125 ROZHODUJÍCÍ FÁZE VZESTUPU

[ Ezoterika ] 2019-09-06

Přišla rozhodující fáze vzestupu. Ve vašich tělech začaly významné procesy. Rozhodující fázi aktualizace procesů a rekalibraci vašich těl již téměř dokončilo mnoho lidí na Zemi. Vzestupu se spolu s vámi účastní mnoho planet a mnoho souhvězdí nesoucích světlo. Tento projekt se dotkl obrovských světů a několika vesmírů. Žádný svět tento plán dosud nerealizoval. Byly doby, kdy na nebi probíhali války světů, a ve vztazích mezi obyvateli všech vesmírů bylo nepřátelství.

Není to tak jednoduché, jak se vám zdá. Někdy se objevilo více nedorozumění a v srdcích vyšších bytostí světa se projevovali nízké úrovně frekvence, jako je žárlivost a řevnivost. Někdy bytosti světla padaly a porušily zákon vesmíru, aby vám neubližovaly. Podle svého uvážení zasahovali v rozporu s tím, co se mělo stát. Proto vám vždy připomínáme, pokud potřebujete pomoc, konkrétně vyjádřete, co chcete, jakou pomoc od nás očekáváte. Vaše modlitba nebo žádosti jsou vždy slyšeny. Vše časem zapadá do vašeho božského plánu.

Vašemu vlastnímu scénáři brání vaše abstraktní požadavky. Když vaši andělé nebo posvátní kurátoři vidí vaše utrpení, také truchlí a také cítí vaši bolest. Čím blíže k vám, tím silněji. Toto pouto v nich často projevuje lidský pocit nespravedlnosti, andělé ustupují, a někdy vás dokonce pomstí. Pak ztratí andělskou podstatu a narodí se jako běžný člověk. Jsou nablízko těm, které chtěli chránit, ale lidská zkušenost žití na Zemi jim zcela chybí.

Máte malou Zemi, každý z vás má svůj vlastní scénář. Vaše nedotčené nejčistší duše se zde narodily ve světě svatosti a lásky, ale protože do určité míry existuje zlo, občas se objeví ve světech, kde by být neměly. Lidé dělají chyby a klopýtají. Máte možnost je napravit tím, že se dáte správnou cestou ke správnému rozhodnutí. Duše padají a ve vesmíru, kde je jen posvátnost, vše vizuálně průhledné, přízračné, beztížné a hlavně vytvořené z úplně jiné hmoty, kterou je vám zatím obtížné vysvětlit, padlý anděl, nebo mezi vámi narozená bytost světla zapomíná na to, kým byla.

Má nyní také šanci povznést se nad sebe a znovu získat svou nedotknutelnou posvátnost. Takový cyklus událostí se odehrává v univerzálním scénáři života. Pokud by nedošlo k pohybu vpřed, nedošlo by k žádnému pokroku směrem k duchovnímu vědomí a mistrovství.

Pokud by neexistovala šance k nápravě chyby, hromadila by se pouze zkušenost negativity a destrukce. Toto je zákon vesmíru pro vás na Zemi. Do velké míry máte příležitost zažít zkušenost pocitu objetí, objevení sebe a projevení se v multidimenzionalitě hmotné reality. Tam, kde je pouze posvátné světlo, materialita ve smyslu, jak si ji představujete, a všechno ostatní chybí. Její prostor je na každé planetě a v každé konstelaci. Mikro a makro svět a život je všude, ať už se projevuje nebo ne, je-li pro vás viditelný, nebo materiální.

Proč vám to všechno říkám? Je čas, aby ses uznal jako integrální se všemi živými životy na sakrální úrovni podstaty své duše. Každý člověk na vaší planetě nyní prochází očistou od destruktivních funkcí svého těla a dokončuje některé osobní karmy. Pokud jde o kolektivní vztah na Zemi, je-li proces vzestupu vesmírným procesem, pak se na něm podílí nejen vaše lidské tělo a duše, ale i vaše vyšší světelná bytost, které má skutečné spojení s vašimi prvotními zdroji života ve vesmíru.

tento velmi významný okamžik naladění na makroúrovni vesmírného měřítka se pomalu začíná vlévat do pozemského prostoru. Nejvyšší toky posvátnosti a harmonického stvoření lásky na základě vašich těl a vašich duší na to ještě nejsou připraveny. Dokončujete vaše dovednosti z mnoha staletí, a možná i více, a také se zde shromažďují nové rasy inteligentních humanoidních tvorů z celého vesmíru. Planeta Země byla a vždy bude vaše planeta navržená speciálně pro akumulaci a rozvoj znalostí a dovedností.

