5245 Vyšší Já: Světové události Mike Quinsey

[ Ezoterika ] 2023-10-15

Svět se stává nebezpečnějším místem, protože vůdci ve válce mezi Ruskem a Ukrajinou ji urychlují na nebezpečnou úroveň. Jsou si toho vědomi, ale jsou připraveni hazardovat s výsledkem. Západ je přirozeně znepokojen jejím průběhem a je připraven bránit svou zemi, bude-li to nutné. Na hodnocení pravděpodobného výsledku je příliš brzy, ale lze doufat, že zvítězí zdravý rozum. Nyní se vám konfrontace mezi Izraelem a Pásmem Gazy vymyká z rukou, takže se zdá, že po dvou světových válkách a mnoha menších se z nich lidé málo poučili a že lidé na celém světě mají jednak strach, jednak dost svárů a malicherných hádek, často kvůli problémům, které mohly být snadno vyřešeny smírnou cestou už dávno. Zdá se, že se nelze poučit jinak než tvrdou cestou, často za cenu mnoha a mnoha životů.

Nyní máte další problém, jak minimalizovat ztráty na životech, které se často zvyšují ignorováním ˝pravidel války˝, jež mají chránit obyčejné lidi do ní zatažené, zdá se, že ve válečném běsnění se ignorují jemnější aspekty. Je sice malou útěchou, že karma je v takových situacích velmi důležitá, ale když se nad tím člověk zamyslí, musí to tak být. Spíše dříve než později se člověk musí vážně zamyslet nad svým přístupem k problémům tohoto druhu a být připraven udělat ústupky, aby našel mírové řešení. Jste jedna lidská rasa. Prožíváte, abyste mohli rozšířit své vědomí a zvýšit své vibrace do té míry, že překonáte veškerou negativitu.

Snažte se o co nejlepší výsledek, a jak se budete pozvedat, budou vás následovat i ostatní. To je vždy cesta vpřed. V tak proměnlivé době, jaká v současnosti na Zemi panuje, se každé duši nabízí příležitost k vzestupu, ale je to těžké, když kolem vás mnozí čelí chaosu a mír se zdá být jen zbožným přáním. Protože však ve Vesmíru vstupujete do oblasti vyšších vibrací, nakonec to ty nižší vibrace nadobro překoná. Přináší to změny ve prospěch všech duší. Pokud půjdete se změnami, nakonec vzestoupíte, zatímco ti, kteří s nimi nedokážou držet krok, se vydají jiným směrem, který jim otevře novou cestu.

Plán pro každou duši je zakořeněn ve vytvoření cesty ke Vzestupu a mnozí se na ni nakonec krok za krokem dostanou. Každá pomoc je poskytována a mnohé duše mají zcela odlišné zkušenosti, ale důležité je, že se tam nakonec dostanou. Čas nemá žádný skutečný význam, pokud dosáhnete svého cíle. V hloubi duše víte, že tomu tak je, a to vám pomáhá udržet se na cestě k dokončení. Veškeré úsilí, které vynaložíte, bude dobře odměněno, potřebujete jen odhodlání a zůstat soustředěni na svůj cíl. Na cestě vám pomáhají vaši všudypřítomní Průvodci, kteří vám pomáhají dosáhnout úspěchu.

Jakkoli je vypuknutí války vážné, prozatím je zvládnuto, ale ostatní země se zjevně cítí ohroženy, a kdo ví, jak je to ovlivní. Buďte si jisti, že celá záležitost je vždy pod drobnohledem a my jsme k dispozici, pokud je zapotřebí naše rada. Využíváme naše způsoby, jak vás vést, aniž bychom porušovali vaši svobodnou vůli, a můžeme vás ujistit, že konečnou volbu máte vy. Na své úrovni chápání máte dostatečné znalosti, abyste věděli, co máte dělat, ale někdy se vám do cesty postaví ego. Nakonec obvykle zvítězí zdravý rozum, o čemž vás rádi informujeme.

Jako staré duše máte k dispozici doly zkušeností, na které se můžete odvolat, a ty vás obvykle provedou těžkými časy. Pokud uděláte chybu, máte dostatek času ji napravit, přičemž hlavním cílem je vyhnout se tomu, abyste úplně sešli z cesty. Zkrátka a dobře jste rozumné duše, které mají tolik zkušeností, že se jich mohou dovolávat. Časy se však velmi rychle mění a někdy jste zkoušeni až do krajnosti. Tam, kde se vyskytnou problémy, zachovejte klid a v případě potřeby k tomu použijte meditaci. V takových chvílích jste otevřenější, abyste umožnili svým Průvodcům přiblížit se a pomoci vám.

Je těžké udržet se na správné cestě s tolika rozptýleními, zvláště v tak znepokojivé době. Musíte však vydržet a soustředit se na svůj cíl. Nikdy nezapomínejte, že život má svůj smysl a že to není nějaká náhodná událost bez skutečného směru. Váš současný život je nanejvýš důležitý a nabízí vám jedinečnou příležitost povznést se, abyste už nikdy nemuseli projít celou řadou zkušeností, jako je tomu nyní.

Život by měl být zábavný, vzrušující a hlavně naplňující, když si rozšíříte své chápání toho, o co ve skutečnosti jde. Temní před vámi dlouho skrývali pravdu a nejraději by, abyste zůstali v nižších vibracích. Důvodem je to, že se živí vaší energií pro své přežití. Jakmile jednou sejdete z cesty, udržují ji takovou a brzy zjistíte, že se nemůžete vrátit zpět ke Světlu. Pak jste vtaženi do negativních akcí, které vás mohou přimět pít krev a prodat svou duši praktikám, které jsou extrémně zlé. Jakmile však dosáhnete určité vysoké úrovně vibrací, je velmi nepravděpodobné, že byste se vrátili zpět.

Máte mnoho přátel na vyšších úrovních, kteří jsou často s vámi a poskytují vám útěchu, když ji potřebujete. Utěšují vás, když jste smutní nebo se trápíte, a dělají vše pro to, aby vás pozvedli. Vedou vás kolem překážek, které vám mohou stát na cestě, a pokud je to možné, chrání vás před újmou. Někdy lidé dělají ty největší hlouposti, kterými ohrožují svůj život, a my nemůžeme zasahovat jinak než se je v první řadě snažit ovlivnit k lepšímu a jejich bezpečí. Chceme, abyste se udrželi v jednom kuse a nepokazili si úžasnou příležitost, kterou jste dostali, abyste se posunuli dál a nechali za sebou nižší vibrace.

Život může být zábavný a příjemný, není jen tvrdá práce. Máte přátele jako každý jiný a společně můžete prožít nádherné chvíle. Přesto jsou chvíle, kdy máte své vážné okamžiky, které mohou vyžadovat vaše věnování se dané záležitosti. Musíte si dopřát tyto chvíle, kdy může jít o tvrdou práci, která ovlivní váš duchovní pokrok. Přicházíme blíže k vám, abychom vás jimi provedli.

Chovejte se ke všem tak, jak byste chtěli, aby se chovali k vám, a buďte laskaví k druhým, i když se jejich chápání pravdy liší od vašeho. Všechny duše nakonec udělají pokrok a růst vychází z toho, že vytrváte ve svých zkušenostech, i když se vám zdají větší, než jste schopni přijmout.

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/10/15/mike-quinseys-higher-self-world-events/

Zpět