2303 Archa úmluvy za válkou na Ukrajině? Cosmic agency

[ Realita ] 2022-03-15

Sophie Swaruu (Yazhi)
A: Chodí se kolem horké kaše a říká se, že za válkou na Ukrajině snaha Putina vzít Archu úmluvy, která je pod Ukrajinou. To že je skutečný důvod války. Něco pravdy na tom je. Existují tři archy a je známo, kde jsou. Jedna ve skladech Pentagonu, jedna na ruské základně Vostok a jedna zde na této lodi. Jejich účel je stejný: chránit biologii a být zbraní. Podobná zařízení však mohly sestrojit i jiné rasy, nebo to může být lež či kód, který označuje veškerou technologii, kterou uloupí nebo ukořistí z DUMB. Jak už jsem řekla, důvod války má silně mimozemský prvek kvůli jejímu umístění, protože Ukrajina je starobylá a plná starých i nových základen a DUMBů. Co ale nevím, jestli je to ʺarchaʺ, nebo ne. Vzhledem k tomu, že ʺarchaʺ mohou být různé věci, nebo ji mohlo vytvořit více kultur či národů. ʺArchuʺ nevidím nutně jako přímou ʺarchuʺ. ʺArchaʺ pro mě zahrnuje vyloupení starověké DUMB. A proč to neudělali v době SSSR? Možná ji tam dali nedávno. Nebo o tom nevěděli. Pro mě to všechno znamená, že se mimozemské důvody té války filtrují. Stejně jako se to stalo v Iráku.

Robert: Obsahují všechny archy totéž?
A: Samozřejmě, že ne. Z širšího kontextu, ti, kdo prosazují tento úhel pohledu na archy, také prosazují narativ, že se děje něco, co se týká válek, které se odehrávají z určitých důvodů, a ne z prostého faktu samotné války jako součásti plánu resetu. Jak dobře vysvětlila Tina (Athena), připadá mi to spíš jako odvádění pozornosti. Spíš jako ʺpřicházejí nás zachránitʺ. Je to stejná struktura dezinformace. Ne že bych nechtěla dávat naději, jen to takhle nefunguje. Sám Alex Collier v devadesátých letech vysvětloval, že Andromeďné a Federace nechtějí a nebudou zasahovat z karmických důvodů a proto, že by jen zvětšili problém Země, a že jediná cesta je, aby se lidé naučili řešit své problémy sami, jinak se to nikdy nenaučí, protože budou opakovat stále stejné chyby. To stále platí. Zpět k té věci s archou: ano, možné to je a velmi, velmi pravděpodobné, ale není to důvodem války. Věci nemají jen jeden důvod, mají mnoho důvodů, zejména války. Lidé to rádi slyší, protože je to uklidňuje, když pokračují ve svých životech, zatímco řídící pracovníci vše resetují. Není to to, co Kabala chce? To, co lidem říkáme, je nepříjemná a syrová pravda, ale rozpoznat ji mohou jen lidé s dostatečnými mentálními zdroji.

Zpět