6769 Triáda spolutvůrců - podnět k zamyšlení Jevgenij Sedoj

[ Ezoterika ] 2024-06-11

V roce 2012 se Přechod neuskutečnil, protože na něj nebyl připraven prakticky nikdo. Rok 2012 byl dobou velkých nadějí a velkých zklamání, protože byl přislíben Přechod. To vše posloužilo jako důvod pro zahrnutí Triády spolutvůrců s odpovídající Skupinou přizpůsobení do procesů vedení lidstva na Zemi.

Informace, která přišla od Triády spolutvůrců, je svým odhalením tak neobvyklá, že vyžaduje hlubší pochopení, protože se týká plánů na hlubokou obnovu energetického prostoru Země. Podle těchto informací již byly vyklizeny určité subprostory, kde bylo ze strany Reaperů (temných civilizací na vysoké úrovni) slito maximum lidské nenávisti. Všechny tyto výbuchy nenávisti sesbírali příslušní účastníci, kontroloři našich evolučních procesů, a vyvedli je mimo pozemské sítě výměny energie, což podle stejných informací výrazně omezilo vliv radikálních impulsů na destrukci pozemských megastruktur. Je třeba poznamenat, že nedostatek odstínů Vědomí na Zemi zrychlujících pozitivnější procesy je způsoben setrvačností procesů transformace doprovázejících Vzestup lidstva na Zemi.

Rychlost, s jakou Triáda spolutvůrců se svým Týmem Spotterů plánuje zásadní změny ve stávajících procesech Země, vytváří jasně viditelný problém. ˝Hlavní problém přijatého plánu je nutnost vnější pomoci pro radikální změny, které obnoví lidstvo. Civilizace neprošla přirozeným výběrem. Z hlediska normálních evolučních procesů jsou změny, které budou zavedeny, velmi vážným kompromisem. Nenašla-li civilizace v sobě dostatek síly k překonání nepříznivých, stagnujících procesů, kde je pak záruka, že je ve své další vážné krizi dokáže překonat, aniž by projevila kritickou slabost. Oživování neživotaschopných struktur v Božské evoluci je nežádoucí. (pozn. nepovažuji se za nic vývojově excelentního, ale chápu úsilí věnované zachování ještě větší neexcelentnosti, snad se probereme,jinak směr rubínová planeta, )

Faktem ale je, že na Zemi se zájmy velmi vážných účastníků podle stejných informací protínají. Tito účastníci se rozhodli spojením svých sil ˝projít˝ dalších podmíněných 40 let našich lidských životů sami, v podstatě přenést pozemšťany nad propastí v náručí. Jejich závěr je tedy takový, že bude existovat nový Cyklus, Země bude mít budoucnost, neboť doufají, že naše civilizace bude později schopna nashromáždit vnitřní sílu, kterou my pozemšťané postrádáme, schopnou zajistit dlouhodobou efektivní evoluci. (pozn. snad to Máňa pochopí)

Nyní duchovní společenství Země zažívají určité přeorientování, přehodnocení, které nám, pozemšťanům, umožní dosáhnout nových inspirativních významů. Sdílím tuto jejich důvěru. To, že se přechodové procesy zpožďují, může někdo vnímat jako selhání. Čas sám dá vše na své místo a rozporuplné myšlenky a pocity se vzdálí a usadí v našich hlavách. Samozřejmě za těchto domnělých podmínek bude zmatků víc než dost, ale jak spolutvůrci ujišťují, toto není konec světa - v každém smyslu. Je to příležitost, která se nám otevírá, abychom si dali více času, abychom se stali silnějšími, odolnějšími, adaptivnějšími, abychom se připravili na obnovenou budoucnost. Ta budoucnost, která je pro nás nyní žijící zcela neznámá. ˝Stručně řečeno, pro ty, kteří setrvají v tocích událostí dokončovacího Cyklu, další období uplyne v režimu individuální pomoci, pokud budou (to znamená my, probuzení) nadále usilovat o duchovní rozvoj a následovat potřeby Duše.

