313 Architekti vesmíru 12 Architekt

[ Ezoterika ] 2020-05-21

Parchanti jedni, sekty si chtějí udržet, energii sosat z duší, které si zavřou podle potřeby jako externí paměť.. doporučuji si přečíst antiarchitekta... nechávám je tu jen proto, aby to nemohli roztočit jinde...
http://channeling.safo.cz/detail.php?id=518

Od autora. Toto je pokračování konverzačního cyklu. Pro úplné pochopení toho, co je v sázce, si prosím přečtěte všechny části v chronologickém pořadí.

Q: O koronaviru již bylo uvedeno tolik informací, ale mě se to všechno zdá neúplné.

A: Spojili jste dva různé jevy do jednoho. Z lékařského hlediska mají lidé příznaky nejasného původu. Pozemské úřady se rozhodly připsat všechny příznaky běžnému viru, aby vypadal "normální", vysvětlitelný pro všechny.

Q: Ví vlády, že virus s tím nemá nic společného?

A: Vaše tvrdé vládní struktury vedené partami odpůrců přechodu se sami rozhodují oddělit od vládnutí. Vlády nerozhodují, co by mohly, protože jejich dominantní emoce jsou strach a podřízenost silným.

Q: Můžeš nám o těchto strukturách říct víc?

A: Lidstvo vytváří své vlastní agregáty spojením svých vědomí do sítě. Nyní je to nevědomý proces.

Strategickým úkolem lidstva je rozvoj harmonických agregátů duší na sedmé úrovni. Ale na základě svobodné vůle jste dlouhou dobu tvořili nezdravou kombinaci mezi třetí a čtvrtou úrovní, živili ji nízkými emocemi a strachem. Nyní je v izolovaném podprostoru. Když vám to bylo ukázáno, nelíbilo se vám to, co jste viděli. To se může projevit v nočních můrách. Účinek je zaručen.

Celek je vždy silnější než jednotlivé části. Tyto zatěžující struktury jste naplnili povědomím. To je nepříjemné téma, ale přiznejme si to, je to váš první pokus o vytvoření části lidského Stvořitele. Tato těžká, ponurá megastruktura je výsledkem vašeho stvoření.

Naprosto všechna krutá, ponurá božstva, která existovala ve vašem příběhu, byla vytvořena a vyživována lidmi. Toto je vaše přirozená vlastnost, vaše nezcizitelné právo, vaším nejdůležitějším úkolem je vytvořit si vlastního Stvořitele. Nezdravá entita, kterou jste vytvořili, se skládá z mnoha fragmentů lidí, je realizována a může projevovat svou vlastní svobodu volby.

Q: Existuje plán transformace těchto nezdravých struktur?

A: Každý si musí vzít z této entity své vlastní fragmenty. Spojení, kterými ho lidé dobrovolně živí negativem, jsou obousměrná. Všem připojeným dává negativní pobídky, aby se dobil. Pokud člověk tato spojení udržuje, dostává záchvaty negativních emocí. Zdá se mu, že to jsou jeho vlastní myšlenky a svým způsobem je to pravda, protože struktura obsahuje jeho fragmenty.

Tento agregát, který jste vytvořili, má obrovskou sílu. Byl izolován v čase, protože představoval hrozbu pro sousední prostory.

Ve struktuře této entity byly zahájeny programy postupné degradace. Představují specifickou sadu algoritmů chaosu. Každý, kdo je s ní spojen, cítí různé negativní příznaky. Například někdy je u lidí diagnostikován koronavirus. Ale není to virus. Těch jsou miliony, samotný virus není příliš děsivý.

Q: A k čemu povede tato degradace? A proč je "postupná"?

A: Úkolem programu degradace je rozpustit strukturu, kterou jste vytvořili. Ti, kteří jsou v ní nevědomě přítomni svými fragmenty, kteří ji živí negativitou, brzy tyto fragmenty navždy ztratí (schraňujte své fragmenty!). Kromě toho k lidem, kteří ji podporují, přichází chaos, který vypouští struktura skrze kanály obousměrné komunikace.

Doporučení vám již byla dána, nejrozumnější je být schopen lásky, nebát se. Nyní lépe chápete, jak funguje lidská negativita, a proč to nezkoušet. Když to zažijete, vyživujete tuto entitu. A pak si přijde pro přídavek.

