4280 Kryon: Kdo doopravdy jsi Lee Carroll

[ Ezoterika ] 2023-05-09

Co přesně je velké centrální slunce?
Velké centrální slunce vůbec není místo. Je to metafora a je to jediná věc, kterou můžeme popsat a která by byla středem jádra Boží lásky. Znáte to velmi dobře. Není to místo původu, ale spíše stav. Více než to popisuje vztah mezi námi. Je toho tolik, co je skryto vašemu bezprostřednímu vědomí, když jste zde! Dokonce skryté i těm, kteří otevřeli dveře a odhalili Akášu Země a mohli pak nahlédnout do vaší DNA a vidět všechny vaše minulé životy.

To, co vám řeknu, není zaznamenáno ve vašem Akášickém záznamu. Není to na Zemi a nemá to ani Gaia. Není to ani ve vaší DNA. Vaše DNA a Akáša planety, ta energie, která vám umožňuje doslova se posunout do stavu vzestupu, sahá pouze tak daleko, jak daleko sahá to nejstarší, co se pro vás na Gaii stalo. Je to hodně, ale tam to končí. Vaše DNA a Akášický záznam vám mohou poskytnout pouze informace o minulých andělsko-lidských projevech. Už tolikrát jsme vám řekli, kdo jste, a dnes večer vám to řekneme znovu, ale jiným, rozšířeným způsobem. Je toho mnohem víc, než si myslíte. Kryonova družina přijíždí, ať už to pro vás znamená cokoli. Tolik z vašich blízkých s vámi bylo po celou dobu, ale vy jste je nechtěli vidět. Nejsou ve tvém vnímání. Váš systém přesvědčení nepodporuje informaci, že zesnulí milovaní jsou stále s vámi a jsou součástí vaší průvodcovské struktury a budou s vámi po celý váš život. Je to součást systému... dobře skrytá.

Existuje dohoda mezi tím, co byste nazvali dušemi. Podíváš se do zrcadla a vidíš tam jedinou Lidskou bytost, jedno Vyšší Já, jednu duši a tu, zdá se, nosíte v sobě. To je ale špatná představa! Nacházíte se na mnoha místech současně. Pro pochopení toho všeho nejde o inteligenci, ale spíše o vaše vycvičené vnímání v dimenzi, která je omezená. Ani ten nejinteligentnější Člověk nemůže komentovat něco, co nevidí nebo nevnímá. Na druhé straně závoje je vás několikanásobek? Násobky vás! Energeticky... ale přesto násobky. Když jsi sem sestoupil, nevzal sis veškerou svou moc, nevešla by se do těla. Tak co jsi tu nechal? Jak si myslíš, že probíhá spolutvoření? Když něco spoluvytváříš pro sebe a jsi ve společnosti s jinými lidskými bytostmi, co ostatní lidé? Prorazili jste si cestu skrze skládačku svým vlastním záměrem přímo do jejich životů? Pokud ano, měli jste k tomu svolení? Pokud ne, kde je integrita spolutvoření? Když jste požádali o odstranění z nějaké situace nebo o zařazení do nového povolání, co ti, kterých se tato vaše událost dotkla? Převálcovali jste je?

Mám nějaké novinky. Pokaždé, když spoluvytváříte, naplňujete spoluvytváření někoho jiného. Pokaždé, když úspěšně spoluvytváříte, probíhá obrovské, komplexní plánování. Je to systém. Vyšší Já - část vás na druhé straně závoje - vykonává práci, kterou si nedokážete představit. Říkejte tomu velké plánování, které probíhá po celou dobu, kdy se modlíte, kdy se pohybujete, kdy posíláte světlo. Do tohoto sezení je však zapojeno i mnoho dalších lidí. Zahrnuje Vyšší Já těch, s nimiž se stýkáte, a ti spolupracují na vytvoření toho, co se snažíte na planetě udělat, protože to posiluje i je. Je to velmi složité. Když a pokud se váš záměr, vaše tvorba, nakonec projeví, je to pro vás všechny oboustranně výhodné řešení, uskutečněné se svolením a přiměřeně. Nevysvětlitelné a těžko představitelné, že? Váš milovaný, který odešel, je průvodcem, jedním z mnoha. Je také možné, že jste právě teď průvodcem někoho jiného. Když jste v minulém životě odešli, mohlo se stát, že část vás tu zůstala, aby byla s ostatními. Možná jsou stále tady a žijí. Reinkarnovali jste se a jste tady, ale možná jste také stále s jiným člověkem jako jeho průvodce. Jste vícenásobní. To znamená, že jste na několika místech najednou.

