546 Užitečný idiot Leif Johnson

[ Realita ] 2020-10-06

Zkráceno -
Současné zablokování západního a velké části třetího světa je útokem na Čínu. Funguje to takto:
Redukování čínských příjmů z exportu. Čínská ekonomika je silně orientována na export. Sedmnáct procent enormní čínské produkce je dodáváno do zemí, které si nyní buď nemohou dovolit dovoz, nebo jejichž kupní síla je snížena z měsíců obrovské nezaměstnanosti. To, co zůstane z čínského vývozu, přinese nižší ceny. První ránu od svého největšího obchodního partnera - USA, dostal čínský exportní trh v roce 2018 zvýšením dovozních cel o 10 až 25%.
Úpadek čínského pásu a výstavby silnic. Čínský vývoz kapitálu na výstavbu železnice, vodních cest, přehrad, přístavů, elektráren a další infrastruktury ve 138 zemích světa se odhaduje na tři biliony dolarů. Očekává se, že tyto projekty budou hrazeny poplatky uživatelů. Protože mnoho třetích a dalších zemí nemusí být schopno tyto půjčky splácet, ztráty pro Čínu by se mohly pohybovat v bilionech. Útok na čínský obchod po celém světě. Aby se zastavila čínská konkurence, zejména v elektronice, jsou v USA a Británii zakázány společnosti jako Huawei a TikTok a hlavní finanční ředitel společnosti Huawei je uvězněn. Čínští vědci a studenti jsou deportováni, zatímco americké sankce proti Íránu a Venezuele mají omezit vývoz ropy do Číny.
Zdaleka největší škodou na čínské ekonomice způsobil lockdown. S poklesem světových ekonomik se bude škoda zvyšovat. Toto ekonomické vakuum bude mimořádně zatěžovat čínský exportní průmysl a bankovní systém.

Existují další dvě hlavní oblasti útoků:
Armáda: USA vyslaly do čínských pobřežních vod zvětšenou flotilu, včetně dvou letadlových lodí. Austrálie nyní buduje základnu na předsunutém ostrově poblíž Číny. Byla posíleny japonská a korejská armáda a Japonsko může na svém území povolit jaderné zbraně. USA zvýšily své vojenské výdaje, zejména na pokročilé a jaderné zbraně.

Čínská obrana před těmito hrozbami zvýší vojenský rozpočet o dalších dvě nebo tři sta miliard ročně. Toto nahromadění znamená přechod od mírového kapitálu a spotřebního zboží k vojenskému sektoru - vážný ekonomický odliv.

Propaganda: Nepřátelská opatření přijatá proti Číně budou považována za boj za "demokracii", "otevřenost", volný obchod, "svobodné podnikání", "spravedlnost", "právní stát", "mezinárodní pravidla", "lidská práva", "Protiterorismus", "reformu", "protikorupce" a "antikomunismus". Lze očekávat příběhy o lidských právech z Hongkongu a Sin-ťiangu, každoroční vzpomínku na masakr na náměstí Tienanmen, dokumenty o pronásledování křesťanů, buddhistů, dalajlamy a Tibet. A co čínské znečištění, které by mohlo zničit planetu? A co Čínská komunistická strana, zamýšleně nejnebezpečnější a nejhorší organizace na světě, ke které by lidé ze Západu měli směřovat orwellovskou nenávist?

Tyto útoky přicházejí v nevhodnou dobu. Čína přijímá rozsáhlou automatizaci vyžadující velké kapitálové výdaje a zároveň trpí přírodními katastrofami, včetně prasečí chřipky, rozsáhlého zamoření obávaným červem Fall Army a ničivých povodní a sucha.

Měla anglo-americká finanční elita moc přesvědčit národy na celém světě, aby se uzavřely? Ovládají OSN, WHO, světové orgány, hromadné sdělovací prostředky, celosvětové vojenské nasazení, světové finance a propracované politické, drogové, kriminální, finanční, propagandistické a kulturní sítě dolarového impéria. Euro-oligarchové s tímto systémem (obvykle) spolupracují.

