5236 Saint Germain: Saint Germain: Vrstvené posuny Meline Lafont

[ Ezoterika ] 2023-10-11

Myslím, že mohu mluvit za nás všechny, když řeknu, že posledních několik týdnů, a konkrétněji posledních několik dní, které směřovaly k zatmění Slunce, bylo poměrně drsných a vedly nás ke specifickým vhledům a situacím, které mohou jen přispět k našemu vývoji.

Z mého pohledu (a cítím to i osobně) se v současné době potýkáme s velmi intenzivní energetickou vlnou, která je sice občas napínavá, ale přesto je to něco, s čím se můžeme vyrovnat. Vnímám ji kolem sebe zejména v podmínkách ˝soužití˝ s druhými lidmi (v mém případě soužití s dětmi) a snadno vidím, jaký vliv na ně tento energetický posun má, a musím se naučit, jak se s ním vypořádat ve spojení s vlastním procesem a procesem přátel a rodiny. Celkově vzato je někdy obtížné zůstat v rovnovážném stavu nebo ho znovu získat.

JAKO vysoce účinné se mi jeví dočasně se stáhnout do ústraní a jít do svého nitra, vnímat se v daném okamžiku a prostě být bez jakýchkoli závazků a očekávání. Užívat si, pečovat o sebe, otevřít se. Být v klidu a zcela se odevzdat s plnou důvěrou proudům energie, které vámi proudí, a přitom si uvědomovat, že vy jste tyto energie. Nemůžete tomuto zdroji energie bránit, aby proudil a pronikal do toho, kým skutečně jste, abyste nezůstali zafixováni v této dualitě (popření, oddělenost, hustota). Chcete se rozšířit, proudit a vzestupovat, jako energie se chcete vymanit z krabice (hustého fyzického těla), ale zároveň se v této krabici držíte uzamčeni. V důsledku toho se stáváte neklidnými, protože chcete růst, chcete se osvobodit a z nějakého důvodu se to neděje. Nevidíte, že jste to vy, kdo vás drží zpátky a udržuje vás v zafixovaném stavu. Mám pocit, že právě tímto vnitřním bojem skutečně dostáváme pomocnou ruku. Odvažte se mít víru v sebe (ve své Božské Já, ne ve své alter ego) a ve své nejbližší průvodce; jsou tak velmi blízko a hmatatelní, dokonce rozpoznatelní a na očích.

Saint Germain bude hovořit o tomto procesu, kterým v současné době všichni procházíme, a mám dojem, že nepůjdeme zkratkou, ale že budeme procházet velmi intenzivním, hlubokým a poměrně dlouhým procesem (ne že by to v pozemském čase trvalo dlouho, protože čas nyní rychle plyne, ale nebude to proces za den či dva) se všemi nadcházejícími portály a energetickými přítoky spojenými s retrográdními postaveními určitých planet. Zhluboka se nadechněte a vydechněte.

S velkou láskou, Méline

Saint Germain promlouvá:

Tady je Saint Germain, který k vám přichází. S hrdostí a s tolikerou láskou k vašemu bytí předstupuji s těmi nejlaskavějšími a nejlepšími úmysly, abych vás všechny povzbudil, abyste se mohli připravit na současné velmi náročné okamžiky a procesy před vámi.
Od milníku, kterým bylo prosincové zarovnání v roce 2012, uplynulo ve vašem pozemském čase téměř 11 let, pokud jde o vývoj globálního vzestupu. Vidíte, jak rychle tato doba uplynula? V pozemském čase se jeden den zdá jako týden, tak rychle se vše ve vaší realitě vyvíjí. Navíc stejně rychle chápete, co se děje ve vaší pozemské realitě s těmi nejlepšími možnostmi, které máte k dispozici.

Moji nejdražší přátelé, moji bratři a sestry, mám opravdovou radost z vašeho pokroku, kterého všichni dosahujete ve svých osobních životních podmínkách a v srdci svého bytí. Nyní vstupujeme do období velkých turbulencí, kdy budete otřeseni až do morku kostí, což je sice řečeno obrazně, ale přesto to tak budete cítit. Vnímám bolesti, emoce, klopýtnutí a blokády, které ve vás zuří jako vichřice, jež nenechá nic nedotčeného ve vašem vnitřním ani vnějším světě.

