1423 Světlo vítězí Aurora Ray

[ Ezoterika ] 2021-09-20

GALAKTICKÁ FEDERACE SE SKLÁDÁ Z KOLEKTIVU VYSOCE VYVINUTÝCH HVĚZDNÝCH NÁRODŮ, KTERÉ USILUJÍ O OSVOBOZENÍ LIDSTVA.

Galaktická federace není jen právní rámec pro obchodování se zbožím mezi planetami, ale také rámec etický, morální a duchovní. Jsme strážci a ochránci míru, svobody a vývoje vědomí mezi obrovským množstvím galaktických civilizací. V blízké budoucnosti se vaše civilizace pravděpodobně vyvine v multiplanetární entitu.

Členové Galaktické federace se spojili, aby vytvořili kolektiv planet, které usilují o společné dobro. To znamená, že aby lidé jako druh přežili a prosperovali, budou se muset spojit ve větší jednotě než kdykoli předtím. Účelem naší Federace je chránit a zajistit práva všech lidí bez ohledu na jejich původ nebo postavení. Lidé na Zemi žijí v těžkých časech, bojují s nemocemi, chudobou a válkami. Věříme ve spravedlnost, mír a všechny ty věci, o kterých věříme, že jich lidstvo může dosáhnout díky meziplanetární spolupráci.

Abychom šířili lásku a světlo po celém vesmíru, chceme vás ochránit před temnými silami, které vás hodlají držet ve strachu a podřízenosti. Chceme vás chránit před těmi, kdo se bojí vašeho růstu a kdo vás chtějí udržet v područí a pod kontrolou. Živí se vaší energií strachu a jediný způsob, jak v tom mohou pokračovat, je, že ve strachu zůstanete. Důvodem, proč jsou temné síly tak úspěšné, je používání strachu k vaší kontrole a to, že hrají na lidské emoce. Chtějí, aby všichni neustále pociťovali strach. Pokud se lidé bojí, nebudou jasně uvažovat a budou ochotnější smířit se s tím, že je temné síly ovládají. Povrchové obyvatelstvo Země bylo naprogramováno tak, aby se vzdalo svých sil. Lidé žijí v pověstné zóně pohodlí, která je vede k přesvědčení, že autoritářská kontrola je dobrá věc a že ti, kdo jsou u moci, ″udělají práci″ za ně.

Temné síly nechtějí umožnit, aby se lidé stali inteligentními. Inteligentní lidé se nedají zneužít, nemohou být utlačováni, nemohou být nuceni žít nevědomý život. Vyjádří svůj názor na to, kým jsou. Raději by žili ve svobodě. Moudrost je neoddělitelně spojena se svobodou. Jsou neoddělitelně spojeny a temné síly se staví proti svobodě lidí. Nelíbí se jim, když lidé používají svou vlastní moudrost, protože je to činí riskantními pro temné síly a jejich establishment, riskantními pro útlak a vykořisťování všeho druhu. Moudrý člověk je živý a zářící.

Proč byste se měli bát? Vždyť nic nemáte. Přišli jste bez ničeho a odejdete bez toho. Tak čeho se bojíš, že o to přijdeš, když jsi to nikdy neměl? Strach není nic jiného než iluze vytvořená manipulací vaší mysli. Strach nic nepřinese. Strach je bezmocný tváří v tvář lásce, která rodí život a vytváří světy. Přišli jsme na Zemi, abychom vám pomohli překonat váš strach. Temné síly tyto strachy využívají proti vám, aby poštvaly souseda proti sousedovi, národ proti národu, lidi odlišného přesvědčení proti sobě. Temné síly nikdy nic nestvořily. Nejsou schopny nic vytvořit, protože se staví proti lásce a míru, ale mají schopnost zničit celý váš život, obklopit vás jako temný mrak a využít veškerou vaši vitalitu.

Kdyby záleželo na nich, nedovolily by vám vstoupit do krásné zkušenosti páté dimenze. Naštěstí do toho nemají co mluvit. Jakmile dokončíte svou vnitřní cestu, objevíte své pravé já a spojíte se s pátou dimenzí, žádná temná síla vás nemůže přemoci. Je tak krásné pohybovat se uvnitř. A co je ještě důležitější, žít hlouběji. Je to váš život, nevystavujte ho riziku kvůli hloupostem, které vás naučily temné síly. Žijte ho naplno. Nevystavujte ho všanc kvůli nikomu. Temné síly manipulují s vašimi myšlenkami, pocity a činy již velmi dlouho. Byli jste vedeni k tomu, abyste věřili, že je to normální stav věcí. Chceme, abyste si plně uvědomili, že to normální není, protože jejich neviditelná manipulace potlačuje váš přirozený pokrok.

Temné síly chtějí, abyste byli stále ve stavu spánku. Chtějí, abyste žili svůj život na autopilota. Nechtějí, abyste skutečně žili. Tyto temné síly vás však nemohou ovládat, pokud jim to nedovolíte. Musíte být ochotni říci NE obvyklému a vstoupit do neobvyklého. Dovolte své mysli přijmout nový úsvit porozumění, realitu s vyššími vibracemi, kde je lidským právem plavat v moři vědomí. Naše světelné síly jsou zde proto, aby asistovaly při vzestupu. Světlo vítězí. Temné síly, které se brání světlu, končí. Nezaslouží si existovat v tak nádherném světě, který pro vás Bůh stvořil!

Zdroj: https://thegalacticfederation.com/09-20aa

Zpět