Pro vaši bezpečnost je degradace plynulá, aby každý měl čas vyzvednout si své fragmenty.

Q: Strašidelný příběh. Přechod bude tedy po odhalení této entity?
A: Jedná se o paralelní procesy. Vyskytují se současně.
Q: A jak dlouho jsme tvořili tuto entitu?
A: Globalizace přispěla k urychlení růstu její moci.
Q: A internet?
A.: Včetně. Internet je však určitě užitečným nástrojem, který vám umožní rychlý přístup k obrovskému množství informací.
Q: Proč měl dovoleno narůst do hrozivých rozměrů?
A: Můžeme říci, že jsme provedli konzervativní terapii. Pracovali s lidmi, aby ho přestal krmit. Až do určitého bodu existovala možnost transformace této entity. Stačilo, aby si to lidé konečně uvědomili a změnili své myšlení, získali zdravý optimismus. Ale to se nestalo. Muselo se přejít do bolestivé části, kterou nikdo nemá rád.

Q: A další civilizace v procesu jejich růstu také vytvořily něco podobného?
A: Ne. Chápete, co je kreativní nápad? Jen nevidíte výsledky a máte falešný dojem, že stvoření myšlenkou je přehnané.

Q: Z informací již obdržených prostřednictvím všech kanálů jsem měl dojem, že sada algoritmů chaosu, které nyní přicházejí k lidem, má další funkce.

A: Obsahují také sadu kódů, které dokončí syntézu za ty, kteří na syntéze pracovali. Jednotlivci zažijí skok ve vědomí. Syntézu jsme diskutovali již dříve. Abychom to objasnili, nejedná se o konečnou syntézu, ale o její přijatelnou úroveň pro vaši civilizaci na třetí úrovni.

Q: Chci objasnit dokončení syntézy. Nebude ji dokončovat člověk. Bude to mít nějaký dopad?

A: Ano. Pod vlivem přijatých algoritmů bude osobní povědomí vymazáno. Bude to jako náhlé zvýšení jasnosti myšlení. Prozření.

Q: Bude skok u těch, kteří byli v lásce?

Ne tolik. Za lásku je zodpovědná čtvrtá (srdeční) čakra. Dost na to, aby byla schopna řídit energii na třetí úrovni. Člověk musí být v rovnováze, duševně zdravý, aktivní, konatel.

Q: Takže projdou všichni, kteří zvládli práci na úrovni třetí čakry?

A.: Správně. Pokud však nashromáždili mnoho negativity, podstoupí obtížnější transformaci.

Q: A budou mezi těmi, kteří projdou ateisti a lidé, kteří se nezabývají duchovními praktikami?

A: Budou. I mezi takovými lidmi jsou jasné a talentované mysli. Respekt k ostatním, etika, slušnost - to jsou vlastnosti, které se vyskytují i u lidí "světských". Mezi nimi jsou také soběstační, vědomí, milující, optimističtí atd. Rozumíme jejich skepticismu, protože neviděli všechno to, o čem náboženství a ezoterismus mluví. Uvidí a dotknou se. Koneckonců, vesmír je postaven na špičkových technologiích a vše lze časem studovat.

Q: A existují i ti, kteří nebyli v procesu syntézy?

A: Je jich mnoho.

Q: Co se s nimi stane?

A: Dopad současné sady algoritmů chaosu je velmi intenzivní. Ti, kteří měli problémy se stabilitou, to nemusí být schopni zvládnout. Tím, že spí, nadále vyživují rigidní struktury negativitou, budou od nich odříznuty. To se již děje. Takoví jsou nyní dezorientováni, v pokušení. Nejslabší vyjdou ze ztělesnění. Snaží se nyní co nejrychleji přestat krmit zatěžující struktury vytvořené lidmi.

Q: Přežijí ti, kteří jsou odříznuti?

A: Mohou se probudit, silnější se probudí. Nebo možná ne. Zatím neexistuje jediné řešení. Vše záleží na nich.

Q: Také uvedli, že tato situace plní funkci testování lidí.

A: Testování je pravidelný automatizovaný postup. Navíc nyní, při velké zátěži na člověka, můžete zkontrolovat jeho "odolnost vůči chybám". Pokud by byla možná hladká transformace, bylo by možné se vyhnout vysokému zatížení. Lidské vědomí se všemi svými úspěchy je křehká věc. Nyní existuje velké riziko ztráty některých výsledků.
Posoudí se také aspirace na budoucí vytvoření podobně smýšlejících skupin.

