3115 Archanděl Michael: Přijímání změn Victoria Cochrane

[ Ezoterika ] 2022-09-17

Archanděl Michael a Archeia Faith
Dnes k vám všem přicházím s požehnáním a láskou, protože se spojujeme v jednotě a harmonii. Zvěst, kterou přináším, je radostí a nadějí, protože změny, které se dějí v energii Vzestupu, jsou sice přinejmenším náročné, ale potenciálně s sebou přinášejí řešení problémů, které možná mnohé z vás provázejí již dlouhou dobu. Na energii změn se můžete dívat se strachem a obavami, ale poslouchejte mě, když říkám, že každá změna s sebou přináší příležitost k velkému růstu a naplnění, a to i tváří v tvář nepřízni osudu a těžkostem.

Svět je ve velkém chaosu, který některé lidi nutí ke změnám, jež nikdy nečekali. Přechodné změny mohou lidi uvrhnout do vyčkávacích vzorců, kdy se zdá, že se nic nepohne kupředu, nebo kdy se vše začne kazit. Jakkoli je to frustrující, trpělivost vám v tomto období pomůže zvládnout obtíže, protože staré se uvolňuje a nové se usazuje. Pokud jste se ocitli na dně, jediná cesta vede nahoru! Začněte měnit svůj pohled, své myšlenky a slova a začnete měnit svou realitu. Když se dokážete soustředit na požehnání, která již ve svém životě máte, a na to, co potřebujete projevit, aktivujete zákon přitažlivosti a začnete projevovat změny, které si ve svém životě přejete vidět.

Energie Vzestupu jsou mnohem silnější než dříve, protože svět už nemá čas na hraní. Čas vzestupu je nyní, což znamená, že zákon příčiny a následku je okamžitý. Dávejte si pozor na to, co si přejete, protože každý člověk je mocným spolutvůrcem a energie, v níž žádáte, určí vibrace toho, co si přejete vytvořit. Ujistěte se, že vaše záměry jsou jasné a vaše cíle čisté, protože každá myšlenka, kterou vyprodukujete, projeví nejen vaše přání, ale i záměr, který za nimi stojí. Důsledky projevů poháněných nenávistí, strachem a pomstou přinesou pouze výsledky, které se na odesílateli projeví trojnásobně. Takové jednání nemůže přinést žádné uspokojení, pouze karmickou odplatu a prohloubení negativity vaší situace.

Když budete věřit v sílu vesmíru, bude možné s pozitivním a soustředěným záměrem manifestovat cokoli, co si přejete, ať už pro sebe, svou rodinu nebo Zemi. Je to mocná příležitost k uskutečnění vašich snů, ale s velkou mocí přichází také velká odpovědnost, kterou je třeba brát vážně. Mnozí lidé nyní zjistí, že zatímco dříve se nacházeli v přechodném období poté, co došli tak daleko, ale zdálo se, že se nemohou posunout dále, nyní se možná začíná karta obracet. Další mohou zjistit, že vážné změny obrátí jejich život náhle vzhůru nohama. Ať už je to pro vás jakkoli, přijměte toto období jako příležitost uvést do praxe minulé poznatky, nechat za sebou minulé bolesti a podniknout pozitivní kroky k zajištění své budoucnosti. Vše, co vám již neslouží, musí být z vašeho života vyřazeno, aby se budoucnost zbavila starých způsobů myšlení, které budou bránit vašemu pokroku.

My, mistři, jsme zde, abychom vám pomohli, jak jen můžeme. Stačí jen požádat.

Zdroj: https://eraoflight.com/2022/09/17/archangel-michael-embracing-change/

Zpět