70 Jsme připraveni na oficiální kontakt s mimozemšťany? Cosmic agency

[ UFO ] 2019-12-30

Jsem Gosha z kanálu Cosmic agency. Tématem je přímý kontakt lidské rasy s mimozemšťany. Zda jsme připraveni na masivní přímý kontakt. Již dlouho zkoumají a studují naši rasu. Jsou s lidmi v přímém kontaktu.

Kdy jste dorazili a proč?

Rasa Taygeťanů je v kontaktu s lidmi na Zemi po tisíciletí. Nejnovější kontakty z hlediska lineárního času jsou z roku 1775. Ve Virginii v USA došlo k incidentu, při kterém George Washington hovořil se ženou Nordiků v kombinéze uniformy. Stalo se to v lese, těsně před přechodem řeky Potomac.

Další setkání:

1919 - 1945 v Německu a Rakousku, setkali se Rashell a Shinonim

1952 - 1961 v USA a Rusku, setkali se Rashell a Thor

1975 - 1981 ve Švýcarsku a USA, setkali se Semjase a Asket

2008 / 2019 - po celém světě, setkali se Asket a zástupci z dalších 11-12 posádek

Já, Swaruu, jsem poprvé dorazila 30. října 2015. Pak jsem odletěla a znovu se vrátila 4. července 2017. Taygeťané jsou zde neustále přítomní od roku 2008.Aneka je zde od května 2016. V mé předchozí inkarnaci jako Swaruu Ananda, chtěla má matka, abych cestovala po celém vesmíru a objevovala to, co jí život nenabídl. Zapsala jsem se jako pilot a získala jsem kvalifikaci jako časový pilot. Protože tu bylo jedenáct flotil, a zároveň kvůli tomu, co se zde právě dělo v rámci akcí ve vesmíru, jsem na přechodnou dobu dorazila jako komunikační kadet a časový pilot do týmu Rashell z Teme. V prosinci 2015 jsem se dobrovolně přihlásila na misi. Byla to první mise lodi třídy Susy na Aldebaran - Sindia. Bylo tu šest dalších lidí, včetně Zatkiel z Temeru a Eridanie Jelena z Erra.

Je dobře známo, že toto je historický okamžik Země. Z pohledu obyvatelstva se oddělují dvě větve. Ti, kteří vidí lepší Zemi, a ti, kteří zůstanou ve svém negativním tvoření. Má to co do činění s koncem negativního období a příchodem pozitivní energie ze středu galaxie. Asket a její posádka dorazila, aby odstranila veškerý přímý negativní vliv regresivních ras. A tak byla Země byla osvobozena. Asket chtěla osvobodit Zemi po vojensku, jak tomu bylo na Alfa Centauri. Byl vhodný čas zaútočit na agresivní rasy na Zemi.

V roce 2008 si Taygeta byla dobře vědoma, že by nemělo smysl mluvit s oficiálními představiteli Země, kterými jsou politici. Věděli jsme, že nereprezentují populaci obecně, protože již od roku 1952 jsme s nimi měli špatné zkušenosti. Zástupce USA - Eisehnower, nás naprosto ignoroval. Později nás jeho nástupci obviňovali z toho, že jsme vesmírní hippies, jak pravil Nixon. Jediný představitel státu, který nám naslouchal, byl Nikita Chruščov z Ruska. Kvůli kontaktu s námi skončil velmi špatně. Naslouchal nám, což z velké části zabránilo raketové krizi v roce 1961-62. Byl odstraněn a izolován od sovětského politbyra, protože se chtěl podělit o svůj kontakt se světem. Konkrétně o kontakt s Rashell.

Chci zmínit rozsáhlejší kontakt než jen náš. Zahájili jsme projekt, který je možné přeložit jako projekt PRVNÍ KONTAKT. Probíhal pod vedením Asket, a sestával z ne méně než 550 Taygeťanů, ne-li více. Měl zaplavit pozemské sociální sítě otevřeným přiznáním, že jsme mimozemšťané. Cílem bylo pochopit, na jaké evoluční úrovni byla pozemská populace. Kontakt s politickými vůdci Země neměl smysl. Probíhal v období 2009-2016.

Z tisíců lidí, které jsme kontaktovali po celém světě, jen 10 - 15 napůl věřilo. Nakonec jich bylo méně než 5.