Dovolte mi, abych se do tohoto tématu ponořil hlouběji a objasnil vám smysl toho všeho a ukázal vám směr, kterým jste se všichni vydali. Jako kolektivní jednotka jste se rozhodli provést důkladnou a všeobjímající očistu, protože pozemské domény stále přebývaly v poněkud nečistém stavu a stále v sobě ukrývaly karmické energie ve světě pracovníků světla i v kolektivní jednotce v nižších dualistických doménách. Tato touha po důkladné a intenzivní očistě a pročištění je vaším výtvorem, a proto se stal Božským plánem, který má vám a Gaii ještě více pomoci vymanit se z posledních dualistických tvarů a vibrací.

Hodlám se ponořit hlouběji zejména do skutečnosti, že kolektivní jednotka lidstva stále příliš lpí na pravdě, jak ji poskytuje alter ego, a na odpovídajících emocích. Je to smršť konfrontací a jejich pročištění, které vám přichází do cesty pod rouškou příležitosti, abyste to v sobě skutečně viděli, skutečně to přijali jako svou součást a prostřednictvím tohoto procesu to zcela obrátili k Božskému Já Světla. Výše zmíněné ˝Božské Já Světla˝ je vaše Božské Já, které vždy komunikuje prostřednictvím srdce.

Kdykoli někdo komunikuje skrze srdce bez ohledu na to, s kým, včetně Já, bude to probíhat bezpodmínečným a nanejvýš úctyhodným způsobem. Nerozlišuje se mezi dobrem a zlem. Vše je formou vyjádření a je vnímáním, které je naprosto respektováno a přijímáno pro svou vlastní podstatu.

Vnímejte tuto náročnou fázi, v níž se nyní nacházíte, jako obrovský dar a příležitost dostat vše, co se týká vás samotných, do rovnovážného stavu a přijmout vše v lásce, kterou jste. Abyste získali vyrovnaný stav, musíte se zcela přijmout včetně všech částí své podstaty, bez ohledu na to, jak temná může být některá část vašeho já: jste to vy všichni!!! Tuto skutečnost bych opravdu ráda zdůraznila, protože si tak často myslíte, že ego a temné aspekty vaší bytosti musí být odstraněny. Ve skutečnosti je však mnohem lepší přijmout je bezpodmínečně jako svou součást. Tím můžete obnovit svůj vyvážený stav, a tudíž můžete fungovat jako vyvážená polarita, odrážející nulový bod nebo neutralitu.

Zatmění Slunce s tím souvisí : dává vám další impuls, který vás tlačí k vašemu vlastnímu nitru, ať už chcete, nebo ne. Jste vedeni k tomu, abyste se postavili čelem k faktům o tom, čím se zabýváte a na co byste se měli zaměřit. Maličkosti se mění ve skutečně nesnesitelné situace svádějící k tomu, abyste to prostě vzdali; opravdu to vypadá, že nejste ušetřeni drsných životních lekcí. Moji drazí přátelé, nic pro vás není příliš těžké, protože si prostě přitahujete přesně to, co zvládnete, nic víc a nic míň... ve všech případech je to vždy přesně to, co potřebujete, aby vás to dovedlo tam, kde máte být : vše je stvořeno z vaší přítomnosti JÁ JSEM.

Nezapomínejte, že vaše přítomnost JÁ JSEM v současné době sestupuje do vaší reality a do vašeho vtělení. Proto ve vás nesmí zůstat nic nečistého, aby vaše přítomnost JÁ JSEM nemohla plně sestoupit. Nadřazenost alter ega již nemůže převzít vedení v tomto procesu splynutí s vaším bytostným JÁ. Dívejte se proto na toto náročné období jako na požehnání a dar, abyste se zbavili všeho, co již není potřeba. Už to není otázka chtění, ale nutnosti odhodit a uvolnit. Doba vlády alter ega skončila, je to tak jednoduché.

