1610 Světelná esence galaktické vibrace času Elena Eleya

[ Ezoterika ] 2021-10-19

Časová spirálová cesta (minulost a možná budoucnost)
19. října ke mně přiletěla různobarevná koule velká jako tenisový míček s nějakými vypouklinami: bílý, růžový, zelený, modrý a prohlubně. Jako by mi vnikla do třetího oka.
Zdá se, že jsem bytost, která má něco společného s časovou kompozicí (vím, jak pracovat s časem. ).

Sféra: Mým úkolem je sledovat procesy a kontrolovat čas. Můžete ovládat globus času, tedy kráčet po časové ose (omladit se a vstoupit do minulosti). Ve skutečnosti jsme teď ty a já v jednom svazku, můžu tě opustit, můžu k tobě svobodně přijít.

.... Můžeme jít spolu do vesmíru, ukazuje mi cestu a rychle míří přímo do kosmické exploze. (Vidím obrázek typu modro-zelený portál). Říká, že to není exploze, ale život, skutečný život.
Žijí tam nejmenší molekuly, atomy, všechno, co existuje, je tam shromážděno, je v pohybu, žije uvnitř. Když jsme tam vletěli, zdálo se, že se prostor změnil, stal se spirálou, jako DNA. Na začátku vstupu byly viditelné měnící se geometrické tvary a pak jsme jakoby vstoupili do spirály DNA - modrozelená barva. Řekla, že je to Životní energie Stvořitele času.
Čas existuje v určitých segmentech, existuje, ale tyto segmenty nejsou navzájem propojeny.
Z nějakého důvodu mi ukazuje Sfingy, konkrétně hořící Sfingy v Ohni času.

Sféra: Sfinga byla jakýmsi přijímačem, přenosovým zařízením a posílala zpět odraženou správu informací. Obecně Sfinga vyslala nějaký druh energie, přenosy z jedné strany, zdálo se, že absorbuje energie, zpracovává je jako zařízení a posílá zpět. Vytvořená byla v době, kdy na Zemi nejvíce převládala Ohnivá energie a ohnivé energie pokrývaly většinu Země. Pozorovatelé zde nepřistáli, stačilo jim přečíst informace Země, jen požádali Sfingu a Sfinga jim odpověděla. Byl to živý krystal, vědomí Ohnivého Systému. Krystal vyschl, životní energie Ohně utichla. Odstranili oheň, vzali kapsli, to znamená, deaktivovali ji a stala se nefunkční. Sfinga zůstala jen obyčejnou sochou, nepracující, neživou.

Q: Řekli nám, že pod Sfingou je celá knihovna.

Sféra: Ano, máte pravdu, knihovna existovala, měla labyrintové chodby. Byl to prostor labyrintů, ale tehdy, když existovala živá Sfinga. Už nežije a knihovna je jako ruiny. Například, když přijedete na opuštěný hrad, do nějaké budovy, kde předtím existoval život, najdete ruiny a není tam žádný život, ale vy lidé z nějakého důvodu pobíháte kolem těchto zřícenin a snažíte se něco najít. Neexistuje žádný život a není jasné, proč se ponoříte do této neživé hmoty a snažíte se něco nalézt. Na těchto pozůstatcích vůbec nezáleží, co vám dají? Ubohé nastudování nějakých základů, to je obecně minimální procento informací a tomu byste neměli věnovat pozornost a utrácet energii na vykopávání a studium mrtvého materiálu.
Sfinga byla portálem kontroly ze Síria, ovládali, uplatňovali svůj vliv na Zemi.
Vytvořili ji energií myšlenky. Byl zde speciální stroj ze Siria, něco jako robot. Měl velkou sílu a vynalézavost.

Q: Proč má Sfinga nelidskou tvář?

Sféra: Hlavní bohové mají tvář Lva, velmi, velmi mnoho bohů má tvář lva. Proto byla stvořena Sfinga s tváří Lva, aby lidem připomněla, že mnozí bohové mají rysy Lva, sílu Lva. Ale vypadají i jako lidé, jen mají někdy jiné tváře. Zanechali jste v historii mnoho lvích tváří, postav, mnohé bohyně měly lví tváře. Lev je symbolem moudrosti a velmi silného vlivu na všechno. Ne nadarmo Lva nazýváte králem zvířat, Lev znamená vůdce všeho, vedení lvího hejna.
Pamatujete si pohádku nebo legendu o Ariadnině nitě? (klubko nitě pro nalezení cesty zpět).
Podobně i já, Sféra, vám můžu ukázat cestu vpřed, ale budete muset najít cestu zpět. Každou chvíli můžu zmizet a jít do jiné dimenze. Pak možná nenajdete cestu domů. Nelze se posouvat po těchto časových osách bez mé pomoci.

Q: Ukázal se mi obrázek velké kočky tmavé barvy, o něco menší než Sfinga. . . . Nevidím její postavu, ale vidím její tvář. Velké uši a nějaké spirálové kroužky na krk ve 3 řadách světle zlaté barvy, jako límec na krk.

Sféra: Toto je bohyně Uhmaru. Bohyně Uhmaru je zodpovědná za Noc na Zemi, vládne nad nočními energiemi a hlídá vše, co se v noci děje. Je také ze Siria, na Siriu je mnoho různých tvorů podobných zvířatům. Každé stvoření nese svou specifickou úlohu a účel. Naším cílem nebylo vytvořit na Zemi úplně stejné prototypy, vytvořili jsme podobná zvířata, abyste si pamatovali, že taková zvířata existují a vnímali je jako přátele. Například kočky. . . Lvi jsou divočejší stvoření a žijí více ve volné přírodě a nemohou být vašimi přáteli. Jsou to jen prototypy, abyste je znali, a když se setkáte, nebáli jste se, protože ve vaší knihovně už takové obrázky máte a jste na ně zvyklí.

Q: Proč tam byl Plazmový krystal?

Sféra: Toto je speciální kombinace prvků, které když se spojí, mohou produkovat určitou energii vznícení a varu a plamene, který pro vás neexistuje. Je to jakoby Kosmický Plamen. Země teď nemá takovou energii, protože máte jiné vibrace. S určitými vibracemi, kterých Země dosáhne, se tyto Ohnivé Energie mohou opět obnovit.
Sfinga je deaktivována, je zcela deaktivována. Existují i jiné věci, dědictví, která se mohou při aktivaci a zvýšení energetických složek vaší Planety se zvýšením vibrací zapálit a stát se aktivními. Přibližně takto začnou vaše sopky pracovat za určitých atmosférických podmínek, nebo přesněji při zvýšení teplot ve vrstvách Země a uvolňování lávy. To je blízko naší energii, ale naše energie je více kontrolována zvenčí a lávy proudí rychleji svou přirozenou cestou, protože láva nemá takové Vědomí jako náš Plazmový Krystal, který funguje a dává svou vibraci Zemi.

Q: Očekáváte, že budeme mít nějaký druh vznícení krystalů a nějaká jiná energie bude působit na Zemi?

Sféra: Jistým způsobem ano, protože se změnou a nakloněním planety Země nastanou určité změny ve vnitřním Jádru Země. Uskuteční se určité procesy, které z kosmu i ze Země vytvoří určité energie jiných kvalit, jiné vibrace, jiné vztahy, které ovlivní celou Zemi, jakož i lidi. Na Zemi budou probíhat nové procesy a to přirozeně ovlivní lidstvo, které žije na Zemi, a přírodu kolem nich.

Q: Lidé se přetvoří? To znamená, že to pro ně nebude nezbytný proces, završení něčeho, nebo to bude jen Znovuzrození?

Sféra: Toto bude přepnutí jednoho vědomí do vědomí druhého, nebude to dlouhý proces. Jako přepnout přepínačem. Bude to proces jako přechod z minusu do plusu, kliknutí, skok a vše už bude fungovat v jiném režimu . Mnozí to nevydrží. Kolik mohou vydržet bude záležet na vnitřním stavu lidských orgánů, lidského těla, zda je připraven na tak vysoký přesun.

Q: Kolik lidí si myslíte, že zůstane s tak vysokým přepínačem?

Sféra: Velmi velké procento, doufáme, že zůstane kolem 74 %. Někteří jedinci toto teplo nevydrží, prostě nejsou připraveni a vyhoří.

Q: Jak lidé pochopí, že došlo ke skoku, co se s nimi stane interně nebo externě?

Sféra: V hrudi jim budou hořet krystaly světelné plazmy. Nyní vaše srdce zásobuje celé tělo krví, a tento plazmový krystal bude zásobovat celé tělo krystalickou plazmou.

Q: To znamená, že se srdce přesune z oběhového systému k nějaké jiné práci Srdečního centra?

Sféra: Ano, krví vašich cév poteče i jiná tekutina, bude více nabitá, dalo by se říci, že vypadá jako něco svítícího, světélkujícího, bude to jako světelná plasma. Krev bude mít jiné složení a všechna těla budou přeměněna.
Ve skutečnosti jste navrženi tak, aby vaše těla měla náhradní přepínač, který dokáže přeměnit jedno tělo na druhé. Je to jako přechod z jednoho stavu do druhého, vše v těle se změní jedním otočením, cvaknutí a vaše tělo se změní.
Všechno závisí na tom, že jste lidé Země, žijete na Zemi, jako procesy Země. Země a vy jste velmi jednotní. Kráčíte po Zemi, berete jí energii, vše, co se na Zemi změní se přenáší i na vás, protože jste stále velkou součástí pozemské sounáležitosti. Kosmické procesy a všechny procesy, které probíhají zvenčí, ovlivňují i vás, ale většina z nich se týká pozemských struktur na Zemi, protože vy jako lidé jste spojeni se zemskou kůrou a zemským jádrem a vegetací, která pokrývá Zemi.

Q: Můžete uvést datum, kdy se to stane?

Sféra: Nikdy neříkáme žádná data, říkáme, co se může stát v následujících dvě stě letech na Zemi. Země přejde do Ohnivé Struktury, Látky Ohně. Ale toto není ten druh ohně, který se ve vás rozhoří během ohně, je to úplně jiná kvalita ohně, která vychází z vnitřního jádra Země a vyhasíná. Změny nastanou v celém prostoru Země.

Zdroj: https://absolutera.ru/article11766

Zpět