Co doufají, že dosáhnou?
Pomiňme jednodušší odpovědi jako "světová nadvláda", Nový světový řád, chamtivost společnosti, finanční kontrola, kontrola mysli ve stylu Orwela, dozor. Je to mnohem zásadnější: Světové dolarové impérium a jeho předchůdce Britské impérium vládly ve velké části světa 400 let. Čína se stala nejmocnějším vyzývatelem této říše. Pokud nezničí Čínu, bude zničeno dolarové impérium.

Co západní obchodníci-bankéři doufají, že získají?
Nejžádanější: Změna režimu v Číně, kdy bude svržena vláda ve prospěch vazalského režimu dolarového impéria. Vzpoura čínského lidu proti vládě, která vyvedla z chudoby 800 milionů lidí, je velmi nepravděpodobná, vojenská síla nepřichází v úvahu. Upgradováním svého již podstatného vybavení v této oblasti [bezpilotní ponorky] by USA a jejich spojenci zdůraznili možnost námořní blokády Číny. Druhé nejlepší: Přesvědčit Čínu, aby přijala finanční a politická opatření přizpůsobená nadvládě dolarového impéria. Slovy bývalého bankéře Goldman Sachs Čína musí přejít na "tržně" řízenou ekonomiku, zlepšit správu a řízení společností a rozvíjet účinné a dobře regulované finanční trhy, které si získají respekt mezinárodních investorů, aby Peking mohl zrušit kapitálové kontroly a přeměnit RMB [renminbi] na tržně stanovenou měnu.

Jinými slovy, zrušení regulace, zrušení kapitálu a bankovní kontroly, otevření čínské měny mezinárodním spekulacím, "volný obchod", "volné trhy" a podmínky MMF a WTO, jejichž cílem je otevřít obrovskou čínskou ekonomiku pro drancování - jak k tomu došlo v Rusku v letech 1992-1998 (pozn. nejen tam). Čínský průmyslový kapitalismus a čínská komunistická strana zatím před pleněním chrání. Alespoň: kombinovaný ekonomický, vojenský a politický útok na čínskou ekonomiku pro zpomalení růstu Číny a snížení její světové moci politický (uzamčení, sankce, obchodní a finanční válka, NATO, Five Eyes, 7. flotila, etnický / džihádistický rozvrat, drogy, propaganda).

***
Čína je přístupná spolupráci se Západem, oligarchové Západu jsou proti ní. Koneckonců jsou to oni, kdo vytvořil chudobu, uprchlíky a válku, a jsou to oni, kdo strávil poválečné roky demontáží průmyslu a většinu z toho poslal do Číny. Čína je úspěšná rozvíjející se ekonomika; Západ je neúspěšná a zhoršující se ekonomika. Čína je založena na průmyslovém kapitalismu; Západ je založen na kapitalismu obchodního bankovnictví. Čína investuje svůj kapitál do průmyslových zařízení a vybavení a infrastruktury; Západ investuje do finančních operací. Číňané usilují o zvýšení průmyslové a zemědělské produkce, aby uspokojili potřeby lidí. Dolarové impérium krade bohatství národů a vytváří spekulativní zisky. Čínský systém vytváří kapitál . Západní systém kapitál spotřebovává. Čínský systém nikdy nemá finanční krachy; západní systém trpí ničivými pády se záchranými dávkami pro obyvatelstvo. Čínský průmyslový kapitalismus zvyšuje životní úroveň obyvatelstva; finanční kapitalismus Západu životní úroveň snižuje.

Vezměme si následující příklad: Potravinářský kartel nakupuje produkty od zemědělců a prodává je se ziskem. Tento zisk je skutečný kapitál (bez ohledu na to, jak vykořisťovatelský), protože byl dosažen prodejem skutečného zboží. Kartel neinvestuje do zemědělské výroby. Nalévá své zisky do investičních fondů, bank, offshore fondů, které jsou z velké části spekulativní papíry. Znovu investuje papírové zisky a získává další papírové zisky. Systém obchodník-bankéř tak nasává kapitál z produktivního zemědělského, průmyslového a obchodního podniku do neproduktivních finančních kanálů. To je ničení kapitálu, ničení zemědělství a potravinářství. Nazývat tento spekulativní systém "kapitalismem" je nesprávné pojmenování. Je to rakovina. Využívá formy kapitalismu, ale ničí kapitál, stejně jako rakovina využívá živiny těla, a ničí ho.

