6397 Představitel WHO přiznává pravdu o očkovacích pasech Paul Thacker

[ Ezoterika ] 2024-04-23

Dr. Hanna Nohynek ze Světové zdravotnické organizace u soudu vypověděla, že své vládě poradila, že očkovací pasy nejsou potřeba, ale byla ignorována, přestože vysvětlila, že vakcíny Covid nezastavily přenos viru a pasy poskytovaly falešný pocit bezpečí. Ohromující odhalení vyšla najevo v helsinské soudní síni, kde finský občan Mika Vauhkala žaluje poté, co mu byl odepřen vstup do kavárny, protože neměl očkovací pas.

Dr. Nohynek je vedoucím lékařemve Finském institutu pro zdraví a sociální péči a působí jako předseda strategické skupiny odborníků WHO pro imunizaci. Ve včerejší výpovědi uvedla, že Finský institut pro zdraví věděl v létě 2021, že vakcíny Covid-19 nezastavily přenos viru

Během téhož časového období WHO uvedla, že pracuje na "vytvoření mezinárodního důvěryhodného rámce" pro bezpečné cestování, zatímco členské státy EU začaly zavádět covidové pasy podle Nařízení o digitálním certifikátu EU COVID v červenci 2021 a později bylo vydáno více než 2,3 miliardy certifikátů. Návštěvníci Francie byli vykázáni, pokud neměli platný očkovací pas, který museli občané nosit, aby si mohli koupit potraviny v obchodech, nebo použít veřejnou dopravu.

Dr. Nohynek ale včera vypověděla, že její institut koncem roku 2021 poradil finské vládě, že covid pasy již nemají smysl, ale certifikáty jsou nadále vyžadovány. Finský novinář Ike Novikoff to oznámil včera poté, co opustil soudní síň v Helsinkách, kde Dr. Nohynek hovořila.

Přiznání Dr. Nohynekové, že vláda ignorovala vědecká doporučení k ukončení očkovacích pasů, se ukázalo jako šokující, protože je široce přijímána v globálních lékařských kruzích. Kromě toho, že předsedá Strategické poradní skupině WHO pro imunizaci je Dr. Nohynek jedním z předních finských poradců pro očkování a slouží ve správních radách iniciativy Vaccines Together a v Mezinárodním institutu pro vakcíny.

Digitální certifikace EU Covid-19 pomohla v červenci 2023 zřídit globální síť pro digitální zdravotní certifikaci WHO. "Využíváním evropských osvědčených postupů přispíváme k normám digitálního zdravotnictví a interoperabilitě v celosvětovém měřítku - ve prospěch těch, kteří to nejvíce potřebují," uvedl jeden z úředníků EU.

Finský občan Mika Vauhkala vytvořil webové stránky pojednávající o jeho případu proti finské vládě, kde píše, že podal žalobu "na obranu základních práv" poté, co mu byla v prosinci 2021 odepřena snídaně v helsinské kavárně, protože neměl covid pas, i když byl zdravý. "Finská ústava zaručuje, že žádný občan by neměl být diskriminován mimo jiné na základě zdravotního stavu," uvádí Vauhkala na svých webových stránkách.

Vauhkalova žaloba dnes pokračovala u okresního soudu v Helsinkách, kde bude britský kardiolog Dr. Aseem Malhotra svědčit o tom, že během pandemie Covid některé úřady a zdravotníci podporovali neetické, nátlakové a dezinformační politiky, jako je povinné očkování a očkovací pasy, které podkopávaly informovaný souhlas pacientů a lékařskou praxi založenou na důkazech.

Zdroj: https://eraoflight.com/2024/04/23/who-official-admits-the-truth-about-vaccine-passports/

Zpět