Musíme velmi jasně pochopit, že svět zůstane složitý se svými negativními událostmi, které se budou dít doslova kolem nás, kteří jsme se probudili a probouzejí, takže se budeme muset naučit oddělovat události, které se dějí v našich vlastních životech od událostí, které se dějí v životě. To je důležité zejména pro ty, kteří mají pocit, že svět chrání a pomáhá. Je to hodnota, které je třeba si striktně vážit, aniž se nechal zatáhnout do všeho negativního, co se děje a bude dít ostatním. Opak bude jasným signálem, že tento konkrétní člověk má o dramatický zážitek zájem, a že si tuto situaci chce vyzkoušet na sobě. Taková přání se s největší pravděpodobností vyplní, a těžká situace tohoto člověka pravděpodobně nepřejde, protože mu prostě vstoupí do života. Je však lepší dělat takové volby vědomě, s pochopením toho, co se děje, aby tato zkušenost sloužila i k rozšíření vědomí, protože z každé situace lze vyvodit zkušenosti a užitečné závěry.

Podle spolutvůrců je naše civilizace stále mladá a chyby jsou nevyhnutelné. Náš hlavní problém, pozemšťanů, není v tom, že se to udělalo špatně, nebo nesprávně, ale že se to neudělalo, nevytvořilo, nepromyslelo, protože to neexistovalo ani na úrovni smělého snu. To jsou právě ty embryonální potenciály, které by mohly nasytit zemské pole jako šťávy, ale bohužel, takových šťáv je velmi málo a bez nich není možné vybudovat skutečně nový, živý, dynamický svět. Právě proto plánují Vyšší mocnosti v příštích desetiletích na Zemi zvýšit objem nových, perspektivnějších projektů a podniků, které by odpovídaly požadavkům nové doby. Nicméně, a to jasně poznamenávají spolutvůrci, nic se neobejde bez nadšení lidí samotných, protože nápady jsou nápady a jejich realizace je prováděna rukama přímých účastníků, kteří tyto myšlenky prosazují.

Naše civilizace je podle stejných Spolutvůrců raným stádiem jediného složeného Stvořitele. To znamená, že nejdůležitějším úkolem našeho vývoje je naučit se tvořit sebe i svět kolem nás, aby výsledky takové tvorby uspokojily tvůrce.

Podle spolutvůrců je zajímavé, že ti, kteří vytvořili tento svět, upřímně řečeno nevědí, co dělat dál, protože počet spotřebitelů, freeloaderů, je příliš převažující nad několika málo tvůrci. Jak však spolutvůrci ujišťují, neexistuje svět, který by se líbil všem. ˝Spolužití duší˝ je opravdu obtížná zkušenost, jejich různorodé potřeby mezi sebou neustále vyvolávají konflikty. Ale žít sám pro duši je také prakticky nemožné. Zkontrolovali jsme spolutvůrce. Ideální samostatný snový svět pro každou Duši, kde je vše uspořádáno podle jejího vkusu, a kde není nikdo jiný než ona sama, skončil buď útěkem, nebo šílenstvím.˝ Zbývá se smířit s tím, že společně je to těžké, ale o samotě je to nemožné. Jak se ukazuje, hlavní příčinou našich psychických problémů a únavy je lidské hodnotící myšlení. A i pro lidi s jasnou myslí je to stále nepřekonatelná překážka. Nejen my, lidé, ale i Spolutvůrci jsme inspirováni nadějí. ˝Být probuzen ve světě, kde všichni spí, je jedinečný stav, ve kterém se Duše může vyvíjet skutečně rychle. Přivést člověka k udržitelnému probuzení je ale velmi obtížné. Pokud toho lze dosáhnout, Duše toto štěstí plně využije.˝

Takže, co máme: Složení systému učitelů se změnilo; Složení civilizačních manažerů se změnilo. Cyklus do roku 2020 je uzavřen, ale pochopit účinek této změny bude trvat ještě několik let. Celkově se pro blízkou budoucnost Země plánuje mnoho změn.

Chápu, že v tomto článku je mnoho přetisků, ale důležitost informací je taková, že jsem šel cestou - ˝opakování je matkou učení˝. Vzpamatujte se, drazí bohové ruské země!

Zdroj: https://absolutera.ru/article16769

Zpět