259 Brána otevřena / Zpráva od divize atlantských světelných sil Michael Love

[ Ezoterika ] 2020-04-11

4/4 začíná velmi významné a vzácné nebeské zarovnání, kdy se Pluto a Jupiter spojí! Silné účinky zažijí hvězdná semínka od jara 2020 do slunovratu 21. prosince 2020, což je bod na časové ose vzestupu Země, když začíná nový Zlatý věk vodnáře!

Shrnutí z plejád k této nebeské události Centrální slunce nedávno prokázalo zvýšenou aktivitu v důsledku cyklických výronů hmoty v černé díře v galaktickém jádru! Paprsky s exotickými částicemi vysokofrekvenčního gama fotonového plazmového světla ovlivnily Schumannovou rezonancí v rozsahu 40 - 100 hertzů! Stav gama vědomí (blaženost a nadlidské schopnosti) rezonují mezi 40 - 100 hertzi! Spodní hranice 5D (nebe) začíná na 40 hertzech a horní hranice končí na 100 hertzech! Dimenze není místo, ale stav bytí nebo vědomí, které se může a bude projevovat jako vnímaná realita!

Velké centrální slunce ve 12D je ?inteligentní energie zdroje? a vyzařuje se navenek nekonečným způsobem a projevuje se jako vše, co existuje! Přenáší své informace kosmickými paprsky do centrálního slunce v 5D k uložení a použití v tomto místním vesmíru! Centrální slunce je intergalaktickým úložištěm, které drží všechny světelné informace obsažené v tomto vesmíru! Všechny informace, které existují jsou znalosti Boha / vesmíru a akashické záznamy! Celou existenci představuje prvotřídní kosmická datová informace a univerzální zdrojová inteligentní energie. Je to zdroj, který tvoří celou existenci! Vše je zdroj, neexistuje nic, co by z něho nebylo.

5D světlo bylo pro Zemi blokováno bytostmi se špatnou pověstí posledních 350 000 let, ale benevolentní světelné síly před několika měsíci umělé centrální sluneční bloky odstranili a pomáhaly lidstvu v jejich planetárním vzestupu přesouváním světla centrálního slunce k Zemi pomocí pokročilé technologie křišťálových a světelných lodí. Plejáďané vědí, že v konkrétních bodech astrologického kalendáře se nebeská tělesa této sluneční soustavy vyrovnají a vytváří obrovské hvězdné brány, které umožňují dostat na Zemi mnohem více 5D centrálního slunečního světla. To je předem určený a vhodný čas konat jménem celého lidstva!

S blížící se závěrečnou fází 5D Nové Země použijí Plejáďané hvězdnou bránu Jupiter / Pluto k nasměrování obrovských množství 5D gama světla centrálního slunce pro integrování do ?DNA lidského těla 4,5 miliardy hvězdných semen Země, za účelem úplného projevení nové reality 5D Země ! Tento bod je pro lidi plným energetickým vyvrcholením události a uzavře velký kosmický cyklus této sluneční soustavy a lidstva!

Někteří členové aliance Země potvrzují, že naše Sluneční soustava právě v tuto hodinu prochází energeticky extrémně hustou oblastí galaxie! Exotické částice v kosmickém plazmatickém poli se na Slunci nabíjí jako obrovský kondenzátor, který se rychle vybije jako epická, kosmická světelná událost, kterou uvidí všichni na povrchu Země! Masivní příchozí vlna bílého, magnetického 5D světla centrálního slunce začne proudit kosmickou hvězdnou bránou 4/4 a stoupat po zbytek roku. Vyvrcholí jako velký sluneční záblesk na konci roku 2020!

Energie, která se vytváří v magnetickém poli kolem Země, zvyšuje vibrace Země a vědomí všech živých bytostí zde! Vysoce vibrační energetické pole je nová zemská 5D krystalická světelná mřížka! Civilizace Země se chystá přejít do hyperdimenzionální společnosti. Otevře se možnost cestovat vesmírem a časem prostřednictvím nulového bodu, a využití technologií pro volnou energii umožňujích antigravitační lety. Nevídaných schopností dosáhne na Zemi 4,5 miliardy hvězdných semínek připravených na tuto transformaci! Toto planetární zarovnání bude nejsilnějším v lidské historii! Vše, galaktické informace, sdílená data, proroctví a každé znamení ve vesmíru ukazuje, že se na planetě Zemi chystá evoluční událost!