Přemýšleli jste někdy o tom, proč, když přijdete na planetu, máte psychologické vlastnosti, které nelze vysvětlit? Obavy, vzpomínky, věci, které uděláte nebo neděláte, místa, na která se chcete dostat, to vše se prezentuje, jako byste žili předtím. Existuje spojení s Gaiou a ostatními lidmi. V rámci toho všeho existuje skutečný vztah, který se skrývá. Jste zde na planetě jako průvodce někoho jiného! Ne všichni, protože tato informace je velmi specifická. Záleží na tom, jak jste staří. Čím jste mladší, tím více to může být z pochopitelných důvodů. Děje se toho víc, než si myslíte.

Rád bych vás vzal zpět do větru zrození a požádal bych vás, abyste si to se mnou poprvé vizualizovali ve 4D. Chci vám to popsat, abyste věděli, o čem mluvím, a abyste si to mohli představit se mnou, protože jsem tam byl s vámi. Stále tam jsem! Řeknu vám něco o Kryonovi, co jste nevěděli. Kdo si myslíš, že ve skutečnosti jsem? Anděl? Ano. Ty jsi taky. Dodavatel magenergie této planety? Ano. Ty jsi také. Víš, jak velká byla družina, která mi pomáhala nastavit sítě na této planetě? Bylo vás přes bilion. Každý člověk, který chodí po této planetě a který se narodí v celé budoucnosti Země, pomáhal nastavovat mřížky planety. Byli jste u toho a pomohli jste to iniciovat. Součástí tohoto vztahu je, že jste přijali energii planety. Pak většina z vás odešla někam jinam. Vítr zrození je popis času a místa ve 4D, do kterého jste na tuto planetu přišli z předchozího života, ať už na Zemi, nebo mimo ni. Přicházejí sem lidé, kteří přišli poprvé, a přicházejí sem staré duše. Částečně se to odehrává ve 4D a částečně ve vícenásobném D. Nemůžete slyšet světlo jako já, ale můžete vidět jeho části.

Představte si objekt o velikosti stadionu jako obrovskou propast. Jste v jiné dimenzi a jste připraveni vstoupit do 4D [dimenzionální atribut zemské roviny] a zdánlivě spadnete do této propasti. Z té propasti však proudí vítr jako cyklón. Je tichý a vane směrem vzhůru. Je různobarevný a krásný, jiskří, všude jsou v něm světla, ale lije se zdola nahoru. Kdybyste se do toho větru mohli opřít, udržel by vás a podepřel by vaši energetickou váhu, dokud byste se doslova neodlepili od okraje. Pak byste ve vhodnou chvíli spadli do toho, čemu říkáme porodní kanál. Další věc, kterou byste poznali, by byla ruka lékaře a poprvé byste uslyšeli svůj hlas v novém životě zvaném Země. Příliš o tom neuvažujte, protože by se objevila nevyhnutelná lineární otázka, čí duše byla v plodu, když rostl? Pokud se objevíte při narození člověka, kde vlastně začíná lidský život?.

Již dříve jsem vám řekl, že Lidský život ve skutečnosti začíná povolením k jeho stvoření, a to ze strany rodičů i dítěte. Je to duchovní, nikoli fyzická událost. Projevuje se pouze biologicky u obou pohlaví. Doba, kterou duše strávila v děloze, není tak důležitá, jak jste si představovali, protože skutečná andělská cesta lidské bytosti začíná skutečným narozením. ʺŽivotní procesʺ však Bůh považuje za cenný od začátku až do konce... od duchovního povolení až po smrtelné lože. Lidstvo jej chce rozdělit a přisoudit duchovní aspekty jednotlivým částem, namísto celého duchovního procesu. Právě vítr zrození bych chtěl na chvíli prozkoumat. Je to portál. Každý den se tisíce lidí rozhodují a začínají proces návratu na tuto Zemi. Jsou to kousky Boha, zkoumají, co dělají, koordinují se se všemi pracovníky, s těmi mnoha částmi sebe sama, (těžko se to popisuje) než oddělí ten největší kus sebe sama a přijdou na Zemi. Byl jsem u toho, když jste přišli. Jsem tam právě teď. Mluvím s každým z nich, i když vedu tuto komunikaci. Jsem také v Síni cti! Vítám všechny, s nimiž jsem se rozloučil ve větru zrození! Pro mě jsou v mžiku oka zpátky! Oslavujeme každou věc, která se odehrála. Je to systém, je to větší, než si myslíte. Počkejte, až zjistíte, kdo jste.