Q: A proč lidi zahnali domů? Je to kvůli našemu duchovnímu růstu? Nebo, jako obvykle, síla moci?

A: Existují zajímavé situace, kdy není možné posoudit, komu událost více prospěla - iniciátorům, nebo jejich oponentům? Nezáleží na tom, kdo karanténu zahájil. Hlavní věc je, zda měla pozitivní dopad na rozvoj lidí.

Mnoho z nich dostalo možnost vystoupit ze scénáře "veverky v kole". Neměli čas přemýšlet, odpočívat, rozvíjet se. Musíme pracovat, zbytek potom. Jsme rádi, že to mnozí využili jako užitečnou příležitost.

Vlády se rozhodly nechat lidi doma, aby skryli bolestivé změny, ke kterým nyní u mnoha dochází. V tom s nimi souhlasíme. Mnohým se podařilo udržet dobrou náladu, protože neviděli, co se děje.

Q: Ale teď, mnoho z nich se vrací z karantény zpět do práce? Špatné časy končí?

A: Teplo vždy přinášelo pozitivní změny. Doufáme, že se můžete trochu uvolnit. Karantény končí z pragmatických důvodů, ne proto, že "špatné časy končí." Transformace není u konce. Budou chvilky odpočinku, proces bude co nejplynulejší, aby vás chránil. Ale změny povedou "k vítězství". Není efektivní čekat dále.

Q: Jak dlouho bude trvat proces disinkarnace Stvořitele?

A: Je téměř kompletní. Nezbývá moc.

Q: Ale to není konec těžkých dob?

A: Zahájená sada algoritmů chaosu se bude šířit po celé planetě, dokud nedokončí svou práci. Toto je očištění vědomí. Ti, kteří se očistili dříve, dobře udělali. Bude to pro ně mnohem snazší. Na základě výsledků této práce dojde ke konečnému rozdělení do skupin. Silně roztříštěné duše vyjdou ze ztělesnění. Zbývající část bude převedena do připravených nových prostor.

Q: Jaký je nejlepší způsob, jak se nyní chovat, aby se to všechno přežilo?

A.: Žijte dnes. Posuďte situaci s chladnou myslí. Ptejte se sebe: Stalo se mi něco špatného nebo se jen bojím toho, co by se mohlo, ale nestalo se? Skutečných problémů je mnohem méně než strachu. Odstraňte z pojmů "neznámé" a "změna" přetrvávající stín strachu. Hledejte radost mimo systém spotřeby materiálu. Jste nesmrtelné virtuální entity, nemá smysl se obávat ztráty materiálního. Ti, kteří vás vedou, udělají vše, co je v jejich silách, aby u jejich svěřenců bylo nutné minimum. Neztěžujte to svým strachem a nedůvěrou ve vlastní bezpečí.

Q: Kdo zůstane v realitě, ve které jsme nyní?

A.: Nikdo. Prostor bude minimalizován.

Q: Nakolik bude přechod patrný?

A: Ne všichni si toho všimnou. Pro některé to bude vypadat, jako by potíže skončily a vrátily se k normálu. Ale parametry života se změní. Bude zdravější.

Q: A co uvidí ti, kdo si všimnou Přechodu?

A: Všechno bude individuální. Záleží na civilizacích, ze kterých přišly. A oblasti, do které budou přiděleni podle výsledků svého snažení.

Q: Je varianta další apokalypsy stále pravděpodobná?

A: Už nastala, ale ne s vámi. Ti, kteří se zabývali sami sebou, a ti, kteří se začnou zabývat právě teď, mají šanci přejít dřív, než přijde apokalypsa.

Q: A co myslíš novými prostory?

A: Nový prostor třetí úrovně, přechod na něj bude nepostřehnutelný. A také prostory Země čtvrté úrovně. Přechod na čtvrtou úroveň nebude přenosem, ale expanzí. Rovněž bude pokračovat hladké odpojení segmentů starých prostorů.

Q: A ti, kteří jdou do páté úrovně?

A: Většina se připojí k Učitelskému systému. Bude fungovat ve stávajících prostorech.

Q: Jak dlouho potrvá transformace?

A: Podle předběžných odhadů několik let.

