5691 Rozhovor s Urmah, Arishah-Tygr 2 Cosmic agency

[ UFO ] 2023-09-07

Mari Swaruu
Toto je druhá část mého rozhovoru s Arishah, urmahským tygrem, který je jedním z komunikačních důstojníků na palubě urmahské vlajkové lodi Avyon 1, která se v současnosti nachází na nízké oběžné dráze Země. Tyto informace můžete brát jako sci-fi, stejně jako pro klasifikaci YouTube, ale já tyto informace beru velmi vážně. Překládám nahraný rozhovor do angličtiny, takže je to moje nejlepší znění, abych reprezentovala Arishe. Tento rozhovor se uskutečnil ráno 4. září 2023.

Byla jsem v Taygetanském informačním centru, nazývaném také CIC, na palubě hvězdné lodi Toleka. CIC se nachází přímo pod řídicím můstkem lodi, který je s ní spojen velkým středovým schodištěm. Tato paluba má obrovská panoramatická okna kolem dokola a také vpředu, takže je odtud výborná viditelnost. Vlevo od lodi je vidět Země a vpravo Měsíc a hvězdy. Má několik pracovních stanic jako izolovaných ostrůvků uvnitř velké místnosti a skládá se z několika holografických počítačových 3D obrazovek a také několika digitálních.

Prostřednictvím videokonference jsem se jednou z těchto pracovních stanic spojila s Arishem. Jeho přátelé mu říkají zkrátka Ari. Když jsme pokračovali ve videokonferenci, viděla jsem, jak mu několik dalších urmahských koček zvědavě kouká přes rameno a snaží se zjistit, s kým Ari mluví. To mě hodně rozptylovalo od vážného rozhovoru, protože jsem vždy považovala lid Urmah za nesmírně fascinující. Za Arim jsem viděla krásného krátkosrstého velkého urmahského leoparda, který se neustále díval mým směrem, také se stejnou zvědavostí jako já, možná se divil, proč obrovský Ari mluví s tak malým a křehkým, bezsrstým tvorem, kterému z hlavy vystupují jen dlouhé prameny vlasů.

Jakkoli mě fascinovalo vidět leoparda se skvrnami a vším všudy ve skafandru, když jsme se v rozhovoru posunuli dál, najednou jsem si všimla, že zpoza Ariho tygří hlavy vystupují dva leopardí prsty s drápy - jen dva prsty z leopardí tlapy. Snažila jsem se nesmát, jak si z něj ten leopard zezadu utahoval, když Ari dál mluvil o velmi vážných věcech. Dva prsty za jeho hlavou, typický žertík s tykadly na hlavě. Ari si toho všiml a otočil se na leoparda s obrovským tygřím obličejem, udělal naštvané gesto a vypadal dost nebezpečně, zatímco leopard rychle schovával tlapu. Ari pak pokračoval v odpovědích na další otázku, zatímco leopard za ním dál dělal obličeje, díval se do kamery s široce otevřenýma očima a dělal hloupé gesto mezi Ariho špičatýma ušima. Já se snažila nesmát, zatímco jsme pokračovali v otázkách.

Mari Swaruu: Odkdy urmahská společnost ví, že mnoho příběhů v datech Federace bylo falešných nebo mylných? Je to jeden z podnětů, které Urmahy nejvíce přiměly jít proti plánům Federace?

Arishah: Nevím přesně, od kdy, ale pokud mohu říci, vždy jsme věděli, že Federace, ačkoli se zrodila s dobrými úmysly, se nyní příliš rozrostla a zesílila, což v mnoha případech plodí korupci. Urmahský lid Federaci nikdy plně nedůvěřoval a my jsme se nikdy nepodřizovali jejím pravidlům. Vždy jsme si šli svou vlastní cestou.
Zrada, kterou vidíme, že se děje se Zemí, nás v dnešní době mnohem více zpozorněla, zejména poté, co se Rada Alcyonu rozhodla s námi v tomto pohledu souhlasit. Jsme rádi, že nejsme jediní, kdo má na dění na Zemi jiný názor.

Mari Swaruu: Sdělili jste svůj pohled a tyto informace Taygeťanům již dříve? Pokud je odpověď ne, proč? Myslíte si, že to bolí, když vidíte, že je Federace tolik ovládá? Jak to prožíváte?

Arishah: Nikdy jsme žádné informace nezadržovali. Vždy jsme se o ně dělili s každým, kdo nám naslouchal, ale pokud vím, Taygeťané se nikdy předtím nezajímali o to, co jim chceme říct, protože mám pocit, že byli zaslepeni propagandou Federace, dokud se k moci nedostala Alenym. Vždycky jsme věděli, že Federace chce všechno kontrolovat, ale Urmahové nikdy nebyli snahami Federace ovlivněni, protože ani neuvažujeme o možnosti dodržovat jejich pravidla, pokud pro ně nevidíme užitek a pokud to je v rozporu s naší etikou a ctí. Nežijeme pod jejich kontrolou; Federaci vidíme a chápeme, ale rozhodli jsme se ji ignorovat.