Moje entita se nachází na mnoha místech současně. Vaše hodiny umožňují pouze jednu věc najednou. Já žádné hodiny nemám a vy také ne, když jste tady, na této planetě. Biologické bytosti zcela a úplně nezapomněly na andělskou část toho, kým byly před svým příchodem. Někteří z vás jsou natolik naladěni, že skutečně čtou části Akáši. Tento záznam vám poví o tom, kým jste byli, a o některých minulých životech, které jste prožili, naznačí některé důvody, proč se tentokrát cítíte tak, jak se cítíte. Když víte, kým jste kdysi byli, vysvětlí to mnohé o vašem současném životě. Ale kdo jste ve skutečnosti? První věc je, že jsi součástí Boha, a to znamená, že jsi vždy byl a vždy budeš - včera, dnes i navždy. Když se dostanete ze 4D a čas zmizí, je to pro vás velmi pochopitelné a je to normální stav bytí. Neexistuje žádný začátek ani konec. Je to v kruhu. Co budete dělat zítra nevíte, protože je to vaše budoucnost. Může se stát cokoli, protože je to budoucnost. Nemůžete to vědět, protože se to ještě nestalo. Když přijde zítřek, je to přítomnost a vy ji projevíte. Svým způsobem jste právě manifestovali budoucnost (jak jste ji viděli předešlého dne). Až zítřek pomine, pak už je to minulost. Stačil jeden den, aby budoucnost byla neznámá, známá a minulá. Jedna věc se stává druhou. V jakém okamžiku přechází z neznámé budoucnosti do známé minulosti? Odpověď zní ʺkdyž ji prožiješʺ. Podle mého vnímání jste ji už prožili!

Vnímám je všechny jako jedno. Tobě říkám: ʺŽij to denně.ʺ A ty to žiješ. Proto vždy vytváříte budoucnost. Nevím, co se stane, co uděláte, ale znám všechny potenciály, a ty se přede mnou rozkládají jako mapa. Jsou tam všechny. Kterou cestou se vydáte, není známo a projeví se to vaší svobodnou volbou, ale já vidím všechny potenciály. Vím, že jednu z věcí uděláte. To je ʺteďʺ a je velmi obtížné to vysvětlit, když existujete na lineární časové linii. Vidíme potenciály planety a vždy jsme je viděli. Proč myslíte, že je z našeho pohledu tolik vzrušení? Vidíme potenciál Země - všechny potenciály dohromady - a vidíme, kam ji vedete. Přímo do středu Nového Jeruzaléma! Vstupujete do jeskyně, která je tak temná, a před vámi je velký posun, přesto do ní vstupujete s takovou odvahou! Když jsi byl vyrovnaný ve větru zrození, ptali jsme se, jestli to opravdu chceš udělat znovu, a ty jsi řekl ʺanoʺ, a pak jsi to udělal! Všichni jste více než starobylí. Všichni nemáte počátek, ale někteří z vás jsou na této planetě prastaří. Někteří z vás jste tu už 50 000 let. Pro vás to není dlouhá doba. Ve skutečnosti není. Když se zamyslíte nad tím, kolik bylo hodin, když jste se mnou nastavovali mřížky, 50 000 let je na světových hodinách pouhý zlomek sekundy.

