1036 Pátá dimenze se odhaluje Paul Dobree-Carey

[ Ezoterika ] 2021-05-16

Obrovský příliv solárních energií ve formě plazmatických výronů koronální hmoty a solárních větrů jsou ohromující pro fyzická těla, která potřebují čas na vybití extrémních tlaků a přebytků, které působí na vaše obrovsky rozšířená energetická pole. Vaše vlastní světelná energie je také částečně zastíněna většími kosmickými silami, které byly posíleny v rámci přípravy na rozšíření astrologického záznamu. Vrací se zapomenuté znalosti, objevují se a zveřejňují další planety ve sluneční soustavě, které ovlivní rostoucí frekvence páté dimenze ve vašich energetických systémech.

Další planety jsou spojeny s napájením a aktivováním čakrového systému. Aktuální astrologická mapa bude vyžadovat revizi a novou orientaci. Skryté 13. souhvězdí Hadonoše (Ophiuch) bude mít větší vliv na vzestup hadí energie kundaliní, posvátného ohně. Nedávno objevená devátá planeta v hlubinách vesmíru zůstává skryta, zatímco je odhalen její vliv, který působí na objekty obíhající kolem ní.

Původní Merkaba třetí dimenze - šablona HU-man Adama Kadmona, udržovala fyzické konstrukty, role identity a systém 7-bodové čakry. Fyzické tělo bylo navržené tak, aby pracovalo ve fyzickém prostředí Archonů, vytvořilo EGO mysl, a zajistilo trvalé přežití a uspokojování základních instinktivních potřeb. Dokonalý design a dokonalé provedení úkolů ve sféře třetí hustoty.

Energie potřebná k udržení individuálního Já se však rozšířila, aby zahrnovala energie jiných Já, a poté se rozšířila k symbiotickému uspořádání s Planetární bytostí, Gaií. Mnoho jednotlivých bytostí se již nedokáže udržet nezávisle na ostatních a zcela se orientovalo na udržování služby pro sebe prostřednictvím zneužívání moci a manipulace s energetickými zdroji.

Velký Sextil z 29. července 2013 za spolupráce solárních log a dalších planetárních bytostí umožnil začlenit rychlejší rotaci páté dimenzionální Merkaby do šablony Adam Kadmon HU-man.

Zvýšené přijímání světelných kódů posvátné geometrie s vyšší frekvencí vytváří sympatickou rezonanci s DNA, která vede k rozšíření toroidních energetických polí kolem šablony HU-man. Tímto se aktivoval další čakrový Nexus (počínaje Zemskou hvězdou, Vyšším srdcem, Kauzálem, Duší hvězdy a Hvězdnou bránou). Od orientace na instinkty přežití fyzického ega k poslání Vyššího Já - vědomí založeném na Srdci.
(pozn. Thor Han - Plejáďané mají 14 aktivních čaker, maximum je 24 https://kralicianora.org/2021/05/25/thor-han-o-kolapse-systemu/ )

Vše vede k přirozené vyšší vibrační frekvenční expanzi přesahující Merkabu třetí dimenze a její energetická těla. Vnitřní jádro ohýbalo a rekonstruovalo svou vnitřní strukturu, což vedlo k mnoha fyzickým příznakům v posledních časových obdobích. Merkaba páté dimenze umožňuje expanzi do vyšších rozsahů kmitočtových vibrací a vyššího kvocientu světla. Vícerozměrné změny v buněčné struktuře umožňují fungování ve vyšším vibračním stavu, který přináší i změny v atmosféře.

I nadále bude potřeba udržovat dřívější projektovanou formu třetí dimenze, a postupně přejít k vyšší energetické existenci fyzické planety. Otestován byl vliv sakrální čakry, nadále je důležité udržovat uzemněný aspekt Já prostřednictvím čaker kořenové a pozemské hvězdy.

Souhlas s pobytem na Gaii zahrnoval péči o vaši vytvořenou formu po dobu do Planetárního vzestupu. To se nyní stalo. Je řada na vás, abyste naladili své energie na energii planety. Pátá dimenze nepodporuje projekce třetí dimenze, to umožňují pouze myšlenkové vzory čtvrté dimenze. Ve všech třech dimenzích máte aspekty. Podpůrná role ve 3D stále vyžaduje energetické výměny, které vám umožní vyzkoušet si roli v 5D.

Pro připravené na probíhající změny není nutná žádná další akce, protože každý jednotlivec bude veden přímo svým Vyšším já. Mnoho lidí však hledá externí metody osobního růstu. Pro ty se postupně objeví posvátní učitelé se znalostmi o změnách, ke kterým dochází v jejich vlastním, jedinečně vytvořeném světě a v jednotném kolektivním vědomí vyšší frekvence.
Pátá dimenze se zjevuje zevnitř, jak se třetí dimenze externě rozpadá.

Zdroj: https://thegalacticfederation.com/05-016

Zpět