Mari Swaruu: Jaké jsou vaše plány pro nejbližší budoucnost a jak bychom mohli pomoci s jejich rozvojem?

Arishah: Prozatím jsem se rozhodl zůstat ve službě na palubě Avyonu 1. Rozhodl jsem se zůstat zde, pozorovat Zemi a vše, co se děje, a rozhodl jsem se pomoci svému králi dodržovat smlouvy o spolupráci a spojenectví s Taygeťany. Prozatím nemám žádné další plány. (pozn. to by mě tedy zajímalo, kde je rubínová planeta..)

Mari Swaruu: S touto informací, kterou jste spolu s Taygeťany získali, a vzhledem k tomu, že Federace lže a manipuluje námi všemi mimo Zemi a jako duše jsme všichni součástí jedné rodiny, mě napadlo... stále se domníváte, že jsou to výhradně lidé, kdo tam projevuje noční můry Země? Stále se domníváte, že pouze lidé mohou zastavit noční můry pouze zevnitř Země, s vědomím, že hra o život se odehrává uvnitř i vně současně? Jak se na to díváte?

Arishah: Náš názor je, že vše, co se děje na Zemi, je způsobeno jak lidskými projevy, tak kolektivními projevy lidí ve vesmíru, kteří mají co do činění s tím, co se děje na Zemi. Federace chce respektovat a chránit to, co lidé na Zemi chtějí žít a prožívat, ale je to právě Federace, která manipuluje vnímání lidí, aby tyto zážitky chtěli.
Proto je to podle našeho názoru Federace, kdo manifestuje a způsobuje vše, co se na Zemi děje. To, co tam inkarnované duše chtějí, je manipulováno Federací; proto nesouhlasíme s jejich výmluvami, že chrání to, co lidé chtějí projevit jako životní zkušenost. (pozn. rostoucí počty dobrovolných odchodů to jen potvrzují)

Mari Swaruu: To, co se děje na Zemi, má původ ve válkách s Tiamatem. Nebo to sahá ještě dál do minulosti a jaký je o tom příběh Urmah? Jaké jsou podle vás důvody, proč Země zůstává planetou lidské farmy, jako byla třeba Alfrata?

Arishah: Pokud je mým lidem známo, Země byla pod kontrolou Federace téměř od jejího založení a Tiamatské války byly výsledkem sporu mezi dvěma frakcemi Federace. Jedna z nich obsadila Zemi mírumilovně a druhá, která spolupracovala se skupinou Orion, a která dorazila na Zemi s nepřátelskými úmysly, převzala planetu, odstranila pro ně podřadné okupanty Federace, dokud nedorazila jejich záloha. Pak se tyto dvě velké skupiny silně střetly ve velké bitvě, která skončila zničením jedné planety a devastací ostatních. Urmahové neměli s touto bitvou nic společného.

Planety Alfrata a Země nakonec zůstaly jako dvě místa, kde lze prožít životní zkušenost, přičemž Země byla nejtěžší zkušenostní úrovní. Ačkoli z nejvyššího bodu přijímáme, že všechny duše vědí, co dělají, Federace kontroluje, co tyto duše chtějí z nižší perspektivy, a Země je udržována taková, jaká je, protože je místem, kde se učí, jak kontrolovat to, co tam duše samy projevují. Existují však i jiné, lepší způsoby, jak toho dosáhnout.

Nejasnosti, které Federace předkládá k podrobnostem o tom, proč je Země udržována v neustálém zmatku, v nás vyvolávají silné podezření, že na určité úrovni, je řízena stejným typem temných egregorských bytostí, které ovlivňují a způsobují stejný druh problémů zevnitř Země, a které manipulativně skrývají svou přítomnost před členy Galaktické federace. To je jeden z důvodů, proč zůstáváme zde na oběžné dráze Země, abychom ji pozorně sledovali a byli zde viděni.

Mari Swaruu: Proč myslíte, že byla Alfrata osvobozena, a jaké by mohly být skryté zájmy UFO, aby to udělali, pokud to skutečně udělali. Nebo to neudělali? Nebo bylo vše výmyslem Federace? Jaký je váš názor na to, proč UFO nemá zájem na osvobození Země? Co říkají vaše historické záznamy o Faetonu a o Zemi?

Arishah: Myslíme si, že Alfrata byla tehdy stejně jako dnes plně kontrolovanou planetou Federace a osvobození bylo jen pantomimou, resetem, výmyslem pro lidi, kteří tam žili, za účelem získání zkušeností a manipulace. Vymazali minulost, aby začali znovu s novým výtvorem, s novým souborem pravidel, jako v nové realitě, prostě proto, že to umí. Dělali to už dříve na jiných planetách a pro mnohé ve Federaci je to způsob, jak vést civilizaci z předindustriální úrovně do mezihvězdné. Civilizační resety nejsou nic nového, jak můžeme vidět na Alfratě, a osvobození není nic jiného než přetvářka.