Před 50 000 lety byli někteří z vás Lemuřané, někteří Sumerové, někteří se později stali Egypťany. Vybrali jste si jedny z technologicky nejvyspělejších společností, které kdy byly na Zemi známé, neurčované stroji, ale vědomím. Vaše vnímání. Je to vlastně kulturní berlička! Myslíte si, že ʺčím vyšší technologie, tím lepší strojeʺ. Směšné! High Tech je špičková věda, kterou člověk intuitivně zná a denně praktikuje, protože ovládá dimenzionální vnímání. Lepší už to nebude. Nepotřebuje žádné počítače. Jak to, že Lemuřané i Sumerové věděli všechno o Sluneční soustavě? Jak se můžete zabývat astrologií, aniž byste věděli o planetách, a přesto je to nejstarší věda na světě! Jak byste se mohli dozvědět o astronomii bez dalekohledu? Jak byste mohli vědět o pohybech planet, a přitom tyto znalosti byly dobře známy dávno před dalekohledy. Je toho víc, než se na první pohled zdá. Jste prastaří. Někteří z vás jsou původními obyvateli této oblasti. Teď mám na mysli tohle. Byli jste první, kdo vstoupil na zemskou hlínu právě tady. Pokud si myslíte, že patříte k těm, kteří jsou se Zemí spřízněni, k těm, kteří skutečně souzní se zemí a zvířaty, která tu žijí, vyzývám vás, abyste se šli podívat do muzea na keramiku, kterou jste vyrobili! Budeš s ní souznít. Taková jsi, stará duše.

Na Zemi je dnes víc Lidí, než když ses narodil. Nedává smysl, že stále přichází a odchází tytéž bytosti? Takže chceš vědět, odkud pocházíš? Až budeš na druhé straně závoje, Lidská bytosti, je kolem toho, kým skutečně jste, tolik vzrušení, energie, nadšení, mohu-li použít to slovo. Pracovníku světla, kdybych se tě zeptal: ʺKdo jsi?ʺ, odpověděl bys: ʺJsem unavený.ʺ Vůbec to neodpovídá na otázku, ale je to to, co máte na mysli nejvíce. Jste unavení, když se probudíte, a jste unavení, když jdete spát, a to proto, že mnozí z vás dělají těžkou práci. Jste tak unavení, že máte pocit, že jste duchovně vyždímaní. Kolik z vás je přesvědčeno, že jste tu naposledy? No, hádejte co? Mýlíte se! Fňukáš, že jsi vykonal svůj díl práce, a že přijít a pracovat na Gaii je velmi únavné, že to nechceš udělat znovu, a zasloužíš si odpočinek.ʺ Ale když tě vidím v Síni cti, už se nemůžeš dočkat, až se vrátíš do větru zrození! Říkal jsi to i při minulé inkarnaci! To prožívá Lidská bytost v biologii. Jste tak unavení, protože vyzařujete duchovní energii, která ve skutečnosti mění planetu. Dostanete se na druhou stranu závoje, na Zemi, a ani vás nenapadne, jaký je váš skutečný vztah, a já vám řeknu proč, protože jste na to specialisté. Odkud přicházíte? Stále přichází nové duše. Přicházíte ze stejného druhu zkoušky v jiných dimenzích, z jiných míst a situací, které se nejmenují Země, ale jsou jí velmi podobné. Tento test probíhá stále, a to není to, co jste chtěli slyšet. Probíhá v rámci multidimenzionálních vesmírů a těchto testů je více najednou. V tomto vesmíru je možná jen jeden, ale v alternativních vesmírech probíhají další a to je to, co děláte... přicházíte a odcházíte z těchto testů jako specialisté. Pro vaši specializaci existuje název, který vám nemohu dát, protože je vnímatelný pouze na mé straně závoje. (pozn. u nás se tomu říká nepoučitelnej blbec).

Přišli jste z jiného zkušebního místa, ať už tamní zkouška byla úplná, nebo ne. Když jste přišli, rozhodli jste se přijít do této pozemské zkoušky jako nováček. Je to pro vás sotva poprvé. Nějakým způsobem jste to dělali už předtím, než byl nějaký začátek! To by vám teď mohlo něco říct, pokud jste o tom nepřemýšleli. Děje se tu něco většího. Je tu nějaký systém. Pokud ale existuje systém, který zahrnuje násobky testů, a vy to děláte odjakživa, musí to znamenat, že kvůli vaší existenci na této planetě probíhá motor stvoření. Přemýšleli jste někdy o skutečném stvoření? Mohli byste být součástí něčeho mnohem většího? Existuje mnohem větší obraz, o kterém víte, i když tu nejste. Znám vás všechny velmi dobře... vás všechny. Není zde jediná entita, která by neznala jméno vaší specializace. Řeknu vám, jaká je naše reakce, když o tom přemýšlíme. Je to nádherné; je to velkolepé. Vaši specializaci znají všichni andělé. Všude, kam jdete, nosíte barvy a odznaky toho, kde jste byli a co jste udělali. To se mění s každým jednotlivým životem. Když už mluvíme o životech, jsou rychlé. Přicházíte a odcházíte velmi rychle... Takoví jste - specialisté na univerzální tvorbu. Mnozí z vás tyto věci viděli, ale nevědí o tom.

