846 Posuzovat, odsuzovat, nebo ne? Jahn Kassl

[ Ezoterika ] 2021-03-17

Mistr Kuthumi
Dejte si svobodu a využijte práva na vytvoření názoru. Neodsuzujte tím, že řeknete: ʺTen či onen člověk je ďáblovým obhájcem!ʺ, ale suďte podle toho, zda by se ten či onen měl od vás držet dál! Je rozdíl, zda poznáte, co je škodlivé, a odmítáte to, nebo zda to odsuzujete. Během této doby buďte ostražití, protože je chybou si myslet, že nemáte právo soudit - právě naopak. Jak byste měli rozlišovat, když nerozlišujete? Jak se držet na uzdě, pokud si nedovolíte promluvit a říct NE? Jak se vyhýbat škodlivým cizím energiím, pokud je nepoznáváte a následně neodmítáte? Celý život spočívá v tom, že musíme mít úsudek. Vy rozhodujete, co je dobré, co přijímáte a co odmítáte. Abyste se mohli vůbec rozhodovat, musíte si často udělat názor, získat přehled a správně zvolit úsudek.

To znamená nespadnout do pasti ʺnedovolit si souditʺ. Pravda je, že pouze odsouzení znečišťuje vaši bytost, úsudek však znamená svobodu a umožňuje vám říci NE, nebo ANO. Energie, které se aktuálně vybíjí, vyžadují bdělost z vaší strany. Hledání útočiště v mylných esoterických pojmech je málo užitečné. Život vyžaduje vaše odpovědi! Musíte čelit životu, a to znamená rozhodovat se, volit cesty a určovat směry. To se děje tak, že se rozhoduje o tom a tom. Pouze na tomto základě můžete určit svoji jedinečnou cestu.

Posuďte a rozhodněte se! Vše ostatní nechte na Bohu! Při hodnocení se nezdržujte příliš dlouho, protože to představuje skryté nebezpečí, že se chystáte odsoudit. Jakmile využijete úsudek, musí následovat odpuštění - pak zůstanete svobodní a nedotčeni negativními energiemi, které se pohybují vesmírem v neuvěřitelné míře, jen čekají na uvolnění na světlo. Posuďte a řekněte NE! Abyste mohli učinit vhodná rozhodnutí, musíte posoudit situaci a pečlivě ji prozkoumat. Poté už tím neztrácejte čas. To je cesta. To je láska v akci: schopnost rozlišovat, soudit a odpouštět. Zůstaňte ostražití vůči chybám této doby. Zůstaňte ostražití, protože život vyžaduje vaše každodenní odpovědi.

Zdroj: https://lichtweltverlag.at/blog/

Zpět