5735 Delphinia: Duch vody Galaxygirl

[ Ezoterika ] 2024-01-14

Zdravím vás, milovaní. Ukazovala jsem Galaxygirl v její mysli modré bubliny, abych upoutala její pozornost. Ona a mnozí mě neznají, protože jsem byla v tajemství hlubin. Jsem vědomí prastarých vod, které si pamatovaly vyšší cesty. Jsem duch vod hlubin. Jsem molekulami světla ve vodě, protože jsem jejím vědomím. Jsem tvá k práci, k příkazům léčení a k akci. Můj energetický otisk byl v této říši mocný, protože staří lidé věděli, jak pracovat s vodami hlubin a jak se mnou komunikovat. Jsem bohyně vody a přesto nejsem. Jsem všechno, a přesto nejsem nic, protože existuji v nulovém bodě, na krásném místě klidu, kde je všechno možné. Jako duch vody vidím, jak jsou vody ve vaší říši ohavně zneužívány. Je čas na masivní úklid, protože vody Gaie jsou její a také vaše. Vy lidé jste alespoň z 80 % voda. Nyní máte v sobě krystalickou vodu, jak se stáváte stále krystaličtější, a tak začít se mnou nyní pracovat je otázkou zdravého rozumu. Je čas, aby naše vědomí spojilo své síly nejen při čištění vaší planety, ale také při čištění vaší biosféry, vaší vlastní planety, vašeho těla. Požehnej svou vodu. Přikaž zdraví, zakóduj radost do svých tekutin, které jsou tvou součástí. Vaše těla nyní žádají jiná jídla a čistou vodu. Poslechni.

Dávám přednost jménu Delphinia, protože delphinium má mnoho květů na jednom stonku a všechny jsou spojeny. Tak si přeji, aby se mé vody všechny znovu propojily, aby mé a Kristovo vědomí mohlo volněji proudit po vodách tohoto světa a uvnitř tohoto světa. Soudržnost energií je něco, co je třeba hledat a najdeme ji pouze uvnitř. (Ukazuje mi vír)

Nejklidněji je v nulovém bodě víru, kde se k nebi ukazuje suché pískové lože. Je tam stále. Je tam klid. Až kolem vás v nadcházejících měsících budou vířit mocné vody, najděte svůj střed. Nikdo to za vás udělat nemůže. Mnoho z vás to nyní dělá. V chaosu lidského shonu nacházíte svůj střed a to je dobře. Pokračujte v tom, jak se vírů stane mnoho a pokusí se vás vyhodit z kurzu. Nic tě nemůže pohnout, neboť ty jsi celý oceán. Cítíte v tom pravdu? Všichni jste vše v malém lidském těle s malou lidskou zkušeností. A přesto, až se na to podíváte zpět, věříme, že vám to nebude připadat až tak malé.

Byla jsem aktivní v dávných dobách Mu, Tartarie, Atlantidy, Lumerie. Ti, kteří byli probuzeni, a bylo jich mnoho, pracovali s mým vědomím a vytvořili se mnou vhodné léčivé a vibrační struktury v mém molekulárním poli. Bylo to jako kouzlo. Toužím po znovuzrození magie této říše. Přicházím k vám, do vašeho povrchového světa znovu, nyní je čas. Čas na uzdravení Gaie a na to, abychom vám řekli, že ačkoliv bude vše v pořádku, v nadcházejících dnech to tak nebude. Nekrčte obočí, ale utěšujte se tím, že čím větší vlny, tím větší vřava, tím větší hloubku klidu v sobě můžete objevit, což je také součástí lidské zkušenosti. Všichni jste toho v tomto životě museli tolik zpracovat, v tomto jediném diamantovém životě, kde je vše integrováno a my vás vidíme jako diamanty hlubin, které rozsvěcují temnotu ve vaší vznikající krystalické matrici světla. Vycházím tento den v portálový den, v den, kdy jsou energie velmi, velmi vyrovnané v poli Kristova vědomí a to mě dobíjí. Obnovuje mě to a rád bych se s vámi dnes podělil o své energie světla a naděje. Když se mé vody a můj duch nabíjí obrovskou nadějí a radostí, pociťujte to. (Vidím jemné vlny vody, tropické a jasné).

Vnímejte krásu ve vodě. Vnímejte její propojenost. Tento jeden proud se neliší od jiného proudu slaností a sedimentem, je to všechno voda, všechno je to stejný proud života. Lidstvo si to musí uvědomit. Všichni jste jedna lidská rasa. Vaše drobné vnější rozdíly jsou jen prchavé, protože jste už byli vším a nakonec jste všichni stejně slaní. Přijde mnoho toho, co se bude snažit poštvat lidi proti sobě. Nedovolte, aby se vám to stalo. Udržte klid. Nedovolte, abyste vlivem změn ve vašem světě ztratili svůj postoj. Můžete chodit po vodě a můžete chodit pod ní. Neustále chodíš po vodě (ukazuje mi nohy), protože jsi složen z hodně, hodně vody.

Já, Delphinia, dnes mluvím starými kódy moudrosti, milosti, hydratace pro vaše duše. Až budete absorbovat tyto stále proudící energie lásky a vyšších vibračních matric, vězte, že toto je čas, na který jste čekali a už nečekáte. Nastal čas pracovat se mnou, se svými Kristovými já, se svým vnitřním božským já. Čas je tady. Já Delphinia tě objímám silou a láskou oceánu. Jsme jeden. Miluji tě nekonečně. Přílivy se mění, obrací se, a vy jste silní. Jste dobří plavci v těchto energiích tepla a světla. Někdy, když jsou vlny velmi vysoké, přináší velmi hluboké vody. (Ukazuje mi mohutnou bouři s malými čluny, které se zmítají).

Musí vyjít na světlo hodně hluboká voda. Věděli jste ale, že mořští tvorové si tyto bouře užívají? Plavou o něco hlouběji, vědí, jak najít kapsy klidu. Udělej to. Udělejte to a komunikujte se svým vlastním hlubokým já a myslím, že najdete to, co hledáte a co jste celou dobu hledali.

Zdroj: https://eraoflight.com/2024/01/14/delphinia-spirit-of-the-waters/

Zpět