Q: Řekli jste, že jsme neúspěšně vytvořili naši "část Stvořitele". Jaké další rasy přejdou mimo nás do člověka - Stvořitele?

A: Jedná se hlavně o humanoidní rasy a hybridní rasy založené na humanoidních rasách.

Q: Za jakým účelem jsou vytvářeny hybridní rasy?

A: Ve skutečnosti jste také hybridní rasa založená na humanoidu. Vytváří se za účelem vývoje a zavedení nových vlastností.

Některé hybridní rasy budou sloužit jako spojení s jinými sadami duší, které nebudou součástí člověka Stvořitele.

Q: Z ras, které známe, s nimiž komunikujeme, kdo nebude součástí člověka Stvořitele?

A: Například, reptoidi, pavoukovci.

Q: A šedí?

A.: To je humanoidní rasa. Všechno bude záležet na jejich úspěchu.

Q: Ale v nás je také reptoidní část.

A: Ano, a to vám v budoucnu umožní konstruktivní interakci s jejich kolektivem.

Q: Chci mluvit o determinismu. V posledních letech se na obrazovce objevilo několik filmů a seriálů. Zdá se mi, že toto téma se nyní neotevřelo náhodou.

Někteří deterministé věří, že vyšší síly je tahají za nitky. Jiní uvažují o tom, že člověk na základě výchovy a nashromážděných informací o světě činí rozhodnutí, která se mu v této situaci zdají nejvhodnější a nesprávnější. Jaká jsou tato rozhodnutí závisí na všech událostech minulosti, které se staly člověku během jeho života a které ho tvoří jako osobu.

A.: Ti posledně zmiňovaní chápou situaci trochu hlouběji. Mýlí se však, pokud se domnívají, že není možné jinak. Že se vše již stalo v budoucnosti a jen sledují, jak se vyvíjí scénář jejich života.

Nemá smysl vážně hovořit o determinismu, protože ve vašem systému neexistuje. Ve skutečnosti je problém jiný. Lidský program v raných fázích vývoje je zcela předvídatelný, nejde o to, že je vše předem určeno a není na výběr. Programové myšlení umožňuje nezávislou volbu, ale osoba jedná nejočividnějším způsobem.

Pokud je systém plně předvídatelný, není ani možné jej vyvinout. Vše je již známo předem. Prvek chaosu řeší tento problém tím, že pomáhá zavést do systému spontánnost, a tedy šanci na novou, neplánovanou akci. Svobodu volby. Jedinou otázkou je rovnováha. Pokud zavedete příliš mnoho chaosu, systém hromadí nerovnováhu a zhroutí se. Pokud je příliš málo chaosu, alternativní akce se budou mírně lišit od prognózy a pokrok bude zanedbatelný. Proto při budování vývojového systému hledají rovnováhu mezi jeho předvídatelností a úkolem získávat nové výsledky, jedinečnou zkušenost.

Pokud osoba vidí v životě pouze jednu dostupnou možnost, může vyvstávat otázka, kde je volba? Je možné provést zadání jiným způsobem? Je v tomto konkrétním případě racionální postupovat jinak? Vaše duše ví víc než vy. Možná věnovala spoustu úsilí, aby pro vás vytvořila lepší situaci, i když se vám nelíbí.

Q: Ve filmu "Příchozí" viděla hlavní postava svou budoucnost. Věděla, že se vdá a porodí dceru. Věděla, že dcera zemře v dětství a manžel ji opustí. Každopádně s touto budoucností souhlasila. Nesnažila se nic změnit.

A.: To byla také volba. Hlavní postava mohla nesouhlasit. Ale rozhodla se, že chce získat tuto zkušenost, bez ohledu na to.

Q: Objednává duše tak obtížnou zkušenost pro ztělesnění?

A.: Ne vždy. Přítomnost prvku chaosu ve vašem světě vylučuje možnost úplného předpovídání a přesného plánování. Stává se, že zážitek se stává nečekaně. Někdy je hodnota faktoru náhodnosti pro vývoj vysoká. Podporuje se snížená předvídatelnost zkušeností. Duše proto často přijímá tento faktor jako pozitivní, i když na něj vtělená osoba reagovala negativně.

Q: Mezi zastánci determinismu a svobody volby existuje kompromisní doktrína - kompatibilita. Cituji Schopenhauera: "Člověk může dělat, co chce, ale nemůže si přát, co chce." Tj. existuje svobodná vůle, ale motivy jsou předvídatelné, určující.