Projekt PRVNÍ KONTAKT byl úspěch. Ukázal nám, že populace Země obecně není na kontakt připravena, protože je stále velmi pod mentální kontrolou Kabaly. Běžná populace nemá zájem o mimozemšťany, nebo v kontakt s ET nevěří. Ti, kteří ho považovali za něco skutečného, nebo za reálnou možnost, neshledali jeho užitečnost. Brali to jako zábavu.

Lidé stále věří konceptu kreacionismu, darwinismu, nebo sumerianismu, a tím jsou v pasti. Také jsme zjistili, že pod vlivem New Age nás lidé s určitou znalostí vnímají jako příslušníky New Age. Shledáváme, že kontakty, které nám mohou pomoci, nemají dostatek finančních zdrojů na podporu zveřejnění. Ti, kteří zvládli mechanismus, jak generovat finance na zhruba stejné úrovni, byli ze stejného důvodu vystaveni útokům.

I když jsme si vědomi, že nás tisíce lidí přijali, například díky těmto videím, stále nepředstavují v tomto světě většinu. Zároveň jsme zjistili, že stejní lidé představují matrix. Takže na nás automaticky útočí, že matrix nepodporujeme. Odporují sami sobě, protože útočí na stejnou svobodu projevu, o které tvrdí, že ji chtějí chránit. Zjistili jsme také, že sociální média jsou navržena tak, aby vytvářela konflikty, nikoli ke sdělování myšlenek. Zjistili jsme, že na Zemi je mnoho lidí, kteří jsou připraveni na kontakt a vědomí si toho, co se děje na planetě. Zjistili jsme, že na planetě jsou velmi moudří lidé, mnoha způsoby. Ale celkově, jako planetární společnost, nejste připraveni na kontakt.

Ve skutečnosti jste mnohem více zpoždění, nebo ponoření do toho, co jsme nazvali kontrolním matrixem Země, než jsme si mysleli na začátku projektu PRVNÍ KONTAKT.

Mnozí z vás se ptali, proč existuje primární direktiva. Vnímáte ji jako něco negativního, nebo omezujícího, co nedovoluje, abychom vás více podporovali, ale má zajistit respekt ke svobodě vůle národů a kultur. V tomto případě je to také ochrana všech obyvatel Země.

Obecně, většina z vás - zmínila jsem, že se to netýká všech, je stále v obranném režimu oběti. Chtěli byste, aby Federace, nebo kdokoli, kdo může poskytnout přímou pomoc, přišel na Zemi a otevřeně vyřešil všechny problémy odstraněním zkorumpované politiky a totalitních států. Federace a rasy, z nichž je tvořena, to v případě Země nemůže vykonat. Většina lidí na planetě stále vyžaduje tyto zkušenosti. Platí to i pro ty, kteří tvrdí, že jsou probuzení, a vyjadřují přímý nesouhlas s tím, co se děje, s ohledem na obecnou dynamiku událostí, které se dějí během jejich života coby pozemšťana.

Vidíme to, protože i když říkáte, že jste proti nespravedlivému systému a že jste probuzení, stále pokračujete se vzory chování, které podporují matrix. Také zůstáváte připoutaní k hodnotovým systémům, které matrix a jeho správci spustili, aby vám zabránili skutečně mentálně uniknout z planetárního kontrolního matrixu vědomí. Stále opakujete postoje, které umožňují matrixu růst negativním a invazivním směrem, proti lidstvu a humanitě.

Příkladem je pokračující konzumace nezdravých potravin a neužitečných GMO potravin, akceptování používání škodlivých mikrovlnných technologií jen proto, že jsou pohodlné. Jste připoutání k systémům víry, které vám byly vnuceny matrixem a jeho správci. Žádné náboženství na Zemi vám neslouží, všechna byla vytvořena a navržena pro kontrolu populace z pověření těch u moci. Všechna náboženství pracují proti vám, neříkají pravdu. To samé platí i pro avatary, které používají. Vaše věda je také dogmatická. Proto ji lze také označit za náboženství. Již jsme to podrobně vysvětlovali. Ačkoli vaše věda slouží k vyvíjení lepších toustovačů, neslouží k vytvoření technologií volné energie. Takže populace roste, vyvíjí se, a nemusí za to platit. A ještě méně chápe, jak vesmír funguje.

