5327 BEZČAKROVÉ SMLUVNÍ ENTITY Najana Belosvet

[ Ezoterika ] 2023-10-20

Ještě před Počátkem času, ještě před vznikem všech druhů smluv a jejich odvozenin, existovaly vazby a propojení mezi účastníky a hráči matrixových her. Tyto vazby byly jednoduché a jasné, což umožňovalo jejich okamžité a bezbolestné přerušení rozhodnutím jedné ze stran vztahu. Pak uběhla léta a léta a tyto vazby natolik zestárly, že se na ně jednoduše zapomnělo. Z těchto spojení se stalo cosi nejasného, a dokonce se zdálo, že nikdy neexistovala, jen pohádkové zmínky o nějakých kouzelných hrdinech a jejich životní cestě. V této fázi se otec rozhodl na všechny tyto vazby upozornit a dát každému příležitost prolomit to, co existovalo miliony let a bránilo hráčům a účastníkům v dalším postupu díky tomu, že tyto vazby a propojení byly jednoduše skryty před zraky a myslí, ačkoli trápily a blokovaly vědomí a svobodnou volbu každého.

K jednomu z těchto typů spojení patří propojení s entitami bez čaker. Jedná se o poměrně velkou skupinu entit různé povahy a různých směrů jejich působení. Každá taková entita brzdí mnoho procesů Duší, což zase brzdí pokrok vědomí na cestách předávání lekcí Otce a jeho plánů.

K odhalení takových spojení je třeba 30x vyslovit slova - Otče, žádám tě, abys zvýraznil a ukázal mi má spojení s čakrovými nesmluvními entitami. Žádám tě, abys mi je ukázal v podobě barevných útvarů podle mého chápání barvy čaker. Žádám vás, abyste mi ukázali, jaký přesně vliv na mě tyto entity měly a jak dlouho tato interakce probíhala v časových intervalech matrixových her. Žádám vás, abyste mi udělili svobodu od takových spojení, ale až po vašem vyzvání a mém pochopení a uvědomění si existence takových spojení. Žádám vás, abyste mi prostřednictvím svých andělů ukázali počet takových spojení a také způsob, jakým se mohu takové symbiózy či parazitického spojení rychle zbavit. Amen.

Přítomnost spojení s entitami se musí nutně projevit barevně, tj. barvou čaker. Například červená barva entity naznačí její spojení s jemnohmotnými těly Duše v oblasti první čakry. Také andělé ukáží, jaké lekce by se měla Duše sama naučit po spojení s takovými bytostmi. Pokud Duše nemá úplné pochopení, pak spojení ještě nemůže být přerušeno. V takovém případě je třeba pokračovat ve čtení slov a požádat Otce, aby prostřednictvím andělů ukázal své přesnější informace. Teprve když Duše plně pochopí všechny složky spojení, může být toto spojení přerušeno a bude přerušeno během sedmi dnů. Poté se znovu ukáže sen o neexistenci tohoto spojení a úplném očištění Duše od něj.

Zdroj: https://absolutera.ru/article15724

Zpět