5937 Laskavost cizích lidí Rev. Dr. John R. Mabry

[ Ezoterika ] 2024-02-20

Prozkoumejte tyto myšlenky o tom, jak získat duchovní péči od někoho jiné víry - a jak ji poskytnout.

Žijeme v multináboženské a multikulturní společnosti. Je to poklad, ale často s sebou nese výzvy. Když udeří těžkosti a krize, jsme právem vděční za laskavé duše, které přispěchají, aby se o nás postaraly - zejména za ty, které nabízejí duchovní a emocionální péči, jako jsou nemocniční a hospicoví kaplani, duchovní poradci, ředitelé pohřebních ústavů, nebo dokonce pečující osoba ve frontě u pokladny, která nám pomůže, když se ocitneme ve zranitelném okamžiku. V naší kultuře však tito laskaví lidé stále častěji praktikují náboženské tradice, které se velmi liší od těch našich. Jak můžeme přijmout milost, kterou nám nabízejí, v duchu, který zamýšlejí? A když jsme to my, kdo pomáhá, jak můžeme nejvíce posloužit lidem, jejichž víra se liší od té naší?

Pokud jste to vy, o koho je pečováno, je důležité si uvědomit, že vy i váš pečovatel jste lidé a máte stejné lidské potřeby, pocity, touhy a boje. Bez ohledu na to, jak odlišné mohou být vaše duchovní cesty, prostá laskavost a soucit jsou univerzálním místem setkání.

Pokud je váš pečovatel profesionál, můžete se spolehnout, že byl na službu dobře připraven a že je velmi duchovně vyspělý. S největší pravděpodobností neprocházíte ničím, co by on, nebo ona už neviděli.

I když jsou metafory a příběhy náboženských tradic velmi odlišné, proces duchovního růstu a duchovní praktiky používané duchovními tradicemi jsou si pozoruhodně podobné. Otázka jako "Co se stane, když se za to modlíte?" je platná bez ohledu na to, zda je mluvčí (, nebo posluchač) hinduista, křesťan, žid, muslim, nebo domorodý Američan!

Váš pečovatel vás také může překvapit svými znalostmi vaší tradice. Pečovatelé jsou často zvyklí pracovat s lidmi různých kultur a tradic a o mnoha z nich jsou často dobře informováni. A co je nejdůležitější, pamatujte, že bez ohledu na to, jak exotický se váš pečovatel jeví, záleží mu na vás, respektuje vás a vaši duchovní cestu a chce vám pomoci.

Pokud jste profesionální pečovatel, nebo jen soucitný člověk, který má příležitost poskytnout útěchu v těžké chvíli, pamatujte, že člověk v nouzi - bez ohledu na to, jakou má tradici víry - má stejné potřeby jako vy. Truchlící lidé potřebují útěchu a vyděšení lidé potřebují povzbuzení. Nebudete moci používat zdroje duchovní moudrosti (jako je liturgie, nebo Písmo), které byste používali s někým vaší vlastní víry, ale laskavá slova, starostlivá přítomnost a uklidňující dotek jsou univerzální.

Pamatujte na to, abyste byli pokorní, pokud jde o pravdivost vaší vlastní víry - to, co nevíme, je vždy mnohem větší než to, co víme. A i když je pro nás naše vlastní tradice právem drahocenná, není to jediný způsob, jak kráčet po duchovní cestě. "Jiný" neznamená "špatný". Musíme být vždy pilní, abychom neupadli do pasti privilegování toho, co je nám drahé.

Pamatujte prosím, že snaha obrátit, nebo zneplatnit víru někoho, kdo se nachází na zranitelném místě, je zradou důvěry. Pro profesionály je to zanedbání péče. I když vaše osobní teologie klade důraz na obrácení, pamatujte, že jako profesionální pečovatel zastáváte pozici důvěry veřejnosti. Nezrazujte ji.

Není na škodu modlit se potichu jakýmkoli způsobem, který je pro vás přirozený. Ale když se modlíte nahlas, ujistěte se, že používáte neutrální jazyk, nebo (ještě lépe) používejte modlitební formy a jazyk upřednostňovaný tradicí osoby, o kterou pečujete.

Lidé nepotřebují "opravu", nepotřebují návrhy, nebo odpovědi. To, co potřebují nejvíce, je soucitné ucho a milující přítomnost jiné lidské bytosti. Mějte na paměti, že v každé obtížné situaci působí Božské, ne my. Nejúčinnějšími pečovateli jsou ti, kteří vědí, jak ustoupit z cesty a dovolit Božství, aby udělalo práci. Nejlepší způsob, jak toho dosáhnout, je být si vědom Boží přítomnosti, stejně jako jste si vědomi osoby, o kterou pečujete.

Zdroj: https://eraoflight.com/2024/02/20/the-kindness-of-strangers/

Zpět