Prvopříchozí je ten, kdo přichází na Zemi poprvé ve svém cyklu. Přichází z jiných biologií, z jiných vesmírů, z jiných Zemí, ale ne přesně. Tento test, kterému říkáte Země, není duplikátem něčeho, co se stalo dříve nebo co se právě děje. Nejde o alternativní já. Ne, tento test je jedinečný a všechna testovací místa jsou jedinečná. Všechna jsou o svobodné volbě a o tom, co konkrétně vytváří v rámci jednoho vesmíru. Známe vaše potenciály, ale skutečně, to, co můžete udělat, se uskutečňuje svobodnou volbou. Prvňáci: Můžete je spatřit - jsou nevinní - naprosto nevinní, a přesto zdevastovaní lidstvem. Prvňák je ten, kdo se okamžitě vydá do přírody, protože nemůže vystát lidi. ʺTohle pro mě nefunguje,ʺ říkají. Při normální konverzaci řeknou ʺAʺ a zpět dostanou ʺBʺ. V jejich vnímání je konverzace velmi obtížná. Často se vám nedívají do očí nebo neodpovídají tak, jak očekáváte. Nechápou také, proč lidé točí drama. ʺProč by to Lidé dělali?ʺ říkají. ʺNemám to tu rád,ʺ říkají. ʺPromluvím si se zvířaty.ʺ To je prvňák - velmi zmatený ze skutečného vztahu mezi Člověkem a Člověkem. Musí se o tom poučit, a to se jim vždycky podaří. Prvňák je ten, kdo je jen trochu rozladěný. Někteří o nich říkají, že jsou trochu bizarní, a to jen proto, že jsou tak zmatení ze Země a lidstva. Už jste je viděli. Víte, kdo jsou, a jsou to jemné a vzácné duše. Ale zdají se být tak mimo společnost, tak upřímní, učí se, jak to všechno funguje. (pozn. no nevím, asi bych to nebrala všeobecně... a lidi by k sobě mohli být laskavější)

A pak je tu opak - staré duše. Některým z vás je padesát tisíc let a nic vás nepřekvapí. ʺUž jste to zažili a udělaliʺ. Mnohokrát jste hráli všechny role v rámci obou pohlaví a právě hrajete další... a jste unavení. Jste tak unavení! Ale pro ty, kteří jsou přesvědčeni, že tohle je naposledy a že už se nevrátíte, mám zprávu: Ano, vrátíte! (pozn. no jo, no... co taky v nekonečnu) A pak je tu předstírač. Předstírač je vlastně nováček, ale duchařinu chytne snadno a rychle. Není to koneckonců jádro vás všech? Předstírač jde k tomu, co máte všichni společné, čemu rozumí, a skrývá se v tom a předstírá, že je stará duše. Ani vy byste to nepoznali, až na to, že ho prozradí jedna věc. Slyšeli jste někdy výraz ʺpříliš duchovní na to, aby byl k něčemu pozemsky dobrýʺ? Pokud ano, pravděpodobně se jedná o předstírače. Jsou to vznášející se lidé - vznášející se v realitě. S reálným světem nechtějí mít nic společného. Právě takové najdete v komunách. ʺMusí existovat lepší způsob,ʺ říkají. Obklopují se tedy duchovnem a snaží se utvářet svou vlastní realitu. Také si přejí vzestoupit a ʺdostat se odsudʺ. Rádi by byli jako prorok Eliáš... dostatečně se zduchovnili a jednoduše zmizeli! To je jejich cíl. Chtějí pryč, aby se už nemuseli potýkat s lidmi, nebo alespoň s těmi, kteří nemyslí jako oni. Jsou stejně vzácní jako nováček, ale jiným způsobem, protože skutečně vidí, že božství je skutečné. Snaží se plahočit zpět po větru zrození, aby ho našli. Nikdy však nevidí lidskost, ani zkoušku před sebou, jako posvátnou.

