vibrační energie pomáhají odkrývat, co je za falešnými slovy a prázdnými sliby.

Síly na Zemi se rychle mění ve prospěch Světla, navzdory zoufalému odporu temnoty. Jsme rádi, že jsme byli svědky masového probuzení lidí a skromně přispěli k této největší události v životě vaší planety. Velmi brzy se naše spolupráce přesune do nové fáze - efektivnější a přímější.

Rada starších v souhvězdí Andromeda

Zdroj: https://vozrojdeniesveta.com/poslanniki-andromedy-apofeoz-borby-svetlykh-i-temnykh-sil-na-zemle/

Zpět