2320 Ashian: Čas vypršel Jennifer Crokaert

[ Ezoterika ] 2022-03-22

A: Rádi bychom upozornili na nadcházející změny, strukturální odchody, trhliny...
Doba pomalého otáčení kola skončila. Lidstvo dostalo příležitost ladně přejít k sebeovládání a k pochopení složitosti vaší globální situace (světla a temnoty) jemným způsobem, který poskytuje spoustu příležitostí k přechodu k mistrovství, k nácviku držení svého středu, své intuice. Tento čas je pryč. Ti, kteří této příležitosti nevyužili, se nyní budou učit mnohem těžší cestou. Emocionální přetížení bude značné a pracovníky světla se stanou ti, kteří budou reagovat jako první. Všichni, kdo nevyužili příležitosti učit se pomalu, se budou muset naučit a vstřebat obrovské množství šokujících informací ve velmi krátkém čase. Jejich vnitřní světy se budou podobat obrazům pekla, které jste viděli na obrazech. Budou se spoléhat na pracovníky světla, na jejich útěchu, soucit, laskavost a odpuštění sobě samým, na úlevu od šoku, který je hrozí přemoci. Laskavost k sobě samým musí být na prvním místě. Nasaďte si nejprve vlastní kyslíkovou masku! To znamená zajistit, aby vaše energie byla vysoká, abyste měli dostatek dobré vůle ke sdílení, laskavosti ke sdílení. Pokud jste unavení a nevrlí, vyhořelí, rozzlobení nebo frustrovaní, pak osoba, která potřebuje vaši laskavost, jste VY. V první řadě. Dejte přednost sobě, jinak příliš rychle vyhoříte, než abyste mohli někomu pomoci.

Q: Ano, v dnešní době se hodně mluví o péči o sebe.

A: Ano! Protože je falešně propagována jako sobecká a špatná. Je to sebestředné a DOBRÉ. Je životně důležitá, a proto nechtějí, abyste upřednostňovali sebe, svou péči, abyste zůstali unavení a slabí.

Q: To se mi líbí: péče o sebe se stala revolučním činem!

A: Stala. Znovu vám připomínáme, jak důležitá je rovnováha v době, kdy se bude zdát, že rovnováha je zcela nulová a prázdná. Udržování vaší pohody ve vyvážené harmonii bude pro ostatní vzorem, že péče o sebe je důležitá, i když se zdá, že se svět zbláznil. Udržování smutku, hněvu a bolesti ve vyváženém stavu, kdy soucítíte, ale nepřekypujete vlastním smutkem, hněvem a bolestí, bude modelem emoční rovnováhy. Poskytne uklidňující útěchu mnoha lidem, kteří se cítí neschopni se ovládnout.
Přichází prudký, náhlý šok: lidstvo se probudí. Probudíte-li se s budíkem ve čtyři hodiny ráno, máte čas vše udělat v klidu, v míru. Pokud se probudíte pět minut před tím, než musíte odejít, čeká vás jen stres, zmatek a vztek. Volba tu byla vždy a každá bytost si mohla svobodně zvolit svůj časový plán.

Q: Nechci být nezdvořilý, ale připadá mi trochu nespravedlivé, že ti z nás, kteří vykonali práci, se musí vypořádávat se syrovými, nezpracovanými emocemi těch, kteří se odmítli probudit.

A: Copak jste na tuhle chvíli netrénovali? Nepřišli jste pro tento okamžik? Nemyslíte si, že by se probudili, kdyby mohli? Pravdou je, že vy, bojovníci světla, jste tu pro tuto chvíli, protože jste věděli, že se postaráte o ty, kteří byli zraněni spadem. Probudili jste se, protože vaše vibrace byly na dostatečné úrovni, aby si vynutily probuzení; ti, kteří odpočívali déle, tak učinili proto, že nebyli ochotni - a tudíž ani schopni - zvýšit své vibrace. To poslední, co je zapotřebí, je obviňování a stud nebo arogance a pýcha. Toto je chvíle pro sdílení vaší společné lidskosti, pro promlouvání vaším srdcem k jejich srdci.
Vždycky mělo dojít k odpadnutí; pokud to nebylo odpadnutí typu A, bylo by to odpadnutí typu B nebo C. Zúčtování mělo vždycky přijít; a pracovníci světla měli být vždycky v první linii - proto jste přišli. Abyste mohli sloužit v brutální válce.... a vytvářet uzdravení a kvantovou transformaci tam, kde ostatní nemohli.
Toto je vaše chvíle. Toto je vaše chvíle, aby vaše světlo zářilo tak jasně, tak oslnivě. Jste připraveni.

Zdroj: https://jennifercrokaert.com/ashian-time-is-up/

Zpět