47 PLUTO A TAJEMSTVÍ PLANETY Cosmic agency

[ UFO ] 2019-12-30

Swaruu ? Pokud přeskočíte pár milionů kilometrů, Pluto vypadá podobně jako Ceres, s nejméně 3 základnami UFOP (Federace).

Pluto má dva měsíce, Charion a Hydra, ale je to studená skála.

Diskutuje se o tom, zda se jedná o planetu. Být planetou znamená nebýt měsícem někoho jiného, ​​obíhat Slunce a mít určitou hmotnost. Pluto je na okraji a mnozí ho již degradovali na trpasličí planetu. Definice planet pro člověka se liší od definic Federace. Pluto pro Federaci a na hvězdných mapách prakticky všech mezihvězdných ras, ne-li všech, zůstává planetou. Jen oznámení.

Dotýkáme se Kuiperova pásu, je vnější zónou sluneční soustavy, za oběžnou dráhou Neptunu. Skládá se ze všech druhů hornin, špinavých ledových koulí a v některých případech draků, v závislosti na jejich pohyblivosti. Jsou jich tu miliony. Odtud oficiálně pochází draci, i pro Federaci, i když je to poněkud složitější na vysvětlení.

Kuiperův pás je obvodový disk, který obíhá kolem Slunce ve vzdálenosti mezi 30 a 55 astronomických jednotek. Jméno dostal na počest Gerarda Kuipera, který předpověděl jeho existenci v roce 1951, 41 let před prvními pozorováními v roce 1992.

PLANETA UMEA

Swaruu ? má měsíce Y Iaca a Na Maca, je ve větší vzdálenost od Slunce - 51,4 astronomických jednotek, je v aphelionu.

Pokud je vzdálenost ke Slunci menší než 34,9 astronomických jednotek (cca 150 mil. km) = perihelion, větší = aphelion. Astronomická jednotka je ekvivalentní vzdálenosti Země ke Slunci, slouží pouze k měření vzdáleností ve Sluneční soustavě. Tato menší planeta je známá pro pozemskou vědu a je klasifikována jako trpasličí planeta. Z našeho pohledu ji hvězdná mapa považuje za planetu, protože opět obsahuje základny UFOP s rozsáhlou těžbou, většinou zlato.

PLANETA ERIS

Swaruu ? má měsíc Dysnomie, v aphelionu, 97,6 astronomických jednotek, jen o něco menší než Pluto.

Spousta tektonických aktivit a plná podivného života, vznikajícího života, oblasti chráněné UFOP, nemá žádné základny, protože jsou považovány za invazivní pro rozvoj života, již v pokročilém stádiu. K přistání jsou zapotřebí velmi přísné protokoly.

PLANETA OALU

Swaruu - Žádný měsíc, planeta neuznaná lidskou vědou. Aphelion, 190,4 astronomických jednotek, v bližší vzdálenosti ke slunci perihelion 152,7 astronomických jednotek.

Je to velká planeta s vysokou hustotou. Přibližně čtyřnásobek velikosti Země. Leží na vnějším okraji Kuiperova pásu. Vědci budou rozumět. Vnější eliptická orbita, pokročilá civilizace, mezihvězdná, základna hmyzích druhů Mantis. Politický systém je pyramidální stupňová rada. Základní orgán, rada nebo vysoká rada Oalu. Říká se, že jsou neutrální, ale je známo, že jednali s negativními, s vysokou aktivitou regresivních šedých, maitre a plazů různých ras, včetně regresivních drakoniánů. Jsou to příbuzní insektoidů na Marsu, ale nejsou stejní. Největší rozdíl, ti na Marsu mají úlovou mysl, většinou to tak nebývá. Jsou planetární civilizací, dominantním druhem na této planetě. Má hodně života, jak se v této vzdálenosti očekává, je uvnitř země s geotermálními zdroji. Jsou součástí mechanismu získávání lidských bytostí a jejich distribuce jako otroci a na jídlo.

Robert - Živí se lidmi, jsou masožraví? Proč nemohou být otroci vyráběni technologicky?

Swaruu - Ano, jsou masožraví. S dostatečnou technologií, mechanismy není třeba vytvářet otroky.

Gosia ? Na co chtějí lidi jako otroky?

Swaruu ? Kvůli tradici, předpokládám. Všechny pokročilé rasy to udivuje.

Gosia ? Nejen, že využívají energii utrpení. Podle různých kritérií jsou také považování za archony. Nerozumím tomu, když vyextrahují lidi jako otroky, stanou se 5D lidmi?

Swaruu - Ano.

Robert - Přinutí lidi trpět, než je sní?

Swaruu - Ano, samozřejmě.