Lidská věda má od počátku samoomezující systémy, které neumožňují růst mimo aspekty a rozsahy vědomí a myšlenek. Příkladem je vaše matematika, která je založena na decimálním systému, který neumožňuje porozumět základním energetickým frekvencím všeho, co existuje z univerzální energie, jak to funguje, a jak k ní získat přístup. Vaše rovnice vytvářejí matematický systém soběstačné reality, která nepostihuje vše, co je ve vnějším světě, nebo možná jen částečně. Stejně tak byste měli pochopit, že koncept socialismu, kapitalismu a demokracie je také jen iluzorní, mentální kompozice vytvořená ke kontrole populace. Koncept slouží jen těm, kdo jsou u moci. Vytvářejí iluzi, že máte kontrolu nad těmi, kým jsou reprezentovány. Všechny důležité volby jsou ale rozhodnuté předem. Kdo bude zvolen, a kdo nebude.

Malé volby zástupců malých měst, kteří nebudou mít v některých agendách rozhodující slovo, vrátí lidem možnost volby. Nakonec všechny možnosti povedou ke stejnému, protože budou pod kontrolou. Nezáleží na tom, kdo bude v čele. Při malých volbách zástupců s malou mocí se objevují lidé, kteří skutečně chtějí provést změnu, ale současný systém vždy zajistí, aby nepřekročili hranici nízké politiky. Vše probíhá díky zásahům tajných společností ku prospěchu ekonomických zájmů korporátu.

Primární direktiva je tu na ochranu svobodné vůle. Bylo pro nás docela složité předat a pochopit jménem pozemské populace, že svobodná vůle, která je chráněná primární směrnicí, nezahrnuje pouze mentálně vědomou část pozemšťana, ale také touhy, pro které se inkarnoval. Zmiňuji se o tom, co každý člověk chce vědomě. Primární direktiva chrání nejhlubší část záměrů inkarnace, smlouvu před narozením, v níž duše vyjádří, co chce zažít na Zemi během inkarnace.

Často existuje zřejmý konflikt mezi tím, po čem inkarnovaný člověk vědomě touží a tím, po čem touží na úrovni duše z úrovně jiných hustot. Uvědomujeme si, že primární direktiva není dokonalá, a že nemůže postihnout složité situace, jaké se právě vyskytují na Zemi. Většinou je vše ponecháno na osobním rozhodnutí každého z velitelů lodí.

Lidé na Zemi chtějí otevřenou a přímou pomoc, ale zároveň vidíme, že si protiřečí a chápou to jako invazi ze strany Federace. Přímý zásah by byl válečným aktem se všemi následnými problémy a důsledky, včetně morálních a etických otázek, které vstupují do hry z našeho pohledu takzvaně hvězdné rasy. Protože my, ani nikdo jiný nemá právo prosazovat své koncepty a hodnoty, a co je a není pravda. A co je a není morální a etické pro populaci, kterou neznáme. Pouze na základě náhodných předpokladů a naší víry sami v sebe coby více rozvinuté rasy, co vám říci. Více rozvinuté podle jakých parametrů, kdo o tom rozhoduje, a proč?

Federace spolu s ostatními organizacemi ve vesmíru otevřeně pomáhá pozemšťanům zaměřit se na běžnou populaci. Ne na vládní organizace kontrolované vládou a jejich korporacemi, nebo tajnými společnostmi. Ale pomoc je poskytována takovým způsobem, aby nebylo zřejmé, že pomoc přichází od někoho mimo Zemi. Je to proto, aby byla vždy vysvětlitelná "normálním" a pochopitelným způsobem z pohledu pozemšťanů.

Ale je tu ještě mnohem závažnější důvod pro to nebýt spatřen a nezasahovat, jak mnozí z vás prosili. Je to skutečnost, že pokud někdo z nás zasáhne a vyřeší vaše problémy, nebudete růst jako lidská rasa a kultura, a nevyhnutelně se vrátíte do stejných neřestí a problémů.

Zatímco Federace a další vesmírné organizace odstranily, nebo odstraňují negativní vliv regresivních vesmírných druhů, kteří se vetřeli na Zemi, váš problém na planetě si generujete sami. Sami obyvatelé Země - odkazuji se na vědomé skutečné lidi s duší, vy sami si generujete matrix. Problém Země je způsoben samotnou populací.

Nejste oběť, to jste si vytvořili individuálně a jako kolektiv, jak jsem mnohokrát až do vyčerpání říkala, vnější svět je přímým odrazem vnitřního světa každého člověka. Pokud je ve vašem světě zřejmý zmatek, ničení, hněv a bolest, je přímým odrazem všech mentálních stavů, v nichž je lidská populace.