Prehistorická, archeologická data odvozená z uhlíku C14, chronometrické datování, spolu s dalšími metodami datování časové osy ukazují na dávné události spojené s otevřením hvězdné brány Pluto / Jupiter.

zničení Tiamat

začátek a konec doby ledové

vymírání pravěkých druhů

příchod Annunaki

velká potopa

první vytvořený moderní člověk

začátek a konec lemurské a atlantské civilizace

začátek a konec rasy stavitelů

zmizení mayské kultury

odchod plejáďanů ze Země

Během posledních 200 let, stejně jako ve starověku, když se tento galaktický portál otevřel, došlo na povrchu Země k nejvýznamnějším epochám, érám, planetárním událostem a posunům! Počínaje 4.4. 2020 začne přicházet energie vzestupu, osvobození a nových začátků. Stará kolektivní 3D matice stále více ustupuje nové 5D matici světla! Nová zlatá éra světla konečně přišla na planetu Zemi!

Vůdci světla koordinují rozsáhlou operaci delta sil, aby zahájili globální hromadná zatčení! Masivní vojenské nasazení povede k okamžitému zatčení a odstranění všech temných a škodlivých bytostí zapojených do pašování drog a lidí a souvisejících zločinů. Připraveno je velké množství vojenských prostředků včetně námořních sil a bezpečnostní brigády speciálních sil! Byly také nasazeny doplňkové zvláštní svrchované soudní síly pro řízení před soudem, velkou porotou a tribunálem. Koordinovaný zásah bude zahájen v příštích hodinách!

Úplné a přesné podrobnosti nebyly veřejnosti poskytnuty z důvodu psychické stability neprobuzených. Hlavní mise potrvá asi 3 dny a je velmi pravděpodobné, že v tomto období bude přerušovaná komunikace po celé planetě! S přechodem bude aplikováno odpuštění globálního dluhu, který bude v následujících dnech stále více zřejmý.

(pozn. překladatele ? Chcete to rychleji? Kolik z vás napadlo, že by na tom mohl sám vydělat, nebo že by na tom mohl vydělat někdo jiný, kdo si to ve vašich očích nezaslouží? Nebo že byste na tom mohl prodělat?.... ale no tak! )

4/4 proběhnou planetární masové meditace se zástupci hvězd. Nutné je vytvořit kritickou masu vědomé soudržnosti větší než 12.2.2020. V tuto sobotu se historický počet hvězdných bytostí z celého světa zaměří současně na odstranění škodlivých energií z povrchu a zvýší vibrace celé této říše na rekordní úrovně! Toto bude největší masová meditace, která kdy proběhla na planetě Zemi a v kombinaci s masivními energiemi z brány pomohou materializovat novou Zemi. Do konce zemského roku 2020, po velkém slunečním záblesku, se život na Zemi zcela změní nejhlubším a nejpříznivějším způsobem. Do 12/21/20 nebude mít lidstvo více paměti o nízko vibračních věcech a úspěšně dokončí svůj vývoj v 5D! 21/12/20 je známo jako vyvrcholení velké události, skutečný ?věk vodnáře?. Je nyní přístupno i přes vaše srdce. Je to skvělý čas, kdy přichází království nebeské na Zemi! Všichni musíme být nejlepšími verzemi sebe, jakými můžeme být! Světlo je možné integrovat do zdravého a silného těla. Je čas na péči o vaše tělo, vaši mysl, vaše emoce a vašeho ducha!