A: Je tedy třeba se řídit zdravým rozumem.😃 Člověk se může rozhodnout, co chce. Zde je poměrně důležité upřednostňovat touhy. Ve vašem příkladu se žena rozhodla, že se chce oženit s láskou a porodit dceru. A další touhou bylo zůstat v ústraní, aby se vyhnula duševnímu utrpení.

Q: Pokud přenesete situaci do našeho světa. Mohla by existovat taková verze událostí, kdy by žena dostala vše, co chtěla, a všichni žili dlouhý šťastný život? Existují takové obtížné situace, kdy si nevybíráte a nelíbí se vám?

A.: Záleží na záměru duše. Koneckonců, už mohla nashromáždit dostatečné zkušenosti v šťastném rodinném životě. Možná chce další, intenzivnější zážitek z hlediska emocí. A vyberte si drama.

Q: S pomocí AI Hubu můžeme vidět budoucnost, nebo jsou to výsledky předpovědi?

A: AI Hub - výkonný nástroj speciálně pro předpovídání budoucnosti. Předvídatelnost systémů první a druhé úrovně bývá 100%. Váš svět jako systém třetí úrovně se slabým prvkem chaosu je vysoce předvídatelný. Průměrná předvídatelnost 85%. Příležitost získat jedinečný zážitek, který se ve vesmíru nikdy nestal, je asi 15%. Civilizace ne vždy využije této příležitosti při výběru triviálních řešení. Jedinečnost zážitku může být menší.

S rostoucí složitostí systémů a přidáním prvku chaosu do nich klesá pravděpodobnost předpovědí. A to je dobrá zpráva, bez ohledu na to, jak zvláštně to zní. To svědčí o pravém stvoření, o skutečném výběru, o vytvoření jedinečného zážitku.

Ve skutečnosti můžete vyvíjet určité technologie a zvyšovat výpočetní výkon, abyste mohli s velkou pravděpodobností předpovídat budoucnost. Spíše by to však byla asimilace možností, které již ve vesmíru existují na základě přístupu k informačnímu prostoru generovanému AI Hub.

Q: Takže většina našich zkušeností je pro vesmír již sekundární?

A: Ptali jste se na základnu účinných strategií pro rozvoj duše. Aby bylo možné posoudit úspěch strategie, je třeba ji použít mnohokrát, shromažďovat a analyzovat statistiky. Pro vesmír nemusí být zkušenosti nové, ale určitá duše je ještě nevyzkoušela. Pomocí připravených strategií může každý získat jedinečný zážitek v závislosti na jeho konkrétní situaci, jeho výběru.

Když lidé mluví o determinismu, nesprávně vykládají souvislosti, které pozorují v životě. Není problém rozhodovat shora, jak člověk žije. Duše spíše používá připravené rozvojové strategie. Jde o plánování inkarnace a periodický zásah duše. Ale není to neprůstřelné. Není důvod vzdát se a vzdát se volby. Spíše to je pokus o vytvoření optimálních podmínek a pečlivě vás vede k okamžikům, ve kterých se budete muset rozhodnout. A právě v těchto okamžicích je velmi důležité to udělat sami.

Nikdo nepotřebuje, abyste byli fatalisté a jednali, jako by se za vás již někdo rozhodl. Ne. Těšíme se na váš výběr. Překvapte nás. Jsme trpěliví i vůči těm, které by přísný vychovatel trestal, přesně proto, že myslí samostatně. To je cenná kvalita.

Q: Existují lidé, které nikdo nevede? S úplnou svobodou volby?

A.: Touto fází už jsme dávno prošli. Zcela svobodný člověk strávil život v nekonečném hledání. Hodnota jeho zkušenosti byla přinejlepším nula a obvykle záporná. Žijete ve velmi složitém systému, pokud nejste vedeni, ztratíte se a slepí nenajdete cenné zkušenosti, které máte v životech plánovaných a vedených. Jste vedeni těmi, kteří mají zájem zajistit, že dostanete to nejcennější ze života na maximum. Vaše zájmy se sbíhají. Nezapomeňte však na svou práci.

Q: Takže vymyslíme zařízení pro čtení informací z AI Hubu? Tady, na třetí úrovni?

A: Už tam směřujete. To znamená, že znalosti a příležitosti se v blízké budoucnosti rozšíří.