Robert - A tyto Mantis jsou v jaké hustotě? Pokud jsou lidé v 5D, byli by výše než tito Mantis? Takže tento hmyz jsou sadisté a psychopati? Ale vše mimo Zemi je v 5D, jak mohou tyto Mantis být v 5D a pokračovat v tom? Nebo jsou ve vysoké 4D? Pak je celá tato hustota Pěkný bordel a ne tak rozdělená.

Swaruu ? Předpokládá se, že tito insektoidi to nedělají přímo, ale výměnou za jiné věci, jako je obchod a technologie. Umožňují, aby jejich zařízení byla použita jako pokročilé základny pro pirátské expedice regresivního sauroidního původu, kteří to dělají. Chtějí lidi z různých důvodů nebo účelů.

Robert - Ale je to v 5D, jsme v 5D? Myslel jsem, že to od 4D dělají jen plazi.

Swaruu - Je to 5D. Na rozdíl od toho, co vám říkají, není vše láska a mír, nebe a med, a pak vše uměle udržují různými triky. Mohli bychom tvrdit, že tyto regiony jsou z důvodů svědomí 4D, pro mě je to 4D.

Robert ? Je tato planeta Oalu blokována Federací?

Swaruu ? Při pozorování přísahají, že se tam nic neděje a že jsou neutrální. Venku jsou bojové lodě Federace, které zachytávají regresivní lodě, i když ne ve stejném měřítku jako na Zemi. Při vší té práci, kterou má Federace se všemi problémy, je obtížné je chytit, nebo dokázat vše důkazy. Klamou a jsou zrádní. Nejsou to stejné Mantis, které kontaktují Simona Parkse.

Sluneční soustava má nebo obsahuje mnoho trpasličích planet, nejen ty, které jsou známy. Oalu je skrytá v Kuiperově pásu, daleko. Nicméně matematicky někteří vědci detekují, že v důsledku hromadné interakce ve sluneční soustavě něco chybí. Říkají, že obrovská planeta, Nibiru nebo Hercóbulus, nebo, je-li to možné, planeta hnědého trpaslíka. Mnoho, ale ne všechna slunce mají duální systémy. Taygeta má svou Satcleyu, Alfa Centaury A má Alfa Centaury B a další Centaury - trojný systém.

Lidská data, která uvádí, že Slunce musí být duální, i když se to tak úplně neshoduje s údaji Federace, jsou více či méně správné, ale to přispívá k toroidální dynamice. Neexistuje hnědý trpaslík, Slunce je jednoduchý systém s rozsáhlou, nebo velkou sluneční soustavou ve srovnání s Taygetou s pouhými 4 planetami a malým vnějším odpadem.

Chybějící hmota ve Sluneční soustavě je výsledkem spojení rovnovážného bodu všech objektů v kombinovaném Kuiperově pásu a Oalu, což má za následek velkou hmotu, která mate, jako by to byla jediná velká chybějící planeta. I když Oalu nemá v lidských výpočtech potřebnou hmotnost/ hmotu pro gravitační účinek, přidává se k další hmotě fragmentů Kuiperova pásu, jakož i ke zbývajícím desítkám trpasličích planetek a planet Sluneční soustavy.

Robert - Co jméno Oalu znamená?

Swaruu - Nemám jiný způsob, jak jej napsat nebo vyjádřit, znamená ?místo stvoření? z pohledu tohoto regresivního druhu kudlanky.

Robert - Používá tento hmyz nějaké šaty?

Swaruu ? Ano, v mnoha případech byly pozorovány ozdobné dlouhé šaty. Matriarchát je založen na centrální královně v úlu, jako u dobrého hmyzu, ale částečně. Mají své královny, které jsou jako guvernéři na různých místech. Všechny kladou vejce a všichni poslouchají ústřední královnu. Mají samce a dělníky. Tři rody, muže, ženy a dělníky bez sexu, jako mnoho hmyzu. Prostě to tak je.

Stejně jako u pracujících mravenců nebo pracovních včel, pouze pracují pro úl, ale nereprodukují se. Žijí v podzemí, nepochybuji o tom, že mají vnější struktury, jako jsou vchody nebo spojovací systémy pro velké lodě.

Robert - A tunely jsou vyrobeny ze země nebo z umělých panelů? Pokud jsou mezihvězdní, budou velmi technologičtí.

Swaruu - Ano, jsou technologičtí. Spolupracují s insektoidy , mantis, sauroidy a více regresivními šedými insektoidními rasami.

Robert Carbonell, epilog. Život není biologie, život je vědomí a život ve vesmíru, nebo mimo Zemi není výjimkou, ale konstantou.

Zdroj: https://www.youtube.com/channel/UC2MMhSGDuf9kKXPvXfgOr9w/videos

Zpět