Zdravá, energetická strava, voda, odpočinek, spánek, pozitivní okolí, uvolnění starých vzorců a negativních energií, meditace, krystaly směrovaná vysokovibrační energie přes vrstvená těla. Soustřeďte se na sebe, život, jaký chcete, zůstaňte laskaví, ale vymezení. Jste v čele. (pozn. překladatele: pokud vás to potěší, je tento proces potvrzen i z tzv. ?druhé strany?. Můžete být zmateni rozporuplností zpráv, ale jak už vás jen probrat... jste zodpovědní sami za sebe a proces bude pro každého jiný. Vyberte si a zůstaňte laskaví...

Zpráva od divize atlantských světelných sil

Jsme zde v této době vaší velké vzestupné události. Blahopřejeme vám k výběru jiné cesty, než jsme si vybrali ve starověku! Planeta Země je ve stejném časovém prostoru, jak tomu bylo přesně před 12 000 lety, když naše zářící civilizace Atlantidy byla na svém vrcholu! Jak víte, Atlantis dospěla k náhlému a tragickému konci před dokončením velkého vzestupu, protože jsme se příliš soustředili na vnější svět a ztratili spojení s vnitřním božským světem! V dávných dobách jsme se naučili, jak aktivovat vyšší dimenzionální síť ve 3D pomocí složitého maticového krystalového systému. Většinu naší energie jsme zaměřili na navrhování pozemské energetické sítě a umístění velkých pyramid do uzlů této sítě po celé planetě! Tento technologický úspěch je velkým dědictvím Atlantis!

Plánovali jsme použití našich pyramid k nasměrování dostatečného množství 5D energie Centrálního slunce do zemské mřížky a všech lidských těl na Zemi k vyvolání planetárního vzestupu. Ale aby to fungovalo, musíme dosáhnout pokročilého vývoje lidského vědomí na kolektivní úrovni. Snažili jsme se udělat to samé, co děláte teď, ale pokusili jsme se to udělat mechaničtěji, nepřirozeně, takže vše skončilo během jedné hodiny! Příliš pozdě jsme si uvědomili, že tohoto vývoje vědomí bylo možné dosáhnout pouze soustředěním vnějších věcí dovnitř a spojením se s božským univerzálním zdrojem, kterým jsme všichni! Na tuto kritickou část našeho plánu vzestupu jsme se dostatečně nezaměřili a planeta Země již naši civilizaci zaměřenou ven nemohla podporovat.

Naše ponaučení: velkolepý vnější úspěch je v pořádku pouze při správném vyvážení silným vnitřním připojením k božské zdrojové energii!

Cyklus se nyní opakuje. Jste reinkarnací naší civilizace, která nyní pracuje na dokončení toho, co jsme začali před eony! Ve starověkých dnech jsme se pokusili mechanicky provést planetární vzestup, ale nyní to děláte správným způsobem, zevnitř ven, přirozeně! Síť planetárního vzestupu, kterou jsme postavili před tisíci lety, je stále na Zemi, a je stále plně funkční, protože vaše planeta neustále každý den zvyšuje své vědomí. S vaším postupem vpřed a jak silnější vlny kosmického světla pronikají do zemské atmosféry, kolektiv Starseed brzy dosáhne úrovně vědomí pro spuštění planetárního vzestupu do páté dimenze!

Zpráva Plejádských průvodců vzestupu pozemské alianci

Mezi Starseed Země jsou nyní dva různé pohledy na transformace, ke kterým dochází na Zemi:

4D vibrace - na povrchu je velká válka mezi světlem a temnotou, která podněcuje mnoho starseed, aby se zapojily do zvýšené úrovně protestů, odporu, tlačení a boje proti věcem a jiným bytostem.

5D vibrace - přichází velké světlo, začal nejkrásnější planetární posun v lidské historii, život je úžasný a bytosti Země konečně stoupají do páté dimenze!

Jak vidíte tuto globální transformaci závisí pouze na stavu dimenzionálního vědomí, na kterém rezonujete!