Jaký je cíl lidstva obecně? Chápu, že pomáháme stvoření, ale kdy skončíme?
Cílem je ʺdělat to tak dlouho, dokud to neskončíʺ. Právě teď jsi opravdu unavený. Ale drahý, zeptej se vojáka, který denně bojuje: ʺJsi unavený?ʺ Odpověď už znáš. Ach, ale je to tak velkolepé, co právě děláš! Kdybys jen viděl ten systém. Kdybys jen mohl vidět ten vztah! Mohli byste to dělat navždy. Už jste unavení? Minulé nelidské projevy na Zemi. Víte, proč to děláte? Protože jste zamilovaní do systému. Systém jste vy a je to také Bůh (ve vašem pohledu) a je to také příroda (ve vašem pohledu). Jste zamilovaní do Gaii! Jaká krásná energie. Kolik z vás si uvědomovalo, že jste měli minulé životy, aniž byste byli Člověkem? Aha. Teď začínáme být strašidelní. Odvažujete se na to pomyslet? Život, aniž byste byli Člověkem - jak je to možné? A co třeba život v rámci Gaii? Co takhle být skutečnou součástí Země asi sto let a pak se vrátit? Co takhle být součástí skal, rostlin nebo stromů? Co takhle být součástí života ve vzduchu - interdimenzionálního života ve vzduchu? Věděli jste, že právě tak to chodí? Vaše nelidské životy nejsou zaznamenány v lidském akašickém záznamu. Vypadá to, jako byste na několik set let zmizeli, dělali něco jiného a pak se vrátili. Řeknu vám, kde jste byli - byli jste na Zemi v energetické podobě! Tvoji ʺčtenářiʺ mohou číst jen to, co je v rámci tvého lidství, protože to je pro ně vše, co mohou vidět. Když nemáte energetický otisk, který byste mohli číst v rámci své interdimenzionální DNA, žádný čtenář ani vidoucí nemůže vidět, ʺkdeʺ jste nebo ʺkde jste byliʺ. (pozn. úžasná představa, že si jdu odpočinout do balvanu... prosím, nekopat)

Proto je předpoklad lineární: Pokud jste se nevrátili na Zemi jako člověk, pak jistě odpočíváte někde na druhé straně závoje a připravujete se na další inkarnaci. Někteří z vás si pak představují své duše někde v andělských houpacích křeslech, jak jedí andělské jídlo [pravděpodobně čokoládu] na prodloužené vesmírné dovolené - celý den se válejí po nebi! Je to mnohem větší systém, než si myslíte. Vaše linearita vám dává tak úhledné a jednoduché odpovědi na tak složité dění. Jak je něco takového možné, ptají se někteří. Abych vám to přiblížil, zeptám se vás: Proč má energie Gaii vědomí? Odpověď zní: Protože je součástí toho, kdo jste! Připadá vám to podivně známé? Mělo by. Je to božská energie a teď se některým z vás, předpokládám, opravdu rozsvěcuje. Vaším cílem je svobodnou volbou změnit vibrace této planety a učinit je co nejvyššími. Protože na konci zkoušky (kdykoli se rozhodnete, že skončí) bude energie změřena a použita na něco jiného ve vesmíru, čemu zatím nerozumíte. Vesmír se pak podle toho posune a skutečně použije vámi vytvořenou míru. Je to motor samotného stvoření. Díky němu věci fungují. Pro nás ostatní je to stejně důležité jako pro vás tady na této planetě jídlo. To, čeho se účastníte mezidimenzionálně a vesmírně, je hluboké, Je to důležité a vy o tom nic nevíte, dokud jste tady. Nemůžete, protože kde by se vzala zkouška energie? Ale všechno to má svůj smysl... a vy se divíte, proč vás milujeme tak, jak vás milujeme?