Tímto systémem jsou utvářeny všechny vlády, zákony, akademická obec, sociální zvyklosti, hromadné sdělovací prostředky, kultura a samozřejmě ekonomika a finance. Nemůže se to změnit. Nemůže vytvářet nové produktivní podniky. Nemůže konkurovat Číně, pouze bránit čínskému růstu.

***
400 let trvající vláda nastolí zoufalou ekonomickou, finanční a sociální reorganizaci, kterou Světové ekonomické fórum nazývá "velkým resetem". Světové ekonomické fórum vydalo zprávu s názvem:
"Současná největší světová hrozba - není to koronavirus"
Podle zprávy je největší hrozbou pro náš svět blahobyt. Skutečné udržitelnosti bude dosaženo pouze drastickými změnami životního stylu. Světové ekonomické fórum požaduje po "pandemii" velký reset kapitalismu. Musíme změnit náš bohatý životní styl a snížit nadměrnou spotřebu v kombinaci se strukturálními změnami." (Nezapomeňte, že toto napsali nejbohatší jednotlivci na světě.)

S bídou způsobenou uzamčením, nezaměstnaností, nedostatkem potravin a přístřeší pro stovky milionů lidí na celém světě by se dalo očekávat, že Světové ekonomické fórum bude spokojeno, že "nadměrná spotřeba" byla dostatečně omezena. Vědí však, že v americké a evropské střední třídě stále existuje značné bohatství, které lze využít. Mají velké plány, jak se této "nadspotřeby" zbavit.Pro snížení nezaměstnanosti budou vyžadovat "zelené" a "udržitelné" (nízké) technologie. To bude zaplaceno zdaněním střední třídy.

Druhým úkolem, jejich skutečnou a konečnou agendou, je vytvoření totální válečné ekonomiky - pokus o vyděšení a podrobení Východu. To přinese extrémní úsporná opatření a represi.
"Strukturální změnu" výslovně vyjádřil generálním tajemník OSN Antonio Guterres ve zprávě k "Mezinárodnímu dni Matky Země":

1. obrovské částky peněz na zotavení z koronaviru musí zajistit nová pracovní místa prostřednictvím čistého, zeleného přechodu.
2. peníze daňových poplatníků použité na záchranu podnikání musí být vázány na dosažení zelených pracovních míst a udržitelného růstu.
3. fiskální síla musí vést k přechodu od šedé k zelené ekonomice a posílit odolnost společností a lidí."
4. veřejné prostředky by měly být použity k investování do budoucnosti, do udržitelných odvětví a projektů, které pomáhají životnímu prostředí a klimatu?
5. klimatická rizika a příležitosti musí být začleněny do finančního systému i do všech aspektů tvorby veřejné politiky a infrastruktury.

Přechod na "zelenou" udržitelnost by přinesl velké snížení "blahobytu" výrazným zvýšením ceny energie, díky čemuž by vše, od zemědělství přes průmysl až po dopravu, bylo hrubě dražší. Vyplácení "obrovského množství peněz na zotavení", bude vyžadovat vysoké daňové zatížení nebo snižování výdajů na sociální služby. Obyvatelé Západu se obětují, aby zmařili Čínu a zhroutili světový průmysl přesvědčení, že "zachránili planetu". "Zelená revoluce" se brzy změní v totální válečnou politiku s hromaděním armády proti Východu (rusko-čínský blok). Dane, inflace, úrokové sazby porostou, protože národ bude zbaven zdravotní péče, vzdělání, veřejných služeb, důchodů a sociálního zabezpečení. Z "globálního oteplování" se stane Žluté nebezpečí. Totalitní zničení našich svobod bude stejně děsivé jako v Hitlerově Německu. Svoboda projevu bude považována za bezpečnostní riziko, sousedé budou špehovat sousedy, tisíce zmizí nebo budou zavražděni.Elektronické špehování bude všudypřítomné, stejně jako preventivní zadržení. Všechna opatření policejního státu používaná proti cizímu obyvatelstvu armádou, ministerstvem zahraničí, zpravodajskými agenturami, najatými žoldáky a drogovými mafiemi budou obrácena proti obyvatelům.

Zdroj: https://thesaker.is/western-lockdown-to-shut-down-china/

Zpět