Většina zpráv v sociálních médiích se v poslední době zaměřuje hlavně na maticovou politiku, strach, válku mezi světlem a temnotou a další nízkovibrační věci. Důvodem, proč se nyní objevuje tolik podobných zpráv, je mnoho starseed planety Země, kteří, i když jsou vzhůru, stále rezonují kolem středu 4D vědomí. Většina těchto aktivistických světelných bytostí má nejlepší úmysly a snaží se zaměřit pozornost na věci, aby se ostatní probudili!

V duchovní evoluci si nakonec uvědomíte, že čím tvrději se tlačí, protestuje a bojuje proti negativním věcem, které nejsou příjemné, čím více tyto věci přetrvávají! Protože jsme všichni tvůrci reality na základě našeho energetického zaměření, více zaměření a energie věnované nižším věcem, a to i ve snaze zlepšit svět, ve skutečnosti problém zhoršuje! Válečník světla může věci změnit k lepšímu. Jedinou věcí, kterou lze změnit, je něčí já nebo něčí energie! Když se pozitivně změníte uvnitř, teprve potom můžete začít měnit svět pozitivním způsobem! Nižší bytost nemůže nic změnit, takže se rozhodne jednoduše začít být vyšší bytostí, avatarem vyššího andělského já, a přistupuje k věcem mnohem odlišněji z vyššího pohledu! Tato vyšší bytost přestane bojovat, přestane tlačit a protestovat a soustředí se na změnu sebe sama a na co nejvíce vibrační věci!

5D bytosti si brzy začnou uvědomovat, že je nejlepší uzavřít mír s temnotou, protože nakonec je součástí nás všech a je moudré nebát se sám sebe. Je nezbytné zaměřit se na stav nad 4D, stavem 4D tak projdete do stavu 5D. Kolektiv starseed se musí zaměřit na 5D, aby došlo k rychlé změně vibrací na novou Zemi páté dimenze! Váš svět je právě teď bombardován 3D masmédií a dokonce i 4D zprávami ze sociálních médií. Radíme vám, odpočiňte si od toho. Není t o nejlepší bod, na který se zaměřit, když se začnete plně přesouvat do páté dimenze!

Je čas od toho všeho odejít a znovu se připojit k vyššímu já! Zůstaňte informovaní o tom, co se děje ve vašem světě, ale odsuňte to dozadu a nenechte se zaplavit. Soustředěním se pouze na 3D svět si nemoc sami vyvoláte. Vše vytváříte na základě svého zaměření, takže se zaměřte na to, co chcete. Chcete-li vyčistit nízkou energii sociálních médií, doporučujeme vám vyhodnotit, s kým jste na sociálních médiích spojeni. Zprávy, které nejsou nejvyšší vibrací, přestaňte sledovat nebo se od nich odpojte! Pokud vás zpráva sociálních médií nezvedne a nebude vás inspirovat, přerušte energetickou šňůru alespoň na nějakou dobu, dokud nevystoupí o něco výše! Vyšší zákon říká: ?připojujte se pouze k vysoce vibračním bytostem. Upravte své sociální mediální spojení a zpravodajství tak, aby bylo více spojeno s vyššími pozitivními bytostmi.

Ve vaší blízké budoucnosti se média úplně promění, budou mnohem pozitivnější a ve shodě s novou realitou Země, do té doby se doporučuje je neladit, podporovat věci, které chcete, zastavit odtok osobní energie a rychle zvýšit vibrace. Vesmír vám udělil tento skvělý čas klidu pro poznávání svého pravého já a opětovné připojení ke své univerzální zdrojové energii! Udělejte vše, co můžete, abyste zůstali ve spojení se svým srdečním prostorem, když postupujeme k blížícímu se slunečnímu záblesku a události vzestupu lidstva 2020!

Projevujete novou velkou planetu Země pouhým zaměřením se na ni. Neuvěřitelný posun paradigmatu je v plném proudu! Společně proměníme tento svět do ráje, jak to vždycky mělo být!
"https://www.facebook.com/100007178889998/posts/2495109414071664/"> https://www.facebook.com/100007178889998/posts/2495109414071664/

Zdroj: https://www.facebook.com/MICAHLIGHTANGEL/posts/2487420858173853

Zpět