Přicházející energie vše posílí a pomohou vám posunout se na takovou úroveň, na jaké chcete být. Je to posun v rámci posunu v rámci posunu. Je to velká událost, která se nyní odehrává ve vaší realitě : mám na mysli ztělesnění vaší přítomnosti JÁ JSEM a vyhnání vašeho alter ega; mám na mysli také přetržení všech nitek, které vás stále drží připoutané k jednostrannému úhlu pohledu a ke starým známým způsobům bytí. Uvolněte všechna omezení, všechny staré omezující smlouvy, rodinné vzorce, genetické linie a stará spojení.

Věřte, uvolněte se, pečujte o sebe navzájem, milujte se, uvolněte se, zhluboka se nadechněte a vydechněte, uzemněte se, udržujte si své zaměření a své pozitivní záměry, přijímejte, buďte bezpodmínečně otevření všemu, co vám přijde do cesty, nesuďte, ale spíše se nechte unášet proudem bez jakéhokoli přesvědčení, bez očekávání, bez vymezování. Buďte jen jako pozorovatel z neutrálního úhlu pohledu a zůstaňte v klidu ve svém vlastním kokonu, který vás přes všechny otřesy či možný chaos dovede do místa bezpečí a pohodlí. Čím méně budete bojovat, tím hladčeji se vše bude vyvíjet. Pamatujte, že neexistuje žádné odloučení; vše, co si představujete jako odloučení, vás odpojí od Skutečnosti.

Jako lidská bytost máte sklon příliš přemýšlet, hledáte důvody za vším, co se děje, chcete být přijímáni, uznáváni a chápáni, máte své přesvědčení. Moji drazí přátelé, odvažte se BÝT a VĚDĚT. Komunikace a změna vychází nejprve zevnitř, což je skutečnost, kterou jste již viděli a pochopili. To je důvodem velké očisty celého lidstva, která nenechá nikoho nezasaženého, protože se dotkne každého, doslova každého živého organismu, neboť neexistuje jiný způsob, jak se dostat tam, kde chcete být, a to je ˝doma˝. Váš domov, vaše BYTÍ, vaše srdce. Tam to všechno leží a to je to, čím jste!

Toto sdělení, které s vámi všemi sdílím, vychází přímo z mého srdce, z mé Bytosti, z mé energie. Mým záměrem je, aby bylo jasné, bez vytáček, neboť máte právo na jasnost a vedení. Jste všichni v mém srdci, bezpodmínečně a bez jakýchkoli výhrad! Žádám vás, abyste se obrátili na mě nebo na Nanebevzaté mistry, kdykoli půjde do tuhého, pomůžeme vám z bezpodmínečné lásky, kterou k vám cítíme. Jste to vy, kdo musí vykonat práci, ale s pomocnou rukou tím, že si ujasníte záměry svého srdce a zavoláte nás, se dostanete dál snazším způsobem než tvrdohlavostí a bojem sami se sebou.

Požádejte o pomoc, ať už kohokoli, protože je velmi důležité být tu jeden pro druhého v těchto nejtěžších chvílích. Procházíte tím jako kolektivní jednotka a kdykoli pomůžete druhému a pomůžete mu v jeho snažení, pomůžete v srdci i sobě. Buďte zdrávi, Mistři vzestupu, cítím se naprosto požehnaný, že mám takové bratry a sestry. Obdivuji vaši houževnatost a toleranci, vaše porozumění a vaši vzájemnou lásku, protože mi dovolte, abych vám řekl, že jste si tento proces zvolili z lásky, kterou cítíte jeden k druhému a k sobě samým. Každý chce vidět, jak se každá živá duše vyvíjí ve svém procesu Vzestupu, a proto jste se rozhodli dospět ke kolektivní změně a dit k osvícení. Všichni jste podivuhodní Mistři a je pro mě opravdovou ctí s vámi všemi spolupracovat.

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/10/11/saint-germain-layered-shifts/

Zpět