Chci vás vzít k vaší vlastní zkušenosti se vstupem na Zemi. Právě jsem tam byl, víte? Stejně tak jste tam byli i vy. Čas je takový podvodník. Teprve ve stáří si začnete uvědomovat vtip lineárního času, když se můžete ohlédnout za vším ve zlomku vteřiny a začnete si uvědomovat, že jste to prožili jen v jednom okamžiku. Čas je konstrukt, který umožňuje, aby byl systém vyložen jednoduše, a přitom byl realizován složitě. Přemýšlel jsi o tom, proč ses vůbec rozhodl být tady a teď? Jste v jádru velkého problému na Zemi. Jste zde v době obnovy energie planety, kdy se zkouška stává těžkou. Jednou z nejjednodušších věcí, kterou jste mohli udělat, je projít Armagedonem. Nic na tom není, prostě zemřete. To už jste udělali mnohokrát. Téměř každý z vás tu byl upálen zaživa. Je to téměř předpoklad duchovního probuzení, jak to prezentují vaše náboženské dějiny. Věděli jste to? Bylo by pro tebe snadné to udělat. Máš s tím zkušenosti a je to za chvíli pryč... jen posun energie. Ale vy jste to neudělali. Místo toho jsi řekl: ʺPojďme vyřešit velký problém. Pojďme a udělejme něco, na co jsme trénovali. Buďme tiší, kteří zdědí Zemi. Pojďme změnit skutečné vibrace Země. Uspořádejme bitvu všech bitev, která se bude odehrávat v zákopech naší vlastní kulturní výměny, den za dnem. Pojďme a začněme s tvrdou prací.ʺ

Při větru zrození jsem tě držel za andělskou ruku a díval se na tebe svým energetickým zrakem - byl jsi napůl anděl a napůl Člověk. Jednou nohou jsi byl ve 4D a druhou v tom, co bychom nazvali vícenásobným D. Je to tak jiné, než by sis představoval. Připomněl jsem ti, že je to krok, jaký jsi ještě nikdy neudělal. Připomněl jsem vám, že se chystáte vrátit na planetu svobodné volby, aniž byste věděli o své velkoleposti, o svém účelu nebo o vztahu. Každý z vás v místnosti a čtenářů tohoto článku se narodil v době, kdy proroctví Země bylo jiné než dnes. A já jsem vám řekl: ʺMyslíte to vážně? Proč byste měli jít znovu? Proč právě teď?ʺ Znal jsem odpověď, ale chtěl jsem jen slyšet, jak se k ní bojovníci světla, kterými jste, znovu hlásí. Mohou se na sebe andělé usmívat? Ach ano! Dělají to navzájem s lehkou energií, která se krásně prolíná s nádhernými barvami. A vy jste mi řekli, každý z vás: ʺVím, co dělám. Dlouhou dobu jsem pomáhal Zemi, abych se dostal na toto místo, a teď se tam znovu vydám a něco změním.ʺ A tak jsem se rozhodl, že to udělám. A teď tu sedíte, protože jste udělali to, co jste zamýšleli. Nevím, co to pro vás znamená každý den, nevím, jestli to pro vás něco znamená.

Řeknu vám však, co to znamená pro mě. Změnil jsi vesmír! To se stalo na Zemi... a vy o tom ani nevíte. Dokonce ani někteří, kteří tu sedí, tomu nevěří. Jsou netrpěliví, když uzavíráme tuto komunikaci. Jsou hladoví a přejí si, abych přestal. Není zajímavé, že se žádné z časově velmi specifických proroctví o Armagedonu neuskutečnilo? Není zajímavé, že ve spisech 400 let starého kněze nenajdete nic z toho, co se děje dnes? Není zajímavé, že místo toho máte a budete mít události, které změní světové dějiny, ale které se nezdály být na ʺobrazovce radaruʺ nejlepších duchovních čtenářů minulosti? Jsou to události, které nikdy nebyly předpovězeny, a nyní dokonce i ʺaktéřiʺ starých proroctví zmizeli z vaší reality. Může to pro vás znamenat, že se místo toho děje něco jiného? Řeknu ti, pochybovači, v čem je největší problém: Když jsem tě viděl naposledy, byl jsi jedním z těch, kteří mi řekli, že půjdou na Zemi, aby změnili energii... a dnes jsi s ostatními, kteří věří, že se jim to podařilo. To je ale náhoda!

