1426 Federace světla Blossom Goodchild

[ Ezoterika ] 2021-09-22

Zdravím nositele Světla a Naděje, neboť se zdá, že lidé na planetě to velmi potřebují. Jsem si jistý, že většina z nás se snaží ze všech sil udržovat ″domácí oheň″, jak se říká. Přesto šílenství zdánlivých mocností stále roste. S tím přichází síla zevnitř - všechno vědomí, které vám pomáhá kráčet vpřed ve vaší Pravdě, také stále roste. Myslím, že každý má na jazyku otázku: ″Kdy to všechno skončí?″.

To nemůžeme předpovědět. Nemůžeme/nechceme/nebudeme udávat data. Je to totiž celková energie Změny, která musí přijít od lidí na vaší planetě, která posune Božský plán do další fáze.

Q: Právě mi v hlavě vyvstala otázka - jsme už vůbec ve druhé fázi?

A: Ne!

Q: Zastřelte mě! Před více než rokem jste řekli, že Fáze dvě bude celosvětová výluka. Myslím, že jsi říkal, že bude pět fází?

A: To je správně. Přesto si také vzpomeňte, že jsme uvedli, že to neznamená, že každá fáze bude horší než ta předchozí.

Q: Říkáte tedy, že má dojít ke globálnímu uzamčení, kdy všichni zůstanou uzamčeni ve stejnou dobu?

A: To je stále Plán. Jak Božský, tak plán temných. Musí to být obojí, protože jsou vzájemně propojení, aby se dospělo ke konečnému výsledku. Jak černé, tak bílé klobouky budou muset vytáhnout něco velkého ze svých klobouků, aby k tomu došlo. Přejeme si přinést Naději. Vše, co vám ukazuje šílenství, vede k tomu, co se bude jevit jako ještě větší šílenství, a přesto to má svůj smysl. Proto vám potvrzujeme, že změna přijde/je na cestě, i když mnozí z vás se v určitých chvílích cítí podráždění a sklíčení. Možná o všem pochybujete. Možná si říkáte, jestli všechno, co jste si mysleli, že ″je″ ... možná ″není″. Možná si říkáte, jestli se v samotném jádru vaší bytosti všechno nespletlo. Nastává takové období ″nevědění, co je″.
Přesto vás prosíme, abyste pokračovali ve svém nitru a spojili se s vyšším Já, o kterém VÍTE, že je VÁMI, které nemůže popřít VĚDOMÍ toho, co je správné. To koluje ve vašich žilách a ať se děje, co se děje... to se nezmění.
Chápeme, že si přejete znát další fázi, kdy nastane a co bude obnášet. Nic však nelze vytesat do kamene... neboť Energie a strategie se mohou v každém okamžiku změnit.
Setkáváte se s mnoha věcmi, které jsou ″vloženy″, aby zmátly, abyste si mysleli, že určité strategie jsou zavedeny, i když ve skutečnosti nejsou. Nikdo už neví, co je Pravda a co ne. Všude, kam se podíváte, někdo podsouvá pravdu. Právě proto vás žádáme, abyste zůstali ve svém VĚDOMÍ. Abyste stále dokola opakovali mantru, protože to vás sladí s vaším VĚDOMÍM. Pomáhá pokračovat ve Světle.
MĚNÍ to, co se děje ″tam venku″. Tím, že budete nadále říkat toto magické Kódování ... měníte vibrace toho, co se děje ″tam venku″.
Tím, že děláte to, co vás činí šťastnými a spokojenými, namísto toho, abyste přemýšleli a oddávali se tomu, co se děje ″tam venku″, měníte to, co se děje ″tam venku″. Čím se živíte, na co se soustředíte, čemu dáváte energii, to se rozšiřuje. Dávejte si pozor na tuto skutečnost. Živte se, soustřeďte se a dávejte energii tomu, co zvyšuje vaši radost.

Q: Chápu to a vím to. Přesto cítím, že je mnoho lidí, jejichž úkolem je pro to všechno něco aktivně udělat, kromě toho, že sedí doma a malují, zahradničí, pletou, zpívají.

A: Je mnoho lidí, kteří jsou k tomu povoláni. V každém z nich se skrývá poslání jednat určitým způsobem. V tomto případě nemluvíme o tom, zda se člověk rozhodne nechat se očkovat atd... mluvíme o jeho roli při vnášení Světla na Planetu a jeho ukotvení. Každý musí následovat svou vlastní cestu a pocity. Každý je veden tímto posláním, aby následoval své srdce a jednal podle něj.

Q: Přesto zde nemluvíte o ″obálkách″, že ne?

A: Ne, nemluvíme. To teprve přijde.

Q: Připomíná to všechny ty řeči o monolitu. Jednu dobu byl takový humbuk a nadšení, a kam se to všechno podělo? Co se stalo s tím oznámením? Co se stalo se všemi věcmi, které nás nadchly?

A: Nic se s nimi ″nestalo″. Na těchto věcech se nic nezměnilo, jsou stále na svém místě. Informovali jsme o těchto věcech, abychom vzrušili a přinesli Naději. Nevymýšleli jsme si příběhy, abychom vás napínali. Řekli jsme, co je pravda.
Přišli jste sem, abyste tuto změnu uskutečnili ... Abyste ji dotáhli do konce. Neztrácejte Naději, když jste tak blízko. V těchto ″závěrečných dnech″ musíte sbírat stále více sil a být připraveni na to, co přijde.

Q: Přesto jste řekli, že přijde celosvětové uzavření.

A: Ano, vskutku, a pak bude připraven ohňostroj ... abych tak řekl.

Q: Nejsem si jistá, co to přesně znamená, zatím chápu podstatu. O druhé fázi jste mluvili už před rokem.

A: O to, "kdy" jsme to řekli, nejde. To, že v tvé době uplynulo mnoho času, neznamená, že se to neuskuteční. Až se tak stane, míč se opět roztočí... nová kola se dají do pohybu, řekli bychom. Přesto víte, že se toho tolik děje ... uvnitř to cítíte.

Q: Ne! Musím být upřímná, cítím, že to všechno jde do hajzlu a každým dnem někdo utáhne řetěz! Dokud se nestane něco zásadního, co by námi v dobrém smyslu otřáslo, řekli jste, abychom se drželi. A: Počkej a uvidíš, jsme si vědomi toho, že máte pocit, že tato komunikace nebyla přínosná.


Zdroj: https://goldenageofgaia.com/2021/09/22/the-federation-of-light-via-blossom-goodchild-sept-22-2021/

Zpět