To platí také pro regresivní rasy, tajné společnosti, archonty a podobné, kteří napadli, nebo manipulovali lidstvo z určitého úhlu pohledu a vytvářeli problém. Ale z širšího úhlu pohledu tomu tak není. Všechny tyto druhy jsou oportunistické. Jen přišli, aby využili výhody stavu velkého duševního zmatku a duševní poruchy lidí. Kdyby tu taková porucha nebyla, nemohli by manipulovat s lidskou populací. Je to stejný důvod, pro který nemohou vstoupit mezi jiné, více rozvinuté lidské hvězdné populace, přesně řečeno, populace stejného druhu. Lidské bytosti udělají cokoli, aby se vyhnuli tomu, čelit sami sobě. Existují vnitřní problémy, stíny, které jste potlačili do podvědomí. Tím je ale nezničíte, jen se ztratí z kontroly tím, že nejsou přijaty přímým vědomím každého. Unikají z osob a manifestují se jako osud.

Váš skvělý myslitel Carl Gustav Jung to velmi dobře řekl: "To, co potlačujete a odmítáte tomu čelit, bude řídit váš život a budete tomu říkat osud."

Kontakt pozemské populace od roku s rasou Taygeta nám umožnil pochopit, že podstatou problému Země není to, co jsme si mysleli. Situaci nelze zjednodušit tak, že agresivní rasa invazivně převzala kontrolu nad méně rozvinutou. Zjistili jsme, že příčinou problému je samotná populace Země. Zdánlivě bezmocní lidé, kteří se neobtěžují vyvinout minimální úsilí ke zlepšení svého vlastního života. Vždy se chrání před myšlenkou, že jsou oběťmi něčeho jiného, co jim nedovolí udělat něco se svým životem. Samozřejmě, že jsou oběťmi, o tom není pochyb. Ale co s tím dnes udělají?

Vládci Země, všechny regresivní rasy a tajné společnosti se projevují a jsou manifestovány sami obyvateli Země. Pokud je dokážete vygenerovat a manifestovat, dokážete je také odstranit. Nic není nevýznamné, aby se díky tomu neprojevila změna. Pozemské hodnotové systémy vám neumožňují vidět důležitost a důsledky pozitivních a negativních malých činů. Znáte to jako motýlí efekt. Jdete po ulici, vidíte malou žížalu ležící na rozpáleném chodníku, jistá smrt. Sebrat ji a dát zpět na trávu, na mokrou zemi se nezdá být nějak skvělé, ale pro žížalu to znamená vše, znamená to život. Tento malý čin přináší pozitivní rázové vlny pro ty, kteří je vytváří, i pro ty, kteří je přijímají. Pro všechny. Mysl a psyché může překročit nastavenou materiální 3D, a vlastně to je cesta ven. Tím, že bude mít vyšší duchovní vědomí, člověk, nebo duše unikne matrixu Země, van Allenovým pásům.

Individuální práce je cesta ven. Kolektiv automaticky následuje práci jednotlivce v mase. Kolektivní práce se stíny odpovídá sociologii. Tak začne člověk odvracet jakékoli prostředky vkládající masám myšlenky a koncepty. Nepochybuji o tom, že jste oběťmi, je to složitá situace, jako začarovaný kruh. Faktem však je, že lidé mají moc zastavit situaci na Zemi sami. Ale nedělají to, protože si to nepřejí, nebo to nevidí. Nebo si to přejí, ale stále pohodlně opakují věci, které živí samotný matrix. To platí dokonce i pro ty, kteří jsou probuzení.

Musíte hledat, co dnes můžete udělat pro sebe, abyste zlepšili svůj život s tím, co máte po ruce, co můžete dělat. Nic není nevýznamné, ale problém je váš. My můžeme odstranit pouze to, co vám nepatří. Je to váš individuální růst, vaše zkušenosti na základě vašich zkušeností na úrovni druhu.