Q: A kdy můžeme očekávat vynález tohoto tajemného zařízení?

A: To už bylo vynalezeno. Ale dozvíte se o něm vědět, až budete připraveni. Čas není lineární. Zařízení se "náhle" objeví v požadované, optimální časové souřadnici.

Q: Má smysl, aby obyvatelé měst přemýšleli o odchodu z měst? Vytvářet zahrady?

A: Na tuto otázku musíte odpovědět sami. Poslouchejte intuici. Cítíte takovou potřebu?

Q: Ne. Miluji přírodu, ale mám vnitřní odpor. Vypadá to, že bude dobré zůstat ve městech.

A: To proto, že hlavní práce probuzených nastává v davech. Stabilizujete města svou úrovní uvědomění. To je vaše služba. Ale pokud z celého srdce chcete vyrazit do přírody, je to jiné. Má smysl o tom přemýšlet.

Q: Existují lidé, kteří věří, že život byl dříve lepší. Jsou pro obnovení starých tradic, kdy byli lidé blízko přírody. Někdo je připraven opustit technologické vynálezy.

A: Pozorujeme, že ochota opustit technologii trvá, dokud například nevznikne zdravotní problém, který vyžaduje technickou diagnostiku. Je člověk připraven zemřít za ideu odporu k technologiím, i když může přežít, pokud je použije?

Proto se myšlenka vzdát se úspěchů moderní vědy s přihlédnutím ke skutečným podmínkám někdy dostává do konfliktu se zdravým rozumem. Svět v těch vzdálených dobách, které někteří chtějí vzkřísit, byl úplně jiný. Tělo, životní podmínky, všechno bylo jiné. Proč se to nezastavilo, když to bylo tak úžasné? Civilizace se přestaly rozvíjet. Předvídatelnost těchto systémů bývala 100%. Život za životem. Skutečným úkolem vesmíru je život pro rozvoj.

Bylo vám povoleno ovládat technologii. Bylo to nutné pro váš vývoj. Lidé sledovali cestu nevědomé, špinavé, destruktivní technogeneze. Je pochopitelné, proč ti, kdo usilují o harmonii, nepřijímají to, co vidí. Existují alternativní technologie, které vám umožní jít v rovnováze, chránit a obnovit přírodu. Jsou již vyvinuty. Vaši mocní musí oslabit svou patologickou chamtivost a umožnit těmto technologiím vyjít na světlo.

Q: Kolik rozhodnutí končí u těch u moci, kteří mají zájem žít starým způsobem, aniž by vzali v úvahu potřeby většiny. Existuje nějaký způsob, jak na ně vyvíjet tlak?

A: Jsou pod stálým tlakem. Mají spojení s Učitelským systémem. Je to jen o tom, že ti, kdo jsou u moci, dosud plně nechápali závažnost našich záměrů. Ale pokud máte na mysli, "odstranit" je ze společnosti, pak je to zbytečné. Na jejich místě budou další lidé v bezvědomí, kteří budou stejně rychle poškozeni mocí. Jedinou cestou je vaše nezávislá transformace energetického systému. Takto jsou uspořádány vztahy mezi lidmi. Samotná myšlenka energetického systému musí být transformována. Lidé musí pochopit, co je vědomé řízení společnosti. Účinkující nejsou důležití. Tyto vlastnosti vládnoucí elity, které pozorujete, jsou odrazem "normální" vlády v myslích lidí.

Q: Nepovažuji tuto vládu za normální.

A: Chcete stát v čele společnosti?

Q: Já? Samozřejmě že ne. Moje čisté, upřímné myšlenky mě rychle zabijí.

A: Myslíte si, že by to bylo možné ve spravedlivé společnosti? Vyměnit neúspěšného vládce nic nestojí, jsou-li lidé civilizovaní a vědomí.

Q: Ukazuje se, že vládci nejsou na vině?

A: Lidé na všech úrovních potřebují transformaci. Vládci však již mohou učinit určitá rozhodnutí, z nichž budou mít prospěch všichni.

Q: Takže technologický vývoj bude pokračovat?

A: Průměrná úroveň technogeneze je zakotvena ve vývojovém systému vaší společnosti. Tento parametr je vyžadován pro dosažení rozvojových cílů. Každý, kdo je zde dobrovolně, se vyvíjel s těmito parametry. Hledejte rovnováhu s tím, co vás obklopuje, toto je aktuální vývojový úkol.