Cítíte, že se pozemské energie změnily, že se vaše tělesné podmínky dramaticky mění. Lékaři pro váš stav nestability, nebo bolesti nemohou najít žádnou nemoc. Dříve lékaři z bezmocnosti přicházeli s novými nemocemi. Ve skutečnosti vaše těla velmi závažně transformují na velmi hluboké úrovni. Tento proces je mnohem hlubší, než dokáže zjistit mikroskop. Dosud nebyla vynalezena technika, která by mohla zachytit pohyb vašich mikročástic, které jsou stovky tisíckrát menší, než neutrony.

Už víte, že se skládáte z makro vesmíru obrovské konstrukce vaší vícerozměrnosti. Není novinkou, že máte také mikrosvět. Po celém světě jste zahájily velmi významný proces odhalování zbytkových důsledků a kořenových příčin všech negativních scénářů, na kterých se podílela vaše vlastní vyšší bytost, což může ve vašem těle spustit nějaké zánětlivé onemocnění, jehož hlavní příčinou je např. váš odpor vůči uzdravení souseda. Tělo potřebuje nějaký čas, abys našlo tuto prvotní příčinu, aby zjistilo vztah s trápením, aby odpustilo svému sousedovi a požádalo o trojí odpuštění ? dotčené osoby, svého těla, své vlastní duše. Pak se tok přepne a uzdraví vnitřní orgán v hmotné rovině a zmizí zbytkové důsledky ničení negativními emocemi, které vám způsobily tento problém. Toto je nyní směr léčení na planetě Zemi, odpouštění osvobozuje. Pokusíte se být čistí a harmoničtí a to je úžasné.

Ale Země pokračuje vpřed v procesu vzestupu a nezůstává v klidu. Odcházející stvoření, která vám pomohla získat duchovní zkušenost, ne vždy odcházejí s radostí. Někdy ulpí na fragmentárních částečkách duše. Je nutné pochopit staré zkušenosti lidské duše na planetách, kde bylo možné něco negativního. Vaše duše získaly své dovednosti na mnoha planetách nyní v blízkém vesmíru. Magnetické pole Země je pomalu do určité míry demagnetizováno. Je to velmi důležitý proces, a je povolen. Elektromagnetické pole Země umožňuje průchod negativních energií skrze vrstvy v okolí Země, skrze všechny její dimenze a orbity k další transformaci na posvátné světlo.

Magnetické toky stoupající energie vytahují vše zničené a destruktivní z vás i ze samotné planety. Současně jsou do tohoto místa přitahovány zbytkové záznamy a vzpomínky na minulé zkušenosti vaší nejvyšší hypostáze duše. Vaše vyšší se čistí spolu s vámi. Proces transformace probíhá v prostoru posvátném pro vaši pozemskou duši. Je to příležitost k uvolnění záznamů o vesmírné zkušenosti pozemské duše a vyššího Já, abyste dokázali jasněji porozumět svému tělu, vzpomínkám na vaše pozitivní, ale i negativní emoce. Vaše vnitřní svaly a dokonce i molekuly mají také vzpomínky na negativní. Okamžitě se napínají, mohou obnovit bolestivé křeče. Radostí se uvolňují a naplňují energií života.

Tento obrovský proces vašeho osvobození a naplnění je velmi důležitý. Jak dlouho bude trvat na pozemské standardy. Těžko říci. Vše záleží na vašem individuálním vědomí a vesmírném probuzení.

Dlouho jste žádali o eliminaci nepřátelství a krutosti ve vztazích mezi lidmi. Ale tato krutost je nejen mezi lidmi. Veškerá dřívější pomoc na to nestačila. Proto je tu nový plán pro úplné očištění starého ničivého světa. Jak si co nejvíce můžete pomoci sami? Již dříve jste dostali světelné nástroje, nebo můžete přivolat ku pomoci posvátná stvoření. Musíte ale konkrétně vyjádřit účel, co se s vámi děje, co cítíte, co vás znepokojuje, co chcete vyjádřit. Nebo můžete požádat o pomoc ke zlepšení své pohody.

Buďte realističtí. Nemůžete chtít, aby 80-ti letý nemocný muž byl zdravý jako v 18. Uzdravení přijde, pomoc přijde, ale jen pokud je to možné. Někdy pomůže vzpomenout si, že vlastní smlouva před narozením a touha této duše se mohou lišit od směru pomoci, kterou dáváte bez svolení.

A pamatujte si, že situace na Zemi je definitivním průlomem v duchovním vědomí. Skupiny lidí a řízená zombie přání jsou také újma, za kterou bude odpovídat ten, kdo se v tomto dlouhodobě účastní. V mnoha svých zprávách jsem vám dal malá zasvěcení do posvátných léčivých proudů. Projděte si tyto příspěvky, pomáhejte si, vyvarujte se paniky a urážek. Snažte se zůstat laskaví.

Loučí se Epinoia

Zdroj: https://my.mail.ru/community/pikurina/4285D1EB195C1483.html

Zpět