Můj závěr ohledně projektu PRVNÍ KONTAKT, který se týkal tisíců pozemšťanů, je, že nejste připraveni. Mentálně jste velmi agresivní a nebezpeční. Proto zatím nejste připraveni na hromadný, a dokonce ani na individuální kontakt jako rasa.Swaruu ? citace

Masy mužů a žen západního světa se nutkavě vyhýbají skutečnému a autentickému psychoanalytickému zkoumání své povahy, zejména tzv. temnějších aspektů osobnosti (stínové já). Avšak nepracovat s psychikou vůbec je systematicky nebezpečné. Je nutné odhodlání. Proto se musí šířit filozofie hnutí Nex Age, spolu s mnoha obměnami. Zamoření triky a mnoha personalizovanými zvraty kvůli egu, používání těchto metod, slouží z valné části pouze k posílení selhaného ega a jeho impulsů. ? Michael Tsarion

Gigantické katastrofy, které nás dnes ohrožují, nejsou elementární události fyzického, nebo biologického řádu, ale psychické události. Ve velmi děsivé míře jsme ohroženi válkami a revolucemi, které nejsou nic jiného, než psychická epidemie. V jakémkoli okamžiku může nové šílenství zasáhnout miliony lidských bytostí a budeme mít další světovou válku, nebo devastující revoluci. Místo vydání na milost divokých zvířat, sesuvů půdy a povodní, moderní člověk je zasažen elementárními silami své vlastní psychiky. ? Jung

Gosha:

Tak co si myslíte o videu? Vím, že místy nebylo lehké to poslouchat. Ani pro mě ne. Ale musím připustit, že jsem cítila mnoho soucitu k lidstvu, a vášně. Jak ví ti z nás, kteří jsou připraveni na kontakt a být v této nové fázi vesmírné existence, jsme připraveni na kontakt, a žádáme o něj. Toto není špatná zpráva. Je tu proto, aby nám řekla pravdu. Toto jsou fakta, která během svého zkoumání shromáždili. Jsou tu proto, aby nám řekli pravdu o tom, co zjistili. Swaruu tu není proto, aby byla populární. Není tu proto, aby byla jedním z poslů láskyplného světla, míru, vzestupu a úžasného světa. Je tu, aby nám sdělila fakta. A informace, které nás posílí. Protože jsou posilující. Není to negativní zvolání ONI NEPŘIJDOU. Ve skutečnosti jsou k tomu důvody. Zprávy Swaruu obsahují nástroje, jak si udržet svůj vývoj.

Jednoho dne mohou přijít a spolupracovat s námi přímo. Tato situace mi připomněla jednoho chlapce z mé rodiny. Pocházím z Polska. Odešla jsem asi před 30 lety. Tento chlapec by také chtěl změnit svůj život a odejít. Ale zatím jen sedí na gauči a je v depresi. Po mě by chtěl, abych ho z toho gauče vyzvedla, převezla jinam, sehnala mu práci a zařídila život. I kdybych to udělala, nemělo by to trvalý efekt, nezměnil by se a brzy by byl zpět v problémech. Protože ho miluji, chci, aby vyrostl sám, aby našel svou vnitřní sílu a potenciál, který v něm vidím já, ale on sám v sobě zatím ne. Je sice svým způsobem obětí okolností, jako my všichni, ale neznamená to, že si tím budeme řídit naše životy. Musíme si uvědomit, že tyto věci nás již neovládají, že už se nemusíme cítit obětí minulosti a minulých traumat. V nás je mnohem více. Je tu úžasná, neuvěřitelná síla. Jsme tvůrci reality. Jsme samotný matrix. Jsme generátory tohoto matrixu.

Pokud budeme stále připoutáni ke stavu oběti, nebo chtít, a by nám někdo jiný pomáhal, protože to nechceme dělat sami, pak matrix ještě více utužujeme. A v tomto začarovaném kruhu jsme stále více. Existují určitá vodítka ke změně našeho myšlení a postupování jednotně jako rasa. Individuálně je to také velmi důležité, soustředit se na sebe, aplikovat malé změny je jako vlnění, které ovlivní všechny na kolektivnější úrovni. Dokonce mě překvapilo něco, co dělám. Když vidím malého brouka, nebo komára, vezmu je jinam, kde mohou pokračovat ve své existenci. Věnujte pozornost těmto malým detailům, protože na všem záleží. I ty nejmenší detaily, které změníte ve svém životě, berte vážně.

Daruješ-li člověku rybu, nakrmíš ho na jeden den, naučíš-li ho lovit, dáš mu potravu pro celý život.

Jak znám Taygeťany, jsou velmi dynamická a flexibilní rasa. Vždy se přizpůsobí novým okolnostem, novým datům. Jejich současná data jsou velmi důkladná. Nikdy nevíte, co se může stát v příštím roce, pěti či deseti letech. Kdo ví, jaké nové situace se objeví, nové závěry. Takže neztrácejme naději a začněme změny sami.

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=MhbdZTS5kvI

Zpět