234 Hromnice Judith Coates/ Jeshua

[ Ezoterika ] 2020-03-11

Jste tvůrcem času a ročních období. Tvoříte si svou vlastní realitu. V některých ohledech právě teď Hromnice vycházíte z hlubokého spánku a začínáte vidět, co vytváříte. Kdykoli se berete příliš vážně, zasmějte se.

Všichni, jako duše, jste se rozhodli být inkarnováni v této době, abyste zářili své Světlo na různých geografických místech na svaté Matce Zemi. V dalších inkarnacích jste byli na jiných solárních tělesech. Jste skutečně neomezení a prožíváte nejen na svaté Matce Zemi, ale i 0na jiných planetách a v jiných galaxiích. Jste vesmírní mimozemšťané minulosti a budoucnosti. Vaše sci-fi je náznak pravdy, abyste si uvědomili, jak neomezení jste.

Než se duše ztělesní, hodně plánuje a uzavírá dohody. Nikdo se nevtělil proti své vůli. Duše před inkarnací zvolila nejen vnější orientaci těla, ale také kde a jak bude vyjadřovat a své poslání. Každá duše souhlasí, než se vtělí. Neexistuje nikdo, kdo je nucen se inkarnovat, aby trpěl. Je to vždy volba. Někdy necítíte, že byste si to vybrali, ale ve skutečnosti jste si to vybrali, a v každodenním životě děláte to nejlepší. A nyní jste z toho udělali to absolutně nejlepší.

Mnohokrát jste zpochybňovali moudrost této inkarnace a moudrost místa, kde jste se ocitli, ale v okamžiku inkarnace existuje jen obecný nástin vzorce života. To neznamená, že to nemůžete změnit. Můžete ho vyladit a čas od času změnit, ale celkový obraz je ten, na kterém jste se před inkarnací dohodli. Některé životy jsou zdánlivě příjemnější než jiné, ale každý z nich je dobrovolný. Vyjádření ve vtělení je volba.

Mnohokrát jste byli v této rovině nevtělení, jako anděl, snadno vplouvali do inkarnací ostatních. Sledovali jste a drželi jste Světlo, ale ne vtělené Světlo. Rozhodli jste se: ?Půjdu a budu trpět ústrky života v inkarnaci a udělám to nejlepší.? A udělali jste. Probouzíte se ke všemu, čím jste, čemu jste u sebe nevěřili. Řekli jste, že budete sloužit různým skupinám přátel, kteří mohou být na určitém místě, takže jste nějakým způsobem přitahováni do určitých geografických oblastí, abyste přišli a sloužili. Tomu říkám globální úkol, protože probuzení Světla, které je docela nakažlivé, je čas od času v některém místě zapotřebí více. Někde můžete obejmout strom, nebo sedět nad tekoucí vodou a vědět, že to je váš prostor, kde musíte být, alespoň dočasně. Nebo můžete být voláni k určité skupině přátel.

To vše podle dohody duše. Není to něco, co jste si vymysleli, ale pocit, vědomí, že byste měli jít do určité oblasti na určitou dobu, možná na celý život, inkarnaci, nebo třeba jen na návštěvu, setkat se s někým, kdo má otázku, na kterou můžete odpovědět jen vy, obejmout strom. Může stačit, že projdete okolo, nemusí to být na dlouho - nebo to může být na několik let, usadíte se a dokonce budete mít děti.

V určitých časech jste umístěni na určitých místech, abyste sloužili volání duší, vaší duši a ostatním, kteří s vámi mají něco sdílet. Nikdy to není jednosměrná ulice. Kamkoli se cítíte povoláni jít, když odpovíte na tuto výzvu, jedná se o obousměrnou ulici, ostatní mají také něco, o co se s vámi podělit.

Všichni jste čas od času uplatnili svou svobodnou vůli a řekli: ?Nepůjdu.? Můžete to na chvíli odložit, ale přijde čas, kdy přijmete hovor a postavíte se jako Světlo. Jste velký paprsek světla a vaše záře se zvyšuje. Vaši vědci to dnes mohou změřit. Držte si humor, protože váš život je opravdu vtipný, i když si ho čas od času děláte velmi vážným. Ale stačí se jen zhluboka nadechnout, poprvé, podruhé, než dojdete k 99, překryje problémy radost a velká záře. Mohu vás vidět očima mého milovaného přítele, ale i bez nich cítím vaši přítomnost a lásku. Vždy vím, kdo jsi.

Začaly jste se ptát a probudili se. Nyní jste na dobré cestě, protože hledáte učitele v lidské podobě, v knihách a ve zprávách na netu. Jednou z nejlepších cest k probuzení je hudba. Kterákoli z vašich skladeb, když zavřete oči a ponoříte se do frekvence, tónů, vás dostanete z této struktury těla, otevřete se sobě. Někteří z vás se dostanou do rozšířeného prostoru v přírodě, když se cítíte svobodní a můžete dýchat volný vzduch a pozorovat stromy, které rostou věky a mají hodně moudrosti. Zhluboka se nadechněte, expandujte do dechu a uvědomte si, že jste tvůrcem toho, co vidíte. Není žádný Bůh, který by vás soudil.

Tvořili jste i jako malé dítě, vytvářeli jste velké sny a někdy z nich vyrostli. Nebo změníte názor a vyrostete v něco jiného, protože všechno je svobodná volba. Svůj život v nevyváženém světě vyvažujete radostí, podívejte se na zázraky, které děláte v každém momentu. Spojujete úsměvem, někdy víte, co se ostatní chystají říci, protože jste jedním. V každém okamžiku děláte zázraky. Dotkli jste se více lidí, než kolik můžete spočítat, usmáli se na ně, když potřebovali úsměv. Každý nádech je očíslován, každý nádech je zázrak. Nemusíte o tom ani přemýšlet, a přesto je dech zázrakem. Bez něj nebudete aktivovat tělo. Dech v této inkarnaci je život.

Existují i jiné inkarnace, ve kterých můžete být ve hmotě, ale je to jiný druh hmoty. Byli jste také na jiných planetárních tělech. Nemyslete si, že jste jen sbírka buněk, které nemají žádnou hodnotu. Jsi zázrak. Jste kráčející zázrak, který interaguje s ostatními a povzbuzuje jiné a tím, jak žijete, jak prožíváte různé výzvy, dáváte ostatním inspiraci a naději. Když jsou v jejich nejnižším bodě, budou si pamatovat, že jste také prošli některými věcmi a stále se můžete usmát.

Jsi anděl. Jsi duše, která se rozhodla být inkarnací na místech, kde je potřeba Světlo. Vaše společné bytí žádá o úsměv. Žádá o lásku. Žádá rovnováhu. Ve vaší populaci máte mnoho lidí, kteří hladoví a touží po poznání v lásce. Chtějí být uznáni a aby o ně bylo postaráno, Přitáhněte všechny, kteří chtějí znát lásku, přátelství, rovnost. Když jsou v útlumu, potřebují někoho, kdo řekne: ?Věřím ve vás. Líbí se mi, co děláte, líbí se mi, jak se usmíváš. Jsi zábavný. Jsem s vámi rád, protože jste zábavní. Nebo buďte přítelem. Poklad přátelství, jednoty a ocenění je zadarmo a k nezaplacení.

Zdroj: http://www.oakbridge.org/

Zpět