Řeknu ti ještě něco, pochybovači: Jsi Bohem milován stejně jako kterýkoli jiný člověk na této planetě a nebudeš souzen za svou nevíru. Ve skutečnosti držíte místo těm, vedle nichž sedíte, a umožňujete jim posílat světlo tam, kde je ho zapotřebí. Proto možná... jen možná, děláte přesně tu práci, kvůli které jste přišli, ale nyní to všechno shazujete jako hloupost. Tak to často chodí. Jste pro mě stejně cenní jako všichni ostatní.

Tento vztah, o kterém nevíte, je hluboký. Když opustíte toto místo a já vás uvidím v Síni cti, nastane kouzlo. Dojde k interdimenzionálnímu posunu a celá energie vaší bytosti se vrátí k tomu, kým jste, a připojí se ke mně. Poslouchejte a čtěte slova: ʺPřipojuje se ke mně, protože já jsem vaší součástí! Nevím, jestli jste to chtěli slyšet, nebo ne. Mezi námi dvěma existuje vztah, který dalece přesahuje bratra a sestru nebo andělské partnery, neboť to jsou lineární a jednoduché pozemské pojmy. Ne, místo toho je to kus Boha, kterým se stáváte. Cítili jste někdy tento... náš vztah? V misce polévky vidíte polévku. Nevidíte v ní molekuly, aromata, sůl a pepř ani přísady. Když mluvíte o Bohu, představujete si ho jen jako... jedinou energii, která pro vás představuje lásku, nebo snad autoritu? Vaše vnímání toho, co Bůh skutečně je, má srovnání s tím, co si o vás musí myslet váš domácí mazlíček! Váš domácí mazlíček se zdá být povrchní a nevidí ʺširší souvislostiʺ. Nemůže, protože má omezený intelekt. Vaše omezenost je stejného druhu. Přejete si myslet si, že máte velký intelekt. Ale váš intelekt je skutečně omezen vaším dimenzionálním vnímáním. Je tak navržen. Pravdou je, že kdybyste mohli zkoumat Boha a byli schopni ʺmyslet za hranicí krabiceʺ, ve které se nacházíte, našli byste tam své jméno! A já jsem tam s vámi... a stejně tak mistři, kteří chodili po Zemi, vaši přátelé a všichni staří.

Vztah je takový, že já jsem vy, a vy jste já, když tu nejste. Jsme jedna polévka a spojujeme se způsobem, který nikdo z vás nedokáže vysvětlit. Proto, když čtete tato slova na stránce, můžete něco cítit, protože je to část ʺvásʺ, kdo ve skutečnosti předává poselství. Některé části vás, které teď nejsou ʺs vámiʺ, dávají toto poselství! Protože jsou stále mou součástí. Jak to cítíte? Je toho víc, než si myslíte, že jste kusem božství, kterým jste. Bůh vám všem žehnej za vaši práci! Nevěřící jsou stále tady. Možná si myslíte, že tento život prosedíte a budete mít jen odloučenou existenci od všech těchto duchovních řečí? Dobře, tak co vás sem přivedlo? Je to opravdu docela humorné. Jsi nějak ve tmě, ale obrovské světlo reflektorů čeká, až se rozvine, když si to přeješ. Byl by to dobrý čas na uzdravení. Vyžádejte si toto spojení svým vlastním způsobem. Otevři dveře, až budeš sám. S čistým záměrem požádejte o to, co potřebujete vědět. Chcete přejít k dalšímu kroku, nebo ne? Neexistuje žádný soud... pouze čest za tuto cestu. Jste součástí rodiny, součástí Boha. Odejděte jiní, než jste přišli. Někteří z vás se dnes nevyspí tak, jak by si přáli. Byla zaseta semínka poznání a záměru, která vám umožní přemýšlet o nepředstavitelném. Možná jste se již rozhodli? Možná jde o vaši biologii nebo o vaši vlastní hodnotu? Je čas na změnu, proto jste tady. Pokud tento posun učiníte, budu tu, abych vám tím pomohl vám jím projít. Ne jako anděl, ale jako součást svého božství. Postavte se před zrcadlo, a řekněte si: ʺJsem to, co jsem,ʺ což znamená, že Bůh. Pak se vydejte na cestu. Větší, než si myslíte, je zdejší plán. Krásnější, než si dokážete představit, pracovníci světla, vy všichni.

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/05/09/kryon-who-you-really-are/

Zpět