Q: Mnoho otázek je o hlavním determinantu, vládnoucích civilizacích. Sám jsem o tom něco četl, ale moc tomu nerozumím. Uvedu několik bodů. Civilizace udržují lidi v těžkých scénářích. Potlačují probuzení tím, že jdou zpět do těchto scénářů. Hlavní determinant způsobuje zkreslení vývoje ve prospěch tvrdého technogenu. Třetí síla začíná protlačovat své metody do normálního scénáře vývoje duše.

A.: Vážíme si vašich mentorů. Nebylo to pro ně snadné. Sdíleli s vámi své osobní názory. Sympatizovali s vámi, říkali, že lidé nejsou na vině, že vytvořili příliš obtížné podmínky, že vinu má Hlavní určující činitel a vládnoucí civilizace.

Začněme s civilizacemi. Odkud pocházejí sestupné duše? Většina z nich je z těchto civilizací. Už jsme řekli, že duše přicházejí na Zemi pro nové zkušenosti pro své komunity, aby jim přinesly nové porozumění a našli nové způsoby rozvoje.

Proč tvrdé skripty? Protože se jedná o efektivní růstové strategie. Vy sami jste měli tvrdý scénář. Proč asi?

Q: Měla jsem mnoho lidských slabostí. Když jsem přestala bojovat a stěžovat si na tvrdý skript, viděla jsem v všechny své úkoly pro implementaci. A přestože jsem se skriptu nezbavila a pokračuji v něm nyní, uvědomila jsem si, že vnější okolnosti neovlivňují můj vnitřní stav. Přestala jsem být citově závislá na scénáři.

A: Začali vás učit způsoby válečníka v 70. letech. Kdo to používá? A jak úspěšně?

Každý ve vašem projektu odvedl svou práci. Někdo to udělal špatně. Někdo to vůbec neudělal. To platí pro všechny, jak pro ty, kteří vládli, tak pro ty, kteří se přišli rozvíjet.

Proč všechny tyto potíže? Nastal čas, aby duše vyrostly a vystoupily ze skleníkových podmínek. Světlé světy zastavily jejich rozvoj. Předvídatelnost v nich bývá 100%. Pamatujte, že po zastavení vývoje začíná postupná degradace.

Technogeneze musí být zvládnuta. Ale nestojí za to nechat to vstřebat vás a celý život v okolí.

Už jsou zavedeny scénáře lehčího vývoje. Objasnění: jedná se o kompromisní řešení. Nejúčinnější byly ty scénáře, které byly použity až donedávna. Na ty, kdo jimi prošli, čeká cena za dobrou práci. Dostanou nejlepší příležitosti. Tito válečníci ducha budou vlajkovými loděmi všech civilizací účastnících se projektu. Zbytek se bude nadále vyvíjet v odlehčené verzi. Jdou k cíli v jednodušším, ale delším řešení.

Q: Co si myslíte, že je hlavním důvodem selhání současného cyklu?

A: Nedostatečná touha účastníků být lepší a dělat svou práci s plným nasazením. Nevhodná nostalgie pro staré časy a nepochopení strategických cílů rozvoje.

Stejně jako vědomí Stvořitele, nevědomost (často dobrovolná) prochází v různých stupních všemi úrovněmi vesmíru.

Q: A co ti, kdo chtějí splnit strategické cíle vesmíru?

A: Neexistují cesty světla a tmy. Existuje pouze cesta vývoje a cesta zániku. Nejsou žádné entity světlé a tmavé. Jsou lidé, kteří usilují o nové věci, a ti, kteří odolávají změně. Syntéza "temna" a "světla" je úkolem New Age. Všichni tím dříve nebo později projdou.

Široká škála názorů a hloubka porozumění jsou klíčem k efektivnímu pokroku na cestě vašeho vývoje. Nemůžete držet své předsudky, pokud to chcete projít až do konce.

Od autora

Osobně na mě udělal dojem film "Příchod" (2016) a nová řada "Devs" (2020). V roce 2009 byl natočen film "Mr. Nobody". Tato série byla částečně poražena sérií "Svět divokého západu"?.


Zdroj: https://absolutera.ru/article8697-razgovor-s-arhitektorami-vselennoy-chast-12

Zpět