179 Zavázali jste se osvobodit matku Zemi Trillia Gia

[ Ezoterika ] 2019-11-15

Zdravím vás v tento den, jsem Archanděl Michael. V tuto chvíli jsem přišel mluvit přímo k vám, dát vám pocítit mou přítomnost. Vězte, že nejste nikdy sami. Jsme rodina a je mi ctí vést a chránit každou duši, plamen jejíhož srdce se odkazuje na mě. Jsme v době přechodu a změna, která je ve vás, se vbrzku projeví před vámi.

Každý z vás, který čte Má slova, stál přede mnou a slíbil poskytnout ruce, nohy a hlavně vaše srdce ve službě našemu Stvořiteli, aby přinesl svobodu své Matce a všem jejím dětem! Když jste přede mnou dali svůj posvátný slib sloužit jako orli Země, každý z vás obdržel potřebné školení, které vám dobře poslouží v těchto dnech sklizně. Každému z nich bylo dáno mnoho darů, abyste snížily své frekvence a procházely mezi stíny. Aby každý uspěl, je nutné vyzvat k Mé ochraně a každý den si obléci své Brnění Světla. Moje specifické stínění, když je používá specializovaný orel Země, umožňuje Mé Legii Světla známé jako Orlí velitelství pracovat uvnitř a spolu s velkou Galaktickou Federací Světla manévrovat prostor kolem vás pro vaši ochranu.

*****

OCHRANNÝ ŠTÍT - Archanděl Michael

Někteří si pamatujete, pro ostatní to tak není. Nezáleží na tom. Na čem záleží je to, že každý den doplňujete své brnění světla, dokud všechny stíny nepřestanou být součástí vašeho světa. Začínáme!

1. Fialovým paprskem z vašeho srdce spirálově odspoda očistěte každou svou buňku a veškerý prostor mezi nimi. Prostřednictvím elektronů vašeho emocionálního, mentálního a světelného těla je očistěte až k okraji vašeho aurického pole. Na váš příkaz bude odstraněno a změněno vše, co není světlem.

2. Postavte na samém okraji svého aurického pole před své čakry disk z modrého plamene síly a ochrany z vašeho srdce. Modrým plamenem vytvořte další disk, který vás bude krýt zezadu. Modrý plamen vyšlete skrze svou korunní čakru k hornímu okraji svého aurického pole a tímto plamenem se zprava doleva obkružte. Držte plamen v plné síle. Ze všech směrů každý uvidí mocné kříže ochrany našeho Otce.

3. Je čas dokončit své brnění vyvoláním světelného válce. Žádejte, aby bílé světlo sestoupilo ze Zdroje jako třpytivá řeka Živého světla, která posiluje vaše spojení se vším, co plyne z Výsosti. Na vnějším okraji si představte nepřekonatelný zrcadlový světelný kruh. Vše, co je na vás zaměřeno, a není z lásky, okamžitě bude odesláno zpět ke zdroji.

Vděčně poděkujte a požádejte o mou ochranu. Tímto je vaše světelná zbroj na místě! Když toto silné stínění používáte každý den, vytvoříte je rychleji a snadněji a posilujete jeho sílu. Jste milovaní. My z Legií světla čekáme na vaše volání. Děkuji vám za vaši službu a příležitost nést vzpomínku na každého z vás. Budiž!

JSEM ARCHANDĚL MICHAEL

Zdroj: https://lovehaswon.org/message-from-arch-angel-michael-you-pledged-to-come-to-earth-to-free-your-mot

Zpět