3633 Skupina archanděla Michaela Sharon Stewart

[ Ezoterika ] 2022-12-25

Ahoj všichni. Ivo a já bychom chtěli všem popřát krásné svátky. Věřím, že se na příští rok chystají další změny, že začneme vidět skutečný pokrok na úrovni země. Jsem archanděl Michael a přináším poselství pro skupinu Andělský bojovník. Události tohoto týdne ve Spojených státech přivádějí chazarskou mafii do popředí zájmu severoamerické veřejnosti. Mnozí se nechávají zmást tím, že tato válka mezi Ruskem a Ukrajinou se týká jejich vlastní politiky, zatímco ve skutečnosti CHM využívá Ukrajinu jako základnu pro své operace a zájmy. Podněcování války mezi Ruskem a USA je přesně to, co si přáli, a tak se nyní zdá, že bude po jejich.

Putin hrozí, že CHM v USA zlikviduje stejným způsobem jako na Ukrajině: jakýmikoli prostředky, třeba i jadernou válkou. To se nesmí dopustit. Vůle lidí musí být vyslyšena a váš způsob, jak se nechat slyšet, je posílat láskyplné energie, aby se napětí utlumilo. Existují i jiná řešení, než pouhé bombardování nevinných, ale vaši vůdci nejsou v této diplomacii tak zkušení, jak by měli být. Posílejte prosím svou energii oběma zúčastněným stranám a pomozte pozvednout myšlení lidstva nad úroveň pocitu, že válka je nutná.
Jsem archanděl Michael. Společně jsme hlasem Božím. Jsme Legie.

Zdroj: https://voyagesoflight.blogspot.com/2022/12/archangel-warrior-group-week-87-message.html

Zpět