4225 Kion: Co se děje s prostorem Dr.V.

[ Ezoterika ] 2023-04-30

Q: Co se děje s prostorem, co se změnilo?
A: Zdravím vás a promluvíme si. Upozornili jsme vás, nechtěl jsem říct - varovali jsme vás, že pruh změn zasáhne všechny, i ty, kteří hluboce spí, a naopak i ty nejpokročilejší. Množství Vědomí ve vašem oboru se neustále zvyšuje, což můžeme považovat za pozitivní vliv naší přizpůsobovací skupiny na pozemšťany. Tento účinek jsme stoprocentně nepředpokládali, nicméně u některých z těch, kteří se probudili, jsou patrné dobré výsledky. Svět, který vidíte a vnímáte, je odrazem vás samotných, se všemi důsledky vašich rozhodnutí. Je to kolektivní volební pole, nezávisí na jediném pozorovateli, takže pokles destruktivity je velmi dobrým ukazatelem. Už přemýšlíte o tom, proč a na úkor čeho se tak děje. Důvodů je mnoho. Část Duší se o přechod skutečně zajímala a začala aktivně probouzet své avatary. Došlo k určitému nárůstu Uvědomění a to se projevilo v těch změnách, které zaznamenáváte na své fyzické úrovni, na úrovni vizualizace světa. Záblesky, polární záře atd. jsou změny v samotném prostoru, dalo by se říci, že jde o projev éteru, který byl vaší realitě jaksi skryt.

width=


Další vývoj může tyto jevy zintenzivnit a vy můžete pozorovat stále zajímavější projevy, i když pro ty, kteří žili v minulém cyklu, spíše běžné, ale dnešnímu pozorovateli to připadá jako zázrak nebo něco neobvyklého. Porušení ʺfyzikálních zákonůʺ, a tedy i myšlenkových návyků, se bude vyskytovat všude a dotkne se každého. Abychom tyto účinky zmírnili, měníme softwarové nastavení některých samotných avatarů, děláme to opatrně a doufejme, že celé přechodné období proběhne bez sklouznutí do strachu a zmatku. Část pozorovatelů již byla restartována, když probíhalo kovidové období, a již obdrželi nové kódy pro vnímání nového prostoru, bude pro ně snazší porozumět a nebát se. Velká část populace však tuto schopnost stále nemá, protože ne všechny VJ a Duše vedou své pozorovatele do prostoru pro zvýšení frekvenčních charakteristik a dokonce ani do nového Cyklu na Zemi. Je to jejich volba a budou to mít nejtěžší, protože budou zmatení a nepochopí, co se děje. Snažíme se tento proces zmírnit tím, že upravujeme přicházející signály, ale to je obtížné udělat individuálně, protože naše schopnost individuálního přizpůsobení je omezena počtem rukou, Mentoři a vedoucí skupiny jsou nyní silně vytíženi a většinu své pozornosti zaměřují na přechodový prostor. To platí i pro napájení, protože sítě jsou různé. Ti, kteří jsou připojeni k výměnným sítím, mají tento proces víceméně propracovaný, při omezené energii může selhat i starý software, který mají ti, kteří neprojdou výměnou softwaru.
Všichni tedy pozorují stejný proces - proces proměny prostoru, ale samotné vnímání těchto změn je u každého jiné, v závislosti na jeho možnostech.

Q: Jak tyto změny souvisí s větvemi událostí?
A: Větve událostí jsou seřazeny právě v závislosti na schopnosti vnímat tyto změny. Existují určitá nastavení pro frekvenční úrovně prostoru, to znamená, že pozorovatel bude vnímat jen to, co může, rozdíl je v tom, že pokud máte například nadprůměrný rozsah nastavení, můžete vidět větší rozsah a podle toho mohou být větve událostí jiné. Výběr konkrétní větve může proběhnout již v daném okamžiku, tj. existuje několik políček a vy si jakoby vybíráte. Například si přečtete zprávu a začnete se o ni zajímat, samotná zpráva má kód, který jste aktivovali, respektive řada událostí se změnila směrem k této zprávě a zpráva může být o válce i o květinách. Kdo má užší rozsah vnímání a je naladěn na nižší vibrační úroveň - výběr je menší a méně zpráv v životě dotyčného.

Q: Budou těm, kdo přechází, odhaleny superschopnosti?
A: Stejně jako dříve musí být všechny schopnosti odůvodněné, mít uplatnění. Otevření jakéhokoli druhu schopnosti vyžaduje příliv energie, tj. vypůjčené prostředky. Pokud Mentor a kontrolní týmy vidí, že je to potřeba, daná osoba schopnost získá. Existují ještě výjimky - když takové schopnosti iniciuje sama Duše, technicky v tom není rozdíl, ale přístupy k používání jasnovidnosti nebo jasnozřivosti už mohou být jiné.

Q: Projeví se v životě člověka nové významy?
A: Už se projevují, je to jeden proces, když v životě člověka dochází ke změnám, mění se smysl jeho existence. Otevírání nových obzorů, zvyšování schopnosti chápání a rozšiřování vědomí sebe sama i okolního světa je důležitým a nedílným procesem změny dimenzionality).

Q: Takže dimenze se již změnily?
A: Právě teď jsou na Zemi oblasti, kde je pracovní frekvence 4,2-4,5. V těchto oblastech je možné se setkat s různými dimenzemi. Jsou to ostrovy, které se budou rozšiřovat a zabírat nové oblasti. To neznamená, že se v těchto oblastech budou všichni cítit dobře, tato frekvence může naopak utlumit funkce mozku a celého organismu. Tento proces tedy neproběhne rychle a bude se jakoby rozdělovat po frekvencích, jakoby po úrovních. To znamená, že v jedné oblasti bude hned několik vrstev s různými frekvencemi: od 2,8 do 4,5, ale to je výjimka, častěji půjde o průměr.

Q: Jak můžete rozlišit vnější vlivy a nesrovnalosti ve frekvenci v prostoru?
A: Bude to zřejmé, protože když se cítíte dobře, jste veselí a šťastní - to je pochopitelné. Když se objeví stavy, kdy cítíte nějakou zvláštní únavu nebo bolest, pak jde pravděpodobně o vnější vliv, většinou je krátkodobý. Může to být také konzumace jídla, které neodpovídá vašemu rozsahu, nebo komunikace s jinou osobou či informace.

Q: Přejde nakonec Země zcela do 4D?
A: Země už je ve 4D i 5D, vy jste pouze ve 3D. Ti, kteří budou schopni splnit nové rozsahy, postoupí dále. Jedná se o technické body. Existuje takový efekt - člověk přejde do 4D podle frekvencí, ale fragment vědomí zůstane ve 3D, a ukáže se, že člověk myslí a cítí jako dříve, ale ve skutečnosti už není ve 3D.

Q: Při příchozím hovoru se na mobilním telefonu zobrazilo jméno volajícího a u něj bylo napsáno ʺdva dalšíʺ, sice jsem našel vysvětlení, ale tento hovor mě přiměl k zamyšlení.
A: Tuto informaci ti dává tvůj Mentor, usmívá se, potřebuješ ji k novému pochopení sebe i druhých. To znamená, že se dostáváte do stavu prostoru, v němž vás může být již několik, to znamená, že jste jakoby rozvrstveni, rozdrobeni do různých úrovní prostoru, ačkoli navenek vše vypadá jako obvykle. Nelekejte se, bude to zvláštní, ale tento efekt bude jen postupovat.

Zdroj: https://absolutera.ru/article14976

Zpět