Galaktická federace nemá zájem na osvobození Země, protože ji nemá od čeho osvobodit, kromě sebe. Nevidí žádnou potřebu, protože jsou to oni, kdo řídí a kontrolují vše, co se tam děje. Oni řídí show, a je to show. Proto by jakákoli mimozemská invaze na Zemi nebyla ničím jiným než další manipulativní přetvářkou. Opět vytváří problém, aby prodali jeho řešení. Nezní vám to povědomě? Naše záznamy ukazují stejnou minulost Alfraty jako Země. Vždy byly pod kontrolou Federace a ve své minulosti byly několikrát přenastaveny, jak to Federace považovala za nejlepší a pro nejasné zájmy.

Mari Swaruu: Když se podíváme na celkový obraz, kde je celý příběh, nebo alespoň velká část Federace zmanipulovaná, jaký by podle vás byl optimální postup ohledně Země, když byste ji mohli převzít?

Arishah: Pokud by Urmahové mohli převzít vládu nad Zemí, odstranili bychom všechny síly Federace, aby nám nepřekážely. Pak bychom neutralizovali všechny vojenské síly na Zemi, aby se vládci a jejich temné entity nemohli mstít. Mohli bychom tak učinit bez použití násilí, jediné, co musíme udělat, je znehodnotit veškerou techniku, a to lze provést snadno a v předvídatelných simulovaných scénářích. Veškerá pozemská armáda by byla neutralizována a ovládnuta během několika hodin.

Pak bychom ovládli všechna masmédia, kterými bychom otevřeně a přímo informovali obyvatelstvo o všem, co se dělo, a co se bude dít dál. Lidem bychom řekli přímou pravdu. Převzali bychom kontrolu nad jejich vojenskými a policejními silami, abychom předešli zbytečným konfliktům a udrželi společenskou kontrolu a pořádek během složitého přechodu a pro skutečnou ochranu lidu. Pak bychom lidi vedli k vytvoření vhodné holistické společnosti, zatímco bychom za pochodu řešili všechny nepředvídané problémy.

Ačkoli je to možné, a pro můj lid dokonce snadné, byla by to invaze mimozemšťanů, i když by šlo o dobré úmysly. Proto jsme přemýšleli o jiném možném scénáři, a to je převzít kontrolu, ale zůstat pro lidi většinou neviditelní, zatímco je povedeme k holistické společnosti a chirurgicky odstraníme všechny temné vlivy. Například převezmeme jejich systémy víry a budeme je používat k vedení, a ne k utlačování nebo vyvolávání konfliktů a rozdělení mezi lidmi. Postupovali bychom jedním z těchto dvou způsobů nebo variantou mezi nimi.

Mari Swaruu: Monitorujete také svá hvězdná semínka? Máte nějaký přímý kontakt s pozemšťany?

Arishah: Jedním z našich úkolů zde je monitorovat naše hvězdná semínka, kterých jsou dva druhy: duše Urmah, které obývají lidské tělo, a duše Urmah, které obývají pozemské kočičí tělo.

Naše hvězdná semínka, která vypadají jako lidé, pozorně sledujeme, ale pouze pomocí neinvazivního telepatického spojení s nimi. Ačkoli používáme a monitorujeme lidskou komunikaci, nepoužíváme ji přímo, protože ji většinou pouze pozorujeme. V současné době nemáme žádný přímý kontakt s žádným naším hvězdným semenem. A pokud jde o kočičí hvězdná semínka, musíte vědět, že na úrovni duše jsou nám nejblíže ty malé domácí kočky, které tam máte, protože jsou divoké a civilizované.

Velké kočky, jako jsou lvi, tygři, leopardi, panterové a tak dále, jsou také námi, ale v syrovější podobě. Ty malé kočky, které máte doma, jsme my. Jsou to naše duše a naše přítomnost u vás, utěšují a chrání svou adoptivní rodinu, zejména před temnými entitami, které se odvažují obtěžovat lidi.

Jsme tam mezi vámi a usilovně vás chráníme před nižšími astrálními entitami se zlými úmysly už jen tím, že jsme kolem vás jako domácí kočka. Jsme spojeni se všemi kočkovitými šelmami, ale nejblíže k vám máme prostřednictvím koček domácích, a mnozí z nás Urmů si pamatují, že v minulých životech byli na Zemi kočkami domácími.

Kdysi jsme byli Urmah, pak jsme byli několik inkarnací kočkou domácí kvůli pomocné misi tam, a pak jsme se vrátili do bytí v Urmah. Naším posláním je chránit vás před zlou přítomností jak na Zemi jako kočky domácí, tak ve vesmíru jako dospělí Urmahové.

Mari Swaruu: Děkuji, Arishahu.

Děkuji, že jste se dívali na mé video a že se vám líbí a přihlašujete se k odběru dalších. Moc si toho vážím a doufám, že se tu uvidíme příště.

Zdroj: https://swaruu.org/transcripts/the-urmah-interview-arishah